ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, tel./fax 91 4315204
www.shs.szczecin.pl

KOMUNIKAT styczeń 2019

LDz. SHS/OS/1/19

Szczecin 7.01.2019

Koleżanki o Koledzy, Miłośnicy i Sympatycy

17 stycznia 2019 (czwartek), godz. 18.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie, ul. Staromłyńska27 na wykład prof. Zbigniewa Romańczuka z Akademii Sztuki w Szczecinie: Język technologii cyfrowych w praktykach artystycznych.
Zbigniew Romańczuk – profesor Akademii Sztuki w Szczecinie. Kierownik Katedry Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Zainteresowania artystyczne i naukowe: problematyka współczesnej natury obrazu widzianej przez pryzmat rozwoju nowoczesnych technologii cyfrowych oraz możliwych scenariuszy rozwoju kultury wizualnej.

Pani Maria Glińska bardzo serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które wzięły udział w uroczystościach związanych z odejściem Jej Męża, Pana Stanisława Glińskiego.

W maju 2019 roku planujemy objazd, który merytorycznie przygotowują koleżanki Ewa Kulesza-Szerniewicz, Ewa Stanecka i Anna Musiał-Gąsiorowska.

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin, 34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS

 


 

Niepodległość i nowoczesność

LXVII Ogólnopolska Sesja Naukowa

Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Szczecin, 22–23 listopada 2018

 

 

22 listopada 2018, czwartek

Obrady w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, sala konferencyjna

 

10.00–11.00

Otwarcie sesji oraz otwarcie wystawy Niepodległość i nowoczesność. Wystawa plakatu ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce, Chicago

 

Moderacja: Lech Karwowski

Piotr Juszkiewicz, Modernizacja, nacjonalizm, niepodległość. Genealogia nowoczesności w polskiej sztuce XX wieku

Wojciech Włodarczyk, Niepodległość i nowoczesność. Proces i pojęcie

 

11.00–12.20

Moderacja: Wojciech Włodarczyk

Agnieszka Świętosławska, Mieszczański patriotyzm? Nowa ikonografia narodowowyzwoleńcza w sztuce polskiego biedermeieru

Ewa Rybałt, Metropolita Andrzej Szeptycki na zapomnianym portrecie Jacka Malczewskiego – próba lektury ikonologicznej

Małgorzata Geron, U progu niepodległości. Pytanie o rolę sztuki w kręgu formistów

Iwona Brandys, Scenograf Wincenty Drabik w dziele tworzenia polskiej sceny narodowej. Romantyk, ekspresjonista czy futurysta polskiej scenografii?

 

12.20–12.30

Dyskusja

 

12.30–12.45

Przerwa kawowa

 

12.45–13.45

Moderacja: Jörg Hackmann

Diana Wasilewska, Między „alternatywnym modernizmem” a „intelektualnym piecuchostwem” – krytyka artystyczna międzywojnia wobec faszystowskiego modelu sztuki państwowotwórczej i mecenatu artystycznego ówczesnej Italii

Bernadeta Stano, Artysta na budowie nowoczesnego państwa. Industrializacja – motyw z wyboru czy z konieczności?

Katarzyna Nowakowska-Sito, Przerwana sztafeta – wokół malarskich cykli przemysłowych Rafała Malczewskiego 1934–1939

 

13.45–14.15

Dyskusja

 

14.15–15.15

Przerwa obiadowa

 

15.15–16.15

Moderacja: Piotr Juszkiewicz

Anna Sylwia Czyż, Motywy niepodległościowe w dekoracji najstarszych „Polish Cathedrals” (USA)

Aleksandra Sumorok, Architektura – Sztuka – Wnętrze. Socrealizmy, modernizacje; przestrzenie negocjacji na łódzkiej uczelni artystycznej (1945–1954)

Jakub Banasiak, Druga odwilż. Przemiany państwowego systemu sztuki 1986–1989

 

16.15–16.30

Przerwa kawowa

 

16.30–17.30

Moderacja: Rafał Makała

Jakub Lewicki, Koncepcje odbudowy kraju z lat 1914–1925 jako przejaw poszukiwań połączenia tradycji z nowoczesnością

Olga Desperak, Ognisko Obrony Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie jako żywy pomnik 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz inicjatywa modernizacji życia sportowego mieszkańców

Piotr Fiuk, Architektura niepodległej Polski po 1918 roku (Warszawa, Gdynia, COP).

Nurty architektury monumentalnej i modernistycznej na tle państw „odrodzonych” i powstałych po zakończeniu I wojny światowej w Europie Środkowej i Wschodniej

 

17.30–18.00

Dyskusja

 

19.00

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8

Wręczenie nagród im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i prof. Jerzego Łozińskiego oraz spotkanie koleżeńskie

 

23 listopada 2018, piątek

Obrady w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, sala konferencyjna

 

10.00–11.20

Moderacja: Szymon Piotr Kubiak

Aneta Borowik, Nowoczesność w architekturze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Małgorzata Korpała, Nowoczesne malarstwo w zabytkach jako manifestacja nowych gustów i przejaw modernizacji

Justyna Kamińska, W stronę nowoczesnej polskiej praktyki konserwatorskiej u progu odzyskania niepodległości – renowacja kościoła św. Jakuba w Sandomierzu w latach 1907–1909

Aleksander Jankowski, Echa stylu narodowego doby odrodzonego państwa w zabytkowych świątyniach drewnianych Wielkopolski

 

11.20–11.40

Przerwa kawowa

 

11.40–12.20

Moderacja: Anna Sylwia Czyż

Paulina Korneluk, „Rosyjski kompleks” – Kamienica „Dom Księcia” w Częstochowie i jej modernistyczna przebudowa jako wyraz repolonizacji miasta w okresie II Rzeczypospolitej

Wioleta Pieńkowska-Kmiecik, Artyści w Gdańsku między wojnami

 

12.20–13.00

Dyskusja

 

13.00–14.20

Przerwa obiadowa

 

14.20–15.40

Moderacja: Katarzyna Nowakowska-Sito

Rafał Makała, Patriotyczne i modernizacyjne motywacje w architekturze Szczecina w XX w.

Małgorzata Gwiazdowska, Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku

Barbara Ochendowska-Grzelak, Odbudowane – nieodbudowane. Zabytki elementem budowania świadomości, na przykładzie powojennych losów Zamku Książąt Pomorskich i Teatru Miejskiego w Szczecinie

Jörg Hackmann, Jak budować polską historię Szczecina? Od narodowych do hybrydowych konstrukcji

 

15.40–16.00

Przerwa kawowa

 

16.00–17.20

Moderacja: Lech Karwowski

Joanna Filipczyk, Muzealne kolekcje współczesnego malarstwa polskiego jako narzędzie „repolonizacji” Śląska po 1945 roku

Szymon Piotr Kubiak, Marian Tomaszewski i propaganda wizualna Szczecina 1945–1950

Grażyna Ryba, Interpretacja historii zapisana w obrazach na drzwiach polskich kościołów

Barbara Maria Gawęcka, Rekonstrukcje pomników poświęconych Legionistom w Kielcach i w Radomiu

 

17.20–18.00

Dyskusja

 

Czas trwania referatów: maksymalnie 20 min

 

18.00–18:30 Przerwa kawowa

18.30–20.00

Pokaz filmu „Było sobie Pomorze” (2018), reż. Michał Majerski

Rozmowa z reżyserem

Prowadzenie: Dariusz Kacprzak

 

24 listopada 2018, sobota

Gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3

 

10.00–10.45

Zwiedzanie wystawy Sztuka szczęśliwych ludzi. Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku

Oprowadzanie: Beata Małgorzata Wolska

 

11.00–16.00

Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w gmachach Muzeum Narodowego w Szczecinie:

Centrum Dialogu Przełomy

Muzeum Tradycji Regionalnych

 

Zwiedzanie Szczecina


Szczecin, 10.09.2018

KOMUNIKAT wrzesień 2018

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

Zapraszamy18 września 2018 do Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie, godz. 18.00, sala konferencyjna

1–Kol. Dr Małgorzata Gwiazdowska pokrótce omówi i zaprezentuje projekt dotyczący starań o dofinansowanie z Funduszu Obywatelskiego wykonania kopii Fontanny Orła Białego

2–Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią druga część wykładu dr Piotra Fiuka, nowego członka naszego oddziału.
Ogólny tytuł wykładu Odbudowa staromiejskich zespołów urbanistycznych w Polsce i Europie.

Dr inż. arch. Piotr Fiuk jest pracownikiem Katedry Historii i Teorii Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Kontakt e-mail: piotr.fiuk@zut.edu.pl, tel. 502 4434 951

wykład 2:

Odbudowa starych miast w Europie po 1945 r.
Holandia, Niemcy, Włochy (zarys problemu)

Zjednoczenie Niemiec w 1990 r. uruchomiło proces odbudowy i przywracania historycznych struktur w zabytkowych miastach dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Nastąpiła tendencja do rekonstrukcji kamienic staromiejskich (Drezno, Frankfurt nad Menem), a także do przywracania dawnych struktur po przekształceniu lub wyburzeniu modernistycznych budynków (Hildesheim, Frankfurt nad Menem).
Powstały także znakomite rozwiązania współczesnej architektury, nawiązującej indywidualnością kompozycji do tradycji europejskiej sztuki kształtowania przestrzeni (Berlin, Hamburg).

Interesujące jest porównanie etapów odbudowy, po zniszczeniach II wojny światowej, starych miast w Polsce (w latach 1945-1989, w okresie transformacji ustrojowej) z tożsamymi procesami w miastach europejskich.
W latach powojennych następowała (chociaż utrudniona, ze względu na podział kontynenty na dwie strefy) wymiana doświadczeń, poglądów i metod prowadzenia prac konserwatorskich, której efektem była także współpraca przy rekonstrukcji i zabezpieczeniu zabytkowych obiektów (PKZ).

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.

 

 

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,

34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:

                (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
                Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska

Sekretarz OS SHS


Szczecin, 25.05.2018

KOMUNIKAT czerwiec 2018

L.dz. OS/13 /18

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

Zapraszamy na dwuczęściowy wykład dr Piotra Fiuka, nowego członka naszego oddziału. Ogólny tytuł wykładu Odbudowa staromiejskich zespołów urbanistycznych w Polsce i Europie.

Pierwsze spotkanie 7.06.2018 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie, godz. 18.00, sala konferencyjna. Drugie spotkanie 18 września 2018 w tym samym miejscu.

Dr inż. arch. Piotr Fiuk jest pracownikiem Katedry Historii i Teorii Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Kontakt e-mail: piotr.fiuk@zut.edu.pl, tel. 502 4434 951

wykład 1:

Odbudowa zespołów staromiejskich w Polsce po 1989 r. na tle historycznym

(Elbląg, Głogów, Kołobrzeg, Szczecin-Podzamcze)

Prezentacja procesu odbudowy zespołów staromiejskich w Polsce po 1989 r. W okresie zmian ustrojowych zaistniały sprzyjające okoliczności dla przeprowadzenia kolejnego (po II wojnie światowej) etapu przywracania zrujnowanych struktur przestrzennych starych miast. W okresie transformacji nastąpiło przywrócenie swobód prowadzenia działalności gospodarczej i zasady nienaruszalności własności prywatnej, tworząc podstawy dla gospodarczej koniunktury. Przedsiębiorcy, „osoby prywatne” zorganizowane w stowarzyszenia i spółdzielnie mieszkaniowe oraz indywidualni inwestorzy realizowali inwestycje, polegające na budowie w indywidualnych formach współczesnych kamienic, stanowiących reminiscencje wyglądu dawnych siedzib mieszczan, patrycjuszy i kupców. Oryginalność kompozycji architektonicznych — odzwierciedlająca próbę nawiązania do różnorodności i bogactwa fasad staromiejskich kamienic — stanowiła kontrast z monotonnym wyglądam powtarzalnych sekcji powojennych budynków wielorodzinnych.
Największy zakres odtworzenia dawnych układów zrealizowano w Elblągu, Głogowie, Kołobrzegu i Szczecinie (Podzamcze); dużych miast, których nie odbudowano po 1945 r. (w czasach powojennego „entuzjazmu rekonstrukcyjnego”) oraz nie zagospodarowano po 1956 r. (okresie „oszczędnościowego” modernistycznego budownictwa i unifikacji technologicznej — prefabrykacji).

Złożone procesy przygotowania odbudowy zespołów kamienic, realizowane na zrujnowanych fundamentach i reliktach murów historycznych, poprzedzone były wielostronnymi badaniami (historii, ochrony konserwatorskiej, konstrukcji, posadowienia).
Wyodrębnione zostały odmienne metody odtwarzania struktur historycznych oraz kształtowania współczesnej zabudowy w obrębie staromiejskich kwartałów, nawiązując do pierwotnych podziałów katastralnych:
rekonstrukcji (wybranych fragmentów o szczególnym znaczeniu dla przywrócenia właściwej skali i charakteru dawnych miast);
kompozycji „środowiskowych” z umownym nawiązaniem do historycznych zasad kompozycyjnych;
rozwiązań architektonicznych o cechach neutralnych;
współczesnych zindywidualizowanych koncepcji kontrastujących z historycznym sąsiedztwem.

wykład 2:

Odbudowa starych miast w Europie po 1945 r.
Holandia, Niemcy, Włochy (zarys problemu)

Zjednoczenie Niemiec w 1990 r. uruchomiło proces odbudowy i przywracania historycznych struktur w zabytkowych miastach dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Nastąpiła tendencja do rekonstrukcji kamienic staromiejskich (Drezno, Frankfurt nad Menem), a także do przywracania dawnych struktur po przekształceniu lub wyburzeniu modernistycznych budynków (Hildesheim, Frankfurt nad Menem).
Powstały także znakomite rozwiązania współczesnej architektury, nawiązującej indywidualnością kompozycji do tradycji europejskiej sztuki kształtowania przestrzeni (Berlin, Hamburg).
Interesujące jest porównanie etapów odbudowy, po zniszczeniach II wojny światowej, starych miast w Polsce (w latach 1945-1989, w okresie transformacji ustrojowej) z tożsamymi procesami w miastach europejskich.
W latach powojennych następowała (chociaż utrudniona, ze względu na podział kontynenty na dwie strefy) wymiana doświadczeń, poglądów i metod prowadzenia prac konserwatorskich, której efektem była także współpraca przy rekonstrukcji i zabezpieczeniu zabytkowych obiektów (PKZ).

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:

(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS


Szczecin, 9.05.2018

KOMUNIKAT maj 2018

L.dz. OS/ 9/18

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

22 maja 2018 na godz. 18.00 zapraszamy na wykład Pani Anny Walkiewicz pt. Szczecińskie założenia ogrodowo-parkowe autorstwa Petera Josepha Lenne do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej.

Peter Joseph Lenne był jednym z najwybitniejszych mistrzów ogrodów krajobrazowych działających w 1 połowie XIX wieku na terenie Królestwa Prus. Jego kariera zawodowa potoczyła się błyskawicznie, w 1816r. został zatrudniony w królewskich ogrodach Poczdamu na stanowisku czeladnika, a w 1828r. objął stanowisko naczelnego dyrektora królewskich ogrodów. W decydującym stopniu ukształtował krajobraz rzoległych założeń parkowych Berlina i Poczdamu. Działał również we wszystkich prowincjach historycznych Prus na zamówienie instytucji państwowych i prywatnych zleceniodawców. W poczdamskim archiwum artysty są przechowywane rysunki – projekty założeń ogrodowych kreślone jego ręką dla zleceniodawców ze Szczecina.
Celem wystąpienia jest przedstawienie szczecińskich założeń ogrodowo-parkowych autorstwa PJL i zachęta do wiosenno-letnich spacerów śladami jego twórczości.

Od maja 2018 naszym nowym członkiem jest pan dr inż. arch. Piotr Fiuk z Katedry Historii i Teorii Architektury Zachodniopomorskego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie specjalizujący się w zagadnieniach dawnej i nowej architektury i urbanistyki. Nowemu członkowi uroczyście wręczona zostanie legitymacja SHS.

Apelujemy do wszystkich członków o zgłaszanie interesujących tematów do zreferowania na naszych comiesięcznych zebraniach naukowych.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd Ewa Gwiazdowska Sekretarz OS SHS


Szczecin, 23.03. 2018

KOMUNIKAT kwiecień 2018
Wraz z Życzeniami Świątecznymi

L.dz. OS/6 /18

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

5 kwietnia 2018 (czwartek), na godz. 17.00 zapraszamy do Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, na wykład dr Ewy Gwiazdowskiej Warsztat artysty Augusta Ludwiga Mosta w świetle nowo zakupionej teki prac malarza odbywający się w ramach programu towarzyszącego wystawie „Biedermeier”.

13 kwietnia 2018 (piątek), na godz. 17.00 zapraszamy do Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3 na spotkanie z dr Dariuszem Kacprzakiem, kuratorem wystawy „Biedermeier”, który oprowadzi nas po wystawie.

Zapraszamy również na ostatnie z cyklu spotkań Akademii Antycznej 2017/2018

12 kwietnia 2018 (czwartek), godz. 17.00, Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3: wykład Rzymskie samobójstwo dr hab. prof. UŚ Tomasza Sapoty (Katedra Filologii Klasycznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin, 34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa; Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS


Koleżanki i Koledzy, Miłośnicy i Sympatycy,

Zapraszam na spotkania kwietniowe na Wałach Chrobrego związane z wystawą Biedermeier: 5. 04., godz. 17.00, 13.04, godz. 17.00

 

Wesołego Alleluja

Ewa Gwiazdowska, sekretarz SHS/OS


Szczecin, 1.03.2018

KOMUNIKAT marzec 2018

L.dz. OS/ 3/18

 

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

20 marca 2018 na godz. 18.00 zapraszamy na wykład malarki Pani Bożeny Galant pt. Poszukując światła w obrazie, do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej

Jak pisze malarka „Światło zawsze było problemem, z którym mierzyli się artyści. W dziejach malarstwa można odnaleźć różnorodne sposoby rozumienia i traktowania światła. Podczas wykładu zostanie ukazana złożoność tego zagadnienia na przykładzie wybranych prac współczesnych twórców, którzy eksplorując światło w różnorodnych jego aspektach odkrywają nieznane zależności i oddziaływania jego zmiennej natury.“

W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie Biedermeier zapraszamy na spotkania z wykładowcami do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej

6 marca 2018 na godz. 17.00 zapraszamy na wykład Kuratorki dr Anny Kozak pt. Lalki biedermeierowskie

27 marca 2018 na godz. 17.00 zapraszamy na wykład Pana Marcina Romeyko-Hurko pt. Pejzaż w epoce biedermeieru

Zachęcamy też do udziału w innych wydarzeniach towarzyszących wystawie Biedermeier. Szczegóły na stronie Muzeum Narodowego w Szczecinie muzeum.szczecin.pl

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,

34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:

(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS


Szczecin, 13.02.2018

KOMUNIKAT luty 2018

L.dz. OS/ 2/18

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

20 lutego 2018 na godz. 17.00 zapraszamy na wykład dr Ewy Gwiazdowskiej pt. Warsztat artysty Augusta Ludwiga Mosta w świetle nowo zakupionej teki prac malarza do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej

27 lutego 2018 na godz. 17.00 zapraszamy na wykład kuratorki wystawy Biedermeier dr hab. Agnieszki Rosales Rodriguez pt. Portret rodziny – życie prywatne w obrazach do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, do sali konferencyjnej

Oba spotkania odbywają się w ramach programu wydarzeń towarzyszących wystawie Biedermeier.

Osoby zainteresowane innymi wydarzeniami mogą się zapoznać z pełnym programem na stronie muzeum.szczecin.pl

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,

34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:

(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

 

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska

Sekretarz OS SHS


Szczecin, 7.11.2017

KOMUNIKAT 2017 listopad

L.dz. OS/27/17

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

14 listopada 2017, we wtorek, o godz. 17.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Pana dr hab. prof. US Jacka Łapotta Postaci mityczne w sztuce Dogonów

Wykład odbywa się w ramach programu wydarzeń towarzyszących wystawie " Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka.“

Osoby zainteresowane wszystkimi wydarzeniami mogą się zapoznać z programem na stronie internetowej MNS.

 

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

 

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

 

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS

 


Szczecin, 06.10.2017

 

 

KOMUNIKAT 2017 październik

L.dz. OS/ 26 /17

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

12 października 2017, w czwartek, o godz. 17.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Pani dr hab. Anny Nadolskiej-Styczyńskiej pt. Kolekcjonerstwo sztuki egzotycznej

24 października 2017, we wtorek, o godz. 17.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Pana dr Szymona Piotra Kubiaka pt. Sztuka nowoczesna i problem prymitywizmu

Wykłady odbywają się w ramach programu wydarzeń towarzyszących wystawie " Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka.“

Osoby zainteresowane wszystkimi wydarzeniami mogą się zapoznać z programem na stronie internetowej MNS.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

 

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS


Szczecin, 18.09.2017

KOMUNIKAT 2017 wrzesień

L.dz. OS/ 23 /17

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

26 września 2017, we wtorek o godz. 17.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Pani Ewy Prądzyńskiej Dogonowie – kultura masek.

Wykład odbywa się w ramach programu wydarzeń towarzyszących wystawie " Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka.“
Ponieważ kultury egzotyczne wywarły istotny wpływ na kształt sztuki określanej dziś jako klasyczny modernizm i jej pokłosie, w miesiącach jesiennych zaprosimy jeszcze do wzięcia udziału w kilku punktach wymienionego programu.

Osoby zainteresowane wszystkimi wydarzeniami mogą się zapoznać z programem na stronie internetowej MNS.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,

34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska

Sekretarz OS SHS

 Szczecin 26. 06. 2017

KOMUNIKAT lipiec 2017

L.dz. OS/22/17

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

6 lipca br. od godz. 16.00 – do ok. 18.00 (w godzinach otwarcia muzeum) zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na spotkanie wakacyjne na wystawie Malczewscy. Figura syna. Po wystawie oprowadzi uczestników spotkania pani dr Beata M. Wolska, kuratora ekspozycji. Ze strony SHS/OS osobą prowadzącą spotkanie będzie wiceprezes dr Bogdana Kozińska.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach przekazywane są drogą internetową lub dostępne u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910
Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS


Szczecin 9. 06. 2017

KOMUNIKAT czerwiec 2017

L.dz. OS/21/17

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

20 czerwca 2017 (wtorek) o godz. 18.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Pani Beaty Zgodzińskiej z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, członkini Oddziału Gdańskiego SHS

Słupska kolekcja dzieł Witkacego

Przedstawiona zostanie historia największej kolekcji prac malarskich i rysunkowych Stanisława Ignacego Witkiewicza, gromadzonej w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku od 1965 roku, prezentowanej na wystawie stałej od 1982 roku. Zwrócona będzie uwaga na wybrane prace oraz na pierwszych właścicieli kilku dużych kolekcji prywatnych (z których część dzieł trafiła do słupskiego muzeum). Ponadto wskazane zostaną związki słupskiej muzealnej kolekcji dzieł Witkacego z życiem miasta. Wykład będzie bogato ilustrowany.

Beata Zgodzińska, historyk sztuki (dyplom w 1987 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), ukończyła też podyplomowe studia muzealnicze na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004). Od 1987 roku pracuje w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, obecnie jest kustoszem kolekcji Witkacego i opiekuje się zbiorami Działu Historyczno-Artystycznego. Komisarz ponad 25 wystaw czasowych, współkomisarz kilkunastu; współautorka (z Anną Sujecką) ekspozycji „Z przeszłości Słupska” – pierwszej stałej wystawy poświęconej historii miasta (2008); autorka ponad siedemdziesięciu tekstów (w tym ponad dwudziestu o Witkacym), albumu Witkacy. Dziwność istnienia. The strangeness of existence (2006), książek Witkacy w Słupsku. Firma Portretowa „S. I. Witkiewicz”. Witkacy in Słupsk. The „S. I. Witkiewicz” Portrait Painting Firm (2010) i 50 lat kolekcji Witkacego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (2015) oraz współautorka (z Anną Żakiewicz) albumowego katalogu słupskiej kolekcji dzieł Witkacego (1996, II wydanie 2001). Regularnie prowadzi wykłady z historii sztuki organizowane nie tylko przez słupskie muzeum. Zajmuje się też redakcją wydawnictw. Wygłosiła referaty na kilkunastu sesjach naukowych.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach przekazywane są drogą internetową lub dostępne u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910
Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS

 


Szczecin 24. 04. 2017

KOMUNIKAT maj 2017

L.dz. OS/18/17

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

11 maja 2017 (czwartek) o godz. 18.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Prof. dr hab. Elżbiety Kal, członkini Oddziału Gdańskiego SHS

SOCREALIZM SKONSUMOWANY. WYKORZYSTANIE DYSKURSU SOCREALIZMU W POP-ARCIE I WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE POPULARNE
           Wykład jest próbą analizy wykorzystania kodu socrealizmu w dwóch obszarach (niekoniecznie ze sobą sprzecznych) w ikonografii pop-artu, w jego strategii przetwarzania znaków pop-kultury i produkcji przemysłowej oraz sferze komercyjnej, w reklamie, masowej rozrywce i działalności lokali łączących konsumpcję z zabawą. Autorka wyjaśnia też istotę i cechy socrealizmu obowiązującego w Polsce arbitralnie w latach 1949-1955, (często mylnie kojarzonego z całym okresem PRL-u) i wskazuje, że wykorzystanie jego elementów w kulturze popularnej uznać można za ostateczną klęskę doktryny, której częścią była pogarda dla komercji i banalnej rozrywki utożsamianych z burżuazyjną kulturą Zachodu. Sprzeczność socrealizmu, z jednej strony uważanego za „naukową metodę twórczą”, z drugiej zrozumiałą propagandową treścią i czytelną formą dzieła adresowanego jakoby do szerokich mas, ujawniły już wcześniej właśnie jego przetworzenia i inspiracje w sztuce pop-art (u A. Warhola, T. Wesselmanna czy R. Lichtensteina) oraz niemieckiego ruchu tzw. realizmu kapitalistycznego (K. Luega, G. Richtera S. Polkego i in.)

          Zgodnie z prawami kulturowego recyklingu, nieograniczonej semiozy, czy manipulowania znakami (wskazywanymi np. przez U. Eco, Z. Baumana i J. Baudrillarda) także elementy pop-artu wraz z jego soc-inspiracjami ulegają kolejnemu wykorzystaniu w kulturze popularnej, warto więc te zjawiska poddać krytycznej analizie i wyczulić na nie odbiorców, szczególnie młodych
   Szkic niniejszy jest bardzo skróconą, skondensowaną wersją cyklu wykładów wygłoszonych na Akademii Pomorskiej w ramach tzw. oferty ogólnouczelnianej w semestrze zimowym 2015/2016; zawiera także fragmenty – znacznie poszerzone i uzupełnione – wykładu habilitacyjnego, wygłoszonego na Uniwersytecie Wrocławskim w marcu 2012 roku.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach przekazywane są drogą internetową lub dostępne u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska

Sekretarz OS SHS