STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW SZTUKI

00-272 WARSZAWA RYNEK ST. MIASTA 27

TEL. 22 6358701, 22 6359699

FAX  22 6359074,  e-mail: shs@shs.pl.pl

 Powstało w 1934 r. jako Polski Związek Historyków Sztuki.

Od 1946 r. pod nazwą Związek Historyków Sztuki i Kultury.

Od 1952 r. jako Stowarzyszenie Historyków Sztuki

STRUKTURA:

Charakter ogólnopolski, 12 oddziałów terenowych.

CELE STATUTOWE:

znaki firmowe użyte na stronie zastrzeżone