www.shsgdansk.pl
Oddział Gdański Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shskrakow.pl
Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shslodz.pl
Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shs.poznan.pl
Oddział Poznański Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shs.szczecin.pl
Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Historyków Sztuki

http://shs.sztuka.edu.pl
Klub Młodych Historyków i Krytyków Sztuki przy Oddziale Warszawskim SHS

www.shs.wroclaw.pl
Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.ahice.net
Art Historian Information from Central Europe (AHICE) – serwis internetowy prezentujący informacje o aktualnych wydarzeniach naukowych dotyczących historii sztuki oraz dziedzin pokrewnych w Europie Środkowej