ODDZIAŁ RZESZOWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszów, tel. 17 8539461 wew. 32 lub 35

Rzeszów, 17.11.2019 r.

KOMUNIKAT 3 / 2019

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 26.07.2019 pożegnaliśmy zmarłą w wieku 85 lat
Śp. Kol. mgr INGĘ SAPETOWĄ

Kol. Inga Sapeta była wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, do roku 1996 Prezesem Oddziału Rzeszowskiego, działała aktywnie w naszym gronie inspirując min. konferencje Sacrum et dekorum, cykl wydawniczy Wizerunki Maryjne. Była autorką wielu artykułów i publikacji oraz długoletnim pracownikiem służb konserwatorskich. W latach 1968 – 1972, 1975 – 1981 pełnła funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; a w latach 1972-75 zastępcy dyrektora Muzeum Zamku w Łańcucie. Dziękujemy za lata koleżeńskiej współpracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY- dniu 4 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 15.00
             Na prezentację książki wydanej staraniem O.Rzeszowskiego i O.Krakowskiego „NIC NAD ORYGINAŁ“ red. Agnieszka Gronek i Joanna Daranowska. Jest to tom będący pokłosiem sesji „Drogi i rozdroża ochrony zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku” , która odbyła się w 2014 r. w Krakowie oraz artykułów ofiarowanych do książki pamięci Jerzego Tura i Barbary Tondos, zawierający m.in. artykuły wspomnieniowe dotyczące ich działaloności oraz innych osób, instytucji i środowisk działających na rzecz ochrony zabytków w na terenie południowo-wschodniej Polski w 2 poł. XX w. Prezentację książki oraz wspomnieniowe spotkanie odbędzie się z udziałem Andrzeja Laskowskiego oraz wystąpieniem dr Zbigniewa Beiersdorfa „Barbara Tondos i Jerzy Tur – małżeństwo konserwatorów w służbie idei ochrony zabytków“.

UWAGA – DWA TERMINY PROMOCJI:
W dniu 29 listopada (piątek) o godz. 14.00 w Sali u Samurajów Muzeum Narodowego w Krakowie przy al. 3 Maja 1 oraz w dniu 4 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3-go Maja 19.
Zapraszamy !!!

 

xxx

 

W dniu 22 i 23 listopada od godz. 10.00 zapraszamy na sympozjum naukowe w LEŻAJSKU pod nazwą: 400-lecie podjęcia budowy bazyliki pw. Zwiastowania NMP OO. Bernardynów w Leżajsku z fundacji Starosty Leżajskiego Łukasza Opalińskiego (1618 – 2018) oraz 50-lecia istnienia przyklasztornej Parafii (1969 – 2019). Szczegółowy program.

 

XXX

 

Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić na sympozjum naukowe „Badania nad sztuką sakralną XIX i XX w. Sacrum i materia. Ekspresja i symbolika materiału w twórczości o charakterze sakralnym”. Obrady sympozjum będą miały miejsce w Rzeszowie w dniach 5 – 6 grudnia 2019 roku w Sali Konferencjyjnej  Biblioteki Uniwersyteckiej w Rzeszowie przy ul. S.Pigonia 8. Towarzysząca sympozjum przygotowana wraz z Pracownią Badań nad Ikonosferą Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im.KEN w Krakowie wystawa „ISTOTA RZECZY“ otworzona zostanie w dniu 5 grudnia o godz. 18.00 w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie ul. Zamkowa 4 (budynek Kurii). Program

 

XXX

 

                   W dniach 21-22 listopada 2019 r. w Łodzi odbędzie sie doroczna LXVIII Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki „ W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939“
Obrady w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121: Aula Centrum Promocji Mody (CPM, I p.),oraz Kino 3D Centrum Nauki i Sztuki (CNiS, II p.). Szczegółowy
program
 

XXX

 

Informujemy, że Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie i Opactwo Cystersów w Mogile organizują 28-29 maja 2020 VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów. Wystąpienia można zgłaszać do 31. XII 2019. Proponowany temat wraz z abstraktem (1000 znaków), dane teleadresowe i afiliację należy przesłać na adres biuromogila@gmail.com, lub pocztą na adres Opactwo Cystersów w Mogile ul. Klasztorna 11, 31- 979 Kraków (z dopiskiem VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów).

 

XXX
 

ZAPOWIEDŹ : Międzynarodowa konferencja naukowa w stulecie urodzin prof. Lecha Kalinowskiego „Magistro et amico – in memoriam“. 17.-18.10.2020, Kraków
W roku 2020 przypada setna rocznica urodzin prof. Lecha Kalinowskiego (1920-2004), jednego z najwybitniejszych polskich historyków sztuki. Profesor, czynny przez przeszło pół wieku na Uniwersytecie Jagiellońskim, związany był nadto z wieloma naukowymi i kulturalnymi instytucjami w Polsce i za granicą.Dla upamiętnienia tej daty Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Narodowe w Krakowie organizują, w dniach 17. – 18. 10. 2020, międzynarodową konferencję naukową. Naszym zamierzeniem jest przedstawienie znaczenia Profesora dla krakowskiego środowiska historyków i konserwatorów sztuki jak również refleksja nad postępem badań w zakresie problemowym, który szczególnie zaprzątał Profesora (tradycja antyczna, sztuka romańska w Polsce, rzeźbione Piety gotyckie). Prosimy o nadsyłanie propozycji referatów w języku polskim lub w językach kongresowych do wygłoszenia na konferencji wraz ze streszczeniem o objętości 3000-4000 znaków do 15 października 2019 na adres mailowy Sekretarza Komitetu Organizacyjnego Konferencji, dr Kamilli Twardowskiej – ktwardowska@mnk.pl. W przypadku niemożności przedstawienia zakwalifikowanego referatu na konferencji, będzie on opublikowany w recenzowanym tomie zawierającym materiały pokonferencyjne.

Komitet Organizacyjny Konferencji:
Rafał Kalinowski; dr Wojciech Marcinkowski; dr hab. Paweł Pencakowski; dr Kamilla Twardowska; dr hab. Marek Walczak; prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz

 

XXX

 

ZAPOWIEDŹ : w 2020 roku LXIX Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbędzie sie w Warszawie pt. „HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA“. Założenia programowe przekażemy w następnym komunikacie.

 

XXX

 

          Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków udostępniło w internecie wydawany w formie papierowej Polski Słownik Biograficzny Konserwatorów Zabytków:
http://www.serwer1363362.home.pl/SKP/

 

XXX

 

         W dniach 2-3. XII. 2019 r. odbędzie się w Warszawie na Zamku Królewskim, Akrady Kubickiego konferencja ICOMOS „Nowe badania, materiały i technologie w ochronie i konserwacji zabytków“. PROGRAM

 

XXX

 

PROSIMY O CZYNNY UDZIAŁ W PRACY ODDZIAŁU. OCZEKUJEMY NA PROPOZYCJE TEMATÓW SPOTKAŃ NAUKOWYCH, ZGŁASZANIE WAŻNYCH WYDARZEŃ, PUBLIKACJI I WYSTAW.

Prosimy o wpłacanie składek.: 5.00 zł za miesiąc (składka podstawowa) lub 8.00 zł za miesiąc
(z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej). Składka ulgowa: 2.50 zł – składka 50% (emeryci),

Podajemy numer rachunku bankowego Oddziału RZESZOWSKIEGO SHS:
PKO BP 26 1020 4391 0000 6402 0053 8900

Prosimy o aktualizowanie swoich danych osobowych i przesyłanie aktualnych adresów e-mailowych na adres biura Oddziału Rzeszowskiego SHS : shsrzeszow@op.pl

Przekazywanie komunikatów drogą e-mailową pozwoli na oszczędzenie kosztów przesyłek listowych!

 

Za Zarząd : Bartosz Podubny (sekretarz)                                                             Marta Nikiel (prezes)


Rzeszów, 28.07.2019 r

KOMUNIKAT 2 / 2019

 

Z głębokim żalem zawiadamiany o śmierci w dn. 26.VII.2019 r. w wieku 85 lat

Kol. INGI SAPETY

           Kol. Inga Sapeta była współzałożycielką oddziału rzeszowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, jago wieloletnim członkiem oraz Prezesem Oddziału Rzeszowskiego. Była również długoletnim pracownikiem Biura Dokumentacji Zabytków i Urzędu Ochrony Zabytków. W latach w l. 1968 – 1972, 1975 – 1981 pełnia funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; a w latach 1972-75 zastępcy dyrektora Muzeum Zamku w Łańcucie. Dziękujemy za lata wspołpracy.
          Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dn. 31 lipca 2019 o godz. 14.00 w kaplicy przy cmentarzu w Łańcucie. Przed uroczystością pogrzebowa zostanie odmówiony różaniec.

 

PROSIMY O CZYNNY UDZIAŁ W PRACY ODDZIAŁU. OCZEKUJEMY NA PROPOZYCJE TEMATÓW SPOTKAŃ NAUKOWYCH, ZGŁASZANIE WAŻNYCH WYDARZEŃ, PUBLIKACJI I WYSTAW.

Prosimy o wpłacanie składek.: 5.00 zł za miesiąc (składka podstawowa) lub 8.00 zł za miesiąc
(z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej). Składka ulgowa: 2.50 zł – składka 50% (emeryci),

Podajemy numer rachunku bankowego Oddziału RZESZOWSKIEGO SHS:
PKO BP 26 1020 4391 0000 6402 0053 8900
Prosimy o aktualizowanie swoich danych osobowych i przesyłanie aktualnych adresów e-mailowych na adres biura Oddziału Rzeszowskiego SHS : shsrzeszow@op.pl
Przekazywanie komunikatów drogą e-mailową pozwoli na oszczędzenie kosztów przesyłek listowych!


 

Za Zarząd : Bartosz Podubny (sekretarz)                                                                        Marta Nikiel (prezes)


Rzeszów, 23.05.2018 r.

KOMUNIKAT 2 / 2018

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:

NA SPOTKANIE z KOL. INGĄ SAPETOWĄ – nestorką naszego oddziału

w dniu 2 czerwca br., w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Rzeszowie przy ul. Św. Rodziny 4 dawna-Bzianka-, godz. 15.30.

Tytuł referatu:

"Barokowy obraz św. Józefa z Dzieciątkiem w Rzeszowie i jego pierwowzór

- obraz Guido Reniego w Ermitażu." 

Zapraszamy serdecznie ks. proboszcz mgr Roman Gawron i autorka referatu Inga Platowska-Sapetowa

Dojazd (autem) ulicą Krakowską obok szpitala MSW i tu na wysokości marketu "Lidl" skręt w lewo w ul. Dębicką (przy jej wylocie jest sklep z sukniami ślubnymi). Jedziemy ul. Dębicką do jej końca i tu skręcamy w prawo w ul. św. Jakuba. Po str. prawej widzimy na wzniesieniu niewielki kościół św. Maksymiliana – miejsce spotkania. Parking jest po przeciwnej stronie kościoła w odległości 200 m.

Dojazd autobusami:

1. Autobus 33 - Jasionka – Hotel Rzeszów  – Krakowska – Dębicka – jechać do końca Dębickiej i pieszo skręcić w prawo w ulicę św. Jakuba, tam po prawej widać docelowy kościół (przy hotelu i galerii Rzeszów jest o godz. 14.31 w soboty)

  1. Autobus 25 – ul. Cienista- Pobitno – Lwowska – Piłsudskiego – Marszałkowska – Wyzwolenia – Dębicka i jw.

Prosimy o umówienie ew. kto kogo może zabrać autem ;)

 

XXX

Uniwerystet Rzeszowski Wydział Sztuki-Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej serdecznie zaprasza na konferencję “Badania nad sztuką sakralną XIX i XX w. Malarstwo monumentalne“ w dniach 18-19 października 2018 r.  Założenia i terminy zgłoszeń

 

Informacje ogólne:

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję przypominającą polski udział w konserwacji zabytków Florencji po wielkiej powodzi w roku 1966, którą Oddział Krakowski SHS organizuje wespół z Sekcją Konserwacji Zabytków Okręgu Krakowskiego ZPAP. W czasie konferencji wystąpi uczestniczka tamtych prac Pani Marta Żurowska. Konferencja odbędzie się 11 czerwca o godz. 16.00 w lokalu SHS O.Krakowski.

 

XXX

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie w połowie października bieżącego roku organizuje sesję naukową Projekty dla Niepodległej. Architektura i sztuka w Polsce po roku 1918.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie zgłoszeń wraz z  krótkim opisem (do 500 znaków) do 30 czerwca b. r. na adres mailowy: shskr@poczta.fm albo składanie lub nadsyłanie ich do siedziby Stowarzyszenia przy Starowiślnej 29-31, 31-008 Kraków.

Dla referentów spoza Krakowa przewidujemy pokrycie kosztów jednego noclegu.

 

XXX

Przypominamy, że LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbędzie się w Szczecinie w dniach 22-23 listopada 2018 roku pod hasłem Niepodległość i nowoczesność. Zgłoszenia zawierające skrót wystąpień (maksymalnie 1 strona) wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją, należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres: e.gwiazdowska@muzeum.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres Oddziału Szczecińskiego SHS: ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. Szczegółowe informacje: Ewa Gwiazdowska, sekretarz O/Szczecińskiego SHS: tel. 797 705 218.

 

XXX

Instytut Historii Sztuki UKSW zaprasza do udziału w konferencji organizowanej 6 grudnia 2018 r., na terenie kampusu na Młocianach w Warszawie, w 25. rocznicę śmierci ks. prof. Janusza St. Pasierba – badacza sztuki nowożytnej, teoretyka ochrony zabytków kościelnych, eseisty i poety. Propozycję wystąpień związanych ze sztuką nowożytną i kościelną, oraz z jej konserwacją, a także na temat literackich zainteresowań ks. Prof. Pasierba można wysyłać do 10 września na adres aniaczyz@poczta.onet.pl lub abadach@zamek-krolewski.pl.

XXX

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie do 30 lipca br. wniosków na doroczny LXIII Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia.

 

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie do 30 lipca br. wniosków do dwudziestej edycji nagrody im. prof. dr. Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

 

Zarząd O/W SHS zaprasza do wzięcia udziału w XVIII Konkursie im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich. Prace anonimowe, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy nadsyłać do 15 września br. na adres biura O/Warszawskiego SHS, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa.

 

Regulaminy powyższych konkursów zamieszczone są na https://www.shs.pl/?page_id=24

 

PROSIMY O CZYNNY UDZIAŁ W PRACY ODDZIAŁU. OCZEKUJEMY NA PROPOZYCJE TEMATÓW SPOTKAŃ NAUKOWYCH, ZGŁASZANIE WAŻNYCH WYDARZEŃ, PUBLIKACJI I WYSTAW.

Prosimy o wpłacanie składek.: 5.00 zł za miesiąc (składka podstawowa) lub 8.00 zł za miesiąc
(z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej). Składka ulgowa:
2.50 zł - składka 50% (emeryci),

Podajemy numer rachunku bankowego Oddziału RZESZOWSKIEGO SHS:

PKO BP 26 1020 4391 0000 6402 0053 8900

Prosimy o aktualizowanie swoich danych osobowych i przesyłanie aktualnych adresów e-mailowych na adres biura Oddziału Rzeszowskiego SHS : shsrzeszow@op.pl

Przekazywanie komunikatów drogą e-mailową pozwoli na oszczędzenie kosztów przesyłek listowych!

 

 

Za Zarząd : Bartosz Podubny (sekretarz)                                                                       Marta Nikiel (prezes)