Wyszukiwarka

Sztuka pograniczy

Cena:55.00
Do koszyka

 

Bogaty w refleksję nad dawnymi i aktualnymi transgranicznymi relacjami i przepływami idei, ciekawie skomponowany tom, grupujący referaty wygłoszone podczas LXVI sesji naukowej SHS w 2017 roku. Otwierający tom blok tekstów Lublin i okolice odnosi się do przestrzenno-kulturowych kontekstów, obecnych w regionie, w którym krzyżowały się wpływy Wschodu i Zachodu. Artykuły ujęte w zbiorze Ikonografia na pograniczach koncentrują się z kolei na transgranicznym przepływie wzorów i bodźców artystycznych, abstrahujących od jakichkolwiek cezur terytorialnych. Kolejne zespoły tekstów Flandria, Walonia i Śląsk. Miasta i ludzie  oraz  Polsko-niemieckie pogranicza artystyczne zarysowują pogranicze jako miejsce kontaktu, ale i konfliktu kulturowego, zwłaszcza gdy do głosu dojdzie polityka tożsamościowa. Klamrą spinającą tom są działy Współcześni artyści i krytycy wobec pograniczy oraz Pogranicza dalekie, prezentujące często dość odległe wpływy artystyczne, jak np. architektury włoskiej w Aleksandrii oraz fenomen malarstwa manierystycznego w wczesnorenesansowych kościołach Florencji.
Książka zawiera bibliografię przy poszczególnych artykułach, indeks osób oraz streszcz. pol., ang.

SPIS TREŚCI