Wyszukiwarka

Interpretować fotografię

Cena:42.00
Do koszyka

Bogato ilustrowany tom zawiera dorobek trzeciej z kolei sesji naukowej SHS z cyklu „Fotografia”, zorganizowanej w 2007 roku przy współpracy z Fundacją „Ars Auro Prior”. W przeciwieństwie do poprzedniego tomu z tego cyklu, skoncentrowanego na problematyce historycznej, tym razem tematyka sesji związana była z interpretacją fotografii. Jak czytamy we wstępie do tomu: Analizie poddane zostały zarówno różne metody odczytywania treści fotografii, jak i strategie nadawania im znaczeń, między innymi w ramach publikacji czy ekspozycji, pojmowanej właśnie jako akt interpretacji. Wśród zebranych w książce referatów wymieńmy: M. Szymanowicza: Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Fotografia ojczysta po II wojnie światowej, K. Pijarskiego Archiwum jako kopalnia. Krytyczna historia fotografii Allana Sekuli, A. Pieńkosa Muzeum Niépce'a: gabinet osobliwości, ośrodek badawczy, placówka edukacyjna, M. Michałowskiej Narracja pragnienia – nowy romantyzm w młodej fotografii niemieckiej.
Tom bogato ilustrowany.

 

SPIS TREŚCI