Katowice, 4 lutego 2020 roku

 

KOMUNIKAT  1/2020

        

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

 

W dniu 28 marca (sobota) 2020 r. zapraszamy na wyjazdowe spotkanie naukowe naszego Oddziału.

W programie: Zamek Prezydenta w Wiśle, Kościół Podwyższenia Krzyża na Kubalonce oraz pracownia Jana Wałacha w Istebnej. Wyjazd z Katowic około godziny 8.00, a planowany powrót ok. godz. 18.00.

Z uwagi na rangę zwiedzanego obiektu, prosimy o zgłoszenie swego uczestnictwa z podaniem nr PESEL do Koleżanki Prezes – Teresy Dudek Bujarek  tel. 692 364 262 lub elektronicznie tdudek@muzeum.bielsko.pl  do dnia 10 marca br.

 

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

 

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2. INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniach 19-20 listopada 2020 roku, Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza do udziału w XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS: HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA. Szczegóły na stronie internetowej SHS www.shs.pl

 

Za Zarząd:

 

Prezes Oddziału                                                                                                                                                                            Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                                                                                                                 Kinga Kawczak

 

 

 

 

Katowice, 11 grudnia 2019 roku

 

KOMUNIKAT  5/2019

        

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Zapraszamy na bogaty program noworocznego spotkania naukowego naszego Oddziału.

W dniu 14 stycznia (wtorek) 2020 r. o godz. 16.00 spotkamy się w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16),
z wystawą Jacek Sempoliński. Zza grobu zapozna nas Kolega ks. Leszek Makówka. Drugim prelegentem będzie Kolega Michał Kawulok, który zaprezentuje swoją ksiażkę Sztuka Jana Wałacha na tle działalności i piśmiennictwa Jerzego Warchałowskiego oraz przybliży twórczość wybitnego drzeworytnika z Istebnej.

Spotkanie poświęcone będzie także sprawozdawczości za rok 2019.

Liczymy na liczne przybycie!

 

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

 

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2.  NAGRODY SHS:

Informujemy, że w LXIV Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych historyków sztuki wyróżnienie otrzymali w kategorii prac opublikowanych: dr Makary Górzyński (O/Warszawski), Album historyczny pałacu Kreutzów w Kościelcu (Kościelec 2019). W kategorii prac niepublikowanych wyróżniono dysertacje doktorskie: dr Łukasza Kędziora (O/Toruński), Wizualność dzieła sztuki – O potrzebie prowadzenia transdyscyplinarnych interpretacji i analiz dzieł sztuki; dr Marty Ryczkowskiej (O/Lubelski), Inspiracje, afiliacje, procesy równoległe. Joseph Beuys a sztuka polska; dr Małgorzaty Sears (O/Warszawski), The Warsaw Group Rytm (1922-32) and Modernist Classicism; dr Moniki Sobieckiej (O/Warszawski), Natura artefaktu, kultura eksponatu. Status obiektu archeologicznego w przestrzeni muzeum.

Jury Konkursu im. prof. dr. hab. Jerzego Łozińskiego nagrodziło Katarzynę Uchowicz (O/Warszawski) za publikację: Ariergarda modernizmu. Katalog projektów i realizacji Bohdana Lacherta (1900-1987) i Józefa Szanajcy (1902-1939), Warszawa 2017.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

3. INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniach 19-20 listopada 2020 roku, Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza do udziału w XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS: HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA szczegóły poniżej;

- w dniach 25-26 maja 2020 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie organizują Ogólnopolską Konferencję Naukową Szlacheckie dwory kobiece w XVI – XVIII wieku, szczegóły: komunikacja@muzeum-wilanow.pl;

- w dniach 28-29 maja 2020 Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie oraz Opactwo Cystersów w Mogile organizują VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów, szczegóły pod adresem: biuromogila@gmail.com;

- w dniach 18-19 czerwca 2020 Katedra Historii Architektury, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego organizują konferencję: Wnętrza w architekturze świeckiej XX wieku – od historyzmu do postmodernizmu, szczegóły pod adresem: konferencja.wnetrza2020@gmail.com;

- w dniu 13 października 2020 Oddział Warszawski SHS organizuje sesję: Warszawa 20-lecia: życie artystyczne i nowa tożsamość miasta, szczegółówe informacje pod adresem: ow.shs@shs.pl;

- w dniach 17-18 października 2020 Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Narodowe w Krakowie organizują Międzynarodową Konferencję w stulecie urodzin prof. Lecha Kalinowskiego Magistro et amico – in memoriam. Zamierzeniem organizatorów jest przedstawienie znaczenia Profesora dla krakowskiego środowiska historyków i konserwatorów sztuki jak i również refleksja nad postępem badań w zakresie problemowym, który szczególnie zaprzątał Profesora (tradycja antyczna, sztuka romańska w Polsce, rzeźbione Piety gotyckie), szczegóły pod adresem: ktwardowska@mnk.pl.

 

3. VARIA:

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków udostępniło w internecie wydawany w formie papierowej Polski Słownik Biograficzny Konserwatorów Zabytków:  http://www.serwer1363362.home.pl/SKP/

 

 

 

HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA

 

            W 1920 roku powołano Związek Polskich Historyków Sztuki. Badacze – w zakresie uprawianej dyscypliny – chcieli odpowiedzieć na problemy stojące przed odradzającym się państwem („Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”, 1923, t. 4). Dziś stajemy przed zagrożeniami, z których najważniejszym jest zepchnięcie historii sztuki do pozycji subdyscypliny nauk o sztuce. Ma to swoje praktyczne konsekwencje. Ale mamy też problemy z degradacją przestrzeni publicznej, porażkami konserwatorów w starciu z agresywną deweloperką, dyskusyjną polityką muzealną, a więc z obszarami w których historyk sztuki powinien zabierać głos. Dlatego Stowarzyszenie Historyków Sztuki, w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami skupiającymi historyków sztuki, postanowiło poświęcić ogólnopolską sesję naukową planowaną na 19-20 listopada 2020 roku w Warszawie, refleksji nad naszą dyscypliną jako instytucją, jako aktorem publicznej sceny w warunkach wolnego rynku i demokracji. Proponujemy dyskusję nad pięcioma tematami (poniżej przykładowe zagadnienia). Oczekujemy ujęć ogólnych ale także studiów przypadków:

I. HISTORIA

- status historii sztuki w II RP, PRL i III RP

- społeczny a państwowy model kultury w świetle reprywatyzacji i deakcesji

- historia sztuki w świetle różnic doświadczeń pokoleniowych

- programy i działalność publiczna innych stowarzyszeń związanych z dyscypliną

II. POLITYKA

- demokratyczny mandat polityka a racje historyka sztuki

- historyk sztuki jako urzędnik

- samorząd uwłaszczony na zabytkach

- kultura jako konflikt interesów czy wspólnota

- własność a społeczne/polityczne powinności historii sztuki

- neoliberalizm, kulturowa lewica a nowa humanistyka 

III. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

- przestrzeń publiczna – kto i o czym decyduje, rola historyka sztuki

- deweloper i zabytek – racje gospodarczo-społeczne i racje nauki

- polityka pamięci i pomniki – diagnozy i role historyka sztuki

- niematerialne dziedzictwo versus fizyczny obiekt

- wiara a piękno – historia sztuki w seminariach

- dwie perspektywy: Pałac Kultury i Pałac Saski

IV. MUZEA

- muzea jako argument polityczny

- muzea jako aparaty produkujące narracje historyczne

- czego uczą edukatorzy muzealni?

- granice ingerencji organizatora instytucji artystycznej

V. HISTORIA SZTUKI JAKO DYSCYPLINA

- historia sztuki jako projekt oświeceniowy i modernistyczny

- uniwersalizm nauki a wiedza umiejscowiona

- wewnętrzne przyczyny zacierania specyfiki i granic historii sztuki

- polityczne i społeczne konsekwencje nieostrych pojęć

- językowe determinanty historii sztuki

- historia sztuki w świetle reformy ustawowej „Konstytucja dla Nauki”

 

Zgłoszenia referatów (abstrakt) należy kierować do Zarządu Głównego SHS, Warszawa, Rynek Starego Miasta 27 (e-mail: shs@shs.pl ), do dnia 15 czerwca 2020 roku. O ostatecznym kształcie sesji zadecyduje komitet organizacyjny. Materiały sesji zostaną opublikowane w „punktowanym” tomie.

 

            Podczas sesji zostaną ogłoszone zasady przyznawania NAGRODY STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI oraz skład jury nagrody. To nowe wyróżnienie (50 tys. złotych ufundowane przez SHS i wydawnictwo „Arkady”) będzie przyznawane co trzy lata. Nie będą obowiązywały limity wiekowe autorów ani tematyka. Główne kryterium to jakość merytoryczna otwierająca nowe horyzonty badawcze naszej dyscypliny.

 

Koleżankom i Kolegom

z okazji świąt Bożego Narodzenia

życzymy ciepła, spokoju i radości,

oderwania się od codziennych

trudów i obowiązków,

spełnienia marzeń i planów

oraz szczęśliwego przeżycia

całego 2020 roku

 

Za Zarząd:

 

Prezes Oddziału                                                                                                                                                                            Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                                                                                                                 Kinga Kawczak

 

 

 

 

Najnowsze wydawnictwo:

Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego

w "Pełnej Kulturze!"

http://www.pelnakultura.info/b/impreza/rezydencje-palace-i-dwory-epoki-nowozytnej-na-obszarze-obecnego-wojewodztwa-slaskiego.html

 

 

Katowice, 14 listopada 2019 roku

 

KOMUNIKAT  3/2019

        

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Zapraszamy na pierwsze, powakacyjne spotkanie naukowe naszego Oddziału.
W dniu 13 listopada (środa) br. o godz. 16.30 spotkamy się w Muzeum Historii Katowic (ul. ks. J. Szafranka 9), koncepcję
i szczegółowe założenia wystawy Z fabryki na salony! przedstawi nam jej kuratorka Magda Niziołek.
Spotkanie poświęcone będzie także promocji naszego najnowszego wydawnictwa:
Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego.
Liczymy na liczne przybycie!

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).
Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325


2.  INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniach 21–22 listopada 2019 Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki jest organizatorem LXVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Obrady w siedzibie ASP ul. Wojska Polskiego 121:

21 listopada (czwartek), gmach ASP, Aula CPM
9.00 otwarcie sesji

prof. Wojciech Włodarczyk, prezes SHS, prof. Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor ASP w Łodzi, dr Łukasz M. Sadowski, prezes OŁ SHS
9.30-10.30
prof. Andrzej K. Olszewski referat inaugurujący
Irena Kossowska (Toruń) Polski neohumanizm lat 30.: oryginalność czy emulacja obcych idei?
Krzysztof Cichoń (Łodź) Nieadekwatność ujęć chronologiczno-liczbowych wobec ludzkiego doświadczenia sztuki
10.30-11.00 przerwa kawowa
11.00-12.20
Michał Pszczółkowski (Gdańsk) W drodze ku nowoczesności. Funkcjonalizm na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
Jakub Lewicki (Warszawa) Tradycja czy nowoczesność. Procesy modernizacyjne lat 1919-39 na przykładzie Pokucia
i Woj.Stanisławowskiego

Inna Abramiuk (Łuck) Architektura międzywojennego Kowla: cechy, kierunki, osobliwości
Anna Tejszerska uSJK (Lublin) Między „narodowym” a „międzynarodowym”. Środowisko architektów związanych z Politechniką Lwowską i jego udział w kształtowaniu oblicza miasta w dwudziestoleciu międzywojennym
12.20-12.50 przerwa kawowa
12.50-13.50
Krzysztof Stefański (Łodź) Piękne dzielnice, piękne kamienice…
Piotr Gryglewski (Łodź) W poszukiwaniu tożsamości historycznej. Obraz zabytków architektonicznych na terenie woj. łódzkiego
w l. 1919-39

Agata Wereszczyńska (Łodź) Międzywojenna twórczość Władysława Sowickiego w kontekście polskiej sztuki stosowanej
13.30 – 15.00 przerwa obiadowa
15.00-16.20
Józef Tarnowski (Gdańsk) Geneza zwrotu antynaturalistycznego w polskim malarstwie okresu międzywojnia
Agnieszka Janczyk (Krakow) Wawel między tradycją a nowoczesnością – dekoracja plastyczna sal zamku w l. 1925-1939
Wioleta Pieńkowska-Kmiecik (Gdańsk) „Polskie Niebo” w międzywojennym Gdańsku
Łukasz Rozmarynowski (Poznań) Leon Chwistek artysta a Polska Szkoła Matematyczna
16.20-17.00 dyskusja
Holl – galeria ASP (parter| Centrum Promocji Mody)
18.00 Spotkanie koleżeńskie
Ogłoszenie wyników konkursów im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa, im. prof. Jerzego Łozińskiego,
im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek i wręczenie nagród

22 listopada (piątek), gmach ASP (Aula CPM i Kino 3D CNiS)
9.00-10.00 Aula
Ewa Rybałt (Lublin) Polacy, Żydzi, Ukraińcy – wokoł lwowskiej grupy „Artes“
Aneta Borowik (Katowice) “Perła w koronie” – architektoniczny mecenat państwowy na Gornym Śląsku w okresie międzywojennym
Maria Zwierz (Wrocław) Uwagi Edgara Norwertha o architekturze wystawienniczej i wystawie WUWA we Wrocławiu w 1929 roku
9.00-10.00  Kino 3D
Izabella Powalska (Łodź) Wyzwania nowoczesności. Kobiety – artystki w międzywojennej Łodzi
Łukasz Grzejszczak (Łodź) Szkolnictwo Plastyczne w Łodzi 1918-1939
Magdalena Kasa (Warszawa) „Małżeństwo z rozsądku”. O kawiarni Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie
10.00-10.20 przerwa kawowa
10.20-11.20 Aula
Lejła Chasjanowa (Moskwa) Reewakuacja mienia polskiego z Rosji 1919-1921
Monika Kuhnke (Warszawa) Dyplomacja i sztuka w okresie międzywojnia. Działania MSZ RP dla promocji sztuki polskiej
za granicą

Błażej Ciarkowski (Łodź) Jak budowano „Polskę Środziemnomorską”. Architektoniczne związki II Rzeczypospolitej
i faszystowskiej Italii

10.20-11.20 Kino 3D
Anna Kroplewska-Gajewska (Toruń) Intencje patriotyczno-artystyczno-społeczne wystawiennictwa w Toruniu w latach 1920-1939
Barbara Chojnacka (Bydgoszcz) Od bydgoskiej „Zachęty” do Salonów Bydgoskich. Towarzystwa, związki i grupy artystyczne w latach 1921-1939
Elżbieta Fuchs (Łodź) Nowa przestrzeń dla sztuki współczesnej. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi w latach 1924-1939
11.20-12.00 przerwa kawowa
12.00-13.00 Aula
Elena Yakhnenko/ Яхненко/ Jachnienko (Moskwa) Some Tendencies in the Development of European Poster in the 1920-1930s, Poland – Russia/
Piotr Fiuk (Szczecin) Nowoczesna architektura w krajobrazie starych miast w Polsce dwudziestolecia międzywojennego ― na tle europejskiej nurtów modernizacji miast historycznych
Ewa Kalnoj-Ziajkowska (Warszawa) Wielorodzinne domy mieszkalne dla oficerów i podoficerów, wzniesione na potrzeby Funduszu Kwaterunku Wojskowego na terenie II Rzeczypospolitej w latach 1927 – 1939. Współpraca architektów i urbanistów
z Państwem w poszukiwaniu formy nowych, prototypowych mieszkań

12.00-13.00 Kino 3D
Eleonora Jedlińska (Łodź) Symboliczność portretu Neue Sachlichkeit – renesansowy cytat i fotografia
Katarzyna Nowakowska-Sito (Warszawa) Lata 30. Sztuka w kryzysie czy poszukiwanie nowego początku?
Aneta Pawłowska (Łodź) Inspiracje sztuką Czarnej Afryki w polskiej sztuce okresu międzywojennego
13.00-13.20 przerwa kawowa
13.20-15.20 Aula
Irmina Gadowska, Agnieszka Świętosławska (Łodź) „Na starcie odrodzenia sztuki w Łodzi”? Tworczość artystow z grupy „Start” wobec sztuki nowoczesnej
Monika Nowakowska (Łodź) Wacław Dobrowolski – portrecista łodzian. Łodzki epizod życia i tworczości malarza i rysownika
z Kresów

Adam Drozdowski (Łodź) Moda i modernizm. Kształtowanie wizerunku nowoczesnej kobiety w Łodzi w latach 30. XX w.
15.20-16.00 dyskusja 16.00 zamknięcie sesji;
 

- w dniach 24-25 października 2019 na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska odbędzie się XXVI ogólnopolska konferencja naukowa o sztuce ogrodowej i dendrologii historycznej. W tym roku obrady dotyczyć będą Aspektów konserwatorskich i ekologicznych w ochronie krajobrazu. Rejestracji można dokonać za pomocą strony internetowej https://konferencjaogrodowa.pk.edu.pl/ ;

- w dniach 21-22 listopada 2019 Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu organizuje konferencję Wokół warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta…, bliższe informacje warsztatartysty@onet.pl;

- w dniach 5-6 grudnia 2019 roku Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje sympozjum naukowe, pt. Sacrum i materia. Ekspresja i symbolika materiału w twórczości o charakterze sakralnym. Jest to siódme z cyklu spotkań Badania nad sztuką sakralną XIX–XXI w., szczegóły cdwszs@gmail.com;

- w dniu 10 stycznia 2020 roku Klub Historii i Kultury Wina przy O/Warszawskim SHS serdecznie zaprasza do udziału w piątej ogólnopolskiej sesji naukowej: Wino i ludzie, która odbędzie się w Warszawie. Prosimy o przesyłanie propozycji tematów wystąpień do 5 listopada br. na adres: gabriel.kurczewski@gmail.com lub ow.shs@shs.pl. Informacje o przyjęciu wystąpień i program sesji ogłoszone zostaną 15 listopada 2019 roku.

 

Za Zarząd:

 

Prezes Oddziału                                                                                                                                                                            Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                                                                                                                 Kinga Kawczak

 

 

 

Katowice, 24 czerwca 2019 roku

 

 

KOMUNIKAT  3/2019

 

        

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Miło nam poinformować, że z okazji Dnia Muzealnika nagrodami zostały uhonorowane dwie nasze koleżanki:
Aleksandra Daab otrzymała Medal im. Tadeusza Dobrowolskiego za całokształt muzealnych dokonań przyznawany przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Śląski w Katowicach
Ewa Chmielewska otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2018 w kategorii Publikacje Książkowe za wydawnictwo: "Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Szkło zagłębiowskie
i prasowane"

Serdecznie gratulujemy!

Gratulujemy także naszemu Koledze Patrykowi Oczce uzyskania tytułu doktora nauk humanistycznych.


We wrześniu b.r. planowane jest spotkanie wyjazdowe, szczegóły w następnym komunikacie.

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2. INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniach 21–22 listopada 2019 Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki jest organizatorem LXVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Temat sesji: W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939

Zgłoszenia i szczegóły: sesja2019sztukalodz@gmail.com

- w dniach 16–18 października 2019 r. Muzeum Śląskie w Katowicach organizuje konferencję Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne, poświęconą działalności muzeów w strefie szeroko rozumianego pogranicza, nie tylko terytorialnego, geograficznego, historycznego, politycznego, kulturowego, lecz także pogranicza sztuki i nauki, szczegółowe informacje Małgorzata Kurgan-Przybylska m.przybylska@muzeumslaskie.pl tel. 32 77 99 328 lub Dawid Keller d.keller@muzeumslaskie.pl  tel. 32 77 99 386

- w dniach 24–25 października 2019 r. Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na konferencje naukową pt. Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia, szczegóły pod adresem mariab@umk.pl

- w dniach 29–30 października 2019 r. Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego organizują ogólnopolską konferencję naukową Mazowsze – Warszawa. Warszawa – Mazowsze, szczegóły pod adresem maz.waw.2019@gmail,com tel. 501 448 679

- w dniach 7–8 listopada 2019 r. oddziały toruńskie Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu organizują konferencję Wokół dziedzictwa – przeszłość i przyszłość. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy. W 40. rocznicę śmierci Jerzego Remera, zgłoszenia i szczegóły pod adresem konferencja.remer@gmail.com

- w dniach 26-27 listopada 2019 r. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Oddział Kielecki SHS organizują III konferencję z cyklu Sztuka w Świętokrzyskiem. Dwory, pałace, zamki, szczegóły piotr.rosinski@ujk.edu.pl

- na przełomie listopada i grudnia 2019 r. Muzeum Mazowieckie w Płocku organizuje sesję, której tematem jest Metal
i metaloplastyka Art Deco w Polsce
, szczegóły aniamilosz@poczta.onet.pl

- na przełomie kwietnia i maja 2020 r. Oddział Toruński SHS roku przygotowuje siódmą sesję naukową z cyklu Dzieje i skarby kościołów toruńskich poświęconą kościołowi św. Jakuba w Toruniu w „nowej odsłonie“ – prezentującą nowe badania i rezultaty współdziałania z konserwatorami, zgłoszenia i szczegóły u dra Przemysława Waszaka przemaxw@poczta.onet.pl

- Trwa nabór ciągły artykułów do czasopisma naukowego „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo
i Konserwatorstwo”. Więcej informacji oraz szczegółowe wymogi redakcyjne można znaleźć na stronie internetowej: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/index

Artykuły prosimy składać elektronicznie na stronie czasopisma na Akademickiej Platformie Czasopism UMK:

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/submissions#onlineSubmissions

 

Za Zarząd:

 

Prezes Oddziału                                                                                                                                                                            Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                                                                                                                 Kinga Kawczak