PYTANIA O FORMĘ/FORM FRAGEN

 

XXXVI Kunsthistorikertag Stuttgart 2021 – sekcja polskich historyków sztuki

 

W dniach 24-28 marca 2021 roku w Stuttgarcie odbędzie się XXXVI kongres niemieckich historyków sztuki (XXXVI Kunsthistorikertag 2021) organizowany przez Stowarzyszenie Niemieckich Historyków Sztuki (Verband Deutscher Kunsthistoriker) we współpracy z Instytutem Historii Sztuki, Instytutem Historii Architektury Uniwersytetu w Stuttgarcie oraz miejscową Akademią Sztuk Pięknych.

 

Po raz pierwszy w historii tych spotkań przewidziano sekcję gościnną, a zarazem to pierwsze zaproszenie skierowano do polskich historyków sztuki! Przyjmujemy to zaproszenie nie tylko z entuzjazmem, ale także jako wyraz uznania wieloletniej, wielopokoleniowej i różnorodnej współpracy pomiędzy środowiskami, a zarazem przejaw niesłabnącej ciekawości dla naszych bieżących zainteresowań, pytań i obszarów badawczych ze strony niemieckich partnerów.

 

Kongres odbywa się pod hasłem przewodnim PYTANIA O FORMĘ/FORM FRAGEN, w ramach którego ogłaszamy nabór zgłoszeń do sekcji gościnnej polskich historyków sztuki. W zamyśle organizatorów konferencji leży bardzo rozległa panorama problemów, dla których kluczowym zagadnieniem jest forma, będąc z jednej stroną istotą artystycznej działalności, a z drugiej stojąc u podstaw historyczno-artystycznej refleksji nad nią i pozostając tym samym jednym z centralnych pojęć naszej dyscypliny. Skłania to nie tylko do krytycznego namysłu nad tym pojęciem, jego dawną i współczesną kondycją, operacyjną skutecznością, relacyjnością z treścią oraz z materiałem dzieła sztuki, ale także nad relacją formy i normy, a tym samym związkami z ideologią, polityką, społeczeństwem, wiedzą czy techniką. Otwiera zarazem cały kompleks pytań o zniszczenie i rekonstrukcję form, przede wszystkim w zakresie architektury.

 

Pozostając w obszarze tak szeroko zarysowanej problematyki kongresu (por. https://kunsthistorikertag.de/ausschreibungen/), chcieliśmy podkreślić, że istotą naszej sekcji jest prezentacja tego w jaki sposób problematyka ta była/jest aktualna dla polskich historyków sztuki, uprawianej przez nas dyscypliny i dla sztuki, która była/jest obecnie obszarem ich refleksji. Mając to na względzie chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę, na kilka wybranych obszarów zagadnień:

1/ Problem „formy” w historii sztuki w Polsce

2/ „Forma” jako narzędzie budowy nowego społeczeństwa – modernistyczna awangarda i rozumienie formy po 1918 roku w Polsce

3/ „Forma” i pietyzm dla przeszłości – problemy formy w polityce, dyskusji i praktyce rekonstrukcji i restauracji w Polsce w XX wieku

4/ „Forma” jako zadanie artystyczne i wyzwanie percepcyjne – problemy formy w wybranych realizacjach artystycznych i w krytyce artystycznej w Polsce po II wojnie światowej

5/ „Forma” i „treść” jako parametry ideologii – polski socrealizm

6/ Pojęcie formy dla pogłębieniu rozumienia sztuki i wizualności? Jej relacja ze zwrotem ku cielesności, multisensoryczności, a także w kontekście nowego materializmu i teorii materiałów

 

Propozycje wystąpień związanych z hasłem kongresu oraz uwzględniające powyższe sugestie powinny mieć charakter przekrojowy. Ich zgłoszenia w języku polskim o objętości (1800-3600 znaków) prosimy kierować do dnia 10 czerwca 2020 roku na adresy:

Prof. dr. hab. Ryszarda Kasperowicza (rysz_kasperowicz@poczta.onet.pl) oraz

Prof. UAM dr hab. Piotra Korduby (pkorduba@amu.edu.pl).

 

Autorzy zakwalifikowanych wystąpień będą zobowiązani do przygotowania streszczenia wystąpienia w j. niemieckim lub angielskim (2000 znaków) do dnia 15.09.2020. Streszczenia będę opublikowane w tomie konferencyjnym przed rozpoczęciem kongresu. Zgodnie ze zwyczajem kongresu, w późniejszym terminie nie publikuje się pełnych wystąpień. Językami konferencji jest niemiecki i angielski.

 

Wzorem pozostałych sekcji, w sekcji polskiej przewidziano cztery wystąpienia (każde po 30 min.) oraz 15-minutową dyskusję po każdym z nich. Koszty podróży oraz pobytu w Stuttgarcie pokrywa organizator.

 

Zachęcamy do składania propozycji!

 

 

Prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (Wiceprezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki)

Prof. UAM dr hab. Piotr Korduba (Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM)

 

Warszawa-Poznań 3.03.2020

 

 


 

 

 

 

Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza na VIII Ogólnopolską Sesję Naukową Polskie art déco i jednocześnie pierwszą koncentrującą się wokół szeroko pojętego użycia metalu i metaloplastyki w architekturze, wnętrzach i rzemiośle artystycznym okresu międzywojnia. Efekty swoich badań przedstawi kilkanaście osób z całego kraju, reprezentujących muzea, uczelnie oraz instytucje naukowe. Poświęcony polskiej sztuce międzywojennej cykl spotkań Polskie art déco organizowany jest od 2006 roku, ciesząc się dużym zainteresowaniem muzealników, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, kolekcjonerów, antykwariuszy i pasjonatów.

Patronat merytoryczny nad tegoroczną edycją objęli uznani eksperci i inicjatorzy badań w zakresie rodzimego art déco: prof. dr hab. Anna Sieradzka, prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski i dr Anna Kostrzyńska-Miłosz. Sesja ma szczególne znaczenie nie tylko dla pogłębiania stanu badań nad sztuką i kulturą okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jest również wyjątkową okazją do integracji całego środowiska osób zajmujących się tą problematyką, dając niepowtarzalną możliwość współpracy i wymiany doświadczeń. Wygłoszone podczas konferencji referaty opublikowane zostaną w recenzowanym tomie posesyjnym w ramach znanej serii Polskie Art Déco, wydanym we współpracy z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Muzeum Mazowieckie w Płocku, powszechnie znane z kolekcji sztuki przełomu XIX i XX wieku, zwłaszcza secesyjnej, wyrasta obecnie na jeden z nielicznych w kraju ośrodków eksperckich kolekcjonujących dziedzictwo dwudziestolecia międzywojennego i kumulujących badania specjalistów w tym zakresie. Zwieńczeniem wieloletnich prac nad tworzeniem największego w Polsce zbioru art déco, liczącego około tysiąca pięciuset obiektów, będzie realizacja nowej ekspozycji stałej poświęconej sztuce lat 1918-1939, która zostanie zaprezentowana już w drugiej połowie przyszłego roku.

 

 

 

Cukiernica w stylu art déco, Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józef Fraget, Warszawa, l. 30. XX w., srebro, ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku

 


 

W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939

 

LXVIII Ogólnopolska Sesja Naukowa
Stowarzyszenia Historyków Sztuki

 

Łódź, 21-22 listopada 2019

 

Obrady w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121:
Aula Centrum Promocji Mody (CPM, I p.),
Kino 3D Centrum Nauki i Sztuki (CNiS, II p.)

 

21 listopada (czwartek), gmach ASP, Aula CPM

9.00 otwarcie sesji

prof. Wojciech Włodarczyk, prezes SHS
prof. Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor ASP w Łodzi
dr Łukasz M. Sadowski, prezes OŁ SHS

9.30-10.30

prof. Andrzej K. Olszewski referat inaugurujący

Irena Kossowska (Toruń)

Polski neohumanizm lat 30.: oryginalność czy emulacja obcych idei?

Krzysztof Cichoń (Łódź)

Nieadekwatność ujęć chronologiczno-liczbowych wobec ludzkiego doświadczenia sztuki

10.30-11.00 przerwa kawowa

 

11.00-12.20
Michał Pszczółkowski (Gdańsk)

W drodze ku nowoczesności. Funkcjonalizm na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej

Jakub Lewicki (Warszawa)

Tradycja czy nowoczesność. Procesy modernizacyjne lat 1919-39 na przykładzie Pokucia i Województwa Stanisławowskiego

Inna Abramiuk (Łuck)

Architektura międzywojennego Kowla: cechy, kierunki, osobliwości

Anna Tejszerska uSJK (Lublin)

Między „narodowym” a „międzynarodowym” Środowisko architektów związanych z Politechniką Lwowską i jego udział w kształtowaniu oblicza miasta w dwudziestoleciu międzywojennym

12.20-12.50 przerwa kawowa

12.50-13.50

Krzysztof Stefański (Łódź)

Piękne dzielnice, piękne kamienice…

Piotr Gryglewski (Łódź)

W poszukiwaniu tożsamości historycznej. Obraz zabytków architektonicznych na terenie woj. łódzkiego w latach 1919-1939

Agata Wereszczyńska (Łódź)

Międzywojenna twórczość Władysława Sowickiego w kontekście polskiej sztuki stosowanej

13.30 – 15.00 przerwa obiadowa

 

15.00-16.20

Józef Tarnowski (Gdańsk)

Geneza zwrotu antynaturalistycznego w polskim malarstwie okresu międzywojnia

Agnieszka Janczyk (Kraków)

Wawel między tradycją a nowoczesnością – dekoracja plastyczna sal zamku w l. 1925-1939

Wioleta Pieńkowska-Kmiecik (Gdańsk)

„Polskie Niebo” w międzywojennym Gdańsku

Łukasz Rozmarynowski (Poznań)

Leon Chwistek artysta a Polska Szkoła Matematyczna

 

16.20-17.00 dyskusja

 

18.00
Holl – galeria ASP (parter| Centrum Promocji Mody)
Ogłoszenie wyników konkursów SHS i wręczenie nagród

im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa,
im. prof. Jerzego Łozińskiego,

Spotkanie koleżeńskie

 

22 listopada (piątek), gmach ASP (Aula CPM i Kino 3D CNiS)

9.00-10.00

Aula

 

Ewa Rybałt (Lublin)

Polacy, Żydzi, Ukraińcy – wokół lwowskiej grupy „Artes“

 

Aneta Borowik (Katowice)

Perła w koronie” – architektoniczny mecenat państwowy na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym

 

Maria Zwierz (Wrocław)

Uwagi Edgara Norwertha o architekturze wystawienniczej i wystawie WUWA we Wrocławiu w 1929 roku

Kino 3D

 

Izabella Powalska (Łódź)

Wyzwania nowoczesności. Kobiety – artystki w międzywojennej Łodzi

 

Łukasz Grzejszczak (Łódź)

Szkolnictwo Plastyczne w Łodzi 1918-1939

 

Magdalena Kasa (Warszawa)

Małżeństwo z rozsądku”. O kawiarni Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie

 

10.00-10.20 przerwa kawowa

 

10.20-11.20

 

Aula

 

Lejła Chasjanowa (Moskwa)

Reewakuacja mienia polskiego z Rosji 1919-1921

 

Monika Kuhnke (Warszawa)

Architektura i sztuka w służbie polskiej dyplomacji w latach 1918-1939

 

Błażej Ciarkowski (Łódź)

Jak budowano „Polskę Śródziemnomorską”. Architektoniczne związki II Rzeczypospolitej i faszystowskiej Italii

Kino 3D

Anna Kroplewska-Gajewska (Toruń)

Intencje patriotyczno-artystyczno-społeczne wystawiennictwa w Toruniu w latach
1920-1939

 

Barbara Chojnacka (Bydgoszcz)

Od bydgoskiej „Zachęty” do Salonów
Bydgoskich. Towarzystwa, związki i grupy artystyczne w latach
1921-1939

 

Elżbieta Fuchs (Łódź)

Nowa przestrzeń dla sztuki współczesnej.
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi w latach 1924-1939

 

11.20-12.00 przerwa kawowa

 

12.00-13.00

 

Aula

 

Elena Yakhnenko/ Яхненко/ Jachnienko (Moskwa)

Some Tendencies in the Development of European
Poster in the 1920-1930s, Poland – Russia
/

Некоторые тенденции развития европейского
плаката в
1920-1930-е гг. Польша – Россия/
Niektóre tendencje w rozwoju plakatu
europejskiego w latach 1920–1930. Polska – Rosja

 

Piotr Fiuk (Szczecin)

Nowoczesna architektura w krajobrazie starych
miast w Polsce dwudziestolecia międzywojennego ― na tle europejskiej  nurtów modernizacji miast historycznych

 

Ewa Kalnoj-Ziajkowska (Warszawa)

Wielorodzinne domy mieszkalne dla oficerów i
podoficerów, wzniesione na potrzeby Funduszu
Kwaterunku Wojskowego na terenie
II Rzeczypospolitej w latach 1927 – 1939.
Współpraca architektów i urbanistów z Państwem
w poszukiwaniu formy nowych, prototypowych mieszkań

Kino 3D

 

Eleonora Jedlińska (Łódź)

Symboliczność portretu Neue Sachlichkeit – renesansowy cytat i fotografia

 

Katarzyna Nowakowska-Sito (Warszawa)

Lata 30. Sztuka w kryzysie czy poszukiwanie nowego początku?

 

Aneta Pawłowska (Łódź)

Inspiracje sztuką Czarnej Afryki w polskiej sztuce okresu międzywojennego

 

 

 

13.00-13.20 przerwa kawowa

Aula

13.20-14.20

Irmina Gadowska, Agnieszka Świętosławska (Łódź)

„Na starcie odrodzenia sztuki w Łodzi”? Twórczość artystów z grupy „Start” wobec sztuki nowoczesnej

 

Monika Nowakowska (Łódź)

Wacław Dobrowolski – portrecista łodzian. Łódzki epizod życia i twórczości malarza i rysownika z Kresów

 

Adam Drozdowski (Łódź)

Moda i modernizm. Kształtowanie wizerunku nowoczesnej kobiety w Łodzi w latach 30. XX w.

 

14.20-16.00 dyskusja

 

16.00 zamknięcie sesji


Międzynarodowa konferencja naukowa w stulecie urodzin
prof. Lecha Kalinowskiego Magistro et amico – in memoriam.
17.-18.10.2020, Kraków


                  W roku 2020 przypada setna rocznica urodzin prof. Lecha Kalinowskiego (1920-2004), jednego z najwybitniejszych polskich historyków sztuki. Profesor, czynny przez przeszło pół wieku na Uniwersytecie Jagiellońskim, związany był nadto z wieloma naukowymi i kulturalnymi instytucjami w Polsce i za granicą.

                  Dla upamiętnienia tej daty Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Narodowe w Krakowie organizują, w dniach 17. – 18. 10. 2020, międzynarodową konferencję naukową.

                 Naszym zamierzeniem jest przedstawienie znaczenia Profesora dla krakowskiego środowiska historyków i konserwatorów sztuki jak również refleksja nad postępem badań w zakresie problemowym, który szczególnie zaprzątał Profesora (tradycja antyczna, sztuka romańska w Polsce, rzeźbione Piety gotyckie).

                Prosimy o nadsyłanie propozycji referatów w języku polskim lub w językach kongresowych do wygłoszenia na konferencji wraz ze streszczeniem o objętości 3000-4000 znaków do 15 października 2019 na adres mailowy Sekretarza Komitetu Organizacyjnego Konferencji, dr Kamilli Twardowskiej – ktwardowska@mnk.pl

                W przypadku niemożności przedstawienia zakwalifikowanego referatu na konferencji, będzie on opublikowany w recenzowanym tomie zawierającym materiały pokonferencyjne.


Komitet Organizacyjny Konferencji:

Rafał Kalinowski
dr Wojciech Marcinkowski
dr hab. Paweł Pencakowski
dr Kamilla Twardowska
dr hab. Marek Walczak
prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz

 


Niepodległość i nowoczesność

LXVII Ogólnopolska Sesja Naukowa

Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Szczecin, 22–23 listopada 2018

 

 

22 listopada 2018, czwartek

Obrady w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, sala konferencyjna

 

10.00–11.00

Otwarcie sesji oraz otwarcie wystawy Niepodległość i nowoczesność. Wystawa plakatu ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce, Chicago

 

Moderacja: Lech Karwowski

Piotr Juszkiewicz, Modernizacja, nacjonalizm, niepodległość. Genealogia nowoczesności w polskiej sztuce XX wieku

Wojciech Włodarczyk, Niepodległość i nowoczesność. Proces i pojęcie

 

11.00–12.20

Moderacja: Wojciech Włodarczyk

Agnieszka Świętosławska, Mieszczański patriotyzm? Nowa ikonografia narodowowyzwoleńcza w sztuce polskiego biedermeieru

Ewa Rybałt, Metropolita Andrzej Szeptycki na zapomnianym portrecie Jacka Malczewskiego – próba lektury ikonologicznej

Małgorzata Geron, U progu niepodległości. Pytanie o rolę sztuki w kręgu formistów

Iwona Brandys, Scenograf Wincenty Drabik w dziele tworzenia polskiej sceny narodowej. Romantyk, ekspresjonista czy futurysta polskiej scenografii?

 

12.20–12.30

Dyskusja

 

12.30–12.45

Przerwa kawowa

 

12.45–13.45

Moderacja: Jörg Hackmann

Diana Wasilewska, Między „alternatywnym modernizmem” a „intelektualnym piecuchostwem” – krytyka artystyczna międzywojnia wobec faszystowskiego modelu sztuki państwowotwórczej i mecenatu artystycznego ówczesnej Italii

Bernadeta Stano, Artysta na budowie nowoczesnego państwa. Industrializacja – motyw z wyboru czy z konieczności?

Katarzyna Nowakowska-Sito, Przerwana sztafeta – wokół malarskich cykli przemysłowych Rafała Malczewskiego 1934–1939

 

13.45–14.15

Dyskusja

 

14.15–15.15

Przerwa obiadowa

 

15.15–16.15

Moderacja: Piotr Juszkiewicz

Anna Sylwia Czyż, Motywy niepodległościowe w dekoracji najstarszych „Polish Cathedrals” (USA)

Aleksandra Sumorok, Architektura – Sztuka – Wnętrze. Socrealizmy, modernizacje; przestrzenie negocjacji na łódzkiej uczelni artystycznej (1945–1954)

Jakub Banasiak, Druga odwilż. Przemiany państwowego systemu sztuki 1986–1989

 

16.15–16.30

Przerwa kawowa

 

16.30–17.30

Moderacja: Rafał Makała

Jakub Lewicki, Koncepcje odbudowy kraju z lat 1914–1925 jako przejaw poszukiwań połączenia tradycji z nowoczesnością

Olga Desperak, Ognisko Obrony Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie jako żywy pomnik 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz inicjatywa modernizacji życia sportowego mieszkańców

Piotr Fiuk, Architektura niepodległej Polski po 1918 roku (Warszawa, Gdynia, COP).

Nurty architektury monumentalnej i modernistycznej na tle państw „odrodzonych” i powstałych po zakończeniu I wojny światowej w Europie Środkowej i Wschodniej

 

17.30–18.00

Dyskusja

 

19.00

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8

Wręczenie nagród im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i prof. Jerzego Łozińskiego oraz spotkanie koleżeńskie

 

23 listopada 2018, piątek

Obrady w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, sala konferencyjna

 

10.00–11.20

Moderacja: Szymon Piotr Kubiak

Aneta Borowik, Nowoczesność w architekturze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Małgorzata Korpała, Nowoczesne malarstwo w zabytkach jako manifestacja nowych gustów i przejaw modernizacji

Justyna Kamińska, W stronę nowoczesnej polskiej praktyki konserwatorskiej u progu odzyskania niepodległości – renowacja kościoła św. Jakuba w Sandomierzu w latach 1907–1909

Aleksander Jankowski, Echa stylu narodowego doby odrodzonego państwa w zabytkowych świątyniach drewnianych Wielkopolski

 

11.20–11.40

Przerwa kawowa

 

11.40–12.20

Moderacja: Anna Sylwia Czyż

Paulina Korneluk, „Rosyjski kompleks” – Kamienica „Dom Księcia” w Częstochowie i jej modernistyczna przebudowa jako wyraz repolonizacji miasta w okresie II Rzeczypospolitej

Wioleta Pieńkowska-Kmiecik, Artyści w Gdańsku między wojnami

 

12.20–13.00

Dyskusja

 

13.00–14.20

Przerwa obiadowa

 

14.20–15.40

Moderacja: Katarzyna Nowakowska-Sito

Rafał Makała, Patriotyczne i modernizacyjne motywacje w architekturze Szczecina w XX w.

Małgorzata Gwiazdowska, Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku

Barbara Ochendowska-Grzelak, Odbudowane – nieodbudowane. Zabytki elementem budowania świadomości, na przykładzie powojennych losów Zamku Książąt Pomorskich i Teatru Miejskiego w Szczecinie

Jörg Hackmann, Jak budować polską historię Szczecina? Od narodowych do hybrydowych konstrukcji

 

15.40–16.00

Przerwa kawowa

 

16.00–17.20

Moderacja: Lech Karwowski

Joanna Filipczyk, Muzealne kolekcje współczesnego malarstwa polskiego jako narzędzie „repolonizacji” Śląska po 1945 roku

Szymon Piotr Kubiak, Marian Tomaszewski i propaganda wizualna Szczecina 1945–1950

Grażyna Ryba, Interpretacja historii zapisana w obrazach na drzwiach polskich kościołów

Barbara Maria Gawęcka, Rekonstrukcje pomników poświęconych Legionistom w Kielcach i w Radomiu

 

17.20–18.00

Dyskusja

 

Czas trwania referatów: maksymalnie 20 min

 

18.00–18:30 Przerwa kawowa

18.30–20.00

Pokaz filmu „Było sobie Pomorze” (2018), reż. Michał Majerski

Rozmowa z reżyserem

Prowadzenie: Dariusz Kacprzak

 

24 listopada 2018, sobota

Gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3

 

10.00–10.45

Zwiedzanie wystawy Sztuka szczęśliwych ludzi. Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku

Oprowadzanie: Beata Małgorzata Wolska

 

11.00–16.00

Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w gmachach Muzeum Narodowego w Szczecinie:

Centrum Dialogu Przełomy

Muzeum Tradycji Regionalnych

 

Zwiedzanie Szczecina

 

 


Doroczna sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbędzie się w Szczecinie w dniach 22-23 listopada 2018 roku. Organizatorem sesji jest Oddział Szczeciński SHS.

 

Program sesji opiera się na dwóch założeniach:
1. Wybór miejsca naszej konferencji ma zwrócić uwagę na pojemność pojęcia niepodległości, jego inspirującą zawartość. Pożądane byłoby zastanowienie się nad fenomenem niepodległości, początkami artystycznej refleksji nad nią, relacjami między dążeniem do wyzwolenia a sztuką, ale nie tylko w perspektywie politycznej czy militarnej. Takim właśnie ujęciom powinien sprzyjać wybór Szczecina, a nie miejsc tradycyjnie wiązanych z wydarzeniami 1918 roku. Jest to miejsce, które nie ma żadnego bezpośredniego związku z historią odzyskania niepodległości w 1918, i zarazem region Polski o najsłabszych więziach historycznych z monarchią Piastów, oraz I i II Rzeczpospolitą. W 1945 roku, po włączeniu w granice państwa polskiego, znalazł się w ideowej próżni. Stał się w ten sposób potencjalnie polem refleksji – również artystycznej – nad legitymizacją nowych granic, w których niepodległość rozumiana była jako nowoczesność w duchu ideologii lewicowych. Było to miejsce rzeczywistej realizacji nowego mitu założycielskiego. Na polityczny mit ”Polski od nowa” nakładała się tradycyjna myśl wywodząca się z kręgów narodowych o granicy polskiej na Odrze i Nysie („ziemie piastowskie”). Ten węzeł ideologiczny, w którym sztuce przeznaczano istotną rolę w budowaniu świadomości, a więc istotną funkcję polityczną, jest nadal nie wyeksploatowanym polem historii sztuki, wskazującym na mniej lub bardziej uświadomione uwikłanie sztuki w procesy ideowo-polityczne. Szczególnie poprzez szeroko rozumiane procesy inwestycyjne, w tym organizacje pracy artystów, czyli umiejscowienie życia artystycznego w społecznym podziale pracy i jej finansowanie.

 

2. Drugie założenie wynika z sąsiedztwa stulecia naszej niepodległości z dominującym nurtem współczesności jakim jest tendencja modernizacyjna. Nowoczesność i związana z nią idea emancypacji narodziły się w czasach Oświecenia. Moment upadku Rzeczypospolitej nakłada się na oświeceniowe projekty uzdrowienia Polski. Splot tych okoliczności objawił się ze szczególną siłą w II RP ale także w planach władz PRL, a więc w czasach, kiedy idea awangardy uzyskiwała swoje dominujące miejsce w polskiej refleksji historyczno-artystycznej. Również III RP odwoływała się będzie w projektach transformacyjnych do modernizacyjnej utopii szczególnie w wymiarze kulturowym. Modernizacja i niepodległość narodowa, mogą pozostawać względem siebie w opozycji, lub przeciwnie. Nacjonalistyczna ideologia państwa jako „naturalnej” formy egzystencji narodu w oczach w zależności od zajmowanego stanowiska politycznego może wydawać się nowoczesna lub anachroniczna.
Te dwa założenia nie ograniczają innych propozycji, zwłaszcza takich, które będą miały na myśli bardziej systemowe cele i będą obejmowały dłuższe jednostki chronologiczne czy trudne problemy periodyzacji najczęściej wywiedzione z historii politycznej. Ważne wydaje się także zwrócenie uwagi na wyzwania metodologiczne z jakimi historyk sztuki świadomy narzędzi nowej humanistyki będzie musiał się zmierzyć podejmując problematykę politycznej niepodległości.
Należy wziąć po uwagę, że problem „niepodległości/nowoczesności” może być pojmowany zarazem opozycyjnie jak i komplementarnie, i ulec komplikacji w zależności od spotkania z różnymi siatkami pojęciowymi. Temat może być bowiem sprecyzowany bardzo różnie. Patrząc od strony artysty może to być psychologiczny konflikt wewnętrzny. Na poziomie deklaracji ideowych rzecz dotyczy komplementarności lub niespójności zawartych w programach artystycznych.
Na poziomie realizacji artystycznych jest to rzecz niespójności lub harmonii formy artystycznej. Inaczej będą się manifestować idee polityczne w zależności od osobistych inklinacji artysty, inaczej w przypadku realizacji zamówienia, w którym artysta występuje jako ekspert od wizualizacji, niezależnie od swych przekonań.
W sztuce o przeznaczeniu politycznym może występować konflikt między zleceniodawcą a artystą, lub pełna symbioza. Może to być konflikt ukryty lub jawny; może zostać ujawniony w otwartym dyskursie, lub pojawić się na poziomie „wewnętrznych sprzeczności” realizacji. Również sztuka niezaangażowana politycznie może okazać się wypowiedzią polityczną nie wprost, jako deklaracja sztuki jako sfery przeciwstawnej ideom politycznym, lub świadectwo niepisanej umowy o podziale „terytoriów politycznych”.
Tak zakreślony temat ukazuje problemowe spektrum jako niemożność ucieczki sztuki od polityki, i wskazuje na potencjalny konflikt miedzy tym co jest nowoczesnością w sztuce a nowoczesnością w polityce, co jest wolnością artystyczną a co jest obowiązkiem artysty jako członka wspólnoty narodowej, jako obywatela; i z drugiej strony jako obrońcy sztuki przed upolitycznieniem, lub przeciwnie jako walczącego o sztukę zaangażowaną, na co nakłada się pytanie: służba czy służebność?
Geopolityczne zamieszanie, które w naszym kraju przybiera postać sporu – często gwałtownego – o sens i role niepodległości i nowoczesności sprzyja spojrzeniu na sztukę pod kątem specyficznego dla artystów udziału w starciu koncepcji politycznych i społecznych.

 

Organizatorzy informują, że zgłoszenia zawierające skrót wystąpień (maksymalnie 1 strona) wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją, należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres: e.gwiazdowska@muzeum.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres Oddziału Szczecińskiego SHS: ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. Szczegółowe informacje: Ewa Gwiazdowska, sekretarz O/Szczecińskiego SHS: tel. 797 705 218.


International Conference
Stained Glass from c. 1800 to 1945: Terminology – Periodization – Forms


Place:
Institute of Art History, Jagiellonian University
(Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Grodzka 53, Kraków, Room 36

6. December

8.00-9.00 Registration, Room 36

9.00-10.00 Opening of the Conference

Jan Święch, Dean of the Faculty of History, Marek Walczak, Head of the Institute of Art History

Wojciech Bałus, Introduction

10.00-11.30 Tomasz Szybisty, The Project „A catalogue of Stained Glass Windows from 1800–1945 in the Roman Catholic Churches of the Krakow and Przemyśl Ecclesiastical Provinces”

Christina Wais, Interim Report of the current Project at the Austrian Academy of Sciences in Vienna: “Corpus Vitrearum – Medieval and Modern Stained Glass in Austria”. Methods, Goals and Practical Experience Based on the Researched Objects

11.30-12.00 Coffee break

12.00-14.00 Visit: Franciscan Church / St. Mary’s Basilica

14.00-15.00 Lunch

15.00-17.00 Jasmine Allen, Form, Style and Context: Exploring Intermediality in Nineteenthcentury Stained Glass

Daniel Parello, „From the Period of the Deepest Decline of German Ecclesiastical Art“. Should artistic Quality become a Criteria for an Inventory on Stained Glass?

17.00-17.30 Coffee break

17.30-19.30 Virginia Raguin, Eclectic Revival: Window, Painting, and Print in the United States

Martin Crampin, Medievalism in British Ecclesiastical Stained Glass

7. December

9.00-10.30 Valérie Sauterel, Camille Noverraz, The Functioning Mode and Development of Kirsch and Fleckner’s Workshop in Fribourg during the First Half of the 20th Century

Sílvia Cañellas, Núria Gil, Foreign Contributions in early 20th Century Stained Glass Windows of Catalonia

10.30-11.00 Coffee break

11.00-12.00 Cornelia Aman, Middle Ages or 19th Century? The Significance of Historical Interventions in the Documentation of and Research on Stained Glass – a short Working Report from CVMA Potsdam

Closing of the Conference

Lunch

The conference is financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education.