ODDZIAŁ KRAKOWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Starowiślna 29-31 (w oficynie nr domofonu 80), 31-008 Kraków, tel./fax 12 4226027
www.shskrakow.pl, e-mail:  shskr@poczta.fm


 

 

Kraków 24 VI 2024

 

 

Komunikat czerwiec 2024

 

WAŻNE

Informujemy, że w okresie wakacyjnym biuro Oddziału będzie działać w następujący sposób: do 4 sierpnia w stałych godzinach, w okresie od 5 do 30 sierpnia będzie nieczynne. Przypominamy wszystkim, którzy nie odebrali legitymacji, że trzeba to zrobić przed 5. sierpnia.

 

WYSTAWY

3 lipca (środa) o godzinie 14:00 zapraszamy do Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury, Rynek Główny 25, I piętro. Kol. Żanna Komar oprowadzi nas po wystawie "Odesa. Długi wiek XX w sztuce". Ekspozycja prezentuje dzieła, związane z miastem, które dziś znajduje się na linii frontu, a większość inicjatyw artystycznych została brutalnie przerwana wybuchem pełnoskalowej wojny w 2022 roku. Zobaczymy prace, które opowiadają o narodowej tożsamości i roli sztuki w obecnej wojnie oraz o mozolnym procesie budowania kanonu artystycznego i promieniowaniu sztuki europejskiej na krańce kontynentu przez cały XIX i XX wiek.

 

SESJE

* W pierwszym tygodniu grudnia br nasz Oddział zamierza zorganizować wspólnie z Instytutem Historii Sztuki UJ sesję naukową poświęconą przemianom świątyń katolickich po wielkiej reformie dokonanej podczas soboru Trydenckiego: Renovatio Esslesiae. Przemiany i przekształcenia kościołów w diecezji krakowskiej po soborze Trydenckim.

Ważne miejsce w badaniach nad sztuką nowożytną zajmuje zjawisko dostosowywania kościołów do zmian w liturgii, wymuszanego wydawaniem nowych ksiąg liturgicznych określanych jako rzymskie – Mszału (1570), Pontyfikału (1595–1596) i Ceremoniału Biskupiego (1600), a w końcu całościowego Rytuału Rzymskiego. Nowy sposób interpretacji tego zagadnienia, zrywający z jego stylową kwalifikacją (barokizacja, jako nadawanie kostiumu stylowego starszym budowlom), zapoczątkował Meinrad von Engelberg. Wykazał on, że kolejne ingerencje w strukturę i wyposażenie świątyń trzeba traktować przede wszystkim jako renowacje, a więc próby pogodzenia „nowego” ze „starym. Szczególnie atrakcyjną perspektywą wydaje się badanie zjawisk zachodzących w sztuce po soborze Trydenckim na obszarze

pojedynczych diecezji, co pozwala na lepsze uchwycenie ich dynamiki i wskazanie lokalnych czynników rozwoju. Ważne jest także kompleksowe wykorzystanie lokalnych źródeł pisanych, z których tylko niewielka część jest szerzej znana (np. akta wizytacji dekanatu nowosądeckiego z lat 1607–1608, które zostały spisane przez miejscowego archidiakona Jana Januszowskiego [ok. 1550–1613], wcześniej sławnego „architypografa”, wielkiego erudytę, miłośnika przeszłości i domniemanego autora pierwszego przewodnika po Krakowie z roku 1603). Badania takie nie mogą być oczywiście oderwane od pogłębionej refleksji metodologicznej, ani też pozbawione szerokiego kontekstu porównawczego. Nie można w prawidłowy sposób analizować procesy historyczne, ani też jednostkowe dzieła sztuki bez ukazania ich na szerokim, ogólnoeuropejskim tle. Chociaż wspomniana tematyka wzbudza w ostatnich latach duże zainteresowanie historyków sztuki w Polsce, to jednak zasadne wydaje się reorganizowanie konferencji, która dałaby asumpt do prezentacji mniej znanego materiału, ale też prób sformułowania sądów natury ogólnej. Organizatorom zależy na referatach nie tylko z historii sztuki, ale też historii Kościoła, liturgii, literatury, kaznodziejstwa, muzyki czy innych pokrewnych specjalności nauk humanistycznych.

 

Przewidywany czas wystąpień to 20 minut. Zgłoszenia wraz z krótkim abstraktem należy kierować na adres Oddziału (mail u dołu strony) do dnia 10 września br.

 

* Zmiany w programie „Stulecie Kapistów” – Nie obędzie się wystawa w Muzeum ASP w Krakowie, której otwarcie zostało zapowiedziane na 17 maja br.

- Termin konferencji naukowej "Długie trwanie kapistów", przewidziany na koniec maja br, został przełożony na 17-18 października br. Miło nam poinformować, że do współorganizatorów konferencji dołączyło Muzeum Narodowe w Krakowie, które zaprosi nas również na wystawę kapistów w Pawilonie Józefa Czapskiego.

Aktualną informację o konferencji znajdą Państwo w załączniku.

 

 

UWAGA DELEGACI

We wrześniu, dnia 27, br planowany jest Walny Zjazd SHS w Warszawie, ważna jest liczba głosujących przedstawicieli naszego Oddziału, dlatego przypominamy listę Kolegów i Koleżanek, którym powierzono reprezentowanie nas w Warszawie:

Andrzej Betlej, Anna Baran, Barbara Ciciora, Danuta Czapczyńska, Agnieszka Gronek, Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, Piotr Hordyński, Nicholas Hodge, Krzysztof Kamil Kłeczek, Izabela Korczyńska, Małgorzata Lisowska-Rzepecka, Irena Palca, Maria Rząca, Marek Walczak, Jerzy Żmudziński.

Bardzo prosimy, żeby Koleżanki i Koledzy postarali się w tym zjeździe uczestniczyć w dobrze pojętym interesie Oddziału.

 

Życzymy wszystkim udanych i owocnych wakacji.

Za Zarząd:
Joanna Daranowska-Łukaszewska

 

Prezes

 


Kraków 17 IV 2024

 

Komunikat kwiecień 2024

 


 

       Informujemy, że 6 maja br. biuro Oddziału wraca do swojej siedziby przy ul. Starowiślnej.

 

                            

                            ZEBRANIE WALNE

 

Doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Krakowskiego  Stowarzyszenia Historyków Sztuki  odbędzie się dnia 23 maja br.  w lokalu SHS przy ul. Starowiślnej.

Pierwszy termin godz. 1700,

drugi termin godz. 1730.

 

SPOTKANIE

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone pamięci doktora Mariana Korneckiego (1924-2001), wybitnego znawcy sztuki, obrońcy i popularyzatora architektury drewnianej. Odbędzie się ono 22 kwietnia 2024 (poniedziałek) o godz. 1800 w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej w siedzibie Instytutu Historii Sztuki UJ (Collegium Iuridicum, ul. Grodzka 53). Przypomnimy m.in. fragmenty mało znanego archiwalnego filmu poświęconego doktorowi Korneckiemu.

 

WYSTAWY

Przytpominamy, że Sekcja Sztuki Nowoczesnej OK SHS zaprasza na wspólne zwiedzanie wystawy Teresy i Andrzeja Wełmińskich w Galerii Starmach. Ta niezwykła wystawa, która jest aranżacją na poły teatralną nosi tytuł "Nie tylko w Boże Narodzenie". Będziemy ją zwiedzać w obecności Artystów już po Wielkanocy – we czwartek 25 kwietnia 2024 r. o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy do Galerii Starmach (ul. Węgierska 5).

 

•  Zapraszamy na wspólne zwiedzanie wystawy „Być jak Adam Karaś” w MuFo przy ul. Rakowickiej, po której oprowadzi nas kurator ekspozycji kol. Monika Kozień  we czwartek  9 maja 2024  r. o godzinie 1630.

 

 

KONFERENCJE

 

Przypominamy, że:

•  Zarząd Główny SHS zaprasza do przesyłania zgłoszeń na LXXII Ogólnopolską Sesję SHS Badania nad sztuką starożytną w Polsce: tradycja – teraźniejszość – perspektywy. Tegoroczna konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 21-22 listopada 2024 r.  Wśród przedmiotów rozważań proponujemy: • Dzieje polskich zainteresowań naukowych antykiem greckim i rzymskim • Sztuka starożytna w kolekcjach polskich • Współczesne polskie projekty badawcze poświęcone sztuce klasycznej • Perspektywy rozwoju badań nad sztuką starożytną • Interdyscyplinarność badań nad sztuką starożytną Zgłoszenia na sesję prosimy wysłać do 30 maja na adres mailowy: tomasz.ratajczak@amu.edu.pl Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliację, dane adresowe (e-mail, adres korespondencyjny), tytuł wystąpienia oraz abstrakt referatu (maksymalnie 1800 znaków). Obszerniejsze informacje zawierał komunikat marcowy.

 

• Instytut Historii Sztuki UJ oraz Muzeum Narodowe       w Krakowie w dniach 24-25 października 2024 r. organizują sesję Nowoczesność  reglamentowana. Modernizm w PRL. Prosimy o nadsyłanie abstraktów wystąpień o objętości do 1000 znaków do 30.06.2024 r. na adres: kkwinta@mnk.pl

 

 

KONKURSY SHS

 

Przypominamy, że można zgłaszać práce do Konkursu im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe członków Stowarzyszenia (do 35 lat) oraz do  XXV edycji NAGRODY IM. PROF.  JERZEGO ŁOZIŃSKIEGO za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i  katalogowym. Szczegóły podane w marcowym komunikacie Oddziału.

 

VARIA

 

•  Na prośbę Autora informujemy, że  książka ks. Sławomira Filipka „Malarstwo Fryderyka Pautscha”  wydana w 2023 roku przez Wydawnictwo Homo Dei jest dostępna pod adresem: https://homodei.pl/produkt/malarstwo-fryderyka-pautscha/

 

• Przypominamy, że w  Oddziale są do nabycia:

• wspomnienia prof. Ewy Śnieżyńskiej-Stolot Seminaria Niedzickie z perspektywy czterdziestu lat   w cenie 34 pln

• materiały z sesji SHS O współpracy konserwatorów i historyków sztuki w cenie 70 pln

 

••••• Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r.  wysokość składki  członkowskiej uległa zmianie i wynosi:

stawka normalna – 10 zł/mies. (obowiązkowo)  + 5 zł/mies.  (dobrowolnie na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej)

stawka ulgowa  – 5 zł/mies. (obowiązkowo) + 2,50 zł/mies. (dobrowolnie na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej)

 

                                               Za Zarząd:    

                                                                           

                                                                                                                        


wz: Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk                                                                            Joanna Daranowska-Łukaszewska  

 

 

 

 


Kraków 11 III 2024

 

 

                                Komunikat marzec 2023

 


A dzisiaj jest Wielkanoc.
Dzwon rozmawia z dzwonem.
 O, wesołe jest serce moje!
 

                         K. I. Gałczyński

 

 

 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom
najlepsze życzenia świąteczne
składają

Zarząd i Biuro Oddziału Krakowskiego SHS

 

 

 

 

 

 

WYSTAWY

Sekcja Sztuki Nowoczesnej OK SHS zaprasza na wspólne zwiedzanie wystawy Teresy i Andrzeja Wełmińskich w Galerii Starmach. Ta niezwykła wystawa, która jest aranżacją na poły teatralną nosi tytuł "Nie tylko w Boże Narodzenie". Będziemy ją zwiedzać w obecności Artystów już po Wielkanocy - we czwartek 25 kwietnia

o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy do Galerii Starmach (ul. Węgierska 5).

  

KONFERENCJE

• Zarząd Główny SHS zaprasza do przesyłania zgłoszeń na LXXII Ogólnopolską Sesję SHS Badania nad sztuką starożytną w Polsce: tradycja – teraźniejszość – perspektywy. Tegoroczna konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 21-22 listopada 2024 r.

Jubileusz Stowarzyszenia Historyków Sztuki przypadający w tym roku stanowi doskonałą okazję do zorganizowania sesji naukowej, podczas której zostanie podjęta dyskusja nad zagadnieniem kluczowym dla wykształcenia się całokształtu dyscypliny nauk o sztuce w Polsce. Zamiarem organizatorów jest położenie nacisku na interdyscyplinarność. Dlatego też kluczowe jest zaproszenie do udziału w konferencji badaczy reprezentujących poza historią sztuki także archeologię, historię, filologię klasyczną, religioznawstwo, czy też specjalistów z zakresu nauk ścisłych. Wśród przedmiotów rozważań proponujemy: • Dzieje polskich zainteresowań naukowych antykiem greckim i rzymskim • Sztuka starożytna w kolekcjach polskich • Współczesne polskie projekty badawcze poświęcone sztuce klasycznej • Perspektywy rozwoju badań nad sztuką starożytną • Interdyscyplinarność badań nad sztuką starożytną Zgłoszenia na sesję prosimy wysłać do 30 maja na adres mailowy: tomasz.ratajczak@amu.edu.pl Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliację, dane adresowe (e-mail, adres korespondencyjny), tytuł wystąpienia oraz abstrakt referatu (maksymalnie 1800 znaków), na którego wygłoszenie przewidziane jest 20 minut. Lista referatów wyłonionych w trybie konkursowym zostanie ogłoszona do 30 czerwca. Rada Naukowa prof. ucz. dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz. dr hab. Agata Kubala, prof. ucz. dr hab. Monika Rekowska, prof. ucz. dr hab. Jerzy Żelazowski, dr hab. Sebastian Borowicz, dr Wojciech Brillowski, dr Katarzyna Dudlik, dr Tomasz Ratajczak (prezes O/Poznań SHS).

 

• Instytut Historii Sztuki UJ oraz Muzeum Narodowe w Krakowie w dniach 24-25 października 2024 r. organizują sesję Nowoczesność reglamentowana. Modernizm w PRL.

Oprócz generalnego pytania o trwałość modernistycznego artystycznego paradygmatu i o jego modyfikacje w okresie PRL-u organizatorów interesują szczególnie także zagadnienia bardziej szczegółowe jak na przykład: • Waga cezury roku 1945 w dziejach polskiego modernizmu • Rola i charakter układu instytucjonalnego sztuki w PRL dla przemian artystycznej twórczości • Modele ekspresji doświadczenia wojennego • Mapy artystycznych identyfikacji, inspiracji i ekspansji • Projektowanie przemysłowe i urbanizacja kraju w gospodarce permanentnego niedoboru • Sztuka jako obszar ideologicznych konfrontacji • Cenzura jako czynnik kształtujący warunki odbioru i podejmowania twórczych decyzji. Prosimy o nadsyłanie abstraktów wystąpień o objętości do 1000 znaków do 30.06.2024 r. na adres: kkwinta@mnk.pl

Prof. dr hab. Andrzej Szczerski, Prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz, mgr Katarzyna Kwinta

 

• Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków wraz ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki oraz Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków zapraszają na konferencję Przestrzenie pamięci. Zabytkowe cmentarze we współczesnych kontekstach, która odbędzie się 9 i 10 kwietnia 2024 r. w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. 

Więcej informacji o konferencji na stronie: NIKZ – Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków Program wydarzenia opublikowany zostanie wkrótce. 

 

• Muzeum Mazowieckie w Płocku we współpracy z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w X jubileuszowej konferencji naukowej z cyklu Polskie art déco.

Tym razem tematem rozważań będzie sztuka sakralna.  Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie propozycji tematów wraz z abstraktem wystąpienia (do 1500 znaków) w terminie do 7 lipca 2024 roku  na adres mailowy sesja@muzeumplock.eu. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliację, e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. O zakwalifikowaniu tematu będziemy informować indywidualnie w terminie do 15 lipca 2024 roku.

 

 

KONKURSY SHS

• Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki uprzejmie zawiadamia, że w roku 2024, zgodnie z §1 Regulaminu SHS, organizowana jest kolejna edycja (LXIX) Konkursu im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe członków Stowarzyszenia (do 35 lat).

         Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2024) lub w roku poprzedzającym (2023). W przypadku druku pracy w czasopiśmie brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru a data jego wydrukowania.

         W konkursie biorą udział również prace niepublikowane. Prace magisterskie będą rozpatrywane o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.

Prace publikowane prosimy przesyłać w dwóch wersjach. W wersji pdf na  adres e-mailowy sekretariatu konkursu: biblioteka@shs.pl oraz pocztą na adres Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Rynek Starego Miasta 27, 00-272  Warszawa, z dopiskiem "Konkurs".

Prace niepublikowane prosimy przesyłać wyłącznie w formie pdf na adres  e-mailowy sekretariatu konkursu: biblioteka@shs.pl.

Prosimy o nadsyłanie wniosków do dnia 31 lipca b.r.

 

•  Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki  prosi o nadsyłanie wniosków do kolejnej XXV edycji NAGRODY IM. PROF. JERZEGO ŁOZIŃSKIEGO za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i  katalogowym.

          Prace publikowane prosimy przesyłać w dwóch wersjach. W wersji  pdf na adres biblioteka@shs.pl oraz pocztą na adres Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa z dopiskiem  "Konkurs"

Wnioski prosimy zgłaszać do dnia 31 lipca 2024.

 

 

VARIA

• Wszystkich zainteresowanych informujemy, że zgodnie z obowiązującym statutem do Stowarzyszenia Historyków Sztuki  może przystąpić osoba z licencjatem z historii sztuki

 

W Oddziale są do nabycia:

• wspomnienia prof. Ewy Śnieżyńskiej-Stolot Seminaria Niedzickie z perspektywy czterdziestu lat  w cenie 34 pln

• materiały z sesji SHS O współpracy konserwatorów i historyków sztuki w cenie 70 pln

 

••••• Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r.  wysokość składki  członkowskiej uległa zmianie i wynosi:

stawka normalna – 10 zł/mies. (obowiązkowo)  + 5 zł/mies.  (dobrowolnie na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej)

stawka ulgowa  – 5 zł/mies. (obowiązkowo) + 2,50 zł/mies. (dobrowolnie na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej)

 

                                               Za Zarząd:       

 

Sekretarz:                                                                                          Prezes:
Helena Postawka-Lech                         Joanna Daranowska-Łukaszewska  

 

 

 

 

 


Komunikat majowy 5/2023

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Wystawy:

 

Zachęcamy do obejrzenia Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego Diecezji Bielsko-Żywieckiej, które prezentuje skarby drewnianej architektury.

Uroczyste otwarcie Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego (MuRo) Diecezji Bielsko-Żywieckiej odbyło się 11 maja 2023 r. w Polance Wielkiej z udziałem m.in. wicepremiera prof. Piotra Glińskiego oraz Jego Ekscelencji prof. bpa Romana Pindela. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić odrestaurowane obiekty Muzeum w Polance Wielkiej, Nidku, Osieku i Starej Wsi.

Więcej na facebook: https://www.facebook.com/beskidzkiemuro/

Relacja z otwarcia Muzeum:

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/otwarcie-muro-beskidzkiego-muzeum-rozproszonego/

Poznański SHS oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza zapraszają na wystawę pt. Zwierzę przede mną. Wystawę ze zbiorów Muzeum przygotowali studenci historii sztuki UAM pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Filipa Lipińskiego i prof. UAM dr hab. Pawła Leszkowicza. Koordynatorzy projektu: Katarzyna Grabowska MNP, prof. Piotr Korduba IHS UAM.

Książka:

Publikację związaną ze spotkaniem poświęconym dyskusjom wokół współczesnych pomników, zatytułowaną Pomniki. Kontrowersje i nowe interpretacje pod redakcją Moniki Rydiger i Anny Baranowej można już nabyć w siedzibie SHS za gotówkę w kwocie 60 zł.

 

Wycieczka:

W dniu 27 maja odbył się kolejny objazd naukowy naszego Oddziału. Byliśmy w Tarnowskich Górach. Serdecznie dziękujemy koleżance Zofii Krzykowskiej za pomoc w organizacji wizyty w Zabytkowej Kopali Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, oprowadzenie po muzeum w Tarnowskich Górach i po świątyniach różnych wyznań, a także za spotkanie z artystą malarzem Wernerem Lubosem i jego twórczością.


 


 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego facebooka:

który prowadzi Kol. Monika Rydiger:

https://www.facebook.com/shskrakow/?locale=pl_PL

 

Przypominamy o nowych składkach:

Od stycznia br. obowiązuje nowa składka członkowska w wysokości 10 zł miesięcznie (składka podstawowa) + 5 zł na  Fundusz Pomocy Koleżeńskiej; emeryci oczywiście wszystko 50%.

 

Numer konta bankowego krakowskiego Oddziału SHS:

PEKAO S.A. Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31, numer rachunku: 77124046501111000051492393

 

Apelujemy do Koleżanek i Kolegów o regularne opłcanie składek, a do dłużników, aby uregulowali zaległości – w związku z drastycznym wzrostem kosztów utrzymania lokalu jest nam to bardzo potrzebne.

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim,

którzy opłacili zaległe składki!

 

 


KOMUNIKAT 3/2023

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

- Sekcja Sztuki Nowoczesnej zaprasza 27 kwietnia (czwartek) o g. 16.00 do Galerii Starmach na zwiedzanie wystawy "Pracownia Jerzego Nowosielskiego". Wystawa została zorganizowana z okazji Roku Jerzego Nowosielskiego. Po wystawie oprowadzi jej kurator Andrzej Szczepaniak. Zbiórka w Galerii Starmach, ul. Węgierska 5.

 

- Zapraszamy do Galerii Sztuki Współczesnej Dom Doktora w Zakopanem (ul. Witkiewicza 19) na wystawę "Rysunki dzieci z Charkowa", której otwarcie nastąpi 1 maja (poniedziałek) o g. 18.00. Wystawa została zorganizowana wspólnie z Fundacjami Kharkiv Renovation Fund i Kolo Chaty. Autorką projektu jest Julia Rybinska z Charkowa.Współorganizacja: Anna Baranowa, Magdalena Tryba, Barbara Wojewoda. Wystawa będzie trwała do 19 kwietnia.

 

- Przypominamy o dorocznym Sprawozdawczym Zebraniu Walnym naszego Oddziału, które odbędzie się przy ul. Starowiślnej 18 kwietnia

I termin: godz. 17.15, II termin: godz. 17 30.

 

- Wszystkim Członkom – referentom na ubiegłorocznej ogólnopolskie sesji naukowej SHS w Krakowie przypominamy, ze termin składania prac do druku już minął. Bardzo prosimy o deklarację, czy Koledzy w najbliższym czasie złożą referaty do druku, bo bez tego nie można oszacować kosztu wydania materiałów.

 


Kraków 16 III 2023

Komunikat marcowy 2/2023

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Przypominamy, że w styczniu, lutym i marcu 2023 roku lokal Oddziału jest zamknięty. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego dyżury pracownic biura odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 1100- 1300 w siedzibie Instytutu Historii Sztuki UJ w Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej 53.

Można wtedy opłacić składki członkowskie i podbić legitymację SHS.

 

Doroczne zebranie sprawozdawcze:

odbędzie się w 18 kwietnia b.r.: I termin: godz. 17.15, II termin: godz. 17.30.

Zebranie odbędzie się w lokalu SHS przy ul. Starowiślnej 29.

Zapraszamy!

 

Zadłużenie członków SHS:

Zarząd Główny SHS zażądał ujawnienia osób zalegających z opłatą składek.

W związku z tym, Zarząd Oddziału Krakowskiego SHS w drodze uchwały ustalił ostateczny termin uregulowania zaległych składek członkowskich na dzień 31 września 2023 roku. Terminowe opłacanie składek członkowskich należy do powinności wszystkich Członków, a brak wpłat bezpośrednio wpływa na sytuację finansową Stowarzyszenia. W związku z powyższym, usilnie prosimy Koleżanki i Kolegów o uregulowanie należności w wyznaczonym terminie. Jednocześnie informujemy, że Członkowie, którzy nie uregulują należności, kub jej wynegocjowanej części, zostaną skreśleni z listy Członków zgodnie z § 17 ust. 3 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Historyków Sztuki (tj. „Utrata członkostwa następuję poprzez zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy”). Dopuszcza się ratalną spłatę zadłużenia, jednak w terminie nieprzekraczającym daty 31 września 2023 roku.

 

Nowe składki:

Przypominamy, że od stycznia br. obowiązuje nowa składka członkowska w wysokości 10 zł miesięcznie (składka podstawowa) + 5 zł na  Fundusz Pomocy Koleżeńskiej; emeryci oczywiście wszystko 50%.

 

Numer konta bankowego krakowskiego Oddziału SHS:

PEKAO S.A. Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31, numer rachunku: 77124046501111000051492393

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim,

którzy opłacili zaległe składki!

 

Zwiedzanie wystawy:

29 marca, UWAGA! WYJĄTKOWO o godz. 12.00, po wystawie FOTOGRAFIKA. Fotografia artystyczna w Polsce 1927–1978 w Muzeum Fotografiii w Krakowie (MuFo) oprowadzi nas Dominik Kuryłek, główny kurator, kierownik Działu Fotografii i Technik Fotograficznych MuFo. Zbiórka w hallu Muzeum przy ul. Rakowickiej 22a.

 

Komunikacja za pomocą facebooka:

SHS Oddział Kielecki zachęca do polubienia fanpage na Facebooku, na którym systematycznie zamieszcza materiały związane z popularyzacją i ochroną dziedzictwa kulturowego.

 

 

Przypominamy też o facebooku krakowskiego oddziału SHS, który prowadzi Kol. Monika Rydiger:

 

 

Konferencje:

Konferencja poświęcona kapistom zostanie zorganizowana w 2024 roku. Wszelkich informacji udziela kol. Anna Baranowa.

 

 

Za Zarząd:

Barbara Ciciora (sekretarz)

Joanna Daranowska-Łukaszewska (prezes)

 

 


Kraków 23 I 2023

 

 

 

Komunikat styczniowy 1/2023

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Przypominamy, że w styczniu, lutym i marcu 2023 roku biuro Oddziału jest zamknięte. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego dyżury odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 1100- 1300 w siedzibie Instytutu Historii Sztuki UJ w Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej 53.

 

 

Zwiedzanie wystaw:

 • 15 lutego o godz. 14.00 po nowootwartym Muzeum Dominikanów w Krakowie oprowadzi jego autor, prof. dr hab. Marek Walczak. Zbiórka w krużgankach.

 • 22 lutego o godz. 14.00 po wystawie Jacob Mertens i malarstwo krakowskie około roku 1600 w Zamku Królewskim na Wawelu oprowadzą członków SHS kuratorzy Marek Walczak i Krzysztof Czyżewski. Zbiórka na dziedzińcu.

 • 2 marca, UWAGA! WYJĄTKOWO o godz. 17.30, po wystawie Wędrujące obrazy. Małgorzata Mirga-Tas w Międzynarodowym Centrum Kultury oprowadzi kurator, Wojciech Szymański. Zbiórka w hallu MCK, Rynek Główny 25.

 

Zaproszenie na wystawę:

Kol. Kamil Kłeczek zaprasza do Galerii Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach na wystawę jednego z najważniejszych twórców neoawangardowych w Polsce – Józefa Robakowskiego Sztuka to Potęga! Wystawa, której kuratorem jest Kol. Kamil Kłeczek, a partnerem – Muzeum Fotografii w Krakowie, rozpoczyna obchody 35-lecia Galerii sztuki w Krzeszowicach; potrwa do 5 marca. W załączniku plakat wystawy.

 

 

Składki nowe:

Przypominamy, że od stycznia br. obowiązuje nowa składka członkowska w wysokości 10 zł miesięcznie (składka podstawowa) + 5 zł na  Fundusz Pomocy Koleżeńskiej; emeryci oczywiście wszystko 50%.

 

Numer konta bankowego krakowskiego Oddziału SHS:

PEKAO S.A. Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31, numer rachunku: 77124046501111000051492393

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy opłacili zaległe składki.

 

Za Zarząd:

Barbara Ciciora (sekretarz)

Joanna Daranowska-Łukaszewska (prezes)

 

 

 


Kraków 14 XII 2022

 

Komunikat grudniowy 6/2022

 

 

 

 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom

serdecznie życzymy

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2023 roku

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

W związku z wysokimi kosztami energii elektrycznej, którą wykorzystujemy do ogrzewania lokalu, w styczniu, lutym i marcu 2023 roku biuro Oddziału będzie zamknięte, a pracownice będą dyżurowały w poniedziałki i czwartki w godzinach 1100- 1300 w siedzibie Instytutu Historii Sztuki UJ w Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej 53.

 

 

Konfrerencje:

z przyjemnością informujemy, że ogólnopolska sesja naukowa, którą organizował nasz Oddział razem z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie udała się dobrze, przy dużej frekwencji osób zainteresowanych. Materiały po konferencyne zostaną wydane wspólnie z ASP.

 

Krakowski oddział SHS zamierza zorganizować w 2023 roku konferencję poświęconą kapistom. Szczegóły zostaną podane w następnym Komunikacie.

 

W dniach 20–21 kwietnia 2023 roku Oddział Górnośląski SHS planuje zorganizować sesję naukową: Oblicza mecenatu artystycznego na obszarze obecnego województwa śląskiego, dedykowaną Pani Profesor Ewie Chojeckiej. Zgłoszenia do 15 grudnia teresa.dudek@muzeum.bielsko.pl

 

 

 Przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich ( w roku bieżącym nadal miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Od 2023 miesięcznie: 10 zł. – składka podstawowa; 15 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

 

Numer konta bankowego krakowskiego Oddziału SHS:

PEKAO S.A. Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31, numer rachunku: 77124046501111000051492393 

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy opłacili zaległe składki.

 

Za Zarząd:

Barbara Ciciora (sekretarz)

Joanna Daranowska-Łukaszewska (prezes)

 


 

Kraków 10 XI 2022

 

Komunikat listopadowy 5/2022

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego SHS sedecznie dziękuje kol. Andrzejowi Betlejowi za wieloletni udział we władzach naszego Stowarzyszenia

 

Informujemy, że podczas Walnego Zjazdu Delegatów oddziałów Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 21 października b.r. wybrano nowe władze Stowarzyszenia:

 

Prezes: Anna Czyż (Odział Warszawski)

 

Skład Zarządu: 

Katarzyna Nowakowska-Sito (o. Warszawski), Marek Walczak (Oddział Krakowski), Ryszard Kasperowicz (o. Warszawski), Piotr Birecki (o. Toruński), D. Rutkowska-Siuda (o. Łódzki), Piotr Juszkiewicz (o. Poznański).

 

Komisja Rewizyjna: Sąd Koleżeński:

Zbigniew Maj Alicja Saar-Kozłowska

Robert Pasieczny Zbigniew Bania

Piotr Chabiera Jarosław Jarzewicz

Urszula Zielińska   Olga Tuszyńska-Szczepaniak

  Agnieszka Szkopek

 

 Członkowie honorowi SHS:

Ewa Chojecka, Zbigniew Beiersdorf, Teresa Modelska, Zygmunt Kruszelnicki, Katarzyna Kluczwajd, Marian Kutzner, Sławomir Szczerbiński

Andrzej Rottermund i Piotr Skubiszewski

 

Składki:

W czasie Walnego Zjazdu ustalono nową wysokość składki. O szczegółach poinformujemy w następnym Komunikacie.

 

Nagrody:

W dniu 23 listopada o g. 18.00 w Galerii Pryzmat ZPAP OK (ul. Łobzowska 3) odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy Jarosława Kawiorskiego "Kawałki czasu" i wręczenie Artyście Nagrody im. Wojciecha Wojtkiewicza 2022.

Jury pod przewodnictwem prof. Adama Wsiołkowskiego wyróżniło Artystę za wystawę "Szlafrok z Ikei / Lacrimae rerum" (Galeria Rostworowski, czerwiec 2021), której kuratorką była nasza koleżanka Anna Baranowa. Miło nam poinformować, że wniosek o nagrodę dla Jarosława Kawiorskiego został przygotowany przez Zarząd naszego Oddziału. Znakomite uzasadnienie napisał kol. Jerzy Żmudziński.

Gratulujemy Artyście i zapraszamy na wernisaż! Wystawa będzie trwała do 17 grudnia.

Zwiedzanie wystaw:

14 grudnia (środa) o godz. 14.00 po wystawie Mirys. Portrety w Pałacu Biskupa Ciołka (oddział MNK) oprowadzi nas kurator, kol. Tomasz Zaucha.

Zbiórka w hallu na parterze.

 

Konfrerencje:

 

LXX Ogólnopolska sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki

O WSPÓŁPRACY KONSERWATORÓW I HISTORYKÓW SZTUKI

24-25 listopada 2022 r., Gmach Główny ASP pl. Matejki 13 w Krakowie

 

Sesja organizowana jest we współpracy Krakowskiego Oddziału SHS

i Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych

 

PROGRAM SESJI W PDF

 

24 listopada, czwartek

 

9:00-9:45

Grażyna Korpal Interdyscyplinarność sztuki konserwacji w aspekcie doktryn i praktyki konserwatorskiej

 

9:45-10:00

Łukasz Młynarski Pozycja prawna historyka sztuki w trakcie procesu dokumentacji, konserwacji i zarządzania zabytkami

 

10:00-10:15

Iwona Szmelter Jak daleko do optimum? Holistyczna i interdyscyplinarna współpraca w ochronie dziedzictwa kulturowego

 

10:15-10:30

Andrzej Siwek Dyskurs o wartości – między historią sztuki a ochroną zabytków

 

10:30-10:45

Joanna Sobczyk A co z fizykami? Multiwersum w Muzeum Narodowego w Krakowie. O współpracy z konserwatorami i historykami sztuki.

 

10:45-11:00

Paweł Dettloff O pożytkach badań – z warsztatu współpracy historyków sztuki i konserwatorów

 

11:00-11:15

Karolina Zalewska Spectrum współpracy konserwatorów i historyków sztuki

 

11:15-11:45

Dyskusja i przerwa

 

11:45-12:00

Małgorzata Nowalińska Interdyscyplinarne badania wizerunków Matki Boskiej z Dzieciątkiem prowadzone na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP

 

12:00-12:15

Iwona Liżewska Palimpsest – nawarstwienia w zabytku i rozwiązania konserwatorskie

 

12:15-12:30

Ewa Orlińska-Mianowska, Monika Janisz Współpraca Kolekcji Tkanin Muzeum Narodowego w Warszawie w procesie kształcenia studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych oraz Katedry Mody w warszawskiej ASP

 

12:30-12:45

Oskar Hanusek Problematyka konserwacji sztuki współczesnej w kontekście dydaktyki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

 

12:45-13:00

Kinga Olesiejuk Współpraca historyków sztuki i konserwatorów w procesie akwizycji dzieł współczesnych

 

13:00-13:15

Agata Małodobry XX-XXI. Rzeźba: wystawa jako pole dialogu kuratorsko-konserwatorskiego. Dylematy, odkrycia, inspiracje

 

13:15-13:30

Szymon Tracz Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej – konserwacja i nadanie nowych funkcji drewnianej architekturze sakralnej Podbeskidzia

 

13:30-13:45

Dorota Gutkowska Przepastne magazyny kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie widziane oczami historyka sztuki i konserwatora. O współpracy specjalistów wielu dziedzin

 

13:45

Dyskusja

 

15:30

Bazylika mariacka Pokaz ołtarza mariackiego po ostatniej konserwacji

 

17:00-17:15

Anna Ozaist-Przybyła Rola historyka sztuki w przygotowaniu dokumentacji konserwatorskiej na podstawie doświadczeń Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M. przy konserwacji mebli stanisławowskich z Łazienek Królewskich w Warszawie

17:15-17:30

Małgorzata Godek Kwerenda ikonograficzna a rekonstrukcja malowideł ściennych na przykładzie wedut w dawnym Pałacu Biskupim w Tarnowie

 

17:30-17:45

Marta Zaborowska Kwerenda archiwalna a zakres restauracji rzeźby kompozytowej „Fantaisie impromptu F. Chopina. Tancerka” autorstwa Danuty Kwapiszewskiej

 

17:45-18:00

Katarzyna Górecka Konserwatorzy i historycy sztuki na rusztowaniu – rekonstrukcja pierwotnego programu ikonograficznego późnobarokowych fresków kaplicy bł. Władysława z Gielniowa przy kościele św. Anny w Warszawie

 

18:00

Dyskusja

 

Spotkanie koleżeńskie i wręczenie nagród w konkursach SHS

 

 

25 listopada, piątek

 

9:00-9:15

Cezary Wąs Budynek „Solpolu” przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu

 

9:15-9:30

Piotr Fiuk Archeologia, konserwacja zabytków, historia sztuki i architektura – naukowe badania dla odbudowy szczecińskiego Podzamcza i rekonstrukcji fasad kamienic staromiejskich

 

9:30-9:45

Małgorzata Gwiazdowska Conservatio est aeterna creatio. Uczestnicy i konflikty w procesie konserwacji na przykładzie renowacji gmachu dawnej Rejencji w Szczecinie

 

9:45-10:00

Wiktoria Kałwak Najnowsze ustalenia dotyczące przekształceń kościoła Wniebowzięcia NMP w Wojnowie

 

10:00-10:15

Olga Tuszyńska-Szczepaniak Wpływ bezpośredniego dostępu do obiektu w trakcie restauracji zabytku na analizę architektury i rzeźby architektonicznej na przykładzie Bazyliki Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu

 

10:15-10:30

Alicja Saar-Kozłowska Zmiany w treści zabytku powstałe w procesie konserwacji na początku XX wieku na przykładzie pomnika grobowego Anny Wazówny

 

10:30-10:45

Wiktor Bennebesel Późnogotycka rzeźba na ziemi chełmińskiej – najnowsze prace konserwatorskie a problem oryginalności i integralności zabytku

 

10:45-11:00

Danuta Szewczyk-Prokurat O szczęśliwym powiększaniu się zasobu polskich nowożytnych klejnotów. Wymierne efekty współpracy historyka sztuki i konserwatora

 

11:00-11:15

Zuzanna Sarnecka, Mirosław Wachowiak, Chiara Mazzocchi, Ewa Katarzyna Świetlicka, Joanna Szulc, Hanifah Darmawanti Cena niewypału. Problemy techniczne we włoskich obiektach ze szkliwionej terakoty w kolekcjach polskich

 

11:15

Dyskusja i przerwa

 

12:00-12:15

Marta Skowrońska Polichromia ścienna w formie kotary z kościoła św. Jakuba w Toruniu – kilka słów o barokowym recyklingu

 

12:15-12:30

Mirosław Wachowiak Badania technologiczne obrazów – ważne narzędzie wspomagające warsztat historyka sztuki

 

12:30-12:45

Martyna Łukasiewicz, Katarzyna Męczyńska, Katarzyna Novljaković, Justyna Łuczyńska-Bystrowska Dwie kolekcje dworskich portretów francuskich z Muzeum Narodowego w Poznaniu i Muzeum Narodowego w Krakowie

 

12:45-13:00

Elżbieta Zygier Poszukiwanie kodu artysty na przykładzie zrealizowanego w Muzeum Narodowym w Krakowie interdyscyplinarnego projektu dotyczącego badania twórczości Maksymiliana Gierymskiego

 

13:00-13:15

Anna Forczek-Sajdak O potrzebie interdyscyplinarnych badań i współpracy na przykładzie konserwacji kościoła św. Mikołaja w Skrzydlnej

 

13:15-13:30

Jerzy Żmudziński Inauguracja programu badawczego „Dolabella”, czyli o konieczności współpracy konserwatorów dzieł sztuki i historyków sztuki w badaniach nad dawnym malarstwem

 

13:30-13:45

Janina Wilkosz, Anna Bogusz, Katarzyna Król-Goździk Lelewel. Rytownik polski. O kulisach ekspozycji i monografii

 

13:45-14:00

Agnieszka Kunicka-Goldfinger, Adriana Podmostko-Kłos, Marek Peda Rama do obrazu. O współpracy konserwatorów i historyka sztuki

 

14:00-14:15

Katarzyna Kolendo-Korczak, Agnieszka Trzos Konserwacja sarkofagów królewskich

 

14:15-14:30

Diana Długosz-Jasińska, Małgorzata Zawadzka Okiem konserwatora i nie tylko. Ze skarbca Muzeum Chopina

 

14:30-14:45

Mirosława Machulak, Justyna Miecznik Konserwacja XVIII-wiecznej sukni ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

 

14:45

Dyskusja

 

 

 

Wycieczki:

 

WYSTAWA VERMEERA

 

Rijksmuseum w Amsterdamie  we współpracy z Mauritshuis w Hadze przygotowuje w dniach 10 luty- 4 czerwca 2023 największą w historii wystawę prac Johannesa Vermeera. Te dwa muzea jako jedyne w Holandii posiadają dzieła artysty w swoich kolekcjach. Istnieje około 35 znanych obrazów Vermeera na wystawie  zostanie zaprezentowanych 28 prac malarza m. in. z Waszyngtonu, Dublina, Drezna i Frankfurtu.

Rozpoczęto  już sprzedaż biletów. Nie ma rezerwacji. Bilety trzeba wykupić od razu.

Wystawa Vermeera + bilet wstępu do museum = 30 €, nie ma ulgi dla seniorów.

Jak Państwo pamiętacie nie udało się nam pojechać na wystawę Vermeera do Drezna, ponieważ nie było już biletów.

Koleżanki i Koledzy, którzy chcą pojechać na wystawę bardzo proszę  o zgłoszenie do 10 grudnia 2022, żeby można wykupić bilety!!!!!!

6 dniowy autokarowy wyjazd na wystawę 21-26 marzec 2023

Orientacyjny koszt w zależności od liczby uczestników 35-25 os:  3200 – 3550 zł

Cena zawiera:

Przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, 2 noclegi tranzytowe ze śniadaniem, 3 noclegi  ze śniadaniem w hotelu w Amsterdamie, 5 obiadokolacji, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota, obowiązkową składkę na TFG i TFP

Cena nie zawiera: biletów wstępu. 

Cena może ulec zmianie ze względu na ogólną sytuację kryzysową

Program w przygotowaniu

Wszelkie informacje i zapisy:

dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka

tel. 606 120 893

e-mail: m.lisrzep@interia.pl

 

 

 

 

Przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich ( w roku bieżącym nadal miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Numer konta bankowego krakowskiego Oddziału SHS:

PEKAO S.A. Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31, numer rachunku: 77124046501111000051492393

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy opłacili zaległe składki.

 

 

 

Za Zarząd:

Barbara Ciciora (sekretarz)

Joanna Daranowska-Łukaszewska (prezes)

 

 


 

Kraków 30 IX 2022

 

Komunikat wrześniowy 4/2022

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Informujemy, że Sekcja Muzeologiczna krakowskiego oddziału SHS zaprasza na spotkanie z Markiem Świcą, dyrektorem Muzeum Historii Fotografii na ul. Rakowickiej 22A w Krakowie w środę 12 października, WYJĄTKOWO o godz. 12.00. Spotkanie będzie poświęcone koncepcji MuFo i zwiedzaniu odnowionionego Muzeum.

 

 

Zwiedzanie wystaw:

19 października o godz. 14.00 (środa) Kol. Monika Rydiger oprowadzi nas w Międzynarodowym Centrum Kultury po wystawach Domowroty. Włodzimierz Puchalski oraz W Ukrainie. Justyna Mielnikiewicz.

Zbiórka w hallu na parterze.

 

7 listopada o godz. 14.00 (WYJĄTKOWO poniedziałek) po wystawie ŁEMPICKA w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie oprowadzi nas kurator wystawy, Kol. Światosław Lenartowicz.

Zbiórka w hallu na parterze.

 

 

Konfrerencje:

* W dniach 20–21 kwietnia 2023 roku Oddział Górnośląski SHS planuje zorganizować sesję naukową: Oblicza mecenatu artystycznego na obszarze obecnego województwa śląskiego, dedykowaną Pani Profesor Ewie Chojeckiej.

Wszelkie działania o charakterze artystycznym, twórczym potrzebują wsparcia, opieki, finansowania, zleceniodawcy, czyli mecenatu niezależnie od czasu i obszaru, w których powstają. Niejednorodny na przestrzeni stuleci i bardzo zróżnicowany pod wieloma względami (w tym kulturowym i artystycznym) obszar obecnego województwa śląskiego był i jest terenem oddziaływania różnych grup społecznych, politycznych, konfesyjnych, kolekcjonerskich i fundacyjnych mających wpływ zbiorowy, instytucjonalny lub indywidualny, prywatny na kształtowanie się oblicza tutejszego środowiska artystycznego, urbanistycznego, architektonicznego oraz w zakresie szeroko pojętych sztuk wizualnych. Mimo zainicjowanych przez Panią Profesor Ewę Chojecką i prowadzonych od kilkudziesięciu lat wieloaspektowych badań nad zagadnieniami z zakresu historii sztuki i nauk pokrewnych to wciąż pozostają obszary nieznane lub słabo rozpoznane. Nadszedł też czas uporządkowania dotychczasowej wiedzy i wytyczenia nowych kierunków eksploracji.

Podobnie jak, w dotychczas zrealizowanych projektach badawczych organizatorzy celowo zawężają teren do obszaru będącego stałym przedmiotem naszych badań, czyli obecnego kształtu administracyjnego województwa śląskiego. Natomiast nie zamierzamy ograniczać ram czasowych, co pozwoli na uchwycenie różnorodności fundatorów i mecenasów od średniowiecza po XXI wiek. Chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na nie omawiane dotychczas aspekty związane nie tyle z samymi zabytkami czy obiektami artystycznymi, co z osobami, instytucjami, władzą kościelną lub świecką (od monarszej, państwowej po samorządową różnego szczebla), stowarzyszeniami i organizacjami, które w istotny sposób wpływały na kształt oblicza mecenatu artystycznego na interesującym nas terenie województwa śląskiego.

Na zmieniającą się na przestrzeni wieków rolę i funkcję sztuki, jej charakter i kształt nie bez znaczenia pozostawali ci, którzy mieli bezpośredni wpływ na jej finansowanie, używali jej w celach politycznych, propagandowych, społecznych, kulturotwórczych czy estetycznych. Patrząc tylko na dzieje architektury i urbanistyki obserwujemy wiele zmian w tym obszarze od fundacji: królewskich, arystokratycznych, szlacheckich i mieszczańskich, przez przedstawicieli Kościoła, różnych grup wyznaniowych i kongregacji zakonnych, po władze państwowe, municypalne, instytucje społeczne, towarzystwa naukowe, ośrodki akademickie, różnego rodzaju fundacje i organizacje oraz osoby prywatne. To dzięki ich staraniom i wysiłkom powstały m.in.: średniowieczne i nowożytne kościoły i założenia klasztorne, zamki, pałace, dwory, ratusze, budynki użyteczności publicznej, XIX-wieczne budownictwo oświatowe, transportowe i industrialne z całym bagażem XX- i XXI-wiecznych przekształceń i poszukiwaniem nowych funkcji, wreszcie nowoczesna architektura akademicko-naukowa oraz sektora bankowości, usług i do celów kulturalnych. Podobną dynamikę zmian w zakresie mecenatu możemy zaobserwować we wszystkich innych dyscyplinach sztuk plastycznych i wizualnych.

Zależy nam aby ważnym elementem sesji stała się działalność naukowa, popularyzatorska i promotorska prof. Ewy Chojeckiej, twórczyni Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, inicjatorce samodzielnego Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, aktywnej propagatorce idei reaktywowania Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz współpomysłodawczyni tzw. spotkań roboczych polskich i niemieckich badaczy debatujących nad wspólnym dziedzictwem. Wszystkie aktywności Pani Profesor to przecież różne oblicza współcześnie pojmowanego mecenatu artystyczno-naukowego.

Mamy nadzieję, że podjęte na sesji zagadnienia pozwolą z nowej perspektywy spojrzeć na oblicze artystycznego mecenatu na obszarze obecnego województwa śląskiego.

Zgłoszenia tematu wraz z abstraktem (do 1200 znaków) i afiliacją prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie 15 grudnia 2022 roku do Zarządu Oddziału Górnośląskiego SHS: teresa.dudek@muzeum.bielsko.pl

Organizatorzy przewidują druk artykułów w formie recenzowanych studiów z historii sztuki.

*

Program ogólnopolskiej dorocznej sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki

O WSPÓŁPRACY KONSERWATORÓW I HISTORYKÓW SZTUKI,

(24-25 listopada br.), na którą zgłosiło się liczne gerono referentów, roześlemy w następnym komunikacie.

 

Biuro Oddziału

W najbliższym czasie Biuro Oddziału będzie czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 1100 – 1400.. Nie będzie dyżuru we środy. W związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną oraz kosztami energii, o zmianach powiadomimy w kolejnym komunikacie.

 

 

Składki:

Przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50% ). Numer konta bankowego krakowskiego Oddziału SHS:

 

PEKAO S.A. Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31, numer rachunku: 77124046501111000051492393

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy opłacili zaległe składki.

 

 

 

Kolejny komunikat roześlemy pod koniec października, po Walnym Zjeździe Stowarzyszenia.

 

 

Za Zarząd:

Barbara Ciciora (sekretarz)

Joanna Daranowska-Łukaszewska (prezes) 

 


 

Kraków 11 VII 2022

 

Komunikat lipcowy 3/2022

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy opłacili zaległe składki.

 

Informujemy, że Walny Zjazd Delegatów oddziałów SHS w Warszawie odbędzie się w piątek, 21 października. Prosimy Delegatów, aby zarezerwowali sobie ten termin.

 

Przypominamy, iż sesja ogólnopolska Stowarzyszenia Historyków Sztuki, organizowana w tym roku przez krakowski oddział SHS, odbędzie się w dniach 24-25 listopada. Napłynęły zgłoszenia zarówno historyków sztuki, jak i konserwatorów.

 

Sekretariat krakowskiego odziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki będzie działać do końca lipca, w dotychczasowych terminach, w poniedziałki i czwartki od 11.00 do 14.00.. W sierpniu Sekretariat będzie nieczynny. Po wakacjach, jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli, wrócimy do dawnych zasad funkcjoinowania biura.

 

Rekomendacja:

Wydawnictwo Miejskie Posnania, Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Fundacja Vinea oraz Ojcowie Jezuici rekomendują publikację OSADA ŚWIĘTEGO GOTARDA W POZNANIU. Historia i dziedzictwo, pod. Red. J. Kowalskiego i W. Miedziaka, wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2022.

 

 

GORĄCY APEL DO WSZYSTKICH ZADŁUŻONYCH CZŁONKÓW ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO SHS,

ABY ZANALIZOWALI SWOJĄ SYTUACJĘ ORAZ SWOJE ZOBOWIĄZANIA WOBEC STOWARZYSZENIA, DO KTÓREGO NALEŻĄ Z WŁASNEGO WYBORU I Z WŁASNEJ WOLI. ZADŁUŻENIE KOLEGÓW SIĘGA JUŻ 100 000 (słownie: stu tysięcy ) pln. TAK BYĆ NIE MOŻE. SYTUACJA ODDZIAŁU JEST TRUDNA, KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI WCIĄŻ ZNACZNIE ROSNĄ, EMERYCKA SKŁADKA MIESIĘCZNA NIE POKRYWA KOSZTÓW TRADYCYJNEJ KORESPONDENCJI POCZTOWEJ (tzn. nawet jednego listu). PRZYPOMINAMY, ŻE WIELOKROTNIE PROPONOWALIŚMY ROZKŁADANIE ZALEGŁOŚCI NA RATY, A W SZCZEGÓLNYCH WYPADKACH ICH CZĘŚCIOWE UMORZENIE. DŁUGI KOLEGÓW UWAŻAMY ZA ZOBOWIĄZANIE HONOROWE. PROSIMY O JASNĄ DEKLARACJĘ KAŻDEGO DŁUŻNIKA DO 31 SIERPNIA br. POTEM, ZGODNIE ZE STATUTEM, BĘDZIEMY SKREŚLAĆ Z LISTY CZŁONKÓW.

 

 

Rysunek uśmiechniętego słoneczka.

 

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM RADOSNYCH WAKACJI, ODPOCZYNKU I NOWEJ ENERGII.

 

 

Kolejny komunikat na początku września.

 

 

Za Zarząd:

Barbara Ciciora (sekretarz)

Joanna Daranowska-Łukaszewska (prezes)

 


 
Kraków, 27 III 2022    
Komunikat  marcowy 2022
 
 

 

 

WSZYSTKIM KOLEŻANKOM I KOLEGOM

WBREW CAŁEMU ZŁU TEGO ŚWIATA

ŻYCZYMY

NIEGASNĄCEJ NADZIEI

RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

I DOBREGO ZDROWIA

 

 

 

 

 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
 
            Wszystko wskazuje, że uda się wreszcie powrócić do normalnej działalności Oddziału, będzie można spotykać się w lokalu i gdzie indziej, organizować zwiedzania wystaw i dyskusje. Przede wszystkim nareszcie będzie mogło odbyć się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Oddziału, które niniejszym zwołujemy w trybie stacjonarnym na dzień 25 kwietnia br  (poniedziałek):
 
 • o godz. 17:00  pierwszy termin 
 • o godz. 17:30   drugi termin
Zebranie odbędzie się w lokalu przy Starowiślnej, program w załączeniu.
 
Wystawy:
 
             Na początek zapraszamy do wspólnego zwiedzania wystawy Światło i cisza prezentującej prace Vilhelma Hammershøia (1864–1916) , po której oprowadzi nas dr Aleksandra Krypczyk de Barra,  w środę, 27 kwietnia  o godz 14.00 (zbiórka w  holu Gmachu Głównego MNK).
 
 
Sesje:
 
             Doroczną ogólnopolską sesję Stowarzyszenia Historyków Sztuki  planujemy tradycyjnie zorganizować w listopadzie, w bieżącym, 2022 roku, w Krakowie.  
 
             Proponujemy temat: O WSPÓŁPRACY KONSERWATORÓW I HISTORYKÓW SZTUKI, który nie był dotychczas podejmowany jako przedmiot osobnego zainteresowania obu tych profesji.  Potrzebę dyskusji o kondycji spuścizny dziejowej i naszego  udziału w jej zachowaniu wyjątkowo mocno i wyraźnie widać na gruncie krakowskim. Dlatego konferencję przygotowujemy wspólnie z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP. 
 
Przedmiotem rozważań powinny stać się zarówno kwestie natury ogólnej, doktrynalne, jak i bardziej szczegółowej, zogniskowane  wokół następujących zagadnień:
 
 • Zabytek w kontekście materialnym i niematerialnym
 • Potrzeba, skala, granice badań, błędy
 • Dopuszczalna ingerencja: odwracalność, uzupełnienie, rekonstrukcja,  walory artystyczne
 • Bezpośredni kontakt studentów z obiektami w procesie kształcenia: dostępność, ćwiczenia, praktyki, wspólne praktyki obu profesji
 
Termin zgłaszania referatów upływa 20 VI br. Zgłoszenia na adres Oddziału Krakowskiego można składać drogą internetową lub pocztą na adresy widniejące w dole strony. 
 

Za Zarząd:

Joanna Daranowska-Łukaszewska (Prezes)

Agnieszka Gronek (Sekretarz)

 

 

 

Porządek Dzienny
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Sprawozdawczo-Wyborczego
Czlonków Oddzialu Krakowskiego SHS
W dn.  25 kwietnia 2022


 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego/ Prezes Zarządu Oddziału
         kol.Joanna Daranowska-Łukaszewska
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Wybór Protokolanta
 4. Uczczenie  Pamięci zmarłych członków naszego Oddziału w  latach 2018-2022
  5. Przyjęcie porządku dziennego
 6.Powolanie Komisji do odczytania protokołu z poprzedniego  Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego / 2   osoby/
7. Sprawozdanie z działalności Oddziału
     -  sekretarz (kol. Agnieszka Gronek)
     -  skarbnik (kol. Joanna Kamieniarczyk)
8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej   kol. Dariusz Nowacki)
9. Powołanie Komisji Wnioskowej
10. Dyskusja nad sprawozdaniami
11. Wniosek Komisji odczytującej Protokół z porzedniego Walnego Zebrania o przyjęcie
12. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu      
      Zarządowi Oddziału
13. Wybór Komisji Skrutacyjnej / 3 osoby)
14. Wybór nowego Prezesa Zarządu Oddziału
15. Wybór ośmiu  członków Zarządu
16. Wybór Komisji Kwalifikacyjnej /3 osoby/
17.Wybór Komisji Rewizyjnej
18. Wybór delegatów
19. Odczytanie planu pracy 
20. Dyskusja nad planem pracy i jego przyjęciem
21. Wolne wnioski
22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.

 

 


 

Kraków 14 XII 2021

 

 

Komunikat grudniowy 2021

 

 

Wierzysz, że się Bóg zrodził

w betlejemskim żłobie,

 

Lecz biada ci,

jeżeli nie zrodził się w tobie

 

 


 


 


 

WSZYSTKIM

KOLEŻANKOM i KOLEGOM

ŻYCZYMY

ŚWIĄT PEŁNYCH RADOŚCI

i NOWEJ NADZIEI

w ROKU 2022

 

 


 

 

ŻYCZYMY TEŻ ODPORNOŚCI,

WYTRWAŁOŚCI i CIERPLIWOŚCI

AŻ DO SAMEGO KOŃCA PANDEMII


 


 


 

 

 

 

Laureaci konkursów SHS:

Jury konkursu im. ks. prof.Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych historyków sztuki w roku 2021 w składzie:

- prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, – prof. dr hab. Maria Poprzęcka (przewodnicząca), – prof. dr hab. Szczęsny Skibiński, prof. dr hab. Antoni Ziemba przyznało cztery wyróżnienia po 5000 pln:

w kategorii prac publikowanych:

dr Alinie Barczyk (Oddział Łódzki) za pracę rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury

 

w kategorii prac niepublikowanych :

dr Katarzynie Oczkowskiej (Oddział Krakowski) na pracę Brak. Zagadnienie nieobecności w trzech cyklach fotograficznych polskich artystek z lat 1997-2010

dr Magdalenie Staręga (Oddział, Gdański) za pracę Architektura w Gdańsku w latach 1793-1862

dr Katarzynie Annie Wojtczak (Oddział Gdański) za pracę Julius Albert Gottlieb Licht (1821-1898) – architekt miejski Gdańska

 

W konkursie im. Jerzego Z. Łozińskiego nagrodzono

kol. Renatę Słoma ( z Oddziału Warszawskiego ) za książkę "Katalog fotografii ze zbioru Aleksandra Czołowskiego."

 

Wystawy:

Z przyjemnością i zainteresowaniem obserwujemy zmianę profilu działalności zaprzyjaźnionej Galerii „Zderzak“, która zwróciła się w stronę sztuki dawnej, głównie do malarstwa florenckiego i weneckiego, ale także z innych ośrodków europejskich, zamieniając się w Kunstkamerę przezentującą dzieła m. in. Bernardo Daddiego, Maestro della Misericordia, Giovanniego del Biondo, Neri di Bicci, Wita Stwosza, Mistrza Śląskiego, Mistrza z Gandawy, Vittore Carpaccia, Francesco Bissola, Jana Wellensa de Cock. Obecnie przedstawia ekspozycję

MISTRZOWIE DAWNI.

Wieki XIV-XVI

 

Wystawa potrwa do 26 III 2022, Galeria czynna od wtorku do soboty w godz.12-17:00. Wizyty tylko po umówieniu.

Galeria Zderzak, Aleja Słowackiego 58/10, 30-004 Kraków

tel. 0048 12 257 56 34

www.zderzak.plzderzak@zderzak.pl

 

 

Zaproszenia:

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zaprasza do swej siedziby na referaty:

21 XII 2021, dr hab. Mateusz Wyżga, prof. Uniwersytetu Pedagogicznnego im. KEN w Krakowie przedstawi referat Bieda w dawnym Krakowie

 

28 XII 2021, dr Jacek Zinkiewicz z Muzeum Krakowa wygłosi odczyt Mieszkańcy baszt krakowskich w okresie staropolskim

 

Konferencje:

Ośrodek Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej “TRASOWANIE MIASTA. SAMOCHODOWE ARTERIE KOMUNIKACYJNE A URBANISTYCZNE OTOCZENIE ZABYTKOWE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO“, która odbędzie się w dn. 9-10 czerwca 2022 r. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania referatów interdyscyplinarnych. Konferencja będzie miała charakter stacjonarny, a w razie konieczności zdalny. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 STYCZNIA 2022 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem kaliszconference2022@gmail.com


 

Informacje Stowarzyszeniowe:

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w związku z sytuacją epidemiczną nadal nie będziemy organizować spotkań w naszym lokalu, bo nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że w nowym, 2022 roku, uda się powrócić do tradycyjnych form działalności.


 

Biuro Oddziału nadal będzie czynne w poniedziałki i czwartki w godzinach 11.00-14.00. Zapraszamy wszystkich chętnych do opłacenia składek oraz potrzebujących potwierdzenia legitymacji członkowskich. W sprawach pilnych można porozumiewać się mailem.

Przypominamy, że z powodu pandemii sytuacja materialna Stowarzyszenia uległa znacznemu pogorszeniu, sytuację utrudnia też prowadzony w kamienicy Fukiera niezbędny, a kosztowny remont instalacji i dachu. W związku z tym bardzo prosimy o opłacanie składek na bieżąco i możliwie szybkie regulowanie zaległości.


 

Nadal rozsyłamy komunikaty jedynie drogą mailową. Prosimy wszystkich otrzymujących je członków, aby w miarę możliwości informowali te Koleżanki i Kolegów, którzy nie mają maili. W związku z kosztami korespondencji wysyłanej drogą pocztową, planujemy całkowicie zaprzestać rozsyłania komunikatów w wersji papierowej, ponieważ nie pozwala na to wysokość składki członkowskiej, zwłaszcza w naszym Oddziale, gdzie jest wielu emerytów. Wszystkich Członków, którzy tego jeszcze nie zrobili, prosimy o podanie adresów mailowych. Tych, którzy nie mają adresów mailowych, prosimy o kontakt z biurem Oddziału.


 

Za Zarząd:

Joanna Daranowska-Łukaszewska (Prezes)

Agnieszka Gronek (Sekretarz)

 

 


 

Kraków, 2 XII 2020

 

KOMUNIKAT grudzień 2020

 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie.

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Cyprian Kamil Norwid, Opłatek

 

Wszystkim Członkom

Krakowskiego Oddziału

Stowarzyszenia Historyków Sztuki

składamy serdeczne życzenia rodzinnych, spokojnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia,

wszelkiego dobra w zbliżającym się 2021 roku,

rychłego ustania epidemii i ogromu miłości w czasie zarazy

 

                                     Zarząd

 

 

 

Z żalem pożegnaliśmy zmarłego 12 listopada dra Samuela Gumińskiego, niegdyś członka naszego Oddziału, który spoczął na Cmentarzu Rakowickim.


Koleżance Jadwidze sedecznie dziękujemy za nieoczekiwane szczodre wsparcie Oddziału!


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Niestety, w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce nadal zmuszeni jesteśmy całkowicie wstrzymać działalność wymagającą bezpośrednich kontaktów. Zdalną działalność biura Oddziału utrzymujemy na razie do 10 stycznia 2021 r. W sprawach pilnych prosimy porozumiewać się mailem na adres shskr@poczta.fm

Mamy nadzieję, że w lutym będzie można przynajmniej częściowo wznowić działalność, ale zależy to od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

Na razie proponujemy wirtualny kontakt z Szymonem Czechowiczem (linki poniżej). I zachęcamy do obejrzenia wystawy, gdy tylko Muzeum otworzy podwoje dla zwiedzających).

 

Po raz kolejny przypominamy, że z powodu pandemii sytuacja materialna Stowarzyszenia uległa znacznemu pogorszeniu (brak dochodów z Zamku w Niedzicy i Restauracji Fukiera). Zmiana przepisów o wynagradzaniu pracowników także nadszarpnęła budżet Zarządu Głównego. Awaryjny remont Kamienicy Fukierowskiej w Warszawie spowodował też znaczne ograniczenie dotacji na działalność Oddziałów, a koszty utrzymania naszego lokalu wzrosły. W związku z tym prosimy bardzo o opłacanie składek na bieżąco i możliwie szybkie regulowanie zaległości, a szczególnie gorąco prosimy o to uporczywych dłużników. PEKAO S.A. Oddział w Krakowie, numer rachunku: 77124046501111000051492393

 

Za Zarząd:
Joanna Daranowska-Łukaszewska (Prezes)
Agnieszka Gronek (Sekretarz)

  

 


Kraków, 03.09.2020

Komunikat wrzesień 2020

 

W sobotę, 12 września, o godz. 8.00
w katedrze na Wawelu zostanie odprawiona Msza św.
w przypadającą tego dnia setną rocznicę urodzin
profesora Lecha Kalinowskiego.

 

          Szanowne Koleżanki i Koledzy,

          zgodnie z zapowiedzią rozsyłamy kolejny komunikat Oddziału Krakowskiego SHS. Przykro nam, że w związku z sytuacją epidemiczną, a w szczególności z ogłoszoną w Krakowie żółtą strefą, nadal nie będziemy organizować spotkań w naszym lokalu, bo nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów bezpieczeństwa. Ze względu na panujące warunki nie planujemy też żadnych innych form wspólnej działalności w najbliższym czasie. Wznowimy je w zależności od rozwoju sytuacji, kolejny komunikat przewidujemy rozesłać na przełomie września i października.

          Biuro Oddziału we wrześniu będzie czynne dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki w swoich zwykłych godzinach godzinach pracy, to jest od 10.30 do 13.30. Zapraszamy w te dni wszystkich chętnych do opłacenia składek oraz potrzebujących potwierdzenia legitymacji członkowskich. W sprawach pilnych można porozumiewać się mailem lub telefonicznie.

          Przypominamy, że z powodu pandemii sytuacja materialna Stowarzyszenia uległa znacznemu pogorszeniu (brak dochodów z Zamku w Niedzicy i Restauracji Fukiera). W związku z tym prosimy bardzo o opłacanie składek na bieżąco i możliwie szybkie regulowanie zaległości.

          Nadal rozsyłamy komunikaty jedynie drogą mailową. Prosimy wszystkich otrzymujących je członków, aby w miarę możliwości informowali te Koleżanki i Kolegów, którzy nie mają maili.

 

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek (Sekretarz)

Joanna Daranowska-Łukaszewska (Prezes)

 

 


 

Kraków, 01.07.2020

           

Komunikat lipiec-sierpień 2020

    

            Szanowne Koleżanki i Koledzy,
            w związku z poluzowaniem obostrzeń spowodowanych sytuacją epidemiczną w kraju, a także z wakacjami, informujemy, że biuro Oddziału Krakowskiego w lipcu będzie czynne dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki w swoich zwykłych godzinach godzinach pracy, to jest od 10.30 do 13.30.
Zapraszamy wszystkich chętnych do opłacenia składek oraz potrzebujących potwierdzenia legitymacji członkowskich. Z przykrością informujemy, że z powodu pandemii sytuacja materialna Stowarzyszenia uległa znacznemu pogorszeniu (brak dochodów z Zamku w Niedzicy i Restauracji Fukiera).W związku z tym prosimy bardzo o opłacanie składek na bieżąco i możliwie szybkie regulowanie zaległości. Mimo trudnej sytuacji finansowej, konkursy Dettloffa i Łozińskiego zostaną utrzymane. Zgłoszenia można składać do końca lipca w Oddziale (także mailowo).

            W sierpniu biuro Oddziału będzie nieczynne.

            Nadal rozsyłamy komunikaty jedynie drogą mailową. Prosimy wszystkich otrzymujących je członków, aby w miarę możliwości informowali te Koleżanki i Kolegów, którzy nie maja maili.
            Ze względu na panujące warunki nie planujemy żadnych wspólnych spotkań oraz innych form wspólnej działalności w najbliższym czasie. Wznowimy je w zależności od rozwoju sytuacji, najbliższy komunikat przewidujemy rozesłać w pierwszych dniach września.


            Tymczasem proponujemy Koleżankom i Kolegom korzystanie z następujących możliwości:

W Krakowie
Wystawa ''Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce'' została przedłużona do 16 sierpnia na zasadach określonych przez MNK. Nie można zwiedzać grupowo, więc proponujemy wizytę indywidualną oraz
informacje o wystawie na stronie internetowej MNK:
https://mnk.pl/wystawy/cud-swiatla-witraze-sredniowieczne-w-polsce

informacje w katalogu wystawy:
https://mnk.pl/sklep/produkt/cud-swiatla-witraze-sredniowieczne-w-polsce

nagrania audycji radiowych o wystawie w:
Radio TOK.FM:
https://audycje.tokfm.pl/gosc/14031,dr-Dobroslawa-Horzela

Radio Kraków:
https://www.radiokrakow.pl/audycje/radio-krakow-kultura-145407/cud-swiatla-witraze-sredniowieczne-w-polsce-od-13-lutego-w-muzeum-narodowym-w-krakowie/

i na facebooku Corpus Vitrearum Polska (przy Instytucie Historii Sztuki UJ):
https://www.facebook.com/Corpus-Vitrearum-Polska-106341001021489

Ponadto polecamy także:
wystawę ''Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza'' w Międzynarodowym Centrum Kultury
https://mck.krakow.pl/wystawy

nowy cykl audycji online poświęconych obiektom w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu; cykl nosi tytuł ''Wawel przez dziurkę od klucza'':
https://wawel.krakow.pl/przezdziurkeodklucza


Poza Krakowem:
W Gmachu Głównym Muzeum w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56 można obejrzeć kolekcję HOFMAN , prezentowaną pt. „Od Boznańskiej do Fangora”. Zasady zwiedzania i rezerwacji podawane są na stronie internetowej www.muzeum.sacz.pl


Życzymy wszystkim zdrowia i uodpornienia na koronawirusa oraz bardzo udanych wakacji.

 

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek (Sekretarz)

Joanna Daranowska-Łukaszewska (Prezes)

 


 

Kraków, 20.02.2020 r.


Komunikat 1/2020

 

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

Sekcja Muzealna

Zapraszamy na wpólne oglądanie wystaw:

- we środę, 4 marca, o godz. 14.00 do Muzeum Czartoryskich, gdzie po nowej ekspozycji oprowadzi nas Kierownik Muzeum, dr Katarzyna Płonka-Bałus

- we środę, 11 marca, o godz. 14.00 do Zamku Królewskiego na Wawelu. Tu po wystawie „Skarby z epoki Piastów“ oprowadzi nas jej kurator Krzysztof Czyżewski. Zbiórka przy Schodach Senatorskich.


 

Sekcja Wycieczkowa

Z przyjemnośicą informujemy, że nasza sekcja w dniach 17.04 – 01. 05 2020 organizuje objazd naukowy po Belgii. W Gandawie zwiedzimy wystawę Van Eyck. Rewolucja optyczna“. Szczegółowy program znajduje się na końcu komunikatu. Zapraszamy.


 

Konferencje

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy i pozostali organizatorzy zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. Melancholia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów, która odbędzie się 23-24 kwietnia 2020 r. Zgłoszenia można przesyłać do 25 marca na adres: melancholia.depresja@wp.pl, a o szczegółach dowiedzieć się na stronie: https://www.bil.org.pl/ksztalcenie/szkolenia/1577-ogolnopolska-konferencja-naukowa-pt-melancholia-medyczne-i-kulturowe-aspekty-na-przestrzeni-dziejow.html


 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu i Muzeum Etnograficzne w Toruniu zapraszają w dniach 14-16 października 2020 r. na konferencję pt. Architektura drewniana w Polsce – standardy badań konserwacji. Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia. Szczegóły i link zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://etnomuzeum.pl/konferencja-naukowa-architektura-drewniana-w-polsce/


 

Varia

Mamy przyjemność poinformować, że we wtorek 25 lutego 2020, o godz. 18.00 w Kamienicy Hipolitów, pl. Mariacki 3, odbędzie się promocja książki Elżbiety Błażewskiej Mechaniczne zegary domowe w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Serdecznie zapraszamy.


 

Ze smutkiem informujemy, że zmarła pani Maria Majka, sympatyczka Stowarzyszenia, przez wiele lat aktywna w Sekcji Kościołów Drewnianych. Jej pogrzeb odbędzie się 28. lutego br o godz. 13.30 na Cmentarzu Rakowickim.

 

 

W imieniu Sekretarza Redakcji „Quart. Kwartalnika Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” (20 pkt.) zapraszamy do przesyłania tekstów do kolejnych planowanych numerów:

 

Nr 56 (czerwiec 2020): Podróżowanie i sztuka w Europie w XVII i XVIII wieku

Termin nadsyłania tekstów: 1 marca 2020

Numer ukaże się w 2. poł. czerwca 2020

Redaktor tematyczny numeru: prof. dr hab. Andrzej Kozieł

 

Nr 57 (wrzesień): Pustki, braki i pominięcia w sztuce średniowiecznej

Termin nadsyłania tekstów: 5 czerwca 2020

Numer ukaże się w 2. poł. września 2020

Redaktorka tematyczna numeru: dr Agnieszka Patała

 

Nr 58 (grudzień 2020): Numer specjalny poświęcony pamięci Dra Andrzeja Jarosza

Termin nadsyłania tekstów: 2 września 2020

Numer ukaże się w 2. poł. grudnia 2020

Redaktorzy tematyczni numeru: dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr (Instytut Filologii Polskiej UWr)
i prof. dr hab. Waldemar Okoń

 

Nr 59 (marzec 2021): Praca deflacji: oduczanie, deskilling, epistemologie niewiedzy

Termin nadsyłania tekstów: 2 grudnia 2020

Numer ukaże się w 2. poł. marca 2021

Redaktorka tematyczna numeru: prof. dr hab. Anna Markowska.

 

Artykuł (od 20 000 do 40 000 znaków, w języku polskim lub angielskim, z możliwością dodania
do 7 ilustracji) należy sformatować zgodnie z wytycznymi (do pobrania na stronie internetowej: 
http://quart.uni.wroc.pl/wytyczne.html) i przesłać na adres quart@uwr.edu.pl

 

 

Wszystkim naszym członkom, którzy chcieliby odwiedzić nasz lokal, np. w celu podbicia legitymacji członkowskiej lub zapłacenia składki, podajemy aktualne godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – w godz. 10.30-13.30

Środa – w godz. 13. 30 – 16.30.

Przypominamy, że roczna opłata dla członka SHS wynosi 96 złotych, w tym składka członkowska w wysokości 60 złotych i fundusz pomocy koleżeńskiej w wysokości 36 zł. Analogicznie opłata dla emerytów wynosi 48 złotych, w tym 30 zł+18 zł.

Legitymacja członkowska z aktualną pieczątką pozwala nam, dla przykładu, nocować w zespole zamkowym w Niedzicy za bardzo atrakcyjną cenę. Ponadto warszawskie muzea, a także krakowskie: MCK i Muzeum Historyczne, umożliwiają za darmo oglądanie wszystkich ekspozycji.

 

Zwracamy się także z gorącą prośbą do tych członków, którzy nie mają dostępu do komputera, aby zgłosiły nam konieczność wysyłania komunikatów pocztą tradycyjną. Od kolejnego kwartału, w celu ograniczenia wydatków, chcemy przejść na korespondencję wyłącznie elektroniczną, ponieważ koszt jednej przesyłki pocztowej przekracza wysokość składki emeryta i wynosi ponad połowę pełnej składki członkowskiej.

 

                                                                        Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                            Prezes

                                                                  

 

 

PROGRAM OBJAZDU NAUKOWEGO DO BELGII

ORAZ NA WYSTAWĘ VAN EYCKA DO GANDAWY

W dniach 17.04 – 01. 05 2020. Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Krakowski

 

Zapewne są Państwo zdziwieni, ze nie są podane nazwy hoteli. Nastąpiła nieprzewidziana komplikacja. W tym czasie odbywają się w Belgii Międzynarodowe Targi Owoców Morza, wszystkie hotele w okolicy morza zajęte. Mamy hotele zarezerwowane, ale szukamy jeszcze może zwolni się coś bliżej Gandawy. Mam nadzieję podać Państwu informację w następnym komunikacie. Wtedy też będą znane godziny odjazdu.

 

17.04. 2020 piątek – zbiórka godz. ???? ul.Pawia , między ul. Worcella a ul. Kurniki. Naprzeciwko Galerii Krakowskiej Wyjazd godz ???Katowice godz. ???? Hotel Campanila, ul. Sowińskiego 48, 40-028 Katowice koło Mac Donalda. Przejazd w okolice Kolonii obiadokolacja nocleg tranzytowy

 

18.04.2020 sobota7.30 śniadanie przejazd do Kolonii: zwiedzanie katedry św. Piotra następnie przejazd na lotnisko Bruksela-Charleroi, o 18.00 odbiór grupy samolotowej, przyjazd na obiadokolacje i nocleg

 

19.04. 2020 niedziela7.30 śniadanie. 8.15 przejazd do Gandawa: Katedra pw. św. Bawona z Ołtarzem Gandawskim, z Adoracją Baranka, namalowany przez Huberta i Jana van Eycka,

Musée des Beaux-Arts/ Museum voor Schone Kunsten, – wystawa Van Eycka, Muzeum Designu z arcydziełami Victora Horty i Le Corbusiera . Obiadokolacja i nocleg.

 

20.04. 2020 poniedziałek –7.30 śniadanie. Brugia - Kościół Notre-Dame- Madonna z Brugii Michała Anioła ok 1501- 1504, Tryptyk Barendta van Orleya, nagrobki książąt burgundzkich: Karola Śmiałego (+1477) i Marii Burgundzkiej (+1482), z rzeźbami z brązu złoconego. Krypty z polichromiami (wnętrza kamiennych komór grobowych z figuralnymi malowidłami, jedyne znane takie realizacje. Katedra Najświętszego Zbawiciela Cathèdrale Saint-Sauveur, w. XV, wewnątrz „galeria” obrazów flamandzkich z XV – XVII w.

Bazylika pw. Najświętszej Krwi Chrystusa / Basilique du Saint-Sang z kaplicą poświęconą relikwii Krwi Chrystusa, przywiezionej z Jerozolimy w 1149 r.

Palais de Justice (Pałac Sprawiedliwości), sala z kominkiem z rzeźbionymi figurami książąt burgundzkich i Habsburgów, wykonanymi przez różnych rzeźbiarzy pod kierunkiem Lancelota Blondeela, 1523-1533. Najwyższa wieża miejska w Niderlandach. Obiadokolacja i nocleg.

 

21.04.2020 wtorek –– 7.30 śniadanie cd. zwiedzania Brugiii: Museum Groeninge. Muzeum Sztuk Pięknych, arcydzieła malarstwa flamandzkiego od w. XV – z Janem van Eyckiem (Madonna kanonika Van der Poele) i Rogerem van der Weyden na czele.

Gruuthusemuseum, Muzeum Rzemiosła Artystycznego, Muzeum MemlingaHôpital Saint-Jean Obiadokolacja i nocleg.

 

22.04. 2020 środa –7.30 śniadanie. Przejazd do Oudenaarde MOU Muzeum w XIV- wiecznych sukiennicach, prezentuje wspaniałą historię włókienniczą Oudenaarde oraz kolekcję sreber.

Przejazd do Tournai Rynek ze średniowieczną zabudową (domy romańskie i gotyckie).

Katedra Notre-Dame, romańska – 5-wieżowa, (budowana 1110-1200), z dodatkami gotyckimi. Wewnątrz sławne „jubé”( przegroda-ambona) z alabastru, dzieło Cornelisa Florisa de Vriendt, 1572. Witraże z pocz. w. XVI. Le Beffroi – najstarsza w Belgii wieża miejska, budowana ok. 1200, zwieńczona 1294. Sukiennice – Halle aux Draps, 1610-1611, w stylu „północnego renesansu” Musée des Beaux-Arts,– budynek autorstwa Victora Horty – galeria malarstwa, Roger van der Weyden, Edouard Manet. Musée de la Tapisserie de Tournai. Obiadokolacja i nocleg.

 

23.04. 2020 czwartek –7.30 śniadanie, przejazd do Antwerpii : Katedra Notre-Dame, 1350-1520, największa gotycka świątynia w Niderlandach, Ratusz arcydzieło architektury, projektowany przez Cornelisa Florisa de Vriendt, 1561-65. Muzeum Sztuk PięknychKoninklijke Museum voor Schone Kunsten, Ze względu na długotrwałą rekonstrukcję muzeum zbiory są częściowo udostępniane w: Museum Mayer van der Bergh, Prywatny zbiór dzieł sztuki – malarstwo i rzemiosło artystyczne, zgromadzonych przez bogatego kolekcjonera Fritza Mayera van den Bergha (1858-1901) i jego matkę Henriette Mayer van den Bergha prezentowany w stylowych wnętrzach. Dom Rubensa – Rubenshuis – Dom, ogród, zbiory i pracownia artysty. Obrazy Mistrza i jego współczesnych Dom Rockoxa – Snijders & Rockoxhuis, Dom sławnego burmistrza miasta i przyjaciela Rubensa. Zbiory malarstwa z kręgu Rubensa, a także m.in. rzeźby, gobeliny,meble jedna z najciekawszych galerii w mieście. Obiadokolacja i nocleg.

 

24.04. 2020 piątek – 7.30 śniadanie przejazd do Antwerpii : Diamantmuseum (DIVA) Muzeum Diamentów. Kościół pw. Św. Jakuba XV w. na trasie pielgrzymkowej do Compostelli z grobem Rubensa w bocznej kaplicy, z obrazem jego autorstwa. Kościół pw. Św. Pawła, gotycko-barokowy, podominikański „Muzeum rzeźby” – Artusa Quellinusa;. SKARBIEC. Kościół pw. św. Karola Boromeusza, Hendrik Conscienceplein, fasada wzorowana na kościele Il Gesu w Rzymie. Museum Plantin-Moretus, w domu, gdzie mieściła się sławna oficyna XVI-wiecznej rodziny drukarzy Christophe’a Plantina i jego zięcia Jana Moretusa. Het Steen – średniowieczny zamek 1200-1225, jest najstarszym budynkiem w mieście. Główny dworzec kolejowy w Antwerpii,

 

25.04. 2020 sobota – 7.30 śniadanie przejazd do Brukseli : Grand Place –historyczne centrum miasta z kamienicami z XVIII w. Ratusz (Hôtel de Ville) w stylu gotyckim ukończony w 1459 Musée de la Ville – historyczne lapidarium ( prezentacja rzeźb z kościołów i domów, od gotyku do baroku); malarstwo gotyckie i renesansowe, tapiserie – jako główny od XVI w. „produkt artystyczny” miasta, karton do tapiserii z Dziejów Św. Pawła, autorstwa Pietera Coecke’a van Aelst (ok. 1535); kolekcja ubranek na figurkę Mannekenpisa – symbolu miasta, w tym przeglądzie – także strój polski. Muzeum Mody i Koronki Musée Mode & Dentelle- daje obraz historii koronek, które od XII w. odegrały ważną rolę w życiu gospodarczym miasta. 

Katedra pw. śś. Michała i Goduli gotycka, historyczne witraże z portretami władców Flandrii, projektowane przez Barendta Van Orley’a i Michiela Coxciena (1. poł. w. XVI)

Musées Royaux des Beaux-Arts jedna z najważniejszych galerii malarstwa w Europie. Trzy działy

Musée de Art Ancien : dzieła mistrzów flamandzkich od XV – XVIII w. (obecnie jest tam także wystawa czasowa: Bruegel. The Originals do 15 IX 2020) Musée de Art. Modern prezentuje malarstwo i rzeźbę XIX i XX w. Kościół Notre Dame au Sablon (Matki Boskiej Piaskowej) – gotycki, z kultową figurką Matki Boskiej, czczoną przez habsburskich władców Flandrii. Obiadokolacja i nocleg.

 

26.04. 2020 niedziela –7.30 śniadanie c.d. zwiedzania Brukseli: BOZAR – Palais des Beaux-Arts (centrum wystaw czasowych i sala koncertowa) budynek autorstwa Victoria Horty Musée Horta poświęcone życiu i twórczości architekta Victora Horty mieści się w dawnym domu i warsztacie Horty, Maison & Atelier Horta (1898) Musée Cinquantenaire – muzeum rzemiosła artystycznego – od średniowiecza do współczesności – złotnictwo, tapiserie, ceramika, snycerka Pałac Narodów (Palais de la Nation) – siedziba parlamentu; obiadokolacja i nocleg.

 

27.04. 2020 poniedziałek – 7.30 śniadanie: Leuven : Katedra Św. Piotra, Wewnątrz Tryptyk Dirka Boutsa, Ostatnia Wieczerza, 1464-67. Ratusz – Gotycki, Jeden z najpiękniejszych W Belgii, 1448-1469 M-Museum, Muzeum Sztuk Pięknych. Zbiory Flamandzkiego Malarstwa i rzeźby XV-XVII w.

Mechelen. Katedra Św. Rumolda. Muzeum Miejskie mieszczące się w trzech budynkach Brusselpoort ( jedyna zachowana z dwunastu bram miejskich z XIII w. Schepenhuis, najstarszy murowany budynek we Flandrii, Dawna Siedziba Sądu Najwyższego ('Grote Raad'); z XIII w. oraz w renesansowym pałacu Hof Van Busleyden. Obiadokolacja i nocleg.

 

28.04. 2020 wtorek – śniadanie; Liege :

Musée Curtius Chronologiczna ekspozycja sztuki regionu od średniowiecza (rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne, militaria + na piętrze ciąg pałacowych wnętrz z oryginalnym wyposażeniem z XVIII i XIX w.)

Musée d’Ansembourg rezydencja z kompletnym wyposażeniem z XVII-XVIII w.

Plac z kościołem Saint-Barthelemy, w nim: romańska chrzcielnica z brązu w. XI. (jeden z siedmiu cudów Belgii) Katedra pw. Św. Pawła –SKARBIEC KATEDRY – jeden z najważniejszych skarbców kościelnych w Europie. Dworzec kolejowyzaprojektowany przez Santiago Calatrava . Obiadokolacja i nocleg.

 

29.04. 2020 środa7.30 śniadanie po śniadaniu, odwiezienie grupy samolotowej na lotnisko Bruksela-Charleroi (wylot 14.25), przejazd do Luksemburga przez Namur. Obiadokolacja i nocleg.

 

30.04. 2020 czwartek– 7.30 śniadanie, zwiedzanie stolicy księstwa Luksemburg : plac Konstytucji, katedra Notre Dame, pałac książęcy, fragmenty cytadeli. Ok. 13.00 wyjazd, przejazd na nocleg tranzytowy, obiadokolacja.

 

01.05. 2020 piątek -7.30 śniadanie, powrót do Krakowa w godzinach wieczornych

 

Cena przy grupie 40 os. płacących:

Dla członków SHS Dla osób niezrzeszonych

5% zniżki: 795€+1350 zł 5% zniżki: 795€+1400 zł

2% zniżki: 821€+1405 zł 2% zniżki: 821€+1450 zł

bez zniżki: 838€+ 1420 zł bez zniżki: 838€+ 1470 zł

 

Cena zawiera:

 • transport autokarem firmy Mistral, opłaty drogowe i parkingi

 • 11 noclegów (18-29.04) w pokojach 2-os. w hotelach***

 • 11 śniadań i 11 obiadokolacji

 • ubezpieczenie NNW i KL

 • opiekę pilota

 • opłatę na Fundusz Gwarancyjny

 

Cena nie zawiera:

 • przewodników lokalnych i biletów wstępu

 • napojów do obiadokolacji

 • 1 noclegu w Luksemburgu (29/30.04) oraz 2 noclegów tranzytowych dla osób jadących autokarem (17/18.04 oraz 30.04/1.05) wraz ze śniadaniami i obiadokolacjami: 190€/os.

 • biletu lotniczego i wszystkich opłat z nim związanych na trasie Kraków-Bruksela-Kraków

 • dopłaty do pok. 1-os.: 290€

 

Wpłaty po przeliczeniu na złotówki:

 

I rata w wys. 2000 zl płatna do 30 stycznia 2020 na na konto w Raiffeisen Bank (nr konta: 72 1750 1048 0000 0000 1103 0211) na rzecz B.P.Eko-Tourist, ul. Radziwiłłowska 21/4 Kraków  – tytułem . GANDAWA – SHS lub w biurze Eko-tourist

II rata w wys. 2000 zł płatna do 28 lutego 2020

Pozostała kwota do 27 marca 2020

 

Zgłoszenia i wszelkie informacje dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka tel. 12 633 77 66 lub 606 120 893 m.lisrzep@interia.pl

 

 

 


Gwiazda Betlejemska

 

 

 

 

 

Kraków, 16 XII 2019 r.


 

 

Komunikat 7/2019


Radości i ciepła przy wigilijnym stole oraz rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim naszym Członkom i Ich bliskim
życzy Zarząd.

 

 

Ecce panis Angelorum! factus cibus viatorum: vere panis filiorum…

 

(Ksawery Dominik Heski, freski w kościele Bożego Ciała w Nieświeżu)

 

Serdecznie zapraszamy
na tradycyjnyne spotkanie opłatkowe,

które odbędzie się 8 stycznia 2018 roku
o godzinie 18.00 w naszym lokalu.

 

 

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku Nagrodę im. prof. Mariana Sokołowskiego otrzymał Jan Kozakowski za pracę Pałace i wille na przedmieściach Krakowa w XIX wieku. Powstawanie i funkcjonowanie na tle historycznym i problematyka ochrony w XXI wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Krasnego w Instytucie Historii Sztuki UJ.

Ponadto dwie prace zostały wyróżnione: Joanny Kazubowskiej, pt. Textiliapicta. Znaczenie strojów i tkanin w twórczości portretowej Bartłomieja Strobla (1591 – ok. 1647), napisana pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka, oraz Joanny Tochman, pt. Ustawienia rodzinne. Książka fotograficzna "Frowst" Joanny Piotrowskiej na tle fotografii rodzinnej w Polsce, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa.

Serdecznie gratulujemy!

Również z przyjemnością informujemy, że nowym prezesem Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w kadencji 2019-2023 został członek naszego Oddziału Bohdan Biś Lisowski, w minionej kadencji kierujący krakowskim oddziałem SARP. Życzymy dalszych sukcesów.

 

Przypominamy, że Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Oddziału Krakowskiego SHS odbędzie się we środę, 22 stycznia o godz. 17. 30 (pierwszy termin) i 18.00 (drugi termin).

 

WYSTAWY

Po wystawie ''Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza'' oprowadzi członków SHS pani Jolanta Kiszka, kurator wystawy, w środę, 15 stycznia 2020 o godz. 14.00. Zbiórka przy Kasie.

Po wystawie ''Idzie młodość! Grupa Krakowska'' oprowadzi członków SHS pani Anna Budzałek, kurator wystawy, w środę 29 stycznia 2020 o godz. 14.00. Zbiórka w holu przed wejściem na wystawę.

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza do udziału w XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS:

HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA

W 1920 roku powołano Związek Polskich Historyków Sztuki. Badacze – w zakresie uprawianej dyscypliny – chcieli odpowiedzieć na problemy stojące przed odradzającym się państwem („Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”, 1923, t. 4). Dziś stajemy przed zagrożeniami, z których najważniejszym jest zepchnięcie historii sztuki do pozycji subdyscypliny nauk o sztuce. Ma to swoje praktyczne konsekwencje. Ale mamy też problemy z degradacją przestrzeni publicznej, porażkami konserwatorów w starciu z agresywną deweloperką, dyskusyjną polityką muzealną, a więc z obszarami w których historyk sztuki powinien zabierać głos. Dlatego Stowarzyszenie Historyków Sztuki, w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami skupiającymi historyków sztuki, postanowiło poświęcić ogólnopolską sesję naukową planowaną na 19-20 listopada 2020 roku w Warszawie, refleksji nad naszą dyscypliną jako instytucją, jako aktorem publicznej sceny w warunkach wolnego rynku i demokracji.

Proponujemy dyskusję nad pięcioma tematami (poniżej przykładowe zagadnienia). Oczekujemy ujęć ogólnych ale także studiów przypadków:

I. HISTORIA
- status historii sztuki w II RP, PRL i III RP
- społeczny a państwowy model kultury w świetle reprywatyzacji i deakcesji
- historia sztuki w świetle różnic doświadczeń pokoleniowych
- programy i działalność publiczna innych stowarzyszeń związanych z dyscypliną

II. POLITYKA
- demokratyczny mandat polityka a racje historyka sztuki
- historyk sztuki jako urzędnik
- samorząd uwłaszczony na zabytkach
- kultura jako konflikt interesów czy wspólnota
- własność a społeczne/polityczne powinności historii sztuki
- neoliberalizm, kulturowa lewica a nowa humanistyka

III. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
- przestrzeń publiczna – kto i o czym decyduje, rola historyka sztuki
- deweloper i zabytek – racje gospodarczo-społeczne i racje nauki
- polityka pamięci i pomniki – diagnozy i role historyka sztuki
- niematerialne dziedzictwo versus fizyczny obiekt
- wiara a piękno – historia sztuki w seminariach
- dwie perspektywy: Pałac Kultury i Pałac Saski

IV. MUZEA
- muzea jako argument polityczny
- muzea jako aparaty produkujące narracje historyczne
- czego uczą edukatorzy muzealni?
- granice ingerencji organizatora instytucji artystycznej

V. HISTORIA SZTUKI JAKO DYSCYPLINA
- historia sztuki jako projekt oświeceniowy i modernistyczny
- uniwersalizm nauki a wiedza umiejscowiona
- wewnętrzne przyczyny zacierania specyfiki i granic historii sztuki
- polityczne i społeczne konsekwencje nieostrych pojęć
- językowe determinanty historii sztuki
- historia sztuki w świetle reformy ustawowej „Konstytucja dla Nauki”

Zgłoszenia referatów (abstrakt) należy kierować do Zarządu Głównego SHS, Warszawa, Rynek Starego Miasta 27 (e-mail: shs@shs.pl), do dnia 15 czerwca 2020 roku. O ostatecznym kształcie sesji zadecyduje komitet organizacyjny. Materiały sesji zostaną opublikowane w „punktowanym” tomie.

Podczas sesji zostaną ogłoszone zasady przyznawania NAGRODY STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI oraz skład jury nagrody. To nowe wyróżnienie (50 tys. złotych ufundowane przez SHS i wydawnictwo „Arkady”) będzie przyznawane co trzy lata. Nie będą obowiązywały limity wiekowe autorów ani tematyka. Główne kryterium to jakość merytoryczna otwierająca nowe horyzonty badawcze naszej dyscypliny.

Informujemy, że Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Papieskiego i Opactwo Cystersów w Mogile zaprasza na VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów, które odbędzie się 28 i 29 maja 2020 roku. Organizatorzy proszą o przysyłanie zgłoszeń tematów wystąpień z abstraktem do 31 grudnia br. na adres: biuromogila@gmail.com lub adres tradycyjny Opactwa z dopiskiem: VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów.

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji pt. Wnętrza w architekturze świeckiej XX wieku – od historyzmu do postmodernizmu, która odbędzie się 18-19 czerwca 2020 roku w siedzibie IHS UŁ, na ul. G. Narutowicza 65. Wszyscy zainteresowani proszeni są o przysłanie tematów wystąpień i abstraktów do 1 marca 2020 roku na adres konferencja.wnetrza2020@gmail.com.

 

VARIA
Niezmiennie przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich. W chwili obecnej składka emeryta pomniejszona o Fundusz Pomocy Koleżeńskiej nie pokrywa kosztów jednego listu wysyłanego pocztą tradycyjną.

 

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes


 


Kraków, 7 XI 2019 r.

 

Komunikat 6/2019

 

Zarząd Oddziału zaprasza do kościoła św. Piotra i Pawła na Mszę św.
w intencji zmarłych Koleżanek i Kolegów oraz Przyjaciół Stowarzyszenia

którą 17 listopada o godz. 18.00
odprawi ks. Szymon Tracz

 

11 grudnia o godz. 18.00 w naszym lokalu
spotkamy się ze św. Mikołajem

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów
Prezenty obowiązkowe, słodycze mile widziane.

 

Informujemy, że Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Oddziału Krakowskiego SHS odbędzie się we środę, 22 stycznia o godz. 17. 30 (pierwszy termin) i 18.00 (drugi termin).

KONFERENCJE
Przypominamy, że w dniach 21-22 listopada 2019 r. w Łodzi odbędzie się LXVIII Naukowa Sesja Ogólnopolska SHS pt. W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939. Obrady odbędą się w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, w Auli Centrum Promocji Mody oraz w Kinie 3D Centrum Nauki i Sztuki.

Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie i Opactwo Cystersów w Mogile organizują w dniach 28-29 maja 2020 VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów. Wystąpienia można zgłaszać do 31. XII 2019. Proponowany temat wraz z abstraktem (1000 znaków), dane teleadresowe i afiliację należy przesłać na adres biuromogila@gmail.com, lub pocztą na adres Opactwo Cystersów w Mogile ul. Klasztorna 11, 31- 979 Kraków (z dopiskiem VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów).

 

ZAPROSZENIA DO:
Muzeum Narodowego w Krakowie, do Sali u Samurajów, gdzie 29 listopada o godz. 14.00 odbędzie się promocja książki Nic nad oryginał zawierającej materiały z sesji i wspomnienia poświęcone Barbarze Tondos i Jerzemu Turowi, wydanej staraniem Oddziałów Rzeszowskiego i Krakowskiego.

Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie na wystawę METAFIZYKA OBECNOŚCI (ekspozycja czynna od 9. XI 2019 do 6. I 2020)

Galerii Sztuki ATTIS ul. Starowiślna 14 w Krakowie na wystawę: Oliwia Smoleń oraz Damian Wróbel “Szepty przemijania”
Wystawa czynna do 21.XI 2019, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00

 

VARIA
W związku z koniecznością przebudowy śmietnika obok naszego lokalu w najbliższym czasie nastąpi w nim wymuszony tym remont wprowadzający górne oświetlenie. Nasz Oddział poniesie koszty malowania lokalu po prezeprowadzonych pracach oraz niezbędnych korektach instalacji elektrycznej i wodnej.
W tej sytuacji zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich dłużników, żeby uregulowali swoje zaległe składki. Przypominamy, że można zobowiązania rozłożyć na raty.

 

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes

 


Kraków, 30 IX 2019

Komunikat 5/2019

Z żalem informujemy, że w sierpniu odeszli z naszego grona Koledzy

Danuta Józefikowa, Członek Honorowy SHS

                            i

Aleksander Jaśkiewicz, jeden z nestorów naszego Oddziału


WYSTAWY

Dnia 9 X (środa) o godz. 14.00 zapraszamy do wspólnego zwiedzania wystawy Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, po której oprowadzi nas kol. Dorota Gabryś. Zbiórka na dziedzińcu.

Dnia 23 X (środa) o godz. 14.00 zapraszamy do zwiedzania wystaw Wyspiański. Skarby ze Lwowa i Skarbiec Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym, po których oprowadzi nas kol. Magdalena Laskowska. Zbiórka w holu Gmachu Głównego MNK.

KONFERENCJE
Muzeum Narodowe oraz Instytut Historii Sztuki UJ w r. 2020 organizują konferencję w stulecie urodzin prof. Lecha Kalinowskiego. Poniżej informacja od Organizatorów

Międzynarodowa konferencja naukowa w stulecie urodzin prof. Lecha Kalinowskiego Magistro et amico – in memoriam. 17.-18.10.2020, Kraków
Naszym zamierzeniem jest przedstawienie znaczenia Profesora dla krakowskiego środowiska historyków i konserwatorów sztuki jak również refleksja nad postępem badań w zakresie problemowym, który szczególnie zaprzątał Profesora (tradycja antyczna, sztuka romańska w Polsce, rzeźbione Piety gotyckie).

Prosimy o nadsyłanie propozycji referatów w języku polskim lub w językach kongresowych do wygłoszenia na konferencji wraz ze streszczeniem o objętości 3000-4000 znaków do 15 października 2019 na adres mailowy Sekretarza Komitetu Organizacyjnego Konferencji,
dr Kamilli Twardowskiej – ktwardowska@mnk.pl

Varia
Z radością informujemy, że udało się doprowadzić do końca podjętą przez nasz Oddział wespół z Oddziałem Rzeszowskim SHS sprawę druku materiałów z sesji i wspomnień poświęconych Barbarze Tondos i Jerzemu Turowi. Publikacja czeka na wycenę i wkrótce będzie ją można nabywać.

Serdecznie dziękujemy kilkorgu wielkich dłużników za uregulowanie zaległości składkowych. Pozostałych prosimy o spłacanie zadłużenia, które można rozkładać na raty. W najbliższym czasie czeka nas remont lokalu. Wszystkim Członkom przypominamy, że przynależność do SHS wiąże się z powinnością opłacania bardzo niewielkich składek członkowskich. Obecnie miesięczna składka wnoszona przez emerytów nie pokrywa kosztów jednego listu wysyłanego pocztą tradycyjną.

Informujemy, że od 1 października nasz sekretariat wraca do popołudniowych dyżurów we środy.

 

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes

 

 


Szanowne Koleżanki i Koledzy! Sekcja wycieczkowa organizuje w dniach 17 – 20 październik 2019 wyjazd do Wiednia i Pragi na wystawy:

Wiedeń: w Albertinie Albrecht Dürer, w Kunsthistorisches Museum  Caravaggio & Bernini oraz Jan van Eyck. "Als Ich Can" trzy dzieła van Eycka.

Praga: Na Hradczanach : Czeski i rzymski król Wacław IV (sztuka gotycka ok 1400 )

Pałac Wallensteina Święta Agnieszka Czeska – królewska córka, święta i patronka kraju

Pałac Veletržní : Alberto Giacometti, oraz duża stała wystawa z fenomenalną kolekcją kubizmu francuskiego, Picasso, Brraque – jakiego nie ma w żadnym z muzeów paryskich!

 

1 dzień 17.X czwartek : zbiórka godz. 10.45  ul. Kopernika pod domem Turysty  (obecnie hotel  Wyspiański) – wyjazd godz. 11.00 Obiadokolacja w centrum Wiednia nocleg OEKOTEL Korneuburg, Kaiserallee 312102 Bisamberg Tel:+43 594 594 10 Fax:+43 594 594 15 www.oekotel.com

2 dzień 18.X.piątek 7.30 śniadanie godz. 8.15 wyjazd do Wiednia . Cały dzień zwiedzanie wystaw Kunsthistorisches Museum następnie Albertina Obiadokolacja i nocleg j.w.

3 dzień 19.X sobota 7.30 śniadanie ( na śniadanie schodzimy z bagażami) 8.00 wyjazd do Pragi( jedziemy około 6 godzin) w Pradze zwiedzamy wystawę św. Agnieszki i wystawę Alberto Giacometti’ego Obiadokolacja i nocleg poza centrum Top hotel Praga

4 dzień 20.X niedziela 7.30 śniadanie po śniadaniu przejazd już z bagażem na Hradczany. O godz. 14.00 wyjazd do Polski
 

Cena przy 40 os. płacących
Dla członków SHS                                                         dla osób niezrzeszonych
970 zł – 5% zniżki                                                          1020 zł – 5% zniżki
1000 zł – 2% zniżki                                                        1050 zł – 2% zniżki
1020 zł – bez zniżki                                                       1070 zł – bez zniżki

 

Cena przy 30 os. płacących
Dla członków SHS                                                        dla osób niezrzeszonych
1070 zł – 5% zniżki                                                        1120 zł – 5% zniżki
1100 zł – 2% zniżki                                                        1150 zł – 2% zniżki
1120 zł – bez zniżki                                                       1170 zł – bez zniżki

 

Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 290 zł.

Cena zawiera:
- transport autokarem

- 2 noclegi w Wiedniu, pokoje 2-os z łazienkami
- 1 nocleg w Pradze, pokoje 2-os z łazienkami
- opiekę pilota
- ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna
- składkę na TFG w wysokości 10 zł
Śniadania obiadokolacje

Cena nie zawiera:
- biletów wstępu

Jeżeli do 19 września uda się zebrać grupę to 19 września wpłacamy całą kwotę, jeżeli nie to wyjazd będzie odwołany.

na konto w Raiffeisen Bank (nr konta: 72 1750 1048 0000 0000 1103 0211) na rzecz B.P.Eko-Tourist, ul. Radziwiłłowska 21/4 Kraków  – tytułem WIEDEŃ- PRAGA. WYSTAWY – SHS lub w biurze Eko-tourist

Zgłoszenia i wszelkie informacje dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka tel. 12 633 77 66 lub 606 120 893 m.lisrzep@interia.pl


Kraków, 3 VII 2019

Komunikat 4/2019

 

13 lipca roku 2019 przypada Jubileusz

Koleżanki Małgorzaty Lisowskiej – Rzepeckiej

składamy Jej z tej okazji najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, energii oraz nieustającej radości życia

zdolnej poskromić każdego smoka

Wystawy
Krakowski Oddział Związku Polskich Artystów Plastyków zaprasza 28 czerwca – 31 lipca
na cykl wystaw w ramach Krakowskich Spotkań Artystycznych 2019 – DIALOGI.
Malarstwo Rzeźba Rysunek. Szczegółowe informacje o poszczególnych wystawach można znaleźć na stronie internetowej http://karnet.krakow.pl/32715-krakow-krakowskie-spotkania-artystyczne-2019-dialogi

 

Konferencje
W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w XXVI ogólnopolskiej konferencji naukowej o sztuce ogrodowej i dendrologii historycznej.
W tym roku obrady dotyczyć będą Aspektów konserwatorskich i ekologicznych w ochronie krajobrazu. Konferencja odbędzie się 24-25 października 2019 na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24. Rejestracji można dokonać za pomocą strony internetowej https://konferencjaogrodowa.pk.edu.pl/

 

Oddziały toruńskie Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu 7-8 listopada 2019 roku organizują konferencję pt. Wokół dziedzictwa – przeszłość i przyszłość. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci Jerzego Remera. Propozycje referatów i abstrakty można przesyłać do 15 lipca 2019 na adres: konferencja.remer@gmail.com. Szczegóły na stronie http://konserwatorstwo.umk.pl/pl/events/4142/

 

Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu organizuje w dniach 21-22 listopada 2019 konferencję Wokół warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta….
Propozycje referatów można zgłaszać do 5 września br.
Bliższe informacje warsztatartysty@onet.pl lub Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu ul. Władysława Bojarskiego 1 87-100 Toruń

 

Muzeum Mazowieckie w Płocku na przełomie listopada i grudnia 2019 r. organizuje sesję, na temat Metal i metaloplastyka Art Deco w Polsce. Zgłoszenia wraz z abstraktami należy przesłać do 1.09.2019 na adres mailowy: aniamilosz@poczta.onet.pl

 

Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniach 5-6 grudnia 2019 roku organizuje sympozjum naukowe, pt. Sacrum i materia. Ekspresja i symbolika materiału w twórczości o charakterze sakralnym. Jest to siódme z cyklu spotkań Badania nad sztuką sakralną XIX–XXI w.
Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: cdwszs@gmail.com do 8 września 2019 roku. W ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 300 zł, organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz druk materiałów pokonferencyjnych. Wpłaty należy dokonać do 30 września 2019. Szczegółowe dane zostaną przekazane po otrzymaniu zgłoszenia.

Varia
Trwa nabór ciągły artykułów do czasopisma naukowego „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”; informacje na stronie http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNCZiK/about/index

Aktualności
Informujemy, że w okresie wakacyjnym nasz sekretariat będzie działał w godzinach 10.30-13.30 we wszystkie dni tygodnia. Nie będzie dyżurów popołudniowych we środy. W dniach 5-16 sierpnia będzie nieczynny.

Przypominamy o płaceniu składek członkowskich – po potrąceniu Funduszu Pomocy Koleżeńskiej składkowa część dla emerytów wynosi teraz mniej niż cena jednego znaczka pocztowego…….

 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz Przyjaciołom i Sympatykom życzymy udanych wakacji

 

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes


  Szanowni Państwo,

zapraszam na otwarcie wystawy zatytułowanej „W drodze do cudu gospodarczego. Norymberga na fotografiach 1945–1960”, która towarzyszy obchodom 40. rocznicy podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Krakowem i Norymbergą.

WERNISAŻ: 4.07.2019, GODZ. 19.00

KURATORZY: Ruth Bach-Damaskinos, Thomas Dütsch, Archiwum Miasta Norymberga

GALERIA DOMU NORYMBERSKIEGO ul. Skałeczna 2, Kraków

Szczegółowe informacje tutaj, zachęcam też do odwiedzania strony Domu Norymberskiego na FB i strony wydarzenia:
WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/361589894500427/

    Z serdecznymi pozdrowieniami
    Renata Kopyto

    Dom Norymberski
    ul. Skałeczna 2
    31-065 Kraków
   
Tel.: 0048 12 43061 27
    E-mail: domnorym@kr.onet.pl
    www.dom-norymberski.com
    www.facebook.com/domnorymberski


Kraków, 29. 05. 2019

Komunikat 3/2019

 

Z przyjemnością informujemy, że laureatem tegorocznej Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego otrzymał proboszcz parafii rzymskokatolickiej p. w. św. Marcina w Jawiszowicach – ksiądz Henryk Zątek.

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

Wspólne zwiedzanie wystaw

Zapraszamy w środę, 5 czerwca, o godz. 14.00, do Gmachu Głównego MNK, gdzie po wystawie Czarno na białym. 200 lat rysunku w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oprowadzi nas Pani Agnieszka-Jankowska-Marzec.

W poniedziałek, 17 czerwca, o godz. 14.00 zapraszamy do wspólnego zwiedzania nowej ekspozycji w Skarbcu Koronnym na Wawelu, po której oprowadzi nas kol. Dariusz Nowacki. Zbiórka na dziedzińcu.

 

W poniedziałek, 1 lipca, o godz. 12.00 zapraszamy także na wystawę Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku na Zamku Królewskim w Warszawie. Ekspozycja, na którą sprowadzono m. in. polskie klejnoty i obrazy z zagranicy, sukienki obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry oraz inne precjoza, nie będzie pokazywana nigdzie więcej. Oprowadzi na kol. Dariusz Nowacki. Zbiórka przy wjściu na Zamek pod wieżą z zegarem.

 

Sztuka na kółkach
CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że zaprzyjaźnionej ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki Fundacji Plenerownia, prowadzonej przez panie Barbarę Łepkowską oraz Katarzynę Zarzycką (ekipa Sztuki na kółkach) udało się zdobyć dotację Urzędu Miasta Krakowa na prowadzenie Centrum Aktywności Seniorów. CAS ma swoją siedzibę w Pracowni Kulturalnej nad zalewem Bagry Wielkie, przy ul. Bagrowej 80/43. Serdecznie zapraszamy do zapisania się do CAS i korzystania z oferty bezpłatnych zajęć m.in. sportowych, komputerowych i fotograficznych, a także do uczestniczenia w spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin. Planuje się współpracę CAS z Sekcją Wycieczkową krakowskiego oddziału SHS. CAS znajduje się w okolicy o charakterze rekreacyjnym, kilka kroków dzieli go od parku i plaży nad malowniczym zalewem Bagry. W pobliżu znajduje się pętla tramwajowa Mały Płaszów. Dojazd z centrum zajmuje około 20 minut.

Szczegóły na stronie https://pracowniakulturalna.pl

MONA LUBI MATMĘ
Sztuka na kółkach rozszerza obszary działania, w tym roku zajmie się matematyką w sztuce. Zapraszamy chętne klasy szkół podstawowych do bezpłatnych warsztatów matematyczno-artystycznych „Mona lubi matmę” w siedzibie Pracowni Kulturalnej w Krakowie.

Zapisy i realizacja warsztatów – MAJ/CZERWIEC 2019
Szczegóły na stronie projektu http://sztukanakolkach.pl/monalubimatme/

 

KUFER PEŁEN DZIEDZICTWA
Przedsięwzięcie to jest rozwinięciem akcji podjętej w 2017 r. z Muzeum Narodowym w Krakowie, towarzyszącej wystawie "#dziedzictwo". Przygotowano wówczas kufer wypełniony różnymi przedmiotami na rozmaite sposoby związanymi z pojęciem dziedzictwa. Kufer odwiedzał szkoły i instytucje kultury, służąc edukacji i upowszechnieniu tematyki związanej z dziedzictwem kulturowym. Akcja wzbudziła duże zainteresowanie, dlatego projekt postanowiono rozbudować. Dzięki dofinansowaniu w programie Patriotyzm Jutra, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski jesienią w drogę wyruszy aż 17 kufrów, odbędzie się również cykl szkoleń dla nauczycieli. Partnerami projektu są Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Zapraszamy do włączenia się w działania. Do końca lipca jest organizowana zbiórka przedmiotów, które trafią do kufrów. Mogą to być: stare pocztówki, książki oraz czasopisma, druki, fotografie i monety, ludowe świątki, przykłady kultowych produktów z metką „Made in Poland”, płyty gramofonowe, dewocjonalia, dyplomy z zawodów sportowych, świadectwa szkolne i inne dokumenty sprzed lat, niewielkie używane dawniej sprzęty, stare zabawki, pamiątki związane z wydarzeniami historycznymi, zabytkami, podróżami, osobami, rzeczy będące przejawem tradycji i obyczajów, drobiazgi związane z małą ojczyzną itd. Przedmioty można przynosić do oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie Domu Józefa Mehoffera na ul. Krupniczej 26. Wszystkie zostaną zaopatrzone w metryczkę, zawierającą informacje o darczyńcy i posłużą celom edukacyjnym.

 

Konferencje
Z przyjemnością informujemy, że organizatorem LXVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w roku 2019 jest Oddział Łódzki. Konferencja pt. W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939 odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019.
Szczegółowe informacje można znaleźć na https://www.shs.pl/?projects=oddzial-lodzki

 

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na konferencje naukową pt. Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia, która odbędzie się 24–25 października 2019 roku w gmachu Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32 (Sala Tymona, II p.). Zgłoszenia wraz ze streszczeniem o objętości nieprzekraczającej 2 tys. znaków organizatorzy proszą przesłać na adres mariab@umk.pl w terminie do 30 czerwca 2019; informacje o zakwalifikowaniu na konferencję zostaną rozesłane do 22 lipca 2019.
Organizatorzy zapewniają referentom nocleg, zwrot kosztów podróży oraz – po spełnieniu wymogów redakcyjnych i wydawniczych – druk tekstów referatów w publikacji realizowanej przez (punktowane) Wydawnictwo Naukowe UMK.

 

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Historii Sztuki UAM oraz Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu organizują 6-7 czerwca 2019 r. ogólnopolską konferencję naukową Powszechna Wystawa Krajowa 1929 – obszary znaczeń.

Varia
Bardzo prosimy o przesyłanie propozycji do LXIV Konkursu im. ks. prof. dr. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe (do 35 lat) członków Stowarzyszenia oraz do Nagrody im. Profesora dr. Jerzego Z. Łozińskiego za prace naukowe z zakresu historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

W tygodniu przedświątecznym w lokalu Oddziału nastąpiła awaria, która zmusiła nas do zerwania paneli podłogowych. Czeka nas remont i wydatki. Prosimu dłużników o uregulowanie chociaż części zaległych skłądek i wpłacanie ich na bieżąco.

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes


 

Kraków, 15 X 2018

Komunikat 6/2018

Wszystkich członków zapraszamy na sprawozdawczo-wyborcze
Walne Zebranie Członków Oddziału
w środę, 31 października o godz. 17. 30 (pierwszy termin) i 18.00 (drugi termin),

na którym zostanie wybrany Zarząd Oddziału na kolejną trzyletnią kadencję
oraz delegaci na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów.

 

SEKCJA SZTUKI KOŚCIOŁA WSCHODNIEGO

Z przyjemnością informujemy, że w czwartek 25 października o godz. 18. 00
Igor Wieremiejuk opowie o twórczości archimandryty Zenona, jednego z najbardziej uzanych we współczesnej Rosji malarzy ikon. Na wykład zapraszamy do gmachu głównego Muzeum Narodowego w Krakowie, do Sali „U Samurajów“ (na parterze).

SEKCJA MUZEOLOGICZNA

Z dumą informujemy, że w Krakowskim Oddziale SHS rozpoczyna działalność Sekcja Muzeologiczna. W poniedziałek,  5 listopada o godz. 18.00 wykład inaugurujący
pt. ''Musaeum Polonicum, czyli rzecz o polskim muzeum narodowym'' wygłosi dr Barbara Ciciora, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W czasie spotkania omówione zostaną geneza i cele powstawania w Europie i w Polsce muzeów narodowych. Zapraszamy do siedziby Krakowskiego Oddziału SHS
(ul. Starowiślna 29/31).

Przypominamy, że długotrwałe niepłacenie składek jest
powodem do skreślenia z listy członków SHS.

Proponujemy dłużnikom raty. Możliwość negocjacji
oraz możliwość częściowego umorzenia długu w szczególnych przypadkach.

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes


Kraków, 11 VII 2018

Komunikat 4/2018

Z prawdziwym żalem żegnamy
Janusza Wałka,

członka naszego Stowarzyszenia,
kustosza zbiorów Działu Malarstwa Europejskiego

Muzeum Książąt Czartoryskich i Muzeum Narodowego w Krakowie,
przez wiele lat czułego i serdecznego opiekuna
„Damy z gronostajem” Leonarda da Vinci

W niedzielę, 15 lipca, o godz. 11.30 w kościele św. Marka zostanie odprawiona Msza św. za dusze ś.p. Heleny Małkiewiczówny i Janusza Wałka

 

Sekcja Sztuki Nowoczesnej

 Oddział Krakowski SHS – z inicjatywy naszych koleżanek, Anny Baranowej (przewodniczącej Sekcji Sztuki Nowoczesnej) i Marty Tarabuły – włączył się w sprawę książki Bogdana Podgórskiego „Jadwiga Maziarska” (Kraków 2017). Publikacja ta wywołała zaniepokojenie specjalistów z powodu zamieszczenia w niej dużej liczby reprodukcji prac, które budzą wątpliwości co do autorstwa.
Anna Baranowa i Marta Tarabuła 12 kwietnia 2018 napisały list otwarty (podpisany przez grono specjalistów i przedstawicieli związków branżowych i twórczych).
List został upubliczniony w dniu 22 maja podczas spotkania „Jadwiga Maziarska – w fałszywym świetle”, w naszym lokalu. W dyskusji brali udział m.in.: Anna Baranowa, Marta Tarabuła, Jadwiga Oczko-Kozłowska, Janina Górka-Czarnecka, Jan Michalski i inni. Na spotkanie przybył również autor książki, p. Bogdan Podgórski, który przedstawił swoje stanowisko.

Szczegółowe informacje o problemie i przebiegu spotkania na stronie Oddziału:

http://shskrakow.pl/
 

W dniu 20 czerwca o g. 16.00 odbyło się wspólne zwiedzanie wystawy „Cricot idzie!” w Cricotece (ul.Nadwiślańska 2-4). Naszą grupę oprowadziła kuratorka wystawy dr Karolina Czerska. Bezpośrednio po zwiedzaniu wystawy odbyła się na jej temat rozmowa w Radio Kraków z udziałem kuratorki i Anny Baranowej. Zostały one zaproszone do audycji  cyklu „Łowcy skarbów” przez red. Agnieszkę Szablewską, która od niedawna jest naszą stowarzyszeniową koleżanką. Rozmowy tej można posłuchać pod adresem: http://www.radiokrakow.pl/audycje/lowcy-skarbow/audycja-z-dn-20062018-r/ 

 

Wystawy

Pod koniec września planujemy wspólnie zwiedzanie oddziału Muzeum Historycznego Thasaurus Cracoviensis. Będzie to możliwe po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji dla określonej liczby zwiedzających. Dlatego też chętnych prosimy o zgłoszenie swojego udziału do sekretariatu OK SHS do 10 września br.

 

Konferencje

Informujemy, że konferencja Projekty dla Niepodległej. Architektura i sztuka w Polsce po roku 1918 organizowana przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie odbędzie się 19 października w gmachu głównym MNK. Szczegółowy program przedstawimy we wrześniowym komunikacie.

Przypominamy także, że do 30 września br. przyjmujemy zgłoszenia do kolejnej konferencji organizowanej przez nasz oddział we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie z cyklu O miejsce książki w historii sztuki, pt. Sztuka książki około 1900. W 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego. Obrady będą odbywać się w gmachu głównym MNK w dniach 15-16 stycznia 2019 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie propozycji wystąpień wraz z krótkim opisem (do 500 znaków) na adres mailowy: a.gronek@uj.edu.pl lub mlaskowska@muzeum.krakow.pl, albo tradycyjnie do Oddziału Krakowskiego SHS, ul. Starowiślna 29-31, 31-008 Kraków.

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Komitetem Nauk o Sztuce PAN serdecznie zapraszają na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową: Oprawa artystyczna świąt i uroczystości w Polsce i z Polską związanych do roku 1939, która odbędzie się 11-13 października 2018 w Instytucie Historii Sztuki UJ w Krakowie.

Varia

Dłużnikom, zwłaszcza uporczywym, przypominamy o
KONIECZNOŚCI OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
przypominamy też, że można negocjować spłatę bardzo wysokiego zadłużenia i rozłożyć je na raty.

Informujemy, że w okresie wakacyjnym nasz sekretariat będzie działał bez zmian do 27 lipca oraz od 13 sierpnia. W pozostałych dniach, a więc od 30 lipca do 10 sierpnia sekretariat będzie zamknięty.

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes

 


Kraków, 10. 05.2018

Komunikat 3/2018


Sekcja Sztuki Nowoczesnej
Sekcja Sztuki Nowoczesnej zaprasza do naszego lokalu w dniu 22 maja (wtorek) o godz. 17.00 na dyskusję „Jadwiga Maziarska – w fałszywym świetle”. Udział wezmą m.in. Anna Baranowa, Marta Tarabuła i Cezary Pieczyński. Zostanie też odczytana opinia Barbary Piwowarskiej. Dyskusja sprowokowana jest ukazaniem się z końcem ubiegłego roku książki Bogdana Podgórskiego „Jadwiga Maziarska” (wydanej w Galerii i Domu Akcyjnym „Nautilus”).

Jako antidotum na złą książkę pokażemy również znakomity film – wywiad z Jadwigą Maziarską, zrealizowany przez Krystynę Czerni w roku 1994 dla TVP Kraków w cyklu „Album Krakowskiej Sztuki”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wystawy
We czwartek 24 maja o godzinie 16:00 zapraszamy do Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury na oprowadzanie kuratorskie pani dr Beaty Nykiel i kol. Moniki Rydiger po wystawie Stambuł. Dwa światy, jedno miasto
.

 

Konferencje
Serdecznie zapraszamy na konferencję przypominającą polski udział w konserwacji zabytków Florencji po wielkiej powodzi w roku 1966, którą Oddział Krakowski SHS organizuje wespół z Sekcją Konserwacji Zabytków Okręgu Krakowskiego ZPAP. W czasie konferencji wystąpi uczestniczka tamtych prac Pani Marta Żurowska. Konferencja odbędzie się 11 czerwca o godz. 16.00 w naszym lokalu.

Przypominamy, że Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie w połowie października bieżącego roku organizuje sesję naukową Projekty dla Niepodległej. Architektura i sztuka w Polsce po roku 1918.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie zgłoszeń wraz z  krótkim opisem (do 500 znaków) do 30 czerwca b. r. na adres mailowy: shskr@poczta.fm albo składanie lub nadsyłanie ich do siedziby Stowarzyszenia przy Starowiślnej 29-31, 31-008 Kraków.

Dla referentów spoza Krakowa przewidujemy pokrycie kosztów jednego noclegu.

 

Informujemy, że LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbędzie się w Szczecinie w dniach 22-23 listopada 2018 roku pod hasłem Niepodległość i nowoczesność.

Program sesji opiera się na dwóch założeniach:

1. Wybór miejsca konferencji, nie związanego bezpośrednio z wydarzeniami 1918 roku, ma zwrócić uwagę na pojemność pojęcia „niepodległość” i jego inspirującą zawartość. Warto zastanowić się nad fenomenem niepodległości, początkami artystycznej refleksji nad nią, relacjami między dążeniem do wyzwolenia a sztuką. Szczecin w 1945 roku, po włączeniu w granice państwa polskiego, znalazł się w ideowej próżni. Stał się w ten sposób potencjalnie polem refleksji–również artystycznej–nad legitymizacją nowych granic, w których niepodległość rozumiana była jako nowoczesność w duchu ideologii lewicowych. Było to miejsce rzeczywistej realizacji nowego mitu założycielskiego „Polski od nowa”nałożonego na stary o ziemiach piastowskich i granicy polskiej na Odrze i Nysie. Ten węzeł ideologiczny, w którym sztuce przeznaczano istotną rolę w budowaniu świadomości, a więc istotną funkcję polityczną, jest nadal nie wyeksploatowanym polem historii sztuki.

2. Drugie założenie wynika z sąsiedztwa stulecia naszej niepodległości z dominującym nurtem współczesności, jakim jest tendencja modernizacyjna. Nowoczesność i związana z nią idea emancypacji narodziły się w czasach Oświecenia. Moment upadku Rzeczypospolitej nakłada się na oświeceniowe projekty uzdrowienia Polski. Splot tych okoliczności objawił się ze szczególną siłą w II RP, ale także w planach władz PRL, a więc w czasach, kiedy idea awangardy uzyskiwała swoje dominujące miejsce w polskiej refleksji historyczno-artystycznej. Również III RP odwoływała się będzie w projektach transformacyjnych do modernizacyjnej utopii szczególnie w wymiarze kulturowym.

 

Zgłoszenia zawierające skrót wystąpień (maksymalnie 1 strona) wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją, należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres: e.gwiazdowska@muzeum.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres Oddziału Szczecińskiego SHS: ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. Szczegółowe informacje: Ewa Gwiazdowska, sekretarz O/Szczecińskiego SHS: tel. 797 705 218.

Instytut Historii Sztuki UKSW zaprasza do udziału w konferencji organizowanej 6 grudnia 2018 r., na terenie kampusu na Młocianach w Warszawie, w 25. rocznicę śmierci ks. prof. Janusza St. Pasierba – badacza sztuki nowożytnej, teoretyka ochrony zabytków kościelnych, eseisty i poety. Propozycję wystąpień związanych ze sztuką nowożytną i kościelną, oraz z jej konserwacją, a także na temat literackich zainteresowań ks. Prof. Pasierba można wysyłać do 10 września na adres aniaczyz@poczta.onet.pl lub abadach@zamek-krolewski.pl.

 

Varia
Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie do 30 lipca br. wniosków na doroczny LXIII Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia.

 

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie do 30 lipca br. wniosków do dwudziestej edycji nagrody im. prof. dr. Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

 

Zarząd O/W SHS zaprasza do wzięcia udziału w XVIII Konkursie im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich. Prace anonimowe, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy nadsyłać do 15 września br. na adres biura O/Warszawskiego SHS, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa.

Regulaminy powyższych konkursów zamieszczone są na https://www.shs.pl/?page_id=24

 

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes

Za Zarząd:

Barbara Ciciora (sekretarz)

Joanna Daranowska-Łukaszewska (prezes)