ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, tel./fax 91 4315204
www.shs.szczecin.pl

Szczecin, 7.11.2017

KOMUNIKAT 2017 listopad

L.dz. OS/27/17

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

14 listopada 2017, we wtorek, o godz. 17.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Pana dr hab. prof. US Jacka Łapotta Postaci mityczne w sztuce Dogonów

Wykład odbywa się w ramach programu wydarzeń towarzyszących wystawie " Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka.“

Osoby zainteresowane wszystkimi wydarzeniami mogą się zapoznać z programem na stronie internetowej MNS.

 

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

 

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

 

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS

 


Szczecin, 06.10.2017

 

 

KOMUNIKAT 2017 październik

L.dz. OS/ 26 /17

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

12 października 2017, w czwartek, o godz. 17.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Pani dr hab. Anny Nadolskiej-Styczyńskiej pt. Kolekcjonerstwo sztuki egzotycznej

24 października 2017, we wtorek, o godz. 17.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Pana dr Szymona Piotra Kubiaka pt. Sztuka nowoczesna i problem prymitywizmu

Wykłady odbywają się w ramach programu wydarzeń towarzyszących wystawie " Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka.“

Osoby zainteresowane wszystkimi wydarzeniami mogą się zapoznać z programem na stronie internetowej MNS.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

 

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS


Szczecin, 18.09.2017

KOMUNIKAT 2017 wrzesień

L.dz. OS/ 23 /17

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

26 września 2017, we wtorek o godz. 17.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Pani Ewy Prądzyńskiej Dogonowie – kultura masek.

Wykład odbywa się w ramach programu wydarzeń towarzyszących wystawie " Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka.“
Ponieważ kultury egzotyczne wywarły istotny wpływ na kształt sztuki określanej dziś jako klasyczny modernizm i jej pokłosie, w miesiącach jesiennych zaprosimy jeszcze do wzięcia udziału w kilku punktach wymienionego programu.

Osoby zainteresowane wszystkimi wydarzeniami mogą się zapoznać z programem na stronie internetowej MNS.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach dostępne są u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,

34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska

Sekretarz OS SHS

 Szczecin 26. 06. 2017

KOMUNIKAT lipiec 2017

L.dz. OS/22/17

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

6 lipca br. od godz. 16.00 – do ok. 18.00 (w godzinach otwarcia muzeum) zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na spotkanie wakacyjne na wystawie Malczewscy. Figura syna. Po wystawie oprowadzi uczestników spotkania pani dr Beata M. Wolska, kuratora ekspozycji. Ze strony SHS/OS osobą prowadzącą spotkanie będzie wiceprezes dr Bogdana Kozińska.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach przekazywane są drogą internetową lub dostępne u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910
Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS


Szczecin 9. 06. 2017

KOMUNIKAT czerwiec 2017

L.dz. OS/21/17

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

20 czerwca 2017 (wtorek) o godz. 18.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Pani Beaty Zgodzińskiej z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, członkini Oddziału Gdańskiego SHS

Słupska kolekcja dzieł Witkacego

Przedstawiona zostanie historia największej kolekcji prac malarskich i rysunkowych Stanisława Ignacego Witkiewicza, gromadzonej w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku od 1965 roku, prezentowanej na wystawie stałej od 1982 roku. Zwrócona będzie uwaga na wybrane prace oraz na pierwszych właścicieli kilku dużych kolekcji prywatnych (z których część dzieł trafiła do słupskiego muzeum). Ponadto wskazane zostaną związki słupskiej muzealnej kolekcji dzieł Witkacego z życiem miasta. Wykład będzie bogato ilustrowany.

Beata Zgodzińska, historyk sztuki (dyplom w 1987 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), ukończyła też podyplomowe studia muzealnicze na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004). Od 1987 roku pracuje w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, obecnie jest kustoszem kolekcji Witkacego i opiekuje się zbiorami Działu Historyczno-Artystycznego. Komisarz ponad 25 wystaw czasowych, współkomisarz kilkunastu; współautorka (z Anną Sujecką) ekspozycji „Z przeszłości Słupska” – pierwszej stałej wystawy poświęconej historii miasta (2008); autorka ponad siedemdziesięciu tekstów (w tym ponad dwudziestu o Witkacym), albumu Witkacy. Dziwność istnienia. The strangeness of existence (2006), książek Witkacy w Słupsku. Firma Portretowa „S. I. Witkiewicz”. Witkacy in Słupsk. The „S. I. Witkiewicz” Portrait Painting Firm (2010) i 50 lat kolekcji Witkacego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (2015) oraz współautorka (z Anną Żakiewicz) albumowego katalogu słupskiej kolekcji dzieł Witkacego (1996, II wydanie 2001). Regularnie prowadzi wykłady z historii sztuki organizowane nie tylko przez słupskie muzeum. Zajmuje się też redakcją wydawnictw. Wygłosiła referaty na kilkunastu sesjach naukowych.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach przekazywane są drogą internetową lub dostępne u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910
Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska
Sekretarz OS SHS

 


Szczecin 24. 04. 2017

KOMUNIKAT maj 2017

L.dz. OS/18/17

Koleżanki i Koledzy! Miłośnicy i Sympatycy SHS !

11 maja 2017 (czwartek) o godz. 18.00 zapraszamy do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, na wykład Prof. dr hab. Elżbiety Kal, członkini Oddziału Gdańskiego SHS

SOCREALIZM SKONSUMOWANY. WYKORZYSTANIE DYSKURSU SOCREALIZMU W POP-ARCIE I WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE POPULARNE
           Wykład jest próbą analizy wykorzystania kodu socrealizmu w dwóch obszarach (niekoniecznie ze sobą sprzecznych) w ikonografii pop-artu, w jego strategii przetwarzania znaków pop-kultury i produkcji przemysłowej oraz sferze komercyjnej, w reklamie, masowej rozrywce i działalności lokali łączących konsumpcję z zabawą. Autorka wyjaśnia też istotę i cechy socrealizmu obowiązującego w Polsce arbitralnie w latach 1949-1955, (często mylnie kojarzonego z całym okresem PRL-u) i wskazuje, że wykorzystanie jego elementów w kulturze popularnej uznać można za ostateczną klęskę doktryny, której częścią była pogarda dla komercji i banalnej rozrywki utożsamianych z burżuazyjną kulturą Zachodu. Sprzeczność socrealizmu, z jednej strony uważanego za „naukową metodę twórczą”, z drugiej zrozumiałą propagandową treścią i czytelną formą dzieła adresowanego jakoby do szerokich mas, ujawniły już wcześniej właśnie jego przetworzenia i inspiracje w sztuce pop-art (u A. Warhola, T. Wesselmanna czy R. Lichtensteina) oraz niemieckiego ruchu tzw. realizmu kapitalistycznego (K. Luega, G. Richtera S. Polkego i in.)

          Zgodnie z prawami kulturowego recyklingu, nieograniczonej semiozy, czy manipulowania znakami (wskazywanymi np. przez U. Eco, Z. Baumana i J. Baudrillarda) także elementy pop-artu wraz z jego soc-inspiracjami ulegają kolejnemu wykorzystaniu w kulturze popularnej, warto więc te zjawiska poddać krytycznej analizie i wyczulić na nie odbiorców, szczególnie młodych
   Szkic niniejszy jest bardzo skróconą, skondensowaną wersją cyklu wykładów wygłoszonych na Akademii Pomorskiej w ramach tzw. oferty ogólnouczelnianej w semestrze zimowym 2015/2016; zawiera także fragmenty – znacznie poszerzone i uzupełnione – wykładu habilitacyjnego, wygłoszonego na Uniwersytecie Wrocławskim w marcu 2012 roku.

Komunikaty o pracach innych Oddziałów zawierające informacje o sesjach, objazdach i wystawach i innych wydarzeniach przekazywane są drogą internetową lub dostępne u sekretarza oddziału, ul. Staromłyńska 27.

Składki członkowskie (8 zł. miesięcznie) prosimy wpłacać na nasze konto: SHS/O Szczecin,
34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

Dodatkowa informacja dotycząca banku:
(Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
Oddział Operacyjny w Szczecinie, pl. Lotników 3B)

Za Zarząd
Ewa Gwiazdowska

Sekretarz OS SHS