Wyszukiwarka

Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza

Cena:90.00
Do koszyka

Druga już, po wydanej w 2009 roku „Visibilia et invisibilia”, księga pamiątkowa, dedykowana wybitnej badaczce rzemiosła artystycznego i mediewistce, Prof. Kindze Szczepkowskiej-Naliwajek, w dziesięciolecie Jej śmierci. Przynosi 29 referatów, wygłoszonych podczas konferencji zorganizowanej w Toruniu w 2016 roku, staraniem Wydziału Sztuk Pięknych UMK (którego Zakładem Muzealnictwa Profesor kierowała), Biblioteki Uniwersyteckiej UMK oraz Oddziału Warszawskiego SHS. Jak przypominają redaktorzy tomu, idea takich spotkań mediewistycznego środowiska naukowego, wyszła niegdyś od Prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, dla której integracja tego środowiska – ponad ośrodkami, stopniami i tytułami naukowymi czy szczegółowymi zainteresowaniami badawczymi – stanowiła przedmiot żywej troski.
Na ten interdyscyplinarny zbiór studiów nad sztuką średniowieczną składają się cztery bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony został sztuce w kręgu dworu królewskiego. Następne dotyczą wystroju i wyposażeń przestrzeni sakralnych, składających się na owe „ornamenta ecclesia”, ksiąg iluminowanych oraz sztuki dawnego państwa krzyżackiego w Prusach, szczególnie bliskiej, jak zauważają redaktorzy tomu, Profesor, której pamięci poświęcony został niniejszy tom.

 Bogato ilustrowany tom zaopatrzony został w streszczenia w jęz. ang.

 

SPIS TREŚCI