ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, tel. 91 4315204
www.shs.szczecin.pl

 

KOMUNIKAT maj 2022

 

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS!


W imieniu Zarządu Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panem dr. Hubertem Bilewiczem, który przedstawi wykład: Kijów architektów Polaków na przełomie XIX i XX wieku.

Wykład odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 18.00 na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, przy ul. Staromłyńskiej 27 (wejście przez bramę od strony pl. Żołnierza Polskiego).

Hubert Bilewicz ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzował, oraz muzealnictwo w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył podyplomowe studia w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów pedagogiki zdolności i twórczości UMK w Toruniu, gender studies na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz queer studies. Przez kilkanaście lat uczył w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych; wykładał również na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz w ASP w Łodzi. Zajmował się zagadnieniami architektury 19. i pierwszej połowy 20. wieku oraz historią dizajnu (w szczególności dziejami polskiej sztuki użytkowej). Interesował się również pedagogiką artystyczną oraz pograniczem sztuki i edukacji. Jest członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Jednocześnie informujemy, że rozpoczął pracę nowy Zarząd Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w następującym składzie:

Prezes: dr Dariusz Kacprzak


Wiceprezes: mgr Lech Karwowski


Skarbnik: mgr Maciej Słomiński


Sekretarz: dr Małgorzata Gwiazdowska.


Wybory na kadencję, przypadającą na lata 2022-2025, odbyły się dniu 12 kwietnia 2022 r. podczas Walnego Zebrania Oddziału Szczecińskiego SHS. Szczegóły dotyczące przebiegu zebrania dostępne do wglądu u Sekretarza SHS O/S.‍

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.


 

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są  u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

 

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto:

SHS/O Szczecin

Nr rachunku: 34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

BPN Paribas Bank Polska S. A. , Oddział Szczecin

Al. Jana Pawła II ¾, 70-413 Szczecin

 

Za Zarząd
dr Małgorzata Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS

 


 

KOMUNIKAT kwiecień 2022

 

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS!

 

Zarząd Oddziału Szczecińskiego SHS zwołuje wybory.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się na 12 kwietnia 2022 w siedzibie MNS, Wały Chrobrego 3, w Sali konferencyjnej; godz. 18.00 - pierwszy termin, godz. 18.15 – drugi termin).

Porządek Zebrania będzie następujący:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego ( Prezes Zarządu Oddziału kol.Lech Karwowski)

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Wybór Protokolanta

4. Przyjęcie porządku dziennego

5.Powołanie Komisji do odczytania protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego (2 osoby)

6. Sprawozdanie z działalności Oddziału w minionej kadencji

      -  sekretarz (kol. Ewa Gwiazdowska)

      -  skarbnik (kol. Małgorzata Gwiazdowska)

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  (kol. Bogdana Kozińska)

8. Powołanie Komisji Wnioskowej

9. Dyskusja nad sprawozdaniami

10. Wniosek Komisji odczytującej Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania o jego przyjęcie

11. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału

12. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby)

13. Wybór nowego Prezesa Zarządu Oddziału

14. Wybór czterech członków Zarządu

15. Wybór Komisji Rewizyjnej /2 osoby/

16. Wybór dwu delegatów i ich zastępców na Walny Zjazd SHS w Warszawie

17. Wolne wnioski

18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.‍

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.

*

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są  u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

*

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze

konto: SHS/O Szczecin, nr rachunku: 34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

BPN Paribas Bank Polska S. A. , Oddział Szczecin

Al. Jana Pawła II ¾, 70-413 Szczecin

Za Zarząd:
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS

 


 

KOMUNIKAT październik 2019

Szczecin 7.10.2019

Ldz. SHS/OS/15/19

Koleżanki o Koledzy, Miłośnicy i Sympatycy

15 października 2019 (wtorek), godz. 18.00, zapraszamy do Sali konferencyjnej gmachu Muzeum Narodowego Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie, ul. Staromłyńska27, na spotkanie poświęcone tegorocznemu objazdowi zabytków. Spotkanie prowadzić będą kol. kol. Ewa Stanecka i Ewa Kulesza-Szerniewicz.

W ramach Akademii Antycznej zapraszamy 17 października 2019 (czwartek), godz. 17.00 do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 na wykład dr Anny Lasek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. Pijaństwo w późnej starożytności

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.

 

 

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.
Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin, 34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS


Szczecin, 2.09.2019

KOMUNIKAT wrzesień 2019

L.dz. SHS/OS/ 14/19

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

17 września 2019 (wtorek) na godz. 18.00 zapraszamy na wykład dr Agnieszki Whelan do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej:

Kosztowny blask ogrodów. O dynamice zakładania ogrodów na przełomie dziewiętnastego wieku

W niestabilnej ekonomicznie sytuacji pod zaborami, zakładanie ogrodów wiązało się z niebagatelną, w pokolenia idącą decyzją nasadzenia ogrodu lub parku, a także, co równie ważne, z wybraniem finansowo najlepszego momentu na ulokowanie funduszy w wydawałoby się zbytecznej, nieproduktywnej części majątku. Ponieważ obchodzimy właśnie Jubileuszowy Rok Izabeli Czartoryskiej warto na nowo ocenić miejsce Księżnej w historii ogrodów, zwłaszcza zależności pomiędzy nowymi założeniami, a osobistymi relacjami ich właścicieli z księżną i rodem Czartoryskich.

Na początku spotkania otrzyma legitymację SHS/OS nasza nowa członkini, pani Alicja Wawryniuk.

Osoby zainteresowane innymi wydarzeniami mogą się zapoznać z pełnym programem na stronie muzeum.szczecin.pl

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska

Sekretarz OS SHS


KOMUNIKAT lipiec 2019

Ldz. SHS/OS/11/19 Szczecin 27.06.2019

Koleżanki i Koledzy, Miłośnicy i Sympatycy

16 lipca 2019 (wtorek), godz. 17.00, zapraszamy na wakacyjny spacer po Szczecinie z dr. Pawłem Kulą z Akademii Sztuki autorem projektu MIASTOCHODZIK
Początek spotkania przed gmachem Akademii Sztuki przy pl. Orła Białego.

Życzę udanego letniego wypoczynku.

Wspomnienia z mojego urlopu (widok obecny prawie nie zmieniony): miejsca malowane w Bawarii przez Ludwiga Mosta w 1840 roku: wodospad Rottachfall i Wildbad Kreuth – w okresie biedermeieru uzdrowisko władców i arystokracji europejskiej 

 

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin, 34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS


KOMUNIKAT czerwiec 2019

Ldz. SHS/OS/10/19 Szczecin 30.05.2019

 

Koleżanki o Koledzy, Miłośnicy i Sympatycy

Zapraszamy na spotkanie z prof. Jarosławem Jarzewiczem (UAM), autorem nowo wydanej książki „Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego”.

Termin i miejsce spotkania: 25 czerwca 2019 (wtorek), godz. 18.00, gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3

W trakcie spotkania możliwość nabycia publikacji.

Publikacja jest próbą zarysowania w miarę wielostronnego obrazu średniowiecznej architektury Pomorza Zachodniego, jej głównych nurtów i problemów. Choć obszar ten obfituje w dzieła architektury średniowiecznej – niejednokrotnie wybitnej jakości i skali – brak było dotychczas syntetycznego opracowania na ten temat. Zakres chronologiczny obejmuje okres od pojawienia się architektury murowanej na przełomie XII i XIII w. do początku XVI w. Omawiany tutaj obszar rysuje się jako swoisty region artystyczny o charakterystycznych odrębnościach, jednak z drugiej strony jest on częścią wielkiego regionu nadbałtyckiego. Krajobraz kulturowy tego terytorium zachował w znacznym stopniu do dziś cechy ukształtowane w średniowieczu: miasta o regularnej siatce ulic, zwykle niewielkie, z dominującą bryłą kościoła w centrum, rozrzucone są wśród rozległych pól, lasów i jezior. W poszczególnych częściach książki przedstawiony został historyczny i topograficzny kontekst, uwarunkowania techniczne i materiałowe, rozwój typów przestrzennych i przemiany stylowe. W architekturze odzwierciedlały się przemiany społeczne – od stosunkowo później chrystianizacji, przez burzliwy rozwój w XIII wieku, konsolidację w XIV wieku, szczyt rozwoju na przełomie XIV i XV wieku, po schyłek w początku XVI wieku. Szczególną uwagę poświęcono analizie i interpretacji dzieł najwybitniejszych, wyznaczających kierunki rozwoju lub najbardziej reprezentatywnych, gdyż wśród setek powstałych w tym czasie budowli znajdują się niewątpliwe arcydzieła – z katedrą w Kamieniu Pomorskim, opactwem w Kołbaczu, kościołami farnymi Stargardu i Szczecina na czele. Ich znaczenie wykracza daleko poza kontekst regionalny, są one pomnikami architektury w skali europejskiej.

„Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego”, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 448 (oprawa twarda, szyta, fotografie barwne)

Dr hab. Jarosław Jarzewicz, prof. UAM, od 2012 roku jest kierownikiem Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki UAM. Jest badaczem zagadnień sztuki średniowiecznej (szczególnie architektury) Europy Środkowej; ikonografii oraz sztuki przełomu XVIII i XIX w. Szczególnie interesują go kwestie metodologiczne.
Jest autorem wielu prac, m.in. Mittelalterliche Architektur in Polen. Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel, red. Ch. Herrmann, D. von Winterfeld, t. 2, Petersberg 2015, s. 724–857; Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014; Świątynia pamięci. O kościele-mauzoleum Raczyńskich w Rogalinie, Poznań 2005; Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów, Poznań 2000.

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin, 34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

 

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS


KOMUNIKAT kwiecień 2019

Szczecin 2.04.2019

Ldz. SHS/OS/ /19

Koleżanki i Koledzy, Miłośnicy i Sympatycy

 

9 kwietnia 2019 (wtorek), godz. 18.00, zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie, ul. Staromłyńska27, na spotkanie dr Szymonem Piotrem Kubiakiem, kierownikiem Działu Sztuki Europejskiej 1800-1945 Muzeum Narodowego w Szczecinie i wykładowcą Akademii Sztuki w Szczecinie, który wystąpi z wykładem Wdzięczność. Szczeciński pomnik czerwonoarmistów w perspektywie geografii, topografii i biografii artystycznej.

W ramach Akademii Antycznej zapraszamy 11 kwietnia 2019 (czwartek), godz. 17.00 do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 na wykład Szybki kurs pisma linearnego B, który wygłosi dr hab. Rafał Rosół, prof. UAM, Instytut Filologii Klasycznej UAM

Na nasz objazd 18-19 maja 2019 roku prosimy pilnie o zapisywanie się. Są jeszcze wolne miejsca.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy wszyskim członkom i sympatykom

Wesołego Alleluja. Pogodnych i spokojnych dni świątecznych oraz radości i niespodzianek ogrodowych.

 

 

 

 

 


Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.

 

 

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin, 34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS


KOMUNIKAT marzec 2019

Szczecin 12.03.2019

Ldz. SHS/OS/5/19

Koleżanki i Koledzy, Miłośnicy i Sympatycy

W ramach Akademii Antycznej zapraszamy 21 marca 2019 (czwartek), godz. 17.00 do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 na wykład Epikur – patronem żarłoków? Jak jadali renesansowi humaniści, który wygłosi mgr Dawid Barbarzak z Instytutu Filologii Klasycznej UAM

26 marca 2019 (wtorek), godz. 18.00, zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie, ul. Staromłyńska27, na wykład mgr Radosława Walkiewicza Historia budowy gmachu Ziemstwa Pomorskiego na podstawie dokumentów Archiwum Państwowego w Szczecinie

Pan mgr Radosław Walkiewicz, pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Oddziału Terenowego w Szczecinie, skończył uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, specjalizację Ochrona Dóbr Kultury. Interesuje się architekturą XIX w., szczególnie dworami i pałacami.

Na nasz objazd 18-19 maja 2019 roku prosimy pilnie o zapisywanie się. Zgłosiło się dopiero dziewięć osób (!) na 40 miejsc.

SHS Objazd 2019

Prosimy o wpisywanie się na listę do 25 marca br.

Przesyłamy warunki podane przez biuro KOTLA-Travel, które realizuje objazd technicznie:

 

Koszt ok. 300 zł,

w tym dwa obiady w Siemczynie i w Białym Borze oraz

koszt biura KOTLA-Travel=255zł/ 1os

 W cenie biura:

 • zakwaterowanie w htl. POJEZIERZE  w Szczecinku, pok. 2os z łazienka

 • śniadanie

 • autokar

 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych wypadków

 • zakwaterowanie kierowcy z wyżywieniem

 • pilotaż L.Kotla

 • marża biura

 • podatek VAT: 23%

 

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie do listy ubezpieczeniowej:

Dane uczestników:

 • nazwisko i imię

 • data urodzenia,

 • tel kontaktowy

 • miejsce wsiadania do autokaru (Szczecin, ul. Sambora + Szczecin, Sanktuarium + Stargard- jeżeli będzie potrzebne)

Warunki płatności:

 • zaliczka 30% wartości (termin do ustalenia)

 • dopłata do całości: przed imprezą (termin do ustalenia)

 

sobota

Szczecin – wyjazd 8.oo

Sowno (gm.Stargard) – kościół pw. Marii Magdaleny w Sownie – neogotycki kościół filialny w miejscowości Sowno, w powiecie stargardzkim. Wewnątrz znajdują się renesansowy ołtarz i ambona oraz płyta nagrobna Mikołaja Hinze – błazna księcia Jana Fryderyka.
Małkocin (gm.Stargard) – zespół pałacowo-parkowy
Dzwonowo (gm.Marianowo) – pałac (w trakcie remontu) z renesansowym skrzydłem (zachowane polichromowane belki stropu) – etap remontu i badań pozwalający na obserwację faz budowy rezydencji (od XVI do l.30. XX w.)
Jankowo (gm.Drawsko) – spichlerz proj.Gropiusa
Mielenko Drawskie (gm. Drawsko Pom.) – kościół pw. Królowej Polskiej wzniesiony w 1662 r. w konstrukcji ryglowej z czworoboczną wieżę z ośmioboczną latarnią, zwieńczoną cebulastym hełmem z 1726 r. fundacji rodziny von Goltz. We wsi też pałac z k.XIX w. (ale pozbawiony wystroju)
Siemczyno (gm.Czaplinek) – barokowy zespół pałacowo-parkowy. Pałac w trakcie remontu. Barokowa kaplica przy neogotyckim kościele.
Czaplinek (gm.loco) – mały kościół (ołtarz baldachimowy) i duży kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.proj. Schinkla
Szczecinek – nocleg, indywidualne zwiedzanie.

Niedziela
Szczecinek – wyjazd (na Krąg, po drodze Wielin)
Wielin (gm.Polanów) – kościół filialny pw. Chrystusa Króla (parafia Polanów) z r. 1698. Budowla ryglowa kryta gontem. Wewnątrz bogate wyposażenie barokowe: ołtarz główny, ambona i loża patronacka.
Krąg (gm.Polanów) – zamek, kaplica, sarkofagi!
Biały Bór (gm. Loco) – cerkiew proj.Nowosielskiego
Tychowo (pow.Białogard) kościół zbudowany na przełomie XV i XVI wieku (kam./cegl.), w XVIII wieku rozbudowano nawę w konstrukcji szachulcowej. Wyposażenie: ołtarz szafkowy – tryptyk (Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny). Na południowej ścianie barokowy krucyfiks z XVIII wieku
Ostre Bardo (gm.Połczyn Zdrój) – kościół ryglowy z k.XVII w. później dobudowaną wieżą (1869 r.), bogate wyposażenie barokowe!

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin, 34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:

(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

 

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska

Sekretarz OS SHS


KOMUNIKAT luty 2019

Ldz. SHS/OS/3/19

Szczecin 19.02.2019

Koleżanki i Koledzy, Miłośnicy i Sympatycy

W ramach Akademii Antycznej zapraszamy 21 lutego 2019 (czwartek), godz. 17.00 do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 na wykład Wierne żony i porzucone kochanki, czyli Owidiuszowe Heroidy dr hab. Moniki Miazek-Męczyńskiej z Instytutu Filologii Klasycznej UAM.

26 lutego 2019 (wtorek), godz. 18.00, zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie, ul. Staromłyńska27, na spotkanie z prof. nadzw. Wiesławą Markiewicz z Akademii Sztuki w Szczecinie: Malarstwo wiecznie żywe.
Profesor Wiesława Markiewicz, artysta malarz, kształci studentów Wydziału Sztuk Wizualnych. Sama jest malarzem z powołania i od „zawsze“, kultywuje estetykę piękna. Odczuwa świat poprzez barwy i światło, dostrzega piękno w motywach prozaicznych, Jej pasją są „pejzaże kosmiczne”, czyli wszechogarniające, w których zawiera się jednocześnie mała i wielka narracja, historie osobistych odczuć, przeżyć, upamiętnień a zarazem doznania i przeżycia powszechne, bliskie ogółowi. Taką wrażliwość stara się przekazać swym studentom.

Profesor Markiewicz mówi „Moja droga do malarstwa była prosta, nigdy nie miałam wątpliwości co mam robić. Malowanie jest treścią mojego życia i sposobem na nie. To, że mogę brać udział w relacjonowaniu otaczającego świata, którego obserwacja dostarcza mi nieustających emocji, to wartość bezcenna. Niezwykle dla mnie ważną sprawą jest to, że uczestnicząc w wielkim ruchu przemijania, dzięki malowaniu mogę zatrzymać się i przeżyć upływający czas.”

W maju 2019 roku planujemy objazd, który merytorycznie przygotowują koleżanki Ewa Kulesza-Szerniewicz, Ewa Stanecka i Anna Musiał-Gąsiorowska. Aktualnie znane sa już miejscowości, które mamy odwiedzić (teren Pomorza Zachodniego w stronę Koszalina). Biuro Kotla Travel przygotowuje przebieg trasy, kwestie logistyczne i kalkulację kosztów.

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.

 

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.
Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin, 34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska

Sekretarz OS SHS


KOMUNIKAT styczeń 2019

LDz. SHS/OS/1/19

Szczecin 7.01.2019

Koleżanki i Koledzy, Miłośnicy i Sympatycy

17 stycznia 2019 (czwartek), godz. 18.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie, ul. Staromłyńska27 na wykład prof. Zbigniewa Romańczuka z Akademii Sztuki w Szczecinie: Język technologii cyfrowych w praktykach artystycznych.
Zbigniew Romańczuk – profesor Akademii Sztuki w Szczecinie. Kierownik Katedry Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Zainteresowania artystyczne i naukowe: problematyka współczesnej natury obrazu widzianej przez pryzmat rozwoju nowoczesnych technologii cyfrowych oraz możliwych scenariuszy rozwoju kultury wizualnej.

Pani Maria Glińska bardzo serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które wzięły udział w uroczystościach związanych z odejściem Jej Męża, Pana Stanisława Glińskiego.

W maju 2019 roku planujemy objazd, który merytorycznie przygotowują koleżanki Ewa Kulesza-Szerniewicz, Ewa Stanecka i Anna Musiał-Gąsiorowska.

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin, 34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS

 


 

Niepodległość i nowoczesność

LXVII Ogólnopolska Sesja Naukowa

Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Szczecin, 22–23 listopada 2018

 

 

22 listopada 2018, czwartek

Obrady w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, sala konferencyjna

 

10.00–11.00

Otwarcie sesji oraz otwarcie wystawy Niepodległość i nowoczesność. Wystawa plakatu ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce, Chicago

 

Moderacja: Lech Karwowski

Piotr Juszkiewicz, Modernizacja, nacjonalizm, niepodległość. Genealogia nowoczesności w polskiej sztuce XX wieku

Wojciech Włodarczyk, Niepodległość i nowoczesność. Proces i pojęcie

 

11.00–12.20

Moderacja: Wojciech Włodarczyk

Agnieszka Świętosławska, Mieszczański patriotyzm? Nowa ikonografia narodowowyzwoleńcza w sztuce polskiego biedermeieru

Ewa Rybałt, Metropolita Andrzej Szeptycki na zapomnianym portrecie Jacka Malczewskiego – próba lektury ikonologicznej

Małgorzata Geron, U progu niepodległości. Pytanie o rolę sztuki w kręgu formistów

Iwona Brandys, Scenograf Wincenty Drabik w dziele tworzenia polskiej sceny narodowej. Romantyk, ekspresjonista czy futurysta polskiej scenografii?

 

12.20–12.30

Dyskusja

 

12.30–12.45

Przerwa kawowa

 

12.45–13.45

Moderacja: Jörg Hackmann

Diana Wasilewska, Między „alternatywnym modernizmem” a „intelektualnym piecuchostwem” – krytyka artystyczna międzywojnia wobec faszystowskiego modelu sztuki państwowotwórczej i mecenatu artystycznego ówczesnej Italii

Bernadeta Stano, Artysta na budowie nowoczesnego państwa. Industrializacja – motyw z wyboru czy z konieczności?

Katarzyna Nowakowska-Sito, Przerwana sztafeta – wokół malarskich cykli przemysłowych Rafała Malczewskiego 1934–1939

 

13.45–14.15

Dyskusja

 

14.15–15.15

Przerwa obiadowa

 

15.15–16.15

Moderacja: Piotr Juszkiewicz

Anna Sylwia Czyż, Motywy niepodległościowe w dekoracji najstarszych „Polish Cathedrals” (USA)

Aleksandra Sumorok, Architektura – Sztuka – Wnętrze. Socrealizmy, modernizacje; przestrzenie negocjacji na łódzkiej uczelni artystycznej (1945–1954)

Jakub Banasiak, Druga odwilż. Przemiany państwowego systemu sztuki 1986–1989

 

16.15–16.30

Przerwa kawowa

 

16.30–17.30

Moderacja: Rafał Makała

Jakub Lewicki, Koncepcje odbudowy kraju z lat 1914–1925 jako przejaw poszukiwań połączenia tradycji z nowoczesnością

Olga Desperak, Ognisko Obrony Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie jako żywy pomnik 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz inicjatywa modernizacji życia sportowego mieszkańców

Piotr Fiuk, Architektura niepodległej Polski po 1918 roku (Warszawa, Gdynia, COP).

Nurty architektury monumentalnej i modernistycznej na tle państw „odrodzonych” i powstałych po zakończeniu I wojny światowej w Europie Środkowej i Wschodniej

 

17.30–18.00

Dyskusja

 

19.00

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8

Wręczenie nagród im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i prof. Jerzego Łozińskiego oraz spotkanie koleżeńskie

 

23 listopada 2018, piątek

Obrady w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, sala konferencyjna

 

10.00–11.20

Moderacja: Szymon Piotr Kubiak

Aneta Borowik, Nowoczesność w architekturze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Małgorzata Korpała, Nowoczesne malarstwo w zabytkach jako manifestacja nowych gustów i przejaw modernizacji

Justyna Kamińska, W stronę nowoczesnej polskiej praktyki konserwatorskiej u progu odzyskania niepodległości – renowacja kościoła św. Jakuba w Sandomierzu w latach 1907–1909

Aleksander Jankowski, Echa stylu narodowego doby odrodzonego państwa w zabytkowych świątyniach drewnianych Wielkopolski

 

11.20–11.40

Przerwa kawowa

 

11.40–12.20

Moderacja: Anna Sylwia Czyż

Paulina Korneluk, „Rosyjski kompleks” – Kamienica „Dom Księcia” w Częstochowie i jej modernistyczna przebudowa jako wyraz repolonizacji miasta w okresie II Rzeczypospolitej

Wioleta Pieńkowska-Kmiecik, Artyści w Gdańsku między wojnami

 

12.20–13.00

Dyskusja

 

13.00–14.20

Przerwa obiadowa

 

14.20–15.40

Moderacja: Katarzyna Nowakowska-Sito

Rafał Makała, Patriotyczne i modernizacyjne motywacje w architekturze Szczecina w XX w.

Małgorzata Gwiazdowska, Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku

Barbara Ochendowska-Grzelak, Odbudowane – nieodbudowane. Zabytki elementem budowania świadomości, na przykładzie powojennych losów Zamku Książąt Pomorskich i Teatru Miejskiego w Szczecinie

Jörg Hackmann, Jak budować polską historię Szczecina? Od narodowych do hybrydowych konstrukcji

 

15.40–16.00

Przerwa kawowa

 

16.00–17.20

Moderacja: Lech Karwowski

Joanna Filipczyk, Muzealne kolekcje współczesnego malarstwa polskiego jako narzędzie „repolonizacji” Śląska po 1945 roku

Szymon Piotr Kubiak, Marian Tomaszewski i propaganda wizualna Szczecina 1945–1950

Grażyna Ryba, Interpretacja historii zapisana w obrazach na drzwiach polskich kościołów

Barbara Maria Gawęcka, Rekonstrukcje pomników poświęconych Legionistom w Kielcach i w Radomiu

 

17.20–18.00

Dyskusja

 

Czas trwania referatów: maksymalnie 20 min

 

18.00–18:30 Przerwa kawowa

18.30–20.00

Pokaz filmu „Było sobie Pomorze” (2018), reż. Michał Majerski

Rozmowa z reżyserem

Prowadzenie: Dariusz Kacprzak

 

24 listopada 2018, sobota

Gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3

 

10.00–10.45

Zwiedzanie wystawy Sztuka szczęśliwych ludzi. Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku

Oprowadzanie: Beata Małgorzata Wolska

 

11.00–16.00

Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w gmachach Muzeum Narodowego w Szczecinie:

Centrum Dialogu Przełomy

Muzeum Tradycji Regionalnych

 

Zwiedzanie Szczecina