KOMUNIKAT NR 05/24

 

SPOTKANIA:

16 maja 2024 (czwartek), godz. 16:00 (zbiórka w holu Urzędu godz. 15:45)

Podtrzymując naszą comiesięczną aktywność, tym razem pragniemy Państwa zaprosić na wspólne oprowadzanie po sali sesyjnej Urzędu Miasta przy pl. Kolegiackim, w której obradują poznańscy radni. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Joanny Bielawskiej – Pałczyńskiej, będziemy mieli okazję podziwiać XVIII-wieczne malowidła na sklepieniu sali sesyjnej. Odnowione freski przedstawiają sceny o charakterze biblijnym, świętych z zakonu jezuitów i Jana Kazimierza Wazę w stroju kardynalskim. Serdecznie zapraszamy.

 

KONKURSY:

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki uprzejmie zawiadamia, że w roku 2024, zgodnie z §1 Regulaminu SHS, organizowana jest kolejna edycja (LXIX) Konkursu im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe członków Stowarzyszenia (do 35 lat). Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2024) lub w roku poprzedzającym (2023). W przypadku druku pracy w czasopiśmie brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, lecz data jego wydrukowania. W konkursie biorą udział również prace niepublikowane. Prace magisterskie będą rozpatrywane o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.

Prace publikowane prosimy przesyłać w dwóch wersjach. W wersji pdf na adres e-mailowy sekretariatu konkursu: biblioteka@shs.pl oraz pocztą na adres Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs".

Prace niepublikowane prosimy przesyłać wyłącznie w formie pdf na adres e-mailowy sekretariatu konkursu: biblioteka@shs.pl.

Prosimy o nadsyłanie wniosków do dnia 31 lipca b.r.

 

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki prosi o nadsyłanie wniosków do kolejnej XXV edycji NAGRODY IM. PROF. JERZEGO ŁOZIŃSKIEGO za prace naukowe z historii sztuki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

Prace publikowane prosimy przesyłać w dwóch wersjach. W wersji pdf na adres biblioteka@shs.pl oraz pocztą na adres Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa z dopiskiem "Konkurs"

Wnioski prosimy zgłaszać do dnia 31 lipca 2024.

 

KONFERENCJE:

Przypominamy o zgłoszeniach na LXXII Ogólnopolską Sesję SHS Badania nad sztuką starożytną w Polsce: tradycja – teraźniejszość – perspektywy. Tegoroczna konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 21-22 listopada 2024 r. Zgłoszenia na sesję prosimy wysłać do 30 maja na adres mailowy: tomasz.ratajczak@amu.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliację, dane adresowe (e-mail, adres korespondencyjny), tytuł wystąpienia oraz abstrakt referatu (maksymalnie 1800 znaków), na którego wygłoszenie przewidziane jest 20 minut. Lista referatów wyłonionych w trybie konkursowym zostanie ogłoszona do 30 czerwca.

 

Dziękujemy za regularne opłacanie składek członkowskich. Z początkiem roku 2023 zmianie uległa wysokość składki (pełnopłatna składka to 120zł plus 60zł FPK, w przypadku emerytów i rencistów jest to 50%). Prosimy o tym pamiętać dokonując wpłat zaległych jak i bieżących składek, FPK jest dobrowolne. Numer rachunku do wpłat pozostaje od lat ten sam: SANTANDER: 88 1090 1359 0000 0000 3501 8500.

Wymiana legitymacji członkowskich w naszym Oddziale przebiegła bardzo sprawnie dzięki pełnej mobilizacji i zaangażowaniu wszystkich Członków, za co serdecznie pragnę Państwu podziękować.

W przypadku wątpliwości dotyczących zaległości, prosimy o kontakt z biurem Oddziału pod numerem telefonu 724 280 535 lub pod adresem mailowym monika.siwczak@onet.pl

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na wykład otwarty prof. Błażeja Brzostka w Wydziału Historii UW pt.

Architektura i szaleństwo władzy. Warszawa-Bukareszt-Budapeszt 1955-2024,

który odbędzie się w Collegium Novum we wtorek 9 kwietnia br. o godz. 16:30 w sali C2.

Prof. Błażej Brzostek jest wybitnym historykiem, autorem m. innymi książek Paryże innej Europy. Warszawa i Bukareszt XIX i XX wiek (2015) i awangardowej w pomyśle nowej historii Warszawy pt. Wstecz. Historia Warszawy do początku (2021).

 

 


KOMUNIKAT NR 04/24

 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom z poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Zarząd Oddziału składa najserdeczniejsze życzenia spokojnych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych!

 

Do życzeń dołączamy fotografię z wystawy "Powiadacze", prezentowanej obecnie w Muzeum Narodowym, której współkuratorką jest nasza Koleżanka, dr Patrycja Łobodzińska.

 

           

                                                               Autorka fotografii: Sonia Bober z MNP

Obiekty na zdjęciu: 

 

Grupa Zmartwychwstania Chrystusa
ok. 1460
warsztat niderlandzki
alabaster
24 x 30 x 12 cm
MNP, depozyt MNW, Śr.412 

 

Ewa Kuryluk
Chusta
1979
surówka bawełniana, tusz czerwony
101 x 75 cm
MNP Mp 2910

 


KOMUNIKAT NR 03/24

 

SPOTKANIA:

- 19 marca (wtorek) godz: 16:30 - Zwiedzanie gotyckich piwnic Ratusza w Poznaniu

 

Drodzy Członkowie,

od piątku 1 marca w Ratuszu prezentowana będzie ekspozycja „Poznań przed Quadro”.

Dzięki uprzejmości kol. dr Magdaleny Mrugalskiej-Banaszak, będziemy mieli okazję zobaczyć, po wieloletnim remoncie, gotycką część Ratusza – Muzeum Poznania, którego nasza Koleżanka jest kierowniczką. Zwiedzimy parter, a także piwnice, które pozostawały niedostępne dla publiczności przez ponad 25 lat.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Oddziału 19 marca o godzinie 16:30 (zbiórka przed głównym wejściem do Ratusza 16:25), na wspólne zwiedzanie z oprowadzaniem. Wstęp bezpłatny.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tym wyjątkowym oprowadzaniu, proszone są o zgłoszenie mailowe lub telefoniczne do Pani Moniki.

 

 

Dziękujemy za regularne opłacanie składek członkowskich.  Z początkiem roku 2023 zmianie uległa wysokość składki (pełnopłatna składka to 120zł plus 60zł FPK, w przypadku emerytów i rencistów jest to 50%). Prosimy o  tym pamiętać dokonując wpłat zaległych jak i bieżących składek, FPK jest dobrowolne. Numer rachunku do wpłat pozostaje od lat ten sam:

SANTANDER: 88 1090 1359 0000 0000 3501 8500

Osoby, które nie otrzymały jeszcze nowej legitymacj proszone są o kontakt z Panią Moniką, wówczas legitymacja zostanie wysłana pod wskazany adres.

W przypadku wątpliwości dotyczących zaległości, prosimy o kontakt z biurem Oddziału pod numerem telefonu 724 280 535 lub pod adresem mailowym monika.siwczak@onet.pl

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 

ODDZIAŁ POZNAŃSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
shspoz@shs.poznan.pl

 

Szanowni Państwo,

w imieniu IHS UAM, pragnę Państwa zaprosić na wernisaż wystawy

Zwierzę przede mną

Muzeum Narodowe w Poznaniu, sobota 27.05 godz. 18:00

Wystawę ze zbiorów Muzeum przygotowali studenci historii sztuki UAM

pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Filipa Lipińskiego i prof. UAM dr hab.
Pawła Leszkowicza. Koordynatorzy projektu: Katarzyna Grabowska MNP,
prof. Piotr Korduba IHS UAM. To pierwsza tego rodzaju współpraca
między tymi instytucjami od 1936 roku!

Serdecznie zapraszam.

Monika Siwczak

 


 

Szanowni Państwo, 
 
w dniu 03.06.2023 planujemy zorganizowanie objazdu. Do naszej dyspozycji jest bus 22 osobowy, a zatem o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Oczywiście pierwszeństwo mają Członkowie naszego Oddziału, którzy nie zalegają z opłacaniem składek (objazd całkowicie bezpłatny). Jeżeli będziemy dysponować wolnymi miejscami, wówczas osoby spoza Stowarzyszenia mogą wziąć udział w objeździe, wspierając Oddział darowizną na cele statutowe w kwocie 30zł od osoby.
 
Plan objazdu: kościół w Słopanowie (między Szamotułami a Obrzyckiem, 3 km na pd. od Obrzycka), następnie kościół w Wełnie i na końcu kościół w Tarnowie Pałuckim
Wyjazd 8:00 (zbiórka najprawdopodobniej Dworzec Zachodnia jak ostatnio)
Słopanowo 9:00-10:30
Wełna 11:30- 13:00
Obiad do 14:00
Tarnowo Pałuckie 15:00-16:30
Poznań 18:00 (Dworzec Zachodnia)
 
Szczegółowy plan podany zostanie w osobnym komunikacie na początku porzyszłego tygodnia.
Zapraszam do zgłaszania się za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie 724 280 535.
 
Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
 
Monika Siwczak

 

 


 

KOMUNIKAT NR 4

 

WYKŁAD:

We wtorek 18 kwietnia o godz. 17.00 zapraszamy do Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego na wspólne spotkanie naszego Oddziału i Komisji Historii Sztuki PTPN, na którym dr Andrzej Kusztelski wygłosi wykład pt. Źródła twórczości Pompeo Ferrariego.

 


KOMUNIKAT NR 03/23

 

SPOTKANIA:

 

04 kwietnia 2023 roku godz.:17:00

Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27

Komisja Historii Sztuki PTPN oraz Poznański Oddział SHS zapraszają na wykład i dyskusję „Kolekcja rzeźby polskiej od XIX wieku do 1945 roku w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu“.

Wykład zostanie wygłoszony przez Członka naszego Oddziału dr Arkadiusza Krawczyka.


 

WAŻNE INFORMACJE:

Przypominamy, iż decyzją XLIV Walnego Zebrania Członków Oddziałów SHS, od roku 2023 składki członkowskie wynoszą rocznie: 120 zł składka + 60 zł Fundusz Pomocy Koleżeńskiej (dobrowolny) – pełnopłatne oraz 60 zł składka + 30 zł Fundusz Pomocy Koleżeńskiej – emeryci/renciści.

 

Koleżanki i Kolegów mających zaległości w opłacaniu składek członkowskich, prosimy o ich uregulowanie. Dziękujemy za liczne wpłaty na koniec roku 2022. W razie wątpliwości związanych z wysokościa zaległości, proszę o kontakt z Panią Moniką Siwczak.

Nr rachunku bankowego pozostaje od lat niezmienny SANTANDER: 88 1090 1359 0000 0000 3501 8500

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 


KOMUNIKAT NR 08/22

 

 

OBJAZD

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

8 października (sobota) organizujemy od dawna zapowiadany objazd. W planach objazdu są: Plebania w Dolsku (o której opowie nam mgr Dorota Matyaszczyk), Kościół Filipinów w Gostyniu oraz kościół pw. Michała Archanioła w Domachowie (dzięki uprzejmości mgr Jerzego Borwińskiego będziemy mogli dokładnie zapoznać się ze zwiedzanym obiektem), gdzie o godzinie 13:30 planujemy słodki poczęstunek przy filiżance ciepłej herbaty.

 

Prosimy o telefoniczne zgłoszenia osób zainteresowanych objazdem najpóźniej do poniedziałku 3-ego października pod numerem telefonu 724 280 535. Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo mają oczywiście członkowie, którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich, dla których to koszt udziału pokrywamy z budżetu naszego Oddziału. Dla pozostałych osób koszt objazdu wynosi 50 zł.

 

Planowany wyjazd 7:30 Rondo Rataje.

Powrót około godziny 18:00.

 

 

Koleżanki i Kolegów mających zaległości w opłacaniu składek członkowskich prosimy o ich uregulowanie. W razie wątpliwości związanych z wysokościa zaległości proszę o kontakt z Panią Moniką Siwczak pod nr tel. 724 280 535.

Nr rachunku bankowego pozostaje od lat niezmienny SANTANDER:

88 1090 1359 0000 0000 3501 8500

 

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 

 


 

Zapraszamy na promocję Kroniki Miasta Poznania poświęconej Morasku i Radojewu.
 
Promocja odbędzie się 7 lipca (czwartek) o godz. 17:00 na Morasku na Wydziale Historii, w sali im. Gerarda Labudy.
 
Szczegóły poniżej.
 
Radojewo i Morasko - zaproszenie na promocję Kroniki Miasta Poznania poświęconej Morasku i Radojewu. Promocja odbędzie się 7 lipca (czwartek) o godz. 17,00 na Morasku na Wydziale Historii, w sali im. Gerarda Labudy.

 


 

KOMUNIKAT NR 07/22

 

 

SPOTKANIA:

 

30 czerwca br. godz. 16:00

 

Kaplica Różańcowa, kościół jezuitów
(d. dominikanów) ul. Szewska 18

 

Wydawnictwo Miejskie Posnania, Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Fundacja Vinea oraz Ojcowie Jezuici serdecznie zapraszają na promocję publikacji OSADA ŚWIĘTEGO GOTARDA W POZNANIU historia i dziedzictwo.

 

 

Wydawnictwo Miejskie Posnania, Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Fundacja Vinea oraz Ojcowie Jezuici serdecznie zapraszają na promocję publikacji OSADA ŚWIĘTEGO GOTARDA W POZNANIU historia i dziedzictwo 30 czerwca (czwartek), godz. 16 Kaplica Matki Bożej Różańcowej w kościele OO. Jezuitów, ul. Szewska 18, Poznań wstęp wolny na gości spotkania czekają egzemplarze w promocyjnej cenie

 

 

SESJE: Przypomnienie

 

Doroczna ogólnopolska sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki planowana jest w listopadzie, w Krakowie. Zaproponowano temat: O WSPÓŁPRACY KONSERWATORÓW I HISTORYKÓW SZTUKI, nie był dotychczas podejmowany jako przedmiot osobnego zainteresowania obu tych profesji. Konferencja przygotowywana jest wspólnie z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP.

Przedmiotem rozważań powinny stać się zarówno kwestie natury ogólnej, doktrynalne, jak i bardziej szczegółowej, zogniskowane wokół następujących zagadnień:

 

 • Zabytek w kontekście materialnym i niematerialnym
 • Potrzeba, skala, granice badań, błędy
 • Dopuszczalna ingerencja: odwracalność, uzupełnienie, rekonstrukcja, walory artystyczne
 • Bezpośredni kontakt studentów z obiektami w procesie kształcenia: dostępność, ćwiczenia, praktyki, wspólne praktyki obu profesji

 

Termin składania zgłoszeń do 5 lipca br. Zgłoszenia na adres Oddziału Krakowskiego można składać drogą internetową: lub pocztą: ul. Starowiślna 29-31 (w oficynie nr domofonu 80), 31-008 Kraków • TEL. / FAX: 12 4226027 (poniedziałki i czwartki 11.00 14.00)E-MAIL: shskr@poczta.fm

Długość wystąpienia – ok. 20 min., ale ostatecznie będzie można rozstrzygnąć tę kwestię po zakwalifikowaniu referatów, co nastąpi w lipcu br. i o czym zgłaszający się będą niezwłocznie powiadomieni.

 

Przypominamy, iż komunikaty rozsyłane są jedynie drogą mailową. Prosimy zatem, w miarę możliwości, o przekazywanie bieżących informacji Członkom nie korzystającym z tej formy kontaktu.

 

Koleżanki i Kolegów mających zaległości w opłacaniu składek członkowskich prosimy o ich uregulowanie. W razie wątpliwości związanych z wysokościa zaległości proszę o kontakt z Panią Moniką Siwczak.

 

Nr rachunku bankowego pozostaje od lat niezmienny SANTANDER: 88 1090 1359 0000 0000 3501 8500

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 


 

KOMUNIKAT NR 05/22


WYSTAWA CK ZAMEK – 8 czerwca  (środa) godz. 17:00 (zbiórka w holu przy kasach, wejście B,  godz. 16:50)


Dzięki uprzejmości dyrektorki CK Zamek Anny Hryniewieckiej, wraz z kol. Januszem Pazderem, miło nam zaprosić na wspólne zwiedzanie wystawy ANTONI GAUDI.

Genialny architekt, wizjoner, „czarodziej architektury”. Jego modernistyczne, wręcz rewolucyjne koncepcje architektoniczne i wyjątkowy talent – wzbudzały i nadal wzbudzają – ogromne emocje. Na wystawie prezentujemy ok. 150 eksponatów (plany, makiety, rysunki, rzeźby, meble, elementy architektoniczne, ceramikę, fotografie, wideo, mapping), pochodzących z kolekcji hiszpańskich instytucji publicznych oraz prywatnych. Jest to pierwsza w Polsce, największa w Europie tak obszerna prezentacja dokonań hiszpańskiego architekta. Zapraszamy nawędrówkę po zadziwiającym świecie Gaudíego: od projektu spółdzielni La Obrera Mataronense przez Pałac Güell i domy Calvet, Batlló oraz Milà  aż do świątyni Sagrada Família, jego najbardziej znanego dzieła.

Mamy do rozdysponowania 30 darmowych wejściówek dla członków, którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich. 
Zgłoszenia prosimy przekazywać drogą mailową monika.siwczak@onet.pl lub telefoniczną 724 280 535 do 3 czerwca. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Pani Monika Siwczak pozostaje, jak zawsze, do Państwa dyspozycji przez 5 dni w tygodniu. 

Koleżanki i Kolegów mających zaległości w opłacaniu składek członkowskich prosimy o ich uregulowanie. W razie wątpliwości związanych z wysokościa zaległości proszę o kontakt z Panią Moniką Siwczak.
Nr rachunku bankowego pozostaje od lat niezmienny SANTANDER: 88 1090 1359 0000 0000 3501 8500


Sekretarz Oddziału
Zofia Kurzawa

 


 

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do załączonego wcześniej komunikatu nr 4 z przykrością informuję, iż z przyczyn od nas niezależnych jesteśmy zmuszeni przełożyć nasz objazd do Domachowa na wrzesień 2022Na terenie kościoła zostało rozłożone rusztowanie, które utrudni znacząco jego zwiedzanie.

Mam nadzieję, że nasza decyzja jest uzasadniona. Do końca czerwca planujemy jednak wspólne zwiedzanie wystawy w Zamku oraz Muzeum Narodowym o czym poinformujemy w osobnym  komunikacie.

 

W imieniu Zarządu:

Monika Siwczak

 


 

KOMUNIKAT NR 04/22

 

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

 

 

Miło nam poinformować, iż w dniu 26.04.2022 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym dokonano wyboru nowych władz Oddziału na lata 2022-2024.

 

Prezes Oddziału Poznańskiego – dr Tomasz Ratajczak

V-ce Prezes Oddziału Poznańskiego – mgr Joanna Czech

W skład nowo powołanego Zarządu weszli:

 1. mgr Zofia Kurzawa – Sekretarz Oddziału

 2. mgr Martyna Łukasiewicz

 3. mgr Janusz Pazder

 4. dr Adam Soćko – Skarbnik Oddziału

 5. mgr Przemysław Maćkowiak

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszły:

 1. mgr Gwidona Kempińska

 2. dr Liliana Domasłowska

 3. dr Iwona Błaszczyk

 

Delegaci na Walny Zjazd w Warszawie:

 1. mgr Joanna Czech

 2. mgr Martyna Łukasiewicz

 3. mgr Przemysław Maćkowiak

 4. mgr Teresa Michałowska-Barłóg

 

Dziękujemy wszystkim obecnym Członkom Oddziału Poznańskiego za przybycie na zebranie i uczestnictwo w dyskusji na temat dalszego funkcjonowania naszego Oddziału.

Jesteśmy pełni optymizmu i nadziei na ożywienie działalności, czego przykładem było liczne przybycie na zorganizowane w dniu 28.04.2022 zwiedzanie wystawy w Muzeum Narodowym Tradycja i nowoczesność. Sztuka w międzywojennym Poznaniu. Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka”(1925-1939) Po bogatej, prezentującej ok. 300 różnorodnych prac ekspozycji oprowadził nas Członek naszego Oddziału dr Jarosław Mulczyński.

 

 

OBJAZD

 

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

4 czerwca (sobota) planujemy objazd do Domachowa k/Gostynia, aby zobaczyć odkryty niedawno najstarszy lub jeden z najstarszych kościołów drewnianych w Polsce, z XIV w., w pełni zachowany wraz z polichromią z XV i XVI w. Planujemy odwiedzić także kilka innych interesujących zabytków w okolicy, m.in. klasztor benedyktynów w Lubiniu. Prosimy o mailowe zgłoszenia osób zainteresowanych objazdem najpóźniej do 15 maja, abyśmy wiedzieli jak duży autokar wynająć. Dla członków Stowarzyszenia, którzy nie mają zaległości w składkach koszt udziału pokrywamy z budżetu naszego Oddziału, dla pozostałych osób wynosi on 30 zł.

 

*

 

Nowo powołany Zarząd przygotował kolejne aktywności, o których poinformujemy w następnym komunikacie.

 

*

 

Koleżanki i Kolegów mających zaległości w opłacaniu składek członkowskich prosimy o ich uregulowanie. W razie wątpliwości związanych z wysokościa zaległości proszę o kontakt z Panią Moniką Siwczak pod nr tel. 724 280 535.

Nr rachunku bankowego pozostaje od lat niezmienny SANTANDER:

88 1090 1359 0000 0000 3501 8500

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 

 


 

KOMUNIKAT NR 03/22

 

 

ZWIEDZANIE WYSTAWY

 

28.04 (czwartek) godz. 15:30 zapraszamy do wspólnego oglądania wystawy w Muzeum Narodowym Tradycja i nowoczesność. Sztuka w międzywojennym Poznaniu. Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka”(1925-1939) Po bogatej, prezentującej ok 300 różnorodnych prac ekspozycji oprowadzać nas będzie kurator dr Jarosław Mulczyński.

 

Koszty biletów zostaną pokryte z funduszy Oddziału. Zbiórka przy kasie w holu głównym Muzeum Narodowego o godz. 15:20.

 

 

PRZYPOMNIENIE

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

 

26.04 (wtorek) godz. 17 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godz. 17.15 w drugim terminie, Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

 

Porządek obrad:

 

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania oraz komisji wnioskowej

 

2. Sprawozdanie z pracy Oddziału za lata 2019-2021 oraz sprawozdanie Skarbnika

 

3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej

 

4. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

 

5. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

 

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 

7. Wybór władz Oddziału na lata 2022-2024

 

8. Wybór delegatów na Walny Zjazd SHS

 

9. Przedstawienie zgłoszonych propozycji uchwał

 

10. Dyskusja i przyjęcie uchwał

 

11. Wolne głosy

 

 

Zebranie odbędzie się w sali 401 A, Instytut Historii Sztuki UAM, Collegium Novum w Poznaniu al. Niepodległości 4, 61-713 Poznań.

 

*

 

Koleżanki i Kolegów mających zaległości

w opłacaniu składek członkowskich prosimy

o ich uregulowanie. W razie wątpliwości związanych z wysokościa zaległości proszę o kontakt z Panią Moniką Siwczak pod nr tel. 724 280 535.

Nr rachunku bankowego pozostaje od lat niezmienny SANTANDER:

88 1090 1359 0000 0000 3501 8500

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 


 

KOMUNIKAT NR 02/22

 

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

 

26.04 (wtorek) godz. 17 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godz. 17.15 w drugim terminie, Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

 

Porządek obrad:

 

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania oraz komisji wnioskowej

 

2. Sprawozdanie z pracy Oddziału za lata 2019-2021 oraz sprawozdanie Skarbnika

 

3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej

 

4. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

 

5. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

 

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 

7. Wybór władz Oddziału na lata 2022-2024

 

8. Wybór delegatów na Walny Zjazd SHS

 

9. Przedstawienie zgłoszonych propozycji uchwał

 

10. Dyskusja i przyjęcie uchwał

 

11. Wolne głosy

 

 

Zebranie odbędzie się w sali 401 A, Instytut Historii Sztuki UAM, Collegium Novum w Poznaniu al. Niepodległości 4, 61-713 Poznań.

 

Załączam także dla przypomnienia komunikat Prezesa, z którym mogli się Państwo zapoznać wcześniej.

 

*

 

Komunikat Prezesa Oddziału.

 

Deklaruję, że będę ponownie kandydował na stanowisko prezesa Oddziału, z nadzieją na to, że w kolejnej kadencji uda mi się wyprowadzić naszą społeczność z potężnego kryzysu, w jakim znalazła się, niestety nie tylko z powodu pandemii.

 

Przyczyną jest również nasza mała aktywność i bierność większości członków wobec inicjatyw podejmowanych przeze mnie i Zarząd Oddziału. Bardzo proszę o zgłaszanie gotowości do zaangażowania w prace Zarządu, gdyż obecni członkowie pełnią swoje funkcje od lat, a w przypadku braku chętnych do pracy, nasz Oddział niestety trzeba będzie rozwiązać. Jednocześnie proszę o angażowanie się w nasze kolejne inicjatywy i podejmowanie własnych, które możemy wspierać ze środków Oddziału. Brak aktywności ze strony członków Oddziału stawia pod znakiem zapytania sens jego istnienia…

 

*

 

Koleżanki i Kolegów mających zaległości w opłacaniu składek członkowskich prosimy o ich uregulowanie. W razie wątpliwości związanych z wysokościa zaległości proszę o kontakt z Panią Moniką Siwczak pod nr tel. 724 280 535.

Nr rachunku bankowego pozostaje od lat niezmienny SANTANDER:

88 1090 1359 0000 0000 3501 8500

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 


KOMUNIKAT NR 01/22

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Inaugurujemy działalność naszego Oddziału w nowym roku. Z tej okazji w czwartek 20 stycznia odbędzie się kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Vilhelm Hammershøi. Światło i cisza”, które przeprowadzi specjalnie dla członków naszego Oddziału kuratorka wystawy oraz nasza Koleżanka z SHS-u, Pani Martyna Łukasiewicz. Spotykamy się o godz. 15.30 przy kasach w starym gmachu Muzeum Narodowego. Bilety wstępu dla członków Oddziału zostaną opłacone z naszych środków. W miarę możliwości prosimy o zgłaszanie zainteresowania udziałem w tym spotkaniu, gdyż grupa nie może być zbyt duża. Serdecznie zapraszamy!

 

WAŻNE INFORMACJE

 

Zbliża się czas termin Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów (ustalono na dzień 22 kwietnia 2022 r.) Walne Zebrania Członków Oddziałów winny się odbyć około 15 lutego. Poza wyborem składu Zarządu Oddziału należy wybrać delegatów oddziału na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów (1 delegat na 25 członków Oddziału, przy czym za spełnienie warunku 25 członków uznaje się każde rozpoczęte 25).

Sprawy dotyczące Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów regulują przepisy par. 25 – 30 a Walnego Zebrania Członków Oddziału par. 40 – 47 Statutu dostępny na stronie www.shs.pl w zakładce Akty prawne.

 

Komunikat prezesa Oddziału

 

Deklaruję, że będę ponownie kandydował na stanowisko prezesa Oddziału, z nadzieją na to, że w kolejnej kadencji uda mi się wyprowadzić naszą społeczność z potężnego kryzysu, w jakim znalazła się, niestety nie tylko z powodu pandemii.

 

Przyczyną jest również nasza mała aktywność i bierność większości członków wobec inicjatyw podejmowanych przeze mnie i Zarząd Oddziału. Bardzo proszę o zgłaszanie gotowości do zaangażowania w prace Zarządu, gdyż obecni członkowie pełnią swoje funkcje od lat, a w przypadku braku chętnych do pracy, nasz Oddział niestety trzeba będzie rozwiązać. Jednocześnie proszę o angażowanie się w nasze kolejne inicjatywy i podejmowanie własnych, które możemy wspierać ze środków Oddziału. Brak aktywności ze strony członków Oddziału stawia pod znakiem zapytania sens jego istnienia…

 

Termin Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego podany zostanie w kolejnym komunikacie.

 

Dodatkowo załączam Państwu sprawozdanie Skarbnika Oddziału, w razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji przez 5 dni w tygodniu od 8-16:00 pod nr tel. 724 280 535 lub mailem monika.siwczak@onet.pl.

 

Tradycyjnie bardzo prosimy o terminowe wpłacanie składek, z których finansujemy naszą działaność. Jest to szczególnie istotne obecnie, gdy z powodu pandemii znacznie ograniczone zostało finansowanie oddziałów z budżetu centralnego SHS.

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 


 

 


 

KOMUNIKAT NR 02/20

 

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

25.02. (wtorek) godz. 17:00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godz. 17:15 w drugim terminie, Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze.

 

Porządek obrad:

 1.  Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania oraz komisji wnioskowej

 2. Sprawozdanie z pracy Oddziału w 2019 roku oraz sprawozdanie Skarbnika

 3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej

 4. Dyskusja nad sprawozdaniami

 5. Przedstawienie propozycji uchwał

 6. Dyskusja i przyjęcie uchwał

 7. Wolne głosy

Zebranie odbędzie się w Sali Prób Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82 (wejście A).

Po zakończeniu Walnego Zebrania ok. godz. 18:15 zapraszamy do wspólnego obejrzenia wystawy Nieznany impresjonizm: Manet, Pissarro i im współcześni. Grafiki z kolekcji Ashmolean Museum w Oksfordzie oraz Muzeum Narodowego w Krakowie, po której oprowadzi nas pan Maciej Szymaniak.

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 

 

Biuro Oddziału będzie czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach rannych tj. od 8:00-11:00.

(Biurowiec – GEOMAT, ul. Zwierzyniecka 10 pok. 2) Pani Monika Siwczak pozostaje jednak do dyspozycji przez 5 dni w tygoniu od 8-16:00 pod nr tel.724 280 535 lub mailem monika.siwczak@onet.pl

 

Przypominamy o regularnym opłacaniu składek członkowskich. Podobnie jak w roku ubiegłym, składka pełnopłatna wynosci 8zł m-c (96zł na rok), natomiast emeryci i renciści 50% tej kwoty.

Składki można opłacić osobiście w biurze Oddziału lub wpłacać za pośrednictwem poczty oraz banku na następujący nr konta:
SANTANDER BANK 88 1090 1359 0000 0000 3501 8500

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 


 

KOMUNIKAT NR 01/20

 

 

SPOTKANIA

 

24 stycznia o godz. 17 zapraszamy nasze Koleżanki i Kolegów na spotkanie noworoczne. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Archidiecezjalnym ul. Jana Lubrańskiego 1.

Osobami do kontaktu w sprawach organizacyjnych są Pani Zofia Kurzawa k. 692 952 910 oraz Pani Monika Siwczak 724 280 535.

 

 

WYDARZENIA

 

14 stycznia g. 18:30 prezes naszego Oddziału dr Tomasz Ratajczak będzie miał wystąpienie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Humanistycznego, pt. „Król na Kurzej Nodze”. Problem lokalizacji monarszego apartamentu w średniowiecznym zamku na Wawelu”. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się na Wydziale Filozoficznym UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 c, w sali 215. Serdecznie zapraszamy!

23 stycznia g. 17:00 prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM, zaprasza na promocję filmu „Polichromia turkowska. Wielkość talentu Józefa Mehoffera". Projekcja odbędzie się w w Collegium Maius UAM (ul. Fredry 10) w Salonie Mickiewicza (Salonie pod Kopułą). Wstęp wolny.

Autorem filmu jest Krzysztof Paluszyński, reżyser, dokumentalista, zdobywca wielu nagród, w tym za głośny film „Megality. Historia sprzed 5500 lat". Jego najnowszy film poświęcony jest twórczości Józefa Mehoffera, jednego z najwybitniejszych malarzy polskich, autora wielu polichromii i witraży. Przenosi widzów do katedry we Fryburgu, Skarbca Katedry Wawelskiej i zwłaszcza w przestrzeń kościoła w Turku. Przestrzeń szczególną, ponieważ kościół ten jest jedyną budowlą, której wystrój Mehoffer mógł w całości zaprojektować.

Projekcji będzie towarzyszyć dyskusja o twórczości Mehoffera z udziałem prof. Wojciecha Bałusa z IHS UJ i prof. UAM Michała Haakego z IHS UAM, konsultanta filmu.

 

 

KONFERENCJE

 

W dniach 8-9. 10. 2020 nasz Oddział przygotowuje konferencję naukową poświęconą rezydencjom wielkopolskim (od średniowiecza po XX w.). Niebawem roześlemy szczegółowe informacje, ale zgłoszenia można już przekazywać do Biura lub bezpośrednio do prezesa, na adres tomrat@amu.edu.pl.

 

 

OBJAZDY

 

W dniach 17.04 – 01. 05 2020 Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Krakowski organizuje objazd naukowy do Belgii oraz na wystawę Van Eycka do Gandawy.

Zgłoszenia i wszelkie informacje dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka tel. 12 633 77 66 lub 606 120 893 m.lisrzep@interia.pl

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 

Biuro Oddziału będzie czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach rannych tj. od 8:00-11:00.

(Biurowiec – GEOMAT, ul. Zwierzyniecka 10 pok. 2) Pani Monika Siwczak pozostaje jednak do dyspozycji przez 5 dni w tygoniu od 8-16:00 pod nr tel.724 280 535 lub mailem monika.siwczak@onet.pl

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 


 

KOMUNIKAT NR 09/19

 

OBJAZD

26 października 2019 r.
Zarząd Oddziału planuje zorganizować objazd tym razem do Rogalina. Odjazd autokaru jest zaplanowany na godzinę 9:00, z Placu A. Mickiewicza. W Rogalinie przewidziano zwiedzanie galerii malarstwa i wystawy fotograficznej zorganizowanej na 70- tą rocznicę otwarcia Muzeum Pałacu w Rogalinie (polecamy ją szczególnie osobom które w tym okresie w jakiś sposób były związane z Rogalinem!). Tu przewidujemy przerwę na kawę a następnie p. dr Ewa Leszczyńska oprowadzi nas po pałacowych wnętrzach i przedstawi proces tworzenia obecnej ekspozycji. Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem P. Moniki Siwczak telefonicznie 724 280 535 oraz mailowo monika.siwczak@onet.pl, jak również bezpośrednio przez Prezesa P. Tomasza Ratajczaka tomrat@amu.edu.pl Pierwszeństwo mają członkowie naszego Oddziału. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w autokarze o udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

SESJE

11 października 2019 r.
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na III Sesję Naukową „Piórem i Skalpelem” czyli o zabytku w świetle badań historyków sztuki i konserwatorów. Otwarcie Sesji zaplanowano na godzinę 10:00
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18 (sala sesyjna I piętro gmachu głównego, budynek A).

21-22 listopada 2019 r.
W związku z przygotowaniami do LXVIII Ogólnopolskiej Sesji SHS w Łodzi, która odbędzie się w tym roku w dniach 21-22 listopada, bardzo proszę o jak najszybsze zgłaszanie się kandydatów zainteresowanych udziałem w sesji. Każdy Oddział może wydelegować jedną osobą spośród swoich członków. Podobnie jak w latach ubiegłych, istnieje możliwość sfinansowania każdemu z delegatów dwóch noclegów.

 

PUBLIKACJE

Przpominamy, iż w biurze Oddziału można nabyć, publikację z kolejnej sesji naukowej SHS która odbyła się w Poznaniu w listopadzie 2015 roku, w cenie 35 zł,. Sesja poświęcona została relacjom między historią sztuki a szeroko rozumianą przestrzenią publiczną.

 

WAŻNE INFORMACJE

Przypominamy o naszym profilu w serwisie facebook, w którym zamieszczamy bieżące informacje i ogłoszenia: https://www.facebook.com/SHSPoznan/

 

Biuro Oddziału będzie czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach rannych tj. Od 8:00-11:00. (Biurowiec – GEOMAT, ul. Zwierzyniecka 10 pok. 2) Pani Monika Siwczak pozostaje jednak do dyspozycji przez 5 dni w tygoniu od 8:00-16:00 pod nr tel.724 280 535 lub mailem monika.siwczak@onet.pl

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa


KOMUNIKAT NR 08/19

 

SPOTKANIA:

25 września, godz. 20:00.
Winiarnia pod Czarnym Kotem, róg ul. Marcelińskiej i Wolsztyńskiej.

Dyrektor IHS UAM oraz Winiarnia pod Czarnym Kotem zapraszają na wieczór i wystawę poświęcone odnalezionemu i opublikowanemu pamiętnikowi Anieli Sławskiej pt. No i co teraz zrobimy? Pamiętnik z pewnej wycieczki, Poznań 2019, który dokumentuje ostatnią przedwojenną wycieczkę naukową studentów i wykładowców poznańskiej historii sztuki. Pozycja ukazała się z okazji 100-lecia akademickiej historii sztuki w Poznaniu i będzie do nabycia w trakcie wieczoru. W spotkaniu wezmą udział: Elżbieta Kwiatkowska (spadkobierczyni A. Sławskiej), prof. Piotr Korduba oraz Marcin Kubiak z Winiarni.

 

WAŻNE INFORMACJE

 

Przypominamy o naszym profilu w serwisie facebook, w którym zamieszczamy bieżące informacje i ogłoszenia: https://www.facebook.com/SHSPoznan/
Biuro Oddziału będzie czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach rannych tj.
od 8:00-11:00. (Biurowiec – GEOMAT, ul.Zwierzyniecka 10 pok. 2)
Pani Monika Siwczak pozostaje jednak do dyspozycji przez 5 dni w tygoniu od 8:00-16:00 pod nr tel.724 280 535 lub mailem monika.siwczak@onet.pl

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa


KOMUNIKAT NR 07/19

 

PLANOWANY OBJAZD KONSERWATORSKI

Zarząd naszego Oddziału we współpracy z biurem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu organizuje w dniu 28 września (sobota) objazd po wybranych zabytkach powiatu poznańskiego.

W trakcie objazdu jego uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z efektami prac konserwatorskich prowadzonych w ostatnich latach przy takich obiektach jak dawny klasztor i kościół cysterek w Owińskach, pałac w Jankowicach, kościół i synagoga w Buku, oraz kościół w Ceradzu.

Zgłoszenia do 22 września przyjmuje biuro Oddziału (osobiście, telefonicznie i mailem), można je przesyłać również bezpośrednio do prezesa, na adres mailowy: tomrat@amu.edu.pl.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w objeździe dla członków
SHS-u i osób towarzyszących jest nieodpłatny, natomiast osoby spoza Stowarzyszenia ponoszą koszt w wysokości 20 zł (płatne w dniu objazdu).

PUBLIKACJE

Przpominamy, iż w biurze Oddziału można nabyć, w cenie 35zł, publikację z kolejnej sesja naukowej SHS która odbyła się w Poznaniu w listopadzie 2015 roku. Sesja poświęcona została relacjom między historią sztuki a szeroko rozumianą przestrzenią publiczną.

WAŻNE INFORMACJE

Przypominamy o naszym profilu w serwisie facebook, w którym zamieszczamy bieżące informacje i ogłoszenia: https://www.facebook.com/SHSPoznan/

Biuro Oddziału będzie czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach rannych tj. Od 8:00-11:00. (Biurowiec – GEOMAT, ul.Zwierzyniecka 10 pok. 2) Pani Monika Siwczak pozostaje jednak do dyspozycji przez 5 dni w tygoniu od 8:00-16:00 pod nr tel.724 280 535 lub mailem monika.siwczak@onet.pl

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa


KOMUNIKAT NR 06/19

 

PLANOWANY OBJAZD KONSERWATORSKI

Zarząd Oddziału we współpracy z Powiatowym Konserwatorem Zabytków planuje zorganizować we wrześniu jednodniowy objazd konserwatorski po powiecie poznańskim. Wstępnie chcielibyśmy odwiedzić klasztor w Owińskach, synagogę i kościół w Buku, pałac w Jankowicach i kościół w Ceradzu. Wyjazd dojdzie do skutku, gdy zbierze się odpowiednia liczba zainteresowanych osób, dlatego w sierpniu w osobnym komunikacie ogłosimy zapisy (rezerwacja miejsc za symboliczną opłatą).

KONFERENCJE

Oddziały toruńskie Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu 7-8 listopada 2019 roku organizują konferencję pt. Wokół dziedzictwa – przeszłość i przyszłość. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci Jerzego Remera. Szczegóły na stronie http://konserwatorstwo.umk.pl/pl/events/4142/

Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu organizuje w dniach 21-22 listopada 2019 konferencję Wokół warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta…. Propozycje referatów można zgłaszać do 5 września br. Bliższe informacje warsztatartysty@onet.pl lub Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń.

 

PUBLIKACJE

Przpominamy, iż w biurze Oddziału można nabyć,w cenie 35zł, publikację z kolejnej sesja naukowej SHS która odbyła się w Poznaniu w listopadzie 2015 roku. Sesja poświęcona została relacjom między historią sztuki a szeroko rozumianą przestrzenią publiczną.

 

WAŻNE INFORMACJE

Przypominamy o naszym profilu w serwisie facebook, w którym zamieszczamy bieżące informacje i ogłoszenia: https://www.facebook.com/SHSPoznan/

 

W okresie wakacyjnym biuro Oddziału będzie czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach rannych tj. od 8:00-11:00.

(Biurowiec – GEOMAT, ul. Zwierzyniecka 10 pok. 2) Pani Monika Siwczak pozostaje jednak do dyspozycji przez 5 dni w tygoniu od 8:00-16:00 pod nr tel.724 280 535 lub mailem monika.siwczak@onet.pl

 

Wszyskim Koleżankom i Kolegom życzymy spokojnego wypoczynku i dużo słońca podczas tegorocznych wakacji.

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 


KOMUNIKAT NR 04/19

 

SPOTKANIA

 

23 kwietnia o godz. 17 w siedzibie Oddziału Pani mgr Patrycja Waśkowiak, doktorantka z IHS UAM wystąpi z referatem pt. "Architektoniczne dzieje kolegiaty w Tumie pod Łęczycą". Jest to kolejne spotkanie z cyklu prezentacji doktorantów IHS UAM w naszym Stowarzyszeniu

 

KONFERENCJE

W dniach 6-7 czerwca Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Historii Sztuki UAM i Miejski Konserwator Zabytków organizują konferencję "Powszechna Wystawa Krajowa 1929 – obszary znaczeń".
Organizatorzy zwracają się do zainteresowanych udziałem w konferencji z prośbą o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres pewuka@amu.edu.pl. O wyborze referatów poinformują zainteresowanych do 23 kwietnia 2019 roku. Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy, nie przewiduje się opłaty konferencyjnej. Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna w formie monografii wieloautorskiej. Wszelkie informacje na temat konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej IHS UAM.

 

WYDARZENIA – PRZYPOMNIENIE

Prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, w imieniu Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu wraz z współpracownikami, serdecznie zapraszają wszystkich Absolwentów i Przyjaciół Instytutu do udziału w obchodach Jubileuszu Stulecia istnienia uniwersyteckiej historii sztuki w Poznaniu. Uroczystości jubileuszowe, w tym konferencja naukowa oraz zjazd absolwentów kończące się bankietem, odbędą się w piątek i w sobotę, 17-18 maja 2019 roku. Zgłoszenia można dokonywać za pośrednictwem strony http://arthist.amu.edu.pl/jubileusz/ do 30 kwietnia. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem jubileuszihs@amu.edu.pl bądź pod numerem 61 829 37 24.

 

WAŻNE INFORMACJE

Przez najbliższe 3 miesiące tj. maj, czerwiec, lipiec biuro Oddziału będzie czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach rannych tj. od 8:00-11:00.

(Biurowiec – GEOMAT, ul. Zwierzyniecka 10 pok. 2) Pani Monika Siwczak pozostaje jednak do dyspozycji przez 5 dni w tygoniu od 8-16:00 pod nr tel.724 280 535 lub mailem monika.siwczak@onet.pl

 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, w imieniu Zarządu, wszystkim koleżankom i kolegom życzymy spokojnych świąt, wszelkiej pomyślności i wiosennego natroju.

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa


KOMUNIKAT NR 05/18

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

 

20.11. (wtorek) godz. 17 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godz. 17.15 w drugim terminie, Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

 

Porządek obrad:

 

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania oraz komisji wnioskowej

2. Sprawozdanie z pracy Oddziału za lata 2015-2018 oraz sprawozdanie Skarbnika

3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej

4. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

5. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

6. Wybór władz Oddziału na lata 2018-2021

7. Wybór delegatów na Walny Zjazd SHS

8. Przedstawienie zgłoszonych propozycji uchwał

9. Dyskusja i przyjęcie uchwał

10. Wolne głosy

 

Zebranie odbędzie się w sali 202 biurowca GEOMAT, ul. Zwierzyniecka 10, do którego w październiku przeprowadziło się Biuro Oddziału.

 

KONFERENCJE

11.01.2019 Klub Historii i Kultury Wina Oddziału Warszawskiego SHS zaprasza do udziału w czwartej konferencji naukowej poświęconej historii wina w Polsce. Szczegóły: ow.shs@shs.pl lub gabriel.kurczewski@gmail.com

 

13-15.06.2019 Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego organizuje sesję: Kaplice w katedrachi kolegiatach. Funkcja – architektura – transformacje. Szczegóły: http://www.historiasztuki.uni.lodz.pl lub kaplice2019@gmail.com

 

18-19.10.2019 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa. Szczegóły: kaliszconference2019@gmail.com

 

 

KONKURSY

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje o powołaniu nowego Konkursu im. prof. Ireny Huml na prace naukowe z zakresu historii rzemiosła artystycznego XIX-XX wieku dla studentów historii sztuki uczelni polskich. Prace na konkurs mogą przedstawiać studenci III roku (licencjaty) i V roku (magisteria) uczelni polskich. Muszą one spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Prace anonimowe w formie drukowanej lub nagrane na nośniku elektronicznym, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 30.06.2019 w biurze Oddziału Warszawskiego. Rozstrzygnięcie konkursu następuje 20 października co drugi rok począwszy od 2019. W pierwszej edycji konkursu oczekiwane są prace z lat 2017; 2018 lub obronione do końca czerwca 2019.

 

Koleżanki i Kolegów mających zaległości w opłacaniu składek członkowskich prosimy o ich uregulowanie.

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 


KOMUNIKAT NR 01/18

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
25.01. (czwartek) godz. 17 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godz. 17.15 w drugim terminie,
Zarząd Oddziału zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Porządek obrad
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania oraz komisji wnioskowej
2. Sprawozdanie z pracy Oddziału w 2017 roku oraz sprawozdanie Skarbnika
3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
4. Dyskusja nad sprawozdaniami
5. Przedstawienie propozycji uchwał
6. Dyskusja i przyjęcie uchwał
7. Wolne głosy

Zebranie odbędzie się w sali 304 Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82.
(Szatnia znajduje się w holu parterowym, windy w łączniku pomiędzy nową i starą częścią zamku).

Po zakończeniu Walnego Zebrania ok. godz. 18 zapraszamy na doroczne Spotkanie Koleżeńskie
W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z kol. kol. Zofią Kurzawą (692 952 910) i Teresą Michałowską-Barłóg (606 940 095).

26.01. (piątek) godz. 17 zapraszamy do wspólnego obejrzenia wystawy Seweryn Mielżyński (1804-1872) w Muzeum Narodowym, po której oprowadzi nas jej współautorka Ewa Siejkowska-Askutja.

ZAPROSZENIA
17.01. (środa) godz. 17 dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM pan prof. dr hab. Piotr Korduba zaprasza do wysłuchania wykładu
prof. dra hab. Andrzeja Pieńkosa (Uniwersytet Warszawski), zatytułowanego Mapy do narysowania. Wędrówki artystów dworów europejskich XVIII wieku.
Collegium Novum, al. Niepodległości 4, sala C2.

OBJAZDY
12-30.04. Oddział Krakowski organizuje objazd naukowy do Włoch Południowych: Monte Cassino – Neapol – Herkulanum i Pompeje – Caserta i okolice – wybrzeże Amalfi (Amalfi, Ravello) – Salerno – Paestum – Reggio di Calabria – Locri i Grace – Rossano – Matera – Tarent– Brindosi – Otranto – Lecce – Bari i Alberobello – Apulia romańska (Castel del Monte i Trani) – Półwysep Gargano (San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo, Santa Maria Maggiore di Siponto, San Leonardo di Siponto k. Manfredonii).

Planowany wyjazd w dwóch grupach – samolotowa i autokarowa. Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka tel. 12 633 77 66 lub 606 120 893, mail m.lisrzep@interia.pl

14-16.06. Oddział Wrocławski organizuje objazd zabytkoznawczy do Czech i Austrii: Velké Losiny – Křtiny – Rajhrad – Dolní Kounice – Židlochovice – Lednice – Klosterneuburg – Göttweig – Melk – St. Pölten – Graz – Mariazelle – Lilienfeld – Heiligenkreuz.
Koszt uczestnictwa wynosi 450 PLN. Osoby zainteresowane proszone są o wpłacenie do końca stycznia zadatku w wysokości 150 PLN. Wpłaty przyjmuje kol. Robert Heś, Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu,. tel. 71 34 388 30 wewn. 242; mail robus@poczta.onet.pl

Sekretarz Oddziału
Zofia Kurzawa