Fotografie pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego z archiwum Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Zamku Królewskiego w Warszawie