ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
40-954 Katowice, skr. poczt. 421, tel. 692 364 262 lub 506 219 975
e-mail: tdudek@muzeum.bielsko.pl