Wyszukiwarka

Praktyczny patriotyzm w Toruniu 1918/1920 - 2018: różne odsłony niepodległości

Cena:38.00
Do koszyka

 Tom  przynoszący referaty  7 konferencji z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”, zorganizowanej w związku z 100 rocznicą odzyskania Niepodległości, która – co przypomina autorka wstępu – dotarła na Pomorze  dwa lata później. O czym przypominają zresztą autorzy artykułów poświęconych dwóm obrazom: „Powitaniu wojsk polskich w Toruniu 18 stycznia 1920 roku Brunona i Feliksa Gęstwickich  oraz Duchowi przeszłości – zwycięzcy” Jerzego Rupniewskiegpo. Kolejny tekst  poświęcony został  „sztuce, która odeszła wraz z zaborami”, czyli licznym w Toruniu artefaktom sławiącym pruską historię i cywilizację, w rozmaity sposob  rozbieranym lub polonizowanym  (tak stało się np. z pomnikiem feldmarszałka von Hindenburga). Innym z kolei dziedzictwem po   czasach pruskiego zaboru, wspominanym w tym tomie, stała się   zabytkowa zabudowa szkieletowa czyli tzw. pruski mur.  Traktowany od  1920  roku do  czasów  dzisiejszych jako    relikt-wspomnienie po  dawnym zaborcy, znalazł się na peryferiach zainteresowania zarówno zmieniających się władz  jak i badaczy. Artykuł, o czym wspomina wstęp,   jest więc pierwszym opracowaniem inwentaryzacyjnym  wraz z  wskazaniami dla niezbędnej konserwacji czy ochrony. Tom dopełniają artykuły  poświęcone toruńskiemu szkolnictwu żeńskiemu u progu niepodległości  oraz  Polameryce, Wytwórni Polskich Wyrobów Artystycznych  i projekcie mebli dla toruńskiej Konfraterni Artystów.
 
 Tom ilustrowany kolorowymi zdjęciami obiektów zawiera noty o autorach, indeks osób i nazw geograficznych 

 

SPIS TREŚCI