ODDZIAŁ GDAŃSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 47, 80-831 Gdańsk, tel. 58 5512266

 

 

KOMUNIKAT NR 01/23

 

SPOTKANIA:

 

7 lutego 2023r. 16:00-19:00 Muzeum Narodowe w Poznaniu

 

Pragniemy Państwa zaprosić na spotkanie noworoczne naszego Oddziału, przy filiżance kawy i herbaty oraz domowych wypiekach.

W tym roku spotkanie będzie połączone ze zwiedzaniem wystawy w Muzeum Narodowym: „Idę w świat i trwam. Obrazy Jacka Malczewskiego z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki”. Zwiedzanie zaplanowano na godzinę 16:00. Po wystawie oprowadzi nas jej kustosz, dr Paweł Napierała.

 

 

Ze względu na fakt, iż spotkanie organizowane jest poza godzinami pracy Muzeum, jesteśmy zobowiązani przekazać listę osób, które będą uczestniczyć w spotkaniu do dnia 2.02.2023.

Proszę zatem o potwierdzenie, mailowe lub telefoniczne, uczestnictwa w spotkaniu.

Dane do kontaktu: monika.siwczak@onet.pl lub pod nr tel. 724 280 535.

 

 

Pod koniec lutego planujemy również Zebranie Sprawozdawcze naszego Oddziału, które odbędzie się w IHS. Szczegóły podamy w kolejnym komunikacie.

 

WAŻNE INFORMACJE:

Przypominamy, iż w trakcie Walnego Zjazdu ustalono nową wysokość składki. Składki, decyzją XLIV Walnego Zebrania Członków Oddziałów SHS, od roku 2023 wynoszą rocznie: 120zł składka + 60zł Fundusz Koleżeński (dobrowolny) – pełnopłatne oraz 60zł składka + 30zł FPK emeryci/renciści.

Wymianie podlegać będą również legitymacje członkowskie, ale Zarząd Główny nie ustalił jeszcze terminu i sposobu w jaki to się odbędzie. Legitymacje nie będą już miały zdjęcia tylko imię i nazwisko. Będą plastikowe, a co roku po opłaceniu składek, na potwierdzenie przyklejana będzie naklejka z hologramem. Na razie obowiązuje dotychczasowa forma czyli pieczątka.

 

Koleżanki i Kolegów mających zaległości w opłacaniu składek członkowskich prosimy o ich uregulowanie. Dziękujemy za liczne wpłaty na koniec roku 2022. W razie wątpliwości związanych z wysokością zaległości proszę o kontakt z Panią Moniką Siwczak.

Nr rachunku bankowego pozostaje od lat niezmienny SANTANDER: 88 1090 1359 0000 0000 3501 8500

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa

 


Gdańsk, 19 II 2020 r.

 

 

Komunikat (luty 2020)

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

z przykrością informujemy, że w dniu 29 stycznia zmarł w Warszawie w wieku 83 lat Maciej Maria Putowski historyk sztuki, wybitny scenograf, autor wielu znakomitych projektów filmowych, teatralnych i muzealnych. Ogromna wiedza w zakresie historii sztuki, architektury, rzemiosła, meblarstwa i kultury życia codziennego uczyniły Go jednym z najbardziej aktywnych w Polsce autorów rekonstrukcji zabytkowych wnętrz historycznych. Był także niezapomnianym projektantem aranżacji i scenografii dziesiątek wystaw artystycznych i historycznych – stałych i czasowych. Maciej Putowski współpracował w tym zakresie z wieloma polskimi muzeami, poświęcając się realizowanym wizjom całkowicie i bezwarunkowo.

Maciej Putowski aktywny członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Warszawskiego związany był przez trzy dekady z pomorskim muzealnictwem. W 1994 roku rozpoczął współpracę z Domem Uphagena w Gdańsku jako konsultant projektów odbudowy i rekonstrukcji zabytkowych wnętrz kamienicy mieszczańskiej z końca XVIII wieku, których realizacja trwała kilkanaście kolejnych lat. W 2001 roku podobną funkcję powierzyło mu Muzeum Sopotu przy pracach adaptacji willi Ernsta Claaszena na cele muzeum oraz rekonstrukcji dekoracji i wyposażenia dawnych wnętrz sopockiej willi z początku XX wieku. Zaangażowany był także we współpracę z Muzeum – Kaszubskim Parkiem Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich przy rekonstrukcji dawnego wyposażania XVII-wiecznego dworu z Luzina, udostępnionego do zwiedzania w 2004 roku.

Dom Uphagena Oddział Muzeum Gdańska, Muzeum Sopotu oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku współpracowały z Maciejem Putowskim także jako autorem projektów scenografii i aranżacji wystaw czasowych. W tej roli był równie znakomitym twórcą, a jego erudycja, wrażliwość na sztukę oraz doświadczenia teatralne i filmowe nadawały projektowanym przezeń wystawom muzealnym specyficznej aury. Praca z kustoszami, kuratorami i pracownikami wszystkich szczebli muzealnej drabiny przynosiła mu wiele radości. Był zawsze otwarty, bezpośredni, chętnie dzielił się swą wiedzą i doświadczeniem z każdym, kto tylko chciał i potrafił go słuchać. Był człowiekiem skromnym, choć nadzwyczaj towarzyskim, hojnym i zaangażowanym.

Pomorskie muzea straciły w osobie Macieja Putowskiego doradcę, projektanta, badacza i mistrza oraz zawsze chętnego do współpracy przyjaciela.

 

 

 

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów wystąpień na spotkaniach SHS w I połowie roku 2020. Propozycje referatów prosimy nadsyłać na adres e-mail anna.d.sliwa@gmail.com lub jacek.kriegseisen@wp.pl.

 

 

Zarząd Oddziału Gdańskiego SHS uprzejmie przypomina o terminowym opłacaniu składek członkowskich.

Szczegółowych informacji udziela skarbnik Oddziału kol. Alicja Harackiewicz (e-mail: a.harackiewicz@fineartgallery.pl).

 

Przekazy prosimy kierować na konto:

Bank Millenium 46 1160 2202 0000 0000 5163 5113.

Można opłacać je również bezpośrednio podczas zebrań Oddziału.

 

Na spotkaniu będzie będzie też można podbić legitymację członkowską. Jeżeli ktoś z Państwa nie posiada jeszcze legitymacji, prosimy o przyniesienie zdjęcia na najbliższe spotkanie i będziemy mogli wyrobić legitymację.

 

Komunikaty innych oddziałów SHS, zaproszenia na spotkania, wernisaże, sesje:

 

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza do udziału w XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS: HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA.

Stowarzyszenie Historyków Sztuki, w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami skupiającymi historyków sztuki, postanowiło poświęcić ogólnopolską sesję naukową planowaną na 19-20 listopada 2020 roku w Warszawie, refleksji nad naszą dyscypliną jako instytucją, jako aktorem publicznej sceny w warunkach wolnego rynku i demokracji.

Szczegóły na stronie internetowej SHS www.shs.pl

Zgłoszenia referatów (abstrakt) należy kierować do Zarządu Głównego SHS, Warszawa, Rynek Starego Miasta 27 (e-mail: shs@shs.pl), do dnia 15 czerwca 2020 roku. O ostatecznym kształcie sesji zadecyduje komitet organizacyjny. Materiały sesji zostaną opublikowane w „punktowanym” tomie.

Podczas sesji zostaną ogłoszone zasady przyznawania NAGRODY STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI oraz skład jury nagrody. To nowe wyróżnienie (50 tys. złotych ufundowane przez SHS i wydawnictwo „Arkady”) będzie przyznawane co trzy lata. Nie będą obowiązywały limity wiekowe autorów ani tematyka. Główne kryterium to jakość merytoryczna otwierająca nowe horyzonty badawcze naszej dyscypliny.

 

 

2. Katedra Historii Architektury, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji: „Wnętrza w architekturze świeckiej XX wieku – od historyzmu do postmodernizmu" Łódź 18-19 VI 2020. Planowana konferencja w założeniu ma być próbą prześledzenia różnorodnych tendencji stylowych i określenia ich rangi we wnętrzarstwie minionego stulecia oraz wpływu na życie codzienne, tak w skali prywatnej, jak i publicznej. Chcielibyśmy także, by przybliżyła lub wręcz odkryła artystów, których dzieła często były ulotne. Wraz ze zmianą preferencji estetycznych, pierwotne dekoracje i wyposażenie znikały, choć ostatnio, w wyniku prac konserwatorskich, są odkrywane i odnawiane. Do udziału w konferencji zapraszamy: historyków sztuki, architektów, konserwatorów, artystów plastyków, designerów i wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Prosimy o zgłaszanie tematów wraz z abstraktem (1000 znaków) i podstawowymi danymi (w tym afiliacja, e-mail, telefon) do 1 marca 2020 roku na adres mailowy: konferencja.wnetrza2020@gmail.com. Przewidziana jest opłata wpisowa dla czynnych uczestników konferencji w wysokości 300 zł. Planowany jest druk materiałów pokonferencyjnych. Konferencja odbędzie się w siedzibie Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego,ul. prez. G. Narutowicza 65.

 

 

3. Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa, Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, mają przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pt. Melancholia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów.

Bydgoszcz 23-24.04.2020 r.

 

 

4. Na prośbę Sekretarza Redakcji przesyłamy Call for Papers do czterech kolejnych numerów „Quart. Kwartalnika Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego“, które będą się ukazywać w 2020 i 2021 r.“

 

Nr 56 (czerwiec 2020): Podróżowanie i sztuka w Europie w XVII i XVIII wieku

Termin nadsyłania tekstów: 1 marca 2020

Numer ukaże się w 2. poł. czerwca 2020

Redaktor tematyczny numeru: prof. dr hab. Andrzej Kozieł

 

Nr 57 (wrzesień): Pustki, braki i pominięcia w sztuce średniowiecznej

Termin nadsyłania tekstów: 5 czerwca 2020

Numer ukaże się w 2. poł. września 2020

Redaktorka tematyczna numeru: dr Agnieszka Patała

 

Nr 58 (grudzień 2020): Numer specjalny poświęcony pamięci Dra Andrzeja Jarosza

Termin nadsyłania tekstów: 2 września 2020

Numer ukaże się w 2. poł. grudnia 2020

Redaktorzy tematyczni numeru: dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr (Instytut Filologii Polskiej UWr)
i prof. dr hab. Waldemar Okoń

 

Nr 59 (marzec 2021): Praca deflacji: oduczanie, deskilling, epistemologie niewiedzy

Termin nadsyłania tekstów: 2 grudnia 2020

Numer ukaże się w 2. poł. marca 2021

Redaktorka tematyczna numeru: prof. dr hab. Anna Markowska

 

Artykuł (od 20 000 do 40 000 znaków, w języku polskim lub angielskim, z możliwością dodania do 7 ilustracji) należy sformatować zgodnie z wytycznymi (do pobrania na stronie internetowej: http://quart.uni.wroc.pl/wytyczne.html) i przesłać na adres quart@uwr.edu.pl zgodnie ze wskazanymi poniżej terminami. Redakcja zastrzega prawo do wyboru spośród nadesłanych tekstów. Każdy artykuł jest poddawany procesowi recenzyjnemu zgodnie z zasadą double-blind-review.

Quart" to regularnie ukazujący się kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr. Indeksowany w bazach ERIH+, CEJSH oraz BazHum. Nagrodzony grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych" MNiSW. Ujęty w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 31.07.2019 z 20 punktami. Numer bieżący do nabycia w salonach sieci EMPiK. Numery archiwalne w bibliotekach oraz w formie zdigitalizowanej w serwisie Polona: https://polona.pl/search/?query=quart.

 

 

5. W dniu 28 marca (sobota) 2020 r. zapraszamy na wyjazdowe spotkanie naukowe Oddziału Górnośląskiego. W programie: Zamek Prezydenta w Wiśle, Kościół Podwyższenia Krzyża na Kubalonce oraz pracownia Jana Wałacha w Istebnej. Wyjazd z Katowic około godziny 8.00, a planowany powrót ok. godz. 18.00.

Z uwagi na rangę zwiedzanego obiektu, prosimy o zgłoszenie swego uczestnictwa z podaniem nr PESEL do Koleżanki Prezes – Teresy Dudek Bujarek tel. 692 364 262 lub elektronicznie tdudek@muzeum.bielsko.pl do dnia 10 marca br.

 

 


  

Warszawa, 13 V 2016

Do Członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
zainteresowanych sztuką współczesną.

Drogie Koleżanki i Koledzy,
w połowie lat osiemdziesiątych przy Oddziale Warszawskim SHS działał Klub Sztuki Współczesnej SHS. W ramach działalności Klubu przygotowaliśmy cztery ogólnopolskie Seminaria Sztuki Współczesnej, m. in. dwa, które odbyły się na Zamku w Niedzicy. Materiały z Seminariów (Wokół rzeźby współczesnej i Autokomentarz artysty) zostały opublikowane jako Zeszyty Naukowe ASP (z.1/19/1987 i z. 2/20/1987).

Dziś chcielibyśmy nawiązać do tej formuły i stworzyć przy Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, Klub Sztuki Współczesnej, jako niezależne forum badawcze, analityczne, doradcze, które zajęłoby się refleksją nad historią sztuki najnowszej oraz stanowiło zorganizowaną formę naszego uczestnictwa w różnych inicjatywach społeczno-kulturalnych.

Stowarzyszenie Historyków Sztuki jako organizacja zawodowa, zapewnia nam organizacyjne wsparcie i pełną niezależność. Chcemy zachować otwartą formułe działalności, kierujemy do wszystkich zainteresowanych zaproszenie do uczestnictwa w pracach reaktywowanego Klubu Sztuki Współczesnej.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: aga.duleba@gmail.com

 

Artur Badach
Waldemar Baraniewski

Wojciech Włodarczyk

 


 

Gdańsk, 28 I 2016 r.

Komunikat 1/2016

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
z prawdziwą dumą chcielibyśmy poinformować, że 30 grudnia 2015 roku nasz Kolega – Wiesław Gierłowski, na podstawie decyzji Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego został odznaczony za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości. Tego samego dnia otrzymał również medal pamiątkowy „Obrońcy Ojczyzny 1939–1945”. Gratulujemy!!!
               Order Krzyża Niepodległości jest piątym w kolejności państwowym odznaczeniem cywilnym, nadawanym osobom, które w latach 1939–1945 jako ochotnicy lub podejmując się służby ponad wymaganą od nich miarę położyły zasługi w obronie niepodległości Państwo Polskiego. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku i jest kontynuacją Krzyża Niepodległości ustanowionego 29 października 1930 roku.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim gościom, którzy 21 stycznia 2016 roku przybyli i zaszczycili swoją obecnością promocję książki pt. „Nowoczesność w sztuce i w myśli o sztuce na Pomorzu od XIX do XXI wieku”, wydaną przez nasze Stowarzyszenie pod redakcją dr. Jacka Bielaka i dr. hab. Józefa Tarnowskiego. Szczególnie dziękujemy obu redaktorom za doprowadzenie wydania książki do szczęśliwego finału.
Do chwili uruchomienia sprzedaży naszych wydawnictw w sklepiku Domu Uphagena, książka będzie do nabycia podczas zebrań Oddziału w cenie 29 zł za egzemplarz.

 

Z przyjemnością informujemy, że w Muzeum Sopotu otwarto wystawę pt. „Hanna Żuławska (1908-1988). Twórcy i założyciele szkoły sopockiej”. Seria wystaw została zapoczątkowana przez Koleżankę Małgorzatę Buchholz-Todoroską. Pomysłodawcą
i kuratorem obecnej wystawy jest nasz Kolega – Andrzej Zagrobelny. Wystawę można oglądać do 31 marca 2016 roku.

 

Od maja 2015 roku nasz Oddział brał udział w proteście przeciwko zniszczeniu wielkoformatowej abstrakcyjnej kompozycji wykonanej w 1957 roku przez Annę Fiszer z zespołem (Barbara Massalska i Stanisław Mizerski), znajdującej się na zachodniej elewacji kina „Neptun“ (dawnego kina „Leningrad“) przy ul. Długiej 57–58. Między innymi dzięki naszym staraniom mozaika zostanie rozebrana i złożona w składnicy konserwatorskiej.
       Nowym dysponentem mozaiki, obecnie mocno przybrudzonej, jest Fundacja Komitet Inicjatyw Lokalnych z Wrzeszcza, z którą będziemy szukać nowego miejsca jej ekspozycji. Najpełniejszą relację z konferencji poświęconej obronie mozaiki, która odbyła się 20 stycznia 2016 roku, znajdą Państwo tu: http://ibedeker.pl/…/mozaika-anny-fiszer-tematem-konferenc…/


 

Następne zebranie Oddziału, połączone z zebraniem gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, zostało zaplanowane jak zwykle w Domu Uphagena 25 lutego 2016 roku (czwartek). Będzie poświęcone kontrowersyjnym działaniom (artystycznym?, konserwatorskim?, rewitalizacyjnym?, estetyzującym?), wbrew naszym protestom wykonanym i kontynuowanym na fasadach kamienic przy ul. Ogarnej i Szerokiej w Gdańsku. Zostały one „ozdobiane” ahistorycznymi, czasami „neogdańskimi”, naiwnymi w treści, a czasami po prostu prymitywnymi wielkoformatowymi malowidłami, zacierającymi naturalne podziały architektoniczne.


 

Informujemy o interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce”, poświęconą problematyce:
a) szeroko rozumianej sztuce wernakularnej (ludowej, regionalnej, nieprofesjonalnej), obejmującej budownictwo, zdobnictwo, rzemiosło, język i literaturę, muzykę, taniec, stroje;

b) historii odkrywania i badania sztuki wernakularnej przez twórców kultury „wysokiej” i zajmujących się nią badaczy;
c) sztuce neowernakularnej, tj. sztuce „wysokiej” i „popularnej” inspirowanej sztuką wernakularaną;
d) przekonaniom towarzyszącym sztuce wernakularnej i neowernakularnej.
           Organizator zaproszenie kieruje do architektów, estetyków, historyków sztuki, kulturoznawców, literaturoznawców, muzykologów oraz przedstawicieli innych specjalności zainteresowanych problematyką konferencji.
          Nad sprawami organizacyjnymi i merytorycznymi czuwa Rada Programowa w składzie: dr hab. Elżbieta Kal, prof. AP (Akademia Pomorska), dr hab. Jakub Szczepański, prof. PG (Politechnika Gdańska), dr hab. Józef Tarnowski (Uniwersytet Gdański) i dr arch. Piotr Winskowski (Politechnika Krakowska). Patronat instytucjonalny nad konferencją obejęła Akademia Pomorska w Słupsku oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska.
Konferencja odbędzie się w dniach 18–19 kwietnia 2016 roku w Ustce oraz w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do dnia 28 lutego 2016 roku na adresy: konferencja.wernakularyzm@apsl.edu.pl lub Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22 a (z dopiskiem: konferencja – wernakularyzm).

        Koszt uczestnictwa wynosi: 250 zł dla uczestników zamiejscowych, 150 zł dla miejscowych i obejmuje: nocleg w Ustce oraz dwa obiady, śniadanie i poczęstunek w przerwach obrad. Wpłat prosimy dokonywać na konto uczelni nr: 62 1240 3770 1111 0000 4068 0604 Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22 a, z dopiskiem w treści wpłaty: konferencja – wernakularyzm, subkonto 249 – 528.
     Materiały z konferencji zostaną opublikowane w recenzowanej antologii.
Inne ważne szczegóły na stronie Instytutu Polonistyki AP: http://polonistyka.apsl.edu.pl/ (w zakładce: INSTYTUT → Działalność naukowa).

 

Informujemy, że w dniach 18–19 maja 2016 roku w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki w Katowicach odbywać się będzie sesja naukowa pt. „Miasta w kontekście wielkich i małych narracji”, poświęcona narracjom rozwijanym w kontekście miasta. Badacze zainteresowani wygłoszeniem referatu proszeni są o przysyłanie krótkiego streszczenia planowanej wypowiedzi (1000 znaków) na adres organizatorki konferencji dr hab. Irmy Koziny: irma1-1964@o2.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2016 roku.
              Zasadniczym celem badawczym spotkania jest prezentacja różnorodności ujęć narracyjnych traktujących o miastach w perspektywie wielu różnych dyscyplin naukowych. Zazwyczaj narracje towarzyszące kontekstom miejskim formułowane są w środowiskach zajmujących się planowaniem miast, ich funkcjonowaniem, rolą społeczną, estetyką i kreacją artystyczną inspirowaną fenomenem miejskości. Punktem wyjścia do zakreślenia wiodącego tematu niniejszej konferencji stała się identyfikowana przez teoretyków modernizmu i postmodernizmu kwestia ujmowania rzeczywistości w kontekście tak zwanych wielkich narracji (opowieści o postępującej emancypacji rozumu i wolności) oraz małych, odnoszących się do zmieniających się uwarunkowań lokalnych. Organizatorzy konferencji postanowili rozważyć zasadność postrzegania miast w kontekście wielu różnorodnych możliwych narracji, zarówno tych globalnych jak też tych mniejszych, traktujących o inicjatywach zbiorowości lub nawet jednostek.

    Planowane są następujące sekcje tematyczne:

  1. Narracje miejskie konstruowane w kontekście planistycznym (teorie towarzyszące zakładaniu miast i kreowaniu ich substancji architektonicznej);

  2. Opowieści miejskie konstruowane przy użyciu terminów: transformacja, stabilizacja, rozwój i upadek, stosowanych jako pojęcia do analizy dziejów i sposobu istnienia miasta;

  3. Narracje posługujące się ideami rozwijanymi wokół takich pojęć, jak: pragmatyzm tkanki urbanistycznej, estetyka i sztuka w mieście, związane z tworzeniem koncepcji dotyczących dbałości o sprawne funkcjonowanie miast, estetyzacji ich przestrzeni i jej użytkowania jako obszaru rozwijania wypowiedzi artystycznych.

W związku z rezygnacją z pobierania opłaty konferencyjnej nie planuje się refundacji kosztów wynikających z dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania uczestników.
       Na podstawie przedstawionych wystąpień przygotowana zostanie w przyszłości publikacja, w której zamieszczone zostaną wybrane przez redakcję tomu pokonferencyjnego wątki szczególnie istotne dla kwestii rozważanych w toku obrad. Planuje się również organizację wycieczki prezentującej wybrane narracje miejskie Katowic.

 

Informujemy, że Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii Sztuki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu zapraszają do udziału
w konferencji naukowej pt. „Sztuka dawnego Opola”, która odbędzie się 29–30 września 2016 roku.
       Celem spotkania jest zebranie obecnego stanu wiedzy o dokonaniach artystycznych na terenie Opola w jego dawnych, lokacyjnych granicach (z przedmieściami, w tym z monastycznym suplementem miasta, jakim było opactwo Norbertanek w Czarnowąsach), jak i rozrastającego się Opola doby industrialnej. Interesują nas monografie zabytków i ich zespołów, opracowania na temat artystów, studia z zakresu treści i funkcji ideowych sztuki, ujęcia problemowe pokazujące dokonania opolskie na szerokim tle, w tym referaty zarówno historyków sztuki, jak i archeologów, etnologów i historyków czy religioznawców lub przedstawicieli innych pokrewnych dyscyplin. Oczekiwanymi będą także wystąpienia na temat historii badań nad sztuką Opola – refleksja z zakresu historii historiografii sztuki, podejmująca np. kwestie powiązań piśmiennictwa z klimatem epoki, a co za tym idzie – takimi czy nie innymi interpretacjami. W zestawie referatów nie powinno też zabraknąć projekcji tego, jak dalsze badania winny być rozwijane. Zakres tematyczny konferencji chcemy zamknąć połową XX wieku, co wynika chęci niedublowania tych konferencji, które niedawno się odbyły (Sztuka na Śląsku po 1945 roku, Muzeum Śląska Opolskiego, luty 2015; Sztuka polska na ziemiach zachodnich i północnych 1945–1981, Instytut Historii Sztuki UWr., listopad 2015). Liczymy na opracowania nowe, wnoszące do dyskusji naukowej treści dotąd nieartykułowane. Językami konferencji będą – oprócz polskiego – angielski, czeski i niemiecki. Nie zapewniamy symultanicznych tłumaczeń.

              Propozycje tytułów referatów (przewidywany czas wystąpienia – 20 min.) wraz z konspektami (do 1. strony) prosimy nadsyłać na podane niżej adresy organizatorów do dnia 29 lutego 2016 roku. Informacje o zakwalifikowaniu i wstępny program prześlemy do dnia 31 marca 2016 roku. Przewidujemy niewielkie wpisowe (jest to m.in. wymóg formalny przy staraniach o dotację), ale szczegóły z tym związane oraz inne ważne informacje logistyczne będziemy w stanie podać w marcu 2016 roku.
             Planowane jest wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego, w którym – po porozumieniu z redaktorami naukowym tomu – możliwe będzie opublikowanie dłuższych niż referat wersji wystąpienia.
Komitet organizacyjny: dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. UO (b_czechowicz@wp.pl),
dr Joanna Filipczyk (joanna.filipczyk@gmail.com), dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr. (akoziel@adm.uni.wroc.pl).

 

Informujemy, że na walnym zebraniu SHS 11 grudnia 2015 roku został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia. W skład Prezydium Zarządu Głównego SHS wchodzą (od lewej): dr Anna Czyż – Sekretarz Generalny SHS, prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk – Prezes SHS, mgr Małgorzata Lisowska-Rzepecka – Członek Prezydium, dr Katarzyna Nowakowska-Sito – Skarbnik, prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – Członek Prezydium, prof. dr hab. Zbigniew Bania – Wiceprezes SHS. Na zdjęciu brak Wiceprezesa SHS prof. dr hab. Jana Ostrowskiego.

 

By móc szybciej i skuteczniej skontaktować się ze wszystkimi członkami, jeśli nastąpiły jakieś zmiany, bardzo prosimy o uaktualnianie adresów mailowych, pocztowych i numerów telefonów (sekretarz Oddziału kol. Anna Śliwa; e-mail: anna.d.sliwa@gmail.com).

 

Zarząd Oddziału uprzejmie przypomina o terminowym opłacaniu składek członkowskich. Z przykrością musimy poinformować, że zaległości w opłacaniu składek powodują znaczne ograniczenie naszej działalności, a dodatkowo zmniejszenie dotacji Zarządu Głównego SHS. Szczegółowych informacji udziela skarbnik Oddziału kol. Alicja Harackiewicz (e-mail: a.harackiewicz@fineartgallery.pl) oraz p. Teresa Peplińska (tel. 058/767–91–74 lub remonty@mhmg.gda.pl).

 

Przekazy prosimy kierować na konto:
Bank Millenium, 46 1160 2202 0000 0000 5163 5113.
Można opłacać je również bezpośrednio u p. Teresy Peplińskiej (Ratusz Głównego Miasta – Dział Remontów) lub podczas zebrań Oddziału.