Kielce, 18 lutego 2020 roku.

Komunikat 2/2020


Szanowni Państwo,

            W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy członków SHS i naszych sympatyków na spotkanie w dniu 25 lutego (wtorek) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

Podczas spotkania archeolog Waldemar Gliński przedstawi problem: Królewski zamek w Chęcinach w świetle nowych badań archeologicznych, historycznych, legend oraz doktryn konserwatorskich.


*

            Jednocześnie bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na bezpłatny wstęp do galerii i muzeów i na poważną ulgę w kosztach pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115

nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

 

Za Zarząd

Sekretarz                                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego

Oliwia Juras                                                                                       dr hab. Piotr Rosiński

 


Kielce, 21 stycznia 2020 roku

 

Komunikat 1/2020

 

Szanowni Państwo,


 

W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS zapraszamy naszych członków i sympatyków na wspólne zwiedzanie wystawy pt. STRACH, w dniu 28 stycznia (wtorek) o godz. 16.00 w Muzeum Narodowym (Pałac Biskupów Krakowskich).

 

Po ekspozycji oprowadzi dyrektor MN ds. naukowych i kurator wystawy kol. Joanna Kaczmarczyk.

 

*

INFORMACJE O KONFERENCJACH:

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza do udziału w XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS: HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA.

 

W 1920 roku powołano Związek Polskich Historyków Sztuki. Badacze – w zakresie uprawianej dyscypliny – chcieli odpowiedzieć na problemy stojące przed odradzającym się państwem („Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”, 1923, t. 4). Dziś stajemy przed zagrożeniami, z których najważniejszym jest zepchnięcie historii sztuki do pozycji subdyscypliny nauk o sztuce. Ma to swoje praktyczne konsekwencje. Ale mamy też problemy z degradacją przestrzeni publicznej, porażkami konserwatorów w starciu z agresywną deweloperką, dyskusyjną polityką muzealną, a więc z obszarami w których historyk sztuki powinien zabierać głos. Dlatego Stowarzyszenie Historyków Sztuki, w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami skupiającymi historyków sztuki, postanowiło poświęcić ogólnopolską sesję naukową planowaną na 19-20 listopada 2020 roku w Warszawie, refleksji nad naszą dyscypliną jako instytucją, jako aktorem publicznej sceny w warunkach wolnego rynku i demokracji. Proponujemy dyskusję nad pięcioma tematami (poniżej przykładowe zagadnienia). Oczekujemy ujęć ogólnych ale także studiów przypadków:

 

I. HISTORIA

 

- status historii sztuki w II RP, PRL i III RP

 

- społeczny a państwowy model kultury w świetle reprywatyzacji i deakcesji

 

- historia sztuki w świetle różnic doświadczeń pokoleniowych

 

- programy i działalność publiczna innych stowarzyszeń związanych z dyscypliną

 

II. POLITYKA

 

- demokratyczny mandat polityka a racje historyka sztuki

 

- historyk sztuki jako urzędnik

 

- samorząd uwłaszczony na zabytkach

 

- kultura jako konflikt interesów czy wspólnota

 

- własność a społeczne/polityczne powinności historii sztuki

 

- neoliberalizm, kulturowa lewica a nowa humanistyka

 

III. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

 

- przestrzeń publiczna – kto i o czym decyduje, rola historyka sztuki

 

- deweloper i zabytek – racje gospodarczo-społeczne i racje nauki

 

- polityka pamięci i pomniki – diagnozy i role historyka sztuki

 

- niematerialne dziedzictwo versus fizyczny obiekt

 

- wiara a piękno – historia sztuki w seminariach

 

- dwie perspektywy: Pałac Kultury i Pałac Saski

 

IV. MUZEA

 

- muzea jako argument polityczny

 

- muzea jako aparaty produkujące narracje historyczne

 

- czego uczą edukatorzy muzealni?

 

- granice ingerencji organizatora instytucji artystycznej

 

V. HISTORIA SZTUKI JAKO DYSCYPLINA

 

- historia sztuki jako projekt oświeceniowy i modernistyczny

 

- uniwersalizm nauki a wiedza umiejscowiona

 

- wewnętrzne przyczyny zacierania specyfiki i granic historii sztuki

 

- polityczne i społeczne konsekwencje nieostrych pojęć

 

- językowe determinanty historii sztuki

 

- historia sztuki w świetle reformy ustawowej „Konstytucja dla Nauki”

 

 

Zgłoszenia referatów (abstrakt) należy kierować do Zarządu Głównego SHS, Warszawa, Rynek Starego Miasta 27 (e-mail: shs@shs.pl), do dnia 15 czerwca 2020 roku. O ostatecznym kształcie sesji zadecyduje komitet organizacyjny. Materiały sesji zostaną opublikowane w „punktowanym” tomie. Podczas sesji zostaną ogłoszone zasady przyznawania NAGRODY SHS oraz skład jury nagrody. To nowe wyróżnienie (50 tys. złotych ufundowane przez SHS i wydawnictwo „Arkady”) będzie przyznawane co trzy lata. Nie będą obowiązywały limity wiekowe autorów ani tematyka. Główne kryterium to jakość merytoryczna otwierająca nowe horyzonty badawcze naszej dyscypliny.

 

Katedra Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. AUTOREFERENCYJNOŚĆ W SZTUCE: metajęzyk, persyflaż, technika, która odbędzie się 25 i 26 maja 2020 r. w Toruniu.

 

Organizatorzy zachęcają historiografów sztuki, kulturoznawców, filozofów kultury, krytyków sztuki, filmoznawców, artystów i konserwatorów do podjęcia wyżej nakreślonej tematyki i odniesienia się do uszczegółowionych poniżej problemów bądź do zaproponowania zbliżonych tropów tematycznych: metajęzyk w dziełach sztuki średniowiecza; sztuka nowożytna o „sobie samej”; modernizm, antymodernizm i postmodernizm – zbliżenia, konfrontacje i antynomie; architektura jako forma pamięci – reinterpretacje dawnych prototypów; autoreferencyjność w sztuce jako próba stworzenia modelu nowego społeczeństwa; autoreferencyjność w sztuce jako narzędzie narodowej autoafirmacji; laboratorium metajęzyka w sztuce nowych mediów; strategie autoreferencyjne w przestrzeni wystawienniczej – galeryjnej i muzealnej; stosowanie materiałów i technik specyficznych dla sztuki minionych epok; imitacje dawnych technik za pomocą nowych materiałów i narzędzi. Propozycje tematów referatów wraz z jednostronicowymi abstraktami prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: autoreferencyjnosc@onet.pl – do dnia 10 kwietnia 2020 roku.Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje organizacyjne zostaną przesłane do 30 kwietnia 2020 r.

 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Papieskiego i Opactwo Cystersów w Mogile zaprasza na VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów, które odbędzie się 28 i 29 maja 2020 roku. Informacja i zgłoszenia: biuromogila@gmail.com

 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji pt. Wnętrza w architekturze świeckiej XX wieku – od historyzmu do postmodernizmu, która odbędzie się 18-19 czerwca 2020 roku w siedzibie IHS UŁ, na ul. G. Narutowicza 65. Zainteresowani proszeni są o przysłanie tematów wystąpień i abstraktów do 1 marca 2020 roku na adres konferencja.wnetrza2020@gmail.com

 

W dniach 8-9. 10. 2020 Oddział Poznański SHS przygotowuje konferencję naukową poświęconą rezydencjom wielkopolskim (od średniowiecza po XX w.). Informacja i zgłoszenia: tomrat@amu.edu.pl

 

 

Za Zarząd

Sekretarz                                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego

Oliwia Juras                                                                                       dr hab. Piotr Rosiński

 


Komunikat 11/2019

Szanowni Państwo,

Wszystkim Członkom i Sympatykom Oddziału Kieleckiego SHS oraz Ich Najbliższym życzymy pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku.

               Jednocześnie w imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy członków SHS i naszych sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 10 grudnia (wtorek) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

               Podczas spotkania dyr. BWA Stanisława Zacharko i artysta fotografik Krzysztof Zając przedstawią refleksje z podróży do Iranu połączone z prezentacją multimedialną.

                                                        Za Zarząd
Sekretarz                                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego
Oliwia Juras                                                                                          dr hab. Piotr Rosiński


Kielce 19 listopada 2019 roku.

Komunikat 10/2019

Szanowni Państwo,

             W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy Członków SHS i naszych Sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 27 listopada (środa) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

            Podczas spotkania kol. Elżbieta Chodkiewicz-Przypkowska przedstawi refleksje z podróży połączone z prezentacją pt : Słynne muzea Nowego Jorku

Jednocześnie bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na bezpłatny wstęp do galerii i muzeów i na poważną ulgę w kosztach pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

            nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115

            nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

 

                                                     Za Zarząd
Sekretarz                                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego
Oliwia Juras                                                                                          dr hab. Piotr Rosiński

 


Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza w poniedziałek 18 listopada na pierwszą część fotorelacji i opowieści Stanisławy Zacharko-Łagowskiej o tegorocznym Biennale Sztuki w Wenecji. Podczas spotkania dyrektor BWA opowie o prezentowanych w Wenecji instalacjach: pięknych i dziwnych.
Pozostałe dzieła sztuki eksponowane na tegorocznym Biennale Stanisława Zacharko-Łagowska przedstawi w następny poniedziałek – 25 listopada.

Spotkania rozpoczną się o godz. 18.
Wstęp wolny.


 

Kielce 19 września 2019 roku.

 

Komunikat 8/2019

Szanowni Państwo,

               W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS zapraszamy członków SHS i naszych sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 25 września (środa) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

              Będziemy gościć Pana Łukasza Młynarskiego z Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Oddział Terenowy w Kielcach), który przedstawi problem:  Wielka historia…, skromnego dziś nadwiślańskiego założenia rezydencjonalnego w Winiarach koło Nowego Korczyna. Przyczynek do współczesnej ochrony konserwatorskiej tego zabytku.

*

            Prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na ulgowy wstęp do galerii i muzeów i na poważną zniżkę kosztów pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115
nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

 

                                                     Za Zarząd
Sekretarz                                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego
Oliwia Juras                                                                                          dr hab. Piotr Rosiński

 


Kielce, 01 lipca 2019 roku.

Komunikat 8/2019

Szanowni Państwo,

           Oddział Kielecki SHS, z inicjatywy wiceprezes Stanisławy Zacharko organizuje w pierwszej połowie sierpnia wyjazd na wystawę „Ślad Rembrandta” w Staatliche Kunstammlungen w Dreźnie, z okazji 350 rocznicy śmierci artysty. Wystawa czynna jest od 14 czerwca do 15 września, zobaczyć będzie można około 100 obrazów, a także 50 rycin i rysunków uczniów mistrza i innych artystów, którzy z jego sztuki czerpali inspirację – od Goi do Picassa.

         Wyjazd planowany jest jako 3 dniowy, z dwoma noclegami w Zgorzelcu. Plan jest taki: w pierwszy dzień jedziemy do Zgorzelca, wieczorne zwiedzanie i nocleg (Park Mużakowski na liście UNESCO!), wcześnie rano wyjazd do Drezna, zwiedzanie wystawy oraz miasta, wieczorem powrót do Zgorzelca, nocleg i rano powrót do Kielc.

       Wyjazd planowany jest na pierwszy lub drugi weekend sierpnia, cena do ustalenia – im więcej osób się zgłosi, tym oczywiście będzie taniej. Proszę osoby zainteresowane o kontakt na maila: ojuras@gmail.com – proszę podać ile osób chciałoby jechać oraz ich nazwiska. Zgłoszenia proszę przesyłać do 16 lipca 2019 r. Po ustaleniu liczby chętnych oszacowany zostanie koszt i podane dokładne informacje.

      Jednocześnie, ponownie przypominamy o obowiązku opłacania składek u Skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub Pani Anety Pędzik w Galerii BWA. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS członkowie mogą liczyć na ulgowy wstęp do galerii i muzeów i na poważną zniżkę kosztów pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

            nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115

           nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

 

                                                                     Za Zarząd
Sekretarz                                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego
Oliwia Juras                                                                                          dr hab. Piotr Rosiński

 


Kielce, 3 czerwca 2019 roku.

Komunikat 7/2019

Szanowni Państwo,

                   W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS zapraszamy członków SHS i naszych sympatyków na spotkanie, które odbędzie się 12 czerwca (środa) o godz. 17.00 w Muzeum Narodowym (Pałac Biskupów Krakowskich).

                Spotkamy się z Panią Małgorzatą Osełką – konserwatorem dzieł sztuki, która omówi prowadzone pod jej kierunkiem prace nad stropem ramowym drugiego Pokoju Senatorskiego.

 

                                                                     Za Zarząd
Sekretarz                                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego
Oliwia Juras                                                                                          dr hab. Piotr Rosiński


Kielce, 23 maja 2019 roku.

Komunikat 6/2019

Szanowni Państwo,

          W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy członków SHS i naszych sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 29 maja (środa) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

Podczas spotkania dr hab. prof. UJK Danuta Rasała przedstawi refleksje z podróży do Etiopii Północnej połączone z prezentacją pt : Architektura chrześcijańska w scenerii przyrody dawnej Abisynii – ziemi legendarnej królowej Saby i Arki Przymierza.

 

        Jednocześnie bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na ulgowy wstęp do galerii i muzeów i na poważną zniżkę kosztów pobytu na zamku w Niedzicy.
Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

              nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115

             nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

 

                                                                     Za Zarząd
Sekretarz                                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego
Oliwia Juras                                                                                          dr hab. Piotr Rosiński


Kielce 16 kwietnia 2019 roku.

Komunikat 5/2019

 

Szanowni Państwo,

 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy serdeczne życzenia naszym
Koleżankom, Kolegom, Przyjaciołom i Sympatykom

 

           W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy członków SHS i naszych sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 8 maja (środa) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

Będziemy gościć Pana Krzysztofa Myślińskiego z Muzeum Historii Kielc, który przedstawi problem: Andrzej Oleś – krakowski malarz i pierwszy kielecki konserwator zabytków.

                                                                     Za Zarząd
Sekretarz                                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego
Oliwia Juras                                                                                          dr hab. Piotr Rosiński


Kielce, 28 marca 2019 roku.

Komunikat 4/2019

 

Szanowni Państwo,

                 Informuję, że w ostatnim czasie założony został profil Stowarzyszenia Historyków Sztuki oddział kielecki na facebooku. Na profilu będą udostępniane podstawowe informacje związane z działalnością oddziału (po komunikatach na maila, jak do tej pory) oraz inne, związane z wydarzeniami kulturalnymi w województwie – wystawy, wykłady, koncerty, spotkania, spektakle itp. Będziemy bardzo wdzięczni na podsyłanie informacji o ciekawych wydarzeniach na terenie całego województwa.

             Poniżej link do profilu, zapraszamy do polubiania, obserwowania, polecania rodzinie i znajomym: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Historyk%C3%B3w-Sztuki-Oddzia%C5%82-Kielce-328339801364306/

 

                                                     Za Zarząd
Sekretarz                                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego

Oliwia Juras                                                                                          dr hab. Piotr Rosiński

 


Kielce, 12 marca 2019 roku.

Komunikat 3/2019

                                                    Szanowni Państwo,

            Oddział Kielecki SHS organizuje w dniu 14 kwietnia (niedziela) br. wyjazd do Krakowa. W programie przewidujemy zwiedzanie wystawy pt. WYSPIAŃSKI. NIEZNANY prezentowanej w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego. Planujemy także spotkanie z artystą-rzeźbiarzem prof. Wincentym Kućmą na terenie tzw. kamieniołomu podgórskiego przy kościele p.w. św. Józefa w Krakowie Podgórzu. W programie film o twórczości rzeźbiarza i poznanie jego prac – Podgórskiej Golgoty.

           Zbiórka chętnych obok dworca PKP – 14.04.2019 (niedziela) o godz. 8.00. Członkowie SHS, którzy mają uregulowane na bieżąco składki płacą 5 zł (ubezpieczenie), pozostali – 65 zł. Zgłoszenia przyjmuje w Desie Pani Małgorzata Ostrowska-Lis. W wyjeździe wezmą udział tylko Ci z Państwa, którzy opłacą pełny koszt przy zapisie.

          Jednocześnie bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na ulgowy wstęp do galerii i muzeów i na poważną zniżkę kosztów pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

                    nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115

                   nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

 

                                                     Za Zarząd
Sekretarz                                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego

Oliwia Juras                                                                                          dr hab. Piotr Rosiński


Kielce 21 lutego 2019 roku.

Komunikat 2/2019

                             Szanowni Państwo,

              W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy członków SHS i naszych sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 27 lutego (środa) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

             Będziemy gościć Pana Łukasza Młynarskiego  i Panią Ninę Glińską z Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Oddział Terenowy w Kielcach), którzy przedstawią problem: Zarys historii cmentarzy żydowskich na terenie obecnego województwa świętokrzyskiego w latach 1939-2018 i ich stan obecny. Omawiane zagadnienia, wzbogacone prezentacją multimedialną będą uwzględniać dzieje ochrony konserwatorskiej tych nekropolii i ich obecny stan.

Informacje o konferencjach:

          Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego organizują międzynarodową konferencję naukową pt. Czartoryscy i sztuka w dobie nowoczesności, która odbędzie się w dniach 19-20 IX 2019 r. w Krakowie. Kontakt: mgr Natalia Koziara: nkoziara@mnk.pl

 

           Warszawski i Łódzki Oddział SHS zapraszają do udziału w planowanej na pierwszą dekadę października 2019 roku konferencji naukowej: Tkanina – cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań. Kontakt: tkanina.dziedzictwo@gmail.com , https://www.shs.pl/?projects=oddzial-lodzki

*

W dniu 25 stycznia 2019 na Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów wybrany został nowy Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki w składzie: /kadencja 2019 r. – 2021 r./
prof. dr hab. WOJCIECH WŁODARCZYK – Prezes

prof. dr hab. ANDRZEJ BETLEJ – Wiceprezes
prof. dr hab. RYSZARD KASPEROWICZ – Wiceprezes

*

             Ponownie załączamy informację o wyjazdach w 2019 r. organizowanych przez kol. Elżbietę Chodkiewicz-Przypkowską do Grecji kontynentalnej: Ateny, Delfy, Korynt, Olimpia, Epidauros oraz Moskwy i Złotego Pierścienia Rusi oraz przez kol. Andrzeja Kozalskiego do Normandii i Bretanii, termin: 01.06-07.06.2019 r., kontakt: andkoz21@yahoo.pl . Załączamy ponadto nowy  cennik pobytu w Zamku w Niedzicy.

 

               Bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na ulgowy wstęp do galerii i muzeów i na poważną zniżkę kosztów pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115

nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

                                                              Za Zarząd

Sekretarz                                                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego

Oliwia Juras                                                                                          dr hab. Piotr Rosiński

 


Kielce 12 stycznia 2019 roku.

Komunikat 1/2019

                  Szanowni Państwo,

Oddział Kielecki SHS planuje w dniu 3 marca (niedziela) br. wyjazd do Warszawy. W programie przewidujemy wystawę prezentowaną w Muzeum Narodowym pt. Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918. Planujemy także zwiedzić ekspozycję na Zamku pt. Król się żeni! "Rolka sztokholmska" – skarb Zamku Królewskiego w Warszawie.

Zbiórka chętnych obok dworca PKP – 3.03.2019 (niedziela) o godz. 7.30. Członkowie SHS, którzy mają uregulowane na bieżąco składki płacą 5 zł (ubezpieczenie), pozostali – 70 zł. Zgłoszenia przyjmuje w Desie Pani Małgorzata Ostrowska-Lis. W wyjeździe wezmą udział tylko Ci z Państwa, którzy opłacą koszt przy zapisie.

          Załączamy także informację o wyjazdach w 2019 r. organizowanych przez kol. Elżbietę Chodkiewicz-Przypkowską do Grecji kontynentalnej: Ateny, Delfy, Korynt, Olimpia, Epidauros oraz Moskwy i Złotego Pierścienia Rusi.
Szczegółowe informacje w zakładce wycieczki zagraniczne

 

          Bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na ulgowy wstęp do galerii i muzeów i na poważną zniżkę kosztów pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

                            nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115

                           nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

                                                                     Za Zarząd:

       Sekretarz                                                                                    Prezes Oddziału Kieleckiego

      Oliwia Juras                                                                                     dr hab. Piotr Rosiński


Kielce 13 grudnia 2018 roku.

Komunikat 10/2018

                              Szanowni Państwo,

Wszystkim Członkom i Sympatykom Oddziału Kieleckiego SHS oraz Ich Najbliższym życzymy pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku.

 

         W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy członków SHS i naszych sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 18 grudnia (wtorek) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

          Będziemy gościć Krzesimira Dębskiego – kompozytora, dyrygenta, skrzypka jazzowego, autora muzyki do filmów. Nasz gość, który mówi o sobie, że „jest człowiekiem Kresów”, podzieli się refleksjami o Wołyniu jako rodzinnej historii.

*

          Jednocześnie informujemy, że 13 listopada 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano władze Oddziału Kieleckiego SHS. Prezesem został kol. Piotr Rosiński, a do Zarządu wybrani zostali: kol. Stanisława Zacharko – Wiceprezes, kol. Oliwia Juras – Sekretarz, kol. Małgorzata Ostrowska-Lis – Skarbnik oraz członkowie Zarządu: kol. Piotr Spurek, kol. Władysław Szczepański. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: kol. Piotr Walczyk jako Przewodniczący oraz kol. Anna Adamczyk jako członek Komisji. Delegatami na Walny Zjazd SHS w Warszawie, zostali: kol. Małgorzata Ostrowska-Lis i kol. Marian Rumin.

*

          Bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na ulgowy wstęp do galerii i muzeów i na poważną zniżkę kosztów pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115

nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

 Za Zarząd:

       Wiceprezes                                                                                     Prezes Oddziału Kieleckiego

      Oliwia Juras                                                                                   dr hab. Piotr Rosiński


Kielce, 3 listopada 2018 roku.

Komunikat 9/2018

 

Szanowni Państwo,

Nawiązując do komunikatu 8/2018 z dnia 10 października 2018 br. uprzejmie przypominamy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbędzie się w galerii BWA (ul. Kapitulna 2) w dniu 13 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 17.30. (II termin – godz. 18.00)

 

Porządek zebrania
- Otwarcie Zebrania
- wybór Przewodniczącego Zebrania
oraz Sekretarza / Protokolanta
- przyjęcie porządku obrad
-
sprawozdanie merytoryczne (Prezes) i finansowe (Skarbnik)
- sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

 

Wybory:
- komisji skrutacyjnej

- prezesa Oddziału
- członków Zarządu
- Komisji Rewizyjnej
- delegatów Oddziału na XLIII Zwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów (planowane w Warszawie w dniu 7 grudnia 2018)
- dyskusja i wnioski dotyczące dalszej pracy Oddziału Kieleckiego SHS
- zamknięcie zebrania

 Za Zarząd:

       Wiceprezes                                                                                     Prezes Oddziału Kieleckiego

Stanisława Zacharko                                                                                dr hab. Piotr Rosiński


Kielce, 10 października 2018 roku.

 

Komunikat 8/2018

 

                                          Szanowni Państwo,

              W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszamy wszystkich członków naszego Oddziału na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w galerii BWA (ul. Kapitulna 2) w dniu 13 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 17.30. (II termin – godz. 18.00)

 

Porządek zebrania

- Otwarcie Zebrania
- wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza / Protokolanta
- przyjęcie porządku obrad
- sprawozdanie merytoryczne (Prezes) i finansowe (Skarbnik)
- sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

 

Wybory:

- komisji skrutacyjnej
- prezesa Oddziału
- członków Zarządu
- Komisji Rewizyjnej
- Delegatów Oddziału na XLIII Zwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów (planowane w Warszawie w dniu 7 grudnia 2018)
- dyskusja i wnioski dotyczące dalszej pracy Oddziału Kieleckiego SHS
- zamknięcie zebrania

 

 Za Zarząd:

 

       Wiceprezes                                                                                     Prezes Oddziału Kieleckiego

Stanisława Zacharko                                                                                dr hab. Piotr Rosiński


Kielce, 13 września 2018 roku.

Komunikat 7/2018

Szanowni Państwo,

            W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy członków SHS i naszych sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 19 września (środa) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

Podczas spotkania dr hab. Danuta Rasała przedstawi refleksje z podróży połączone z prezentacją pt : Zamki i ogrody Szkocji.

           Jednocześnie bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na ulgowy wstęp do galerii i muzeów i na poważną zniżkę kosztów pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):

nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115

nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

Za Zarząd:

       Wiceprezes                                                                              Prezes Oddziału Kieleckiego

Stanisława Zacharko                                                                             Piotr Rosiński


Kielce 6 czerwca 2018 roku.

 

Komunikat 6/2018

                                                    Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy członków SHS i naszych sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 14 czerwca (czwartek) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

Będziemy gościć prof. zw. dr hab. Lechosława Lameńskiego (kierownika Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL), który wystąpi z wykładem pt. Ze wsi mazowieckiej do Paryża. Bolesław Biegas – polski artysta rzeźbiarz we Francji.

Komunikat Biura Zarządu Głównego SHS dotyczący organizacji objazdów i wycieczek.

 

Za Zarząd:

       Wiceprezes                                                                              Prezes Oddziału Kieleckiego

Stanisława Zacharko                                                                             Piotr Rosiński

 


Kielce 10 maja 2018 roku.

Komunikat 5/2018

Szanowni Państwo,

          W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy Członków SHS i naszych Sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 16 maja (środa) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

          Podczas spotkania kol. Piotr Maciej Przypkowski przedstawi refleksje z podróży połączone z prezentacją pt : Rzym – znany i nieznany.

 

Informacja o konferencjach:

Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP oraz dr Jarosław Adamowicz – kierownik prac badawczo-konserwatorskich przy Ołtarzu Wita Stwosza zapraszają na seminarium naukowe Konteksty, które odbędzie się 15 maja 2018 r. w godzinach 10.30-16.30 w auli głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pl. Jana Matejki 13. Informacja: jhedrick@asp.krakow.pl

Zarząd O/Warszawskiego SHS zaprasza na sesję organizowaną przez O/Toruński SHS pt.: Biżuteria w Polsce. Konteksty, zbiory, ekspozycje. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 V 2018 r w Sali Konferencyjnej SHS w Warszawie, Rynek Starego Miasta 27. Informacja: ow.shs@shs.pl.pl

Instytut Historii Sztuki UJ i Instytut Historyczny UW w Warszawie w dniach 6-8 czerwca 2018 r. organizują konferencję naukową Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce. Informacja: psp_basiag@op.pl

Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie w połowie października bieżącego roku organizuje sesję naukową Projekty dla Niepodległej. Architektura i sztuka w Polsce p o roku 1918. Obrady poświęcone będą projektom urbanistycznym, architektonicznym, konserwatorskim, artystycznym itp., które powstawały do początku l. 40. XX w., zarówno zrealizowanym jak też niezrealizowanym. Szczególnie mile widziane będą tematy dotyczące większych założeń lub ujęcia przekrojowe. Zainteresowanych prosimy o przysyłanie zgłoszeń wraz z krótkim opisem (do 500 znaków) do 30 czerwca b. r. na adres: shskr@poczta.fm lub nadsyłanie ich do siedziby O/Krakowskiego SHS: ul. Starowiślna 29-31, 31-008 Kraków. Organizatorzy przewidują, pokrycie kosztów jednego noclegu referentom spoza Krakowa.

 

           OGÓLNOPOLSKA SESJA NAUKOWA SHS

LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki Niepodległość i nowoczesność odbędzie się w Szczecinie w dniach 22-23.11. 2018

Program sesji opiera się na dwóch założeniach:

1. Wybór miejsca naszej konferencji ma zwrócić uwagę na pojemność pojęcia niepodległości, jego inspirującą zawartość. Pożądane byłoby zastanowienie się nad fenomenem niepodległości, początkami artystycznej refleksji nad nią, relacjami między dążeniem do wyzwolenia a sztuką, ale nie tylko w perspektywie politycznej czy militarnej. Takim właśnie ujęciom powinien sprzyjać wybór Szczecina, a nie miejsc tradycyjnie wiązanych z wydarzeniami 1918 roku. Jest to miejsce, które nie ma żadnego bezpośredniego związku z historią odzyskania niepodległości w 1918 i zarazem region Polski o najsłabszych więziach historycznych z monarchią Piastów, oraz I i II Rzeczpospolitą. W 1945 roku, po włączeniu w granice państwa polskiego, znalazł się w ideowej próżni. Stał się w ten sposób potencjalnie polem refleksji – również artystycznej – nad legitymizacją nowych granic, w których niepodległość rozumiana była jako nowoczesność w duchu ideologii lewicowych. Było to miejsce rzeczywistej realizacji nowego mitu założycielskiego. Na polityczny mit „Polski od nowa“ nakładała się tradycyjna myśl wywodząca się z kręgów narodowych o granicy polskiej na Odrze i Nysie („ziemie piastowskie”). Ten węzeł ideologiczny, w którym sztuce przeznaczano istotną rolę w budowaniu świadomości, a więc istotną funkcję polityczną, jest nadal nie wyeksploatowanym polem historii sztuki, wskazującym na mniej lub bardziej uświadomione uwikłanie sztuki w procesy ideowo-polityczne. Szczególnie poprzez szeroko rozumiane procesy inwestycyjne, w tym organizacje pracy artystów, czyli umiejscowienie życia artystycznego w społecznym podziale pracy i jej finansowanie.

2. Drugie założenie wynika z sąsiedztwa stulecia naszej niepodległości z dominującym nurtem współczesności jakim jest tendencja modernizacyjna. Nowoczesność i związana z nią idea emancypacji narodziły się w czasach Oświecenia. Moment upadku Rzeczypospolitej nakłada się na oświeceniowe projekty uzdrowienia Polski. Splot tych okoliczności objawił się ze szczególną siłą w II RP ale także w planach władz PRL, a więc w czasach, kiedy idea awangardy uzyskiwała swoje dominujące miejsce w polskiej refleksji historyczno-artystycznej. Również III RP odwoływała się w projektach transformacyjnych do modernizacyjnej utopii szczególnie w wymiarze kulturowym. Modernizacja i niepodległość narodowa, mogą pozostawać względem siebie w opozycji, lub przeciwnie. Nacjonalistyczna ideologia państwa jako „naturalnej“ formy egzystencji narodu w zależności od zajmowanego stanowiska politycznego może wydawać się nowoczesna lub anachroniczna.Te dwa założenia nie ograniczają innych propozycji, zwłaszcza takich, które będą miały na myśli bardziej systemowe cele i będą obejmowały dłuższe jednostki chronologiczne czy trudne problemy periodyzacji najczęściej wywiedzione z historii politycznej. Ważne wydaje się także zwrócenie uwagi na wyzwania metodologiczne z jakimi historyk sztuki świadomy narzędzi nowej humanistyki będzie musiał się zmierzyć podejmując problematykę politycznej niepodległości. Należy wziąć po uwagę, że problem „niepodległości/nowoczesności” może być pojmowany zarazem opozycyjnie jak i komplementarnie, i ulec komplikacji w zależności od spotkania z różnymi siatkami pojęciowymi. Temat może być bowiem sprecyzowany bardzo różnie. Patrząc od strony artysty może to być psychologiczny konflikt wewnętrzny. Na poziomie deklaracji ideowych rzecz dotyczy komplementarności lub niespójności zawartych w programach artystycznych. Na poziomie realizacji artystycznych jest to rzecz niespójności lub harmonii formy artystycznej. Inaczej będą się manifestować idee polityczne w zależności od osobistych inklinacji artysty, inaczej w przypadku realizacji zamówienia, w którym artysta występuje jako ekspert od wizualizacji, niezależnie od swych przekonań. W sztuce o przeznaczeniu politycznym może występować konflikt między zleceniodawcą a artystą, lub pełna symbioza. Może to być konflikt ukryty lub jawny; może zostać ujawniony w otwartym dyskursie, lub pojawić się na poziomie „wewnętrznych sprzeczności“ realizacji. Również sztuka niezaangażowana politycznie może okazać się wypowiedzią polityczną nie wprost, jako deklaracja sztuki jako sfery przeciwstawnej ideom politycznym, lub świadectwo niepisanej umowy o podziale „terytoriów politycznych”. Tak zakreślony temat ukazuje problemowe spektrum jako niemożność ucieczki sztuki od polityki, i wskazuje na potencjalny konflikt miedzy tym co jest nowoczesnością w sztuce a nowoczesnością w polityce, co jest wolnością artystyczną a co jest obowiązkiem artysty jako członka wspólnoty narodowej, jako obywatela; i z drugiej strony jako obrońcy sztuki przed upolitycznieniem, lub przeciwnie jako walczącego o sztukę zaangażowaną, na co nakłada się pytanie: służba czy służebność? Geopolityczne zamieszanie, które w naszym kraju przybiera postać sporu – często gwałtownego – o sens i role niepodległości i nowoczesności sprzyja spojrzeniu na sztukę pod kątem specyficznego dla artystów udziału w starciu koncepcji politycznych i społecznych.

Organizatorzy informują, że zgłoszenia zawierające skrót wystąpień (maks. 1 strona) wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją, należy nadsyłać do dnia 30.06. na adres: e.gwiazdowska@muzeum.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres Oddziału Szczecińskiego SHS: ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. Szczegółowe informacje: Ewa Gwiazdowska, sekretarz O/Szczecińskiego SHS: tel. 797 705 218.

Instytut Historii Sztuki UKSW w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji organizowanej 6 grudnia 2018 r. w 25. rocznicę śmierci ks. prof. Janusza St. Pasierba – badacza sztuki nowożytnej, teoretyka ochrony zabytków kościelnych, eseisty i poety. Konferencja pomyślana jest jako interdyscyplinarne spotkanie inspirowane dorobkiem naukowym i literackim ks. prof. Janusza St. Pasierba. Organizatorzy oczekują na referaty z zakresu sztuki i ikonografii nowożytnej, szczególnie religijnej, konserwatorstwa sztuki kościelnej, ale i wystąpień związanych z Jego poetyckimi i eseistycznymi dokonaniami. Propozycje wystąpień (1 strona maszynopisu) wraz z danymi kontaktowymi prosimy nadsyłać do 10 września 2018 r. na adres: aniaczyz@poczta.onet.pl lub abadach@zamek-krolewski.pl . Organizatorzy zastrzegają, że zgłoszone propozycje będą poddane trybowi konkursowemu. Lista prelegentów zostanie ogłoszona 17 września. Na referat przewidziane jest 20 minut. Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2018 r. na terenie kampusu UKSW na Młocinach. Komitet Naukowy: prof. UKSW dr hab. Zbigniew Bania, bp. prof. UW dr hab. Michał Janocha, dr hab. Anna Czyż, ks. dr hab. Janusz Nowiński

Za Zarząd:

       Wiceprezes                                                                              Prezes Oddziału Kieleckiego

Stanisława Zacharko                                                                             Piotr Rosiński

     Stanisława Zacharko                                                                                Piotr Rosiński