ODDZIAŁ POZNAŃSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
www.shs.poznan.pl, e-mail:  shspoz@shs.poznan.pl

KOMUNIKAT NR 01/18

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
25.01. (czwartek) godz. 17 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godz. 17.15 w drugim terminie,
Zarząd Oddziału zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Porządek obrad
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania oraz komisji wnioskowej
2. Sprawozdanie z pracy Oddziału w 2017 roku oraz sprawozdanie Skarbnika
3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
4. Dyskusja nad sprawozdaniami
5. Przedstawienie propozycji uchwał
6. Dyskusja i przyjęcie uchwał
7. Wolne głosy

Zebranie odbędzie się w sali 304 Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82.
(Szatnia znajduje się w holu parterowym, windy w łączniku pomiędzy nową i starą częścią zamku).

Po zakończeniu Walnego Zebrania ok. godz. 18 zapraszamy na doroczne Spotkanie Koleżeńskie
W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z kol. kol. Zofią Kurzawą (692 952 910) i Teresą Michałowską-Barłóg (606 940 095).

26.01. (piątek) godz. 17 zapraszamy do wspólnego obejrzenia wystawy Seweryn Mielżyński (1804-1872) w Muzeum Narodowym, po której oprowadzi nas jej współautorka Ewa Siejkowska-Askutja.

ZAPROSZENIA
17.01. (środa) godz. 17 dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM pan prof. dr hab. Piotr Korduba zaprasza do wysłuchania wykładu
prof. dra hab. Andrzeja Pieńkosa (Uniwersytet Warszawski), zatytułowanego Mapy do narysowania. Wędrówki artystów dworów europejskich XVIII wieku.
Collegium Novum, al. Niepodległości 4, sala C2.

OBJAZDY
12-30.04. Oddział Krakowski organizuje objazd naukowy do Włoch Południowych: Monte Cassino – Neapol – Herkulanum i Pompeje – Caserta i okolice – wybrzeże Amalfi (Amalfi, Ravello) – Salerno – Paestum – Reggio di Calabria – Locri i Grace – Rossano – Matera – Tarent– Brindosi – Otranto – Lecce – Bari i Alberobello – Apulia romańska (Castel del Monte i Trani) – Półwysep Gargano (San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo, Santa Maria Maggiore di Siponto, San Leonardo di Siponto k. Manfredonii).

Planowany wyjazd w dwóch grupach – samolotowa i autokarowa. Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka tel. 12 633 77 66 lub 606 120 893, mail m.lisrzep@interia.pl

14-16.06. Oddział Wrocławski organizuje objazd zabytkoznawczy do Czech i Austrii: Velké Losiny – Křtiny – Rajhrad – Dolní Kounice – Židlochovice – Lednice – Klosterneuburg – Göttweig – Melk – St. Pölten – Graz – Mariazelle – Lilienfeld – Heiligenkreuz.
Koszt uczestnictwa wynosi 450 PLN. Osoby zainteresowane proszone są o wpłacenie do końca stycznia zadatku w wysokości 150 PLN. Wpłaty przyjmuje kol. Robert Heś, Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu,. tel. 71 34 388 30 wewn. 242; mail robus@poczta.onet.pl

Sekretarz Oddziału
Zofia Kurzawa


KOMUNIKAT NR 06/17

SPOTKANIA

Zapraszamy do współnego obejrzenia wystaw:

28.11. (wtorek), godz. 17 po wystawie Frida Kahlo & Diego Rivera. Polski kontekst w Centrum Kultury Zamek oprowadzi nas pan Maciej Szymaniak, kierownik Zespołu ds. Projektów Interdyscyplinarnych. Spotykamy się w holu, przy czerwonej tubie.
Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu proszone są o wcześniejsze telefoniczne bądź mailowe zgłoszenie w Biurze Oddziału.

 

1.12. (piątek), godz. 17 po nowej stałej ekspozycji Muzeum Sztuk Użytkowycha (Oddział Muzeum Narodowego) oprowadzi nas pani Magdalena Weber-Faulhaber, kierownik Oddziału.

 

14.11. (wtorek) godz. 13.30 Wydawnictwo Miejskie Posnania oraz Miejski Konserwator Zabytków zapraszają do Sali Białej Urzędu Miasta (pl. Kolegiacki 17) na promocję książki Stare Miasto w Poznaniu. Zniszczenia-odbudowa konserwacja 1945-2016, autorstwa Henryka Kondzieli (część I) i zespołu pod redakcją Iwony Błaszczyk (część II).
Po promocji będzie okazja do obejrzenia odrestaurowanego niedawno malowidła Kuszenie Chrystusa w sali S. 1.

 

15.11. (środa) godz. 17 dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM pan prof. dr hab. Piotr Korduba zaprasza do wysłuchania wykładu dra Jarosława Trybusia, wicedyrektora Muzeum Warszawy zatytułowanego Historia między rzeczami. O nowej wystawie głównej Muzeum Warszawy.
Collegium Novum, al. Niepodległości 4, sala C2.

 

15 i 16.11. (środa, czwartek) godz, 17 Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddział w Poznaniu zaprasza na wykłady dr Magdaleny Piwockiej, pracownika Zamku Królewskiego na Wawelu.
Pierwszy wykład zatytułowany jest Płaszcz kawalera orderu Świętego Ducha dla Jana III Sobieskiego, drugi Jeszcze raz o tapiserii herbowej z pałacu wielkich książąt litewskich w Wilnie.

Oba wykłady odbędą się w Collegium Historicum Novum, ul. Umultowska 89D, sala 3.132.

 

KONFERENCJE

4-5.12.2017 Polski Komitet Narodowy ICOMOS we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Komitetem Urbanistyki i  Architektury PAN organizuje konferencję zatytułowaną Miejsce Pamięci – Definiowanie, Interpretacja, Ochrona. Szczegółowe informacje: sekretariat@icomos-poland.org

 

11-12.01.2018 Klub Historii i Kultury Wina przy Oddziale Warszawskim SHS organizuje ogólnopolską sesję naukową: Wino i jego konkurenci. Zgłoszenia i szczegółowe informacje pod adresami: ow.shs@shs.pl lub gabriel.kurczewski@gmail.com

12-13. 04.2018 Muzeum Narodowe w Krakowie i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w ramach realizacji projektu Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego, zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji: Henryk Siemiradzki jakiego nie znamy. Szczegóły u: Dominiki Sarkowicz dksukiennice@mnk.pl, Marzeny Siekluckiej dksukiennice@mnk.pl i dr Kamilli Twardowskiej ktwardowska@mnk.pl

 

25-27.05.2018 w Legionowie odbędzie się jubileuszowa X Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona“, zatytułowana Witraże – sztuka wciąż odkrywana. Zgłoszenia do 30.12.br.
Szczegółowe informacje:
Beata Fekecz-Tomaszewska febe6@wp.pl, Agnieszka Gola agnieszka.gola@ma.wroc.pl, Magda Ławicka magda.lawicka@ma.wroc.pl

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa


KOMUNIKAT NR 05/17

 

 

SZTUKA POGRANICZY

LXVI ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowana przez Zarząd Główny SHS i Oddział Lubelski SHS pod patronatem Miasta Lublin i przy współpracy Instytutu Historii Sztuki KUL

 

Centrum Spotkania Kultur

Plac Teatralny 1, Lublin

16 – 17 listopada 2017

 

 

16 listopada (czwartek)

 

8.30-9.00 rejestracja uczestników

9.00-9.15 powitanie i otwarcie konferencji

9.15-9.30 Marcin Pastwa (Lublin), referat wprowadzający

9.30-9.50 Krzysztof Cichoń (Łódź), Pogranicze zamglone i niemal bezludne. Z czym graniczy historia sztuki na powierzchni „orbis doctrinae”?

 

Lublin i okolice

9.50-10.10 Małgorzata Smorąg-Różycka (Kraków), Bizantyńskie malowidła w Polsce Jagiellonów: nowe perspektywy badawcze

10.10-10.30 Adam Soćko (Poznań), Lublin – ośrodek budowlany polsko-litewskiego pogranicza w pierwszej połowie XVI wieku

10.30-10.50 Hubert Mącik (Rzeszów), Nowożytne układy urbanistyczne miast lokowanych w XVI-XVII wieku na pograniczu Małopolski i Rusi Koronnej

10.50-11.10 Paweł Sygowski (Lublin), Unicka drewniana, dwuwieżowa, barokowa cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kodeńcu na Lubelszczyźnie – ostatnia taka świątynia w Polsce

11.10-11.20 Tomasz Pieńkowski (Lublin), Dziedzictwo lubelskich ewangelików jako element wielo- kulturowej i wielowyznaniowej tożsamości Lublina (komunikat)

11.20-11.50 dyskusja

11.50-12.10 przerwa na kawę

 

Ikonografia na pograniczach

12.10-12.30 Zoltan Gyalókay, Malarstwo tablicowe 2 i 3 ćw. XV wieku na pograniczu Królestwa Polskiego i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań

12.30-12.50 ks. Szymon Tracz (Kraków), Kilka uwag o gotyckim malarstwie na pograniczu śląsko- małopolskim w kontekście ostatnich odkryć konserwatorskich

12.50-13.10 Iwona Brandys (Jaworzno), Polskie „Maria Hilf”. Problem adaptacji i rozpowszechniania kopii obrazu „Wspomożycielki Chrześcijan” między Passawą a Lubinem

13.10-13.30 Maria Kazimiera Staniszewska (Kraków), Znaki na pograniczu. Kolumny maryjne na nowożytnym Spiszu – formy, ikonografia, funkcja

13.30-13.50 Agnieszka Gronek (Kraków), Jeszcze o ikonach monogramisty C.Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza

13.50-14.30 dyskusja

14.30-16.00 przerwa obiadowa

 

Ludzie i miasta

16.00-16.20 Rafał Eysymontt (Wrocław), Flandria, Walonia, Cesarstwo i Śląsk. Ludzie i miasta obszaru pogranicza

16.20-16.40 Agnieszka Piórecka (Kraków), Technika budowlana w średniowiecznej Serbii

oraz na Rusi Suzdalsko-Włodzimierskiej jako przykład sztuki pograniczy

16.40-17.00 Andrzej Kozieł (Wrocław), Czy granice państwowe mogą zatrzymać artystów? Wojny śląskie (1740-1763), nowe granice Śląska i artyści

17.00-17.30 dyskusja

17.30-17.50 przerwa na kawę

 

Pogranicza dalekie

17.50-18.10 Artur Badach (Warszawa), Fenomen obecności malarstwa manierystycznego we wczesnorenesansowych kościołach we Florencji

18.10-18.30 Ewa Kubiak (Łódź), Herby w przestrzeni miejskiej Cusco, Maras i Juli. Manifestacja pozycji fundatorów i odzwierciedlenie struktury społecznej w wielokulturowym mieście kolonialnym peruwiańskiego Altiplano w okresie baroku

18.30-18.50 Łukasz Mikołaj Sadowski (Łódź), „Alexandria ad Aegyptum”. Architektura europejska egipskiej metropolii od połowy XIX wieku do 1952 roku

18.50-19.30 dyskusja

20.00 spotkanie koleżeńskie, ogłoszenie wyników konkursów SHS

 

 

17 listopada (piątek)

 

Regiony – miasta – ikonografia

9.00-9.20 Agnieszka Szykuła-Żygawska (Zamość), Bonawentura Losy de Losennau, inżynier, architekt i kartograf węgierski końca XVIII wieku w Zamościu i Tarnowie

9.20-9.40 Paulina Korneluk (Wrocław), Koncepcje repolonizacji Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym

9.40-10.00 Aleksander Jankowski (Bydgoszcz), Malarskie dekoracje ścienne dwudziestolecia międzywojennego w kościołach drewnianych Wielkopolski – między tradycją a nowoczesnością

10.00-10.20 Katarzyna Węglicka (Warszawa), Pińsk – miasto na pograniczu zjawisk kulturowych

10.20-10.40 Aleksander Łupienko (Warszawa), Przestrzeń dziewiętnastowiecznego Lwowa: obraz miasta pogranicza

10.40-11.10 dyskusja

11.10-11.30 przerwa na kawę

 

Relacje polsko-niemieckich obszarów językowych

11.30-11.50 Agnieszka Świętosławska (Łódź), W orbicie Wiednia. Antoniego Langego i Jana Nepomucena Głowackiego widoki Galicji

11.50-12.10 Piotr Fiuk (Szczecin), Architektura wielokulturowego miasta. Kamienica czynszowa w Szczecinie – inspiracja zabudową stołecznego Berlina na przełomie XIX/XX wieku

12.10-12.30 Jarosław Mulczyński (Poznań), Polskie i niemieckie życie artystyczne w Poznaniu w XIX i 1 połowie XX wieku (do 1945 roku) – dwie drogi rozwoju

12.30-12.50 Aleksandra Krypczyk-De Barra (Kraków), „Tam twa ojczyzna, synu, gdzie się z komina kopci”. Górnośląskie pogranicze w twórczości Katowickiej Grupy Artystycznej

12.50-13.20 dyskusja

13.20-14.30 przerwa obiadowa

 

Artyści i krytycy współcześni wobec pograniczy

14.30-14.50 Agnieszka Kuczyńska (Lublin), Francusko-amerykańskie pogranicze. Przyczynek do historii recepcji surrealizmu w PRL-u

14.50-15.10 Marta Smolińska (Poznań), O dzieleniu. Niemiecko-polskie perspektywy artystyczne wobec wspólnej granicy

15.10-15.30 Bernadeta Stano (Kraków), Inwazja malarzy i rzeźbiarzy na Białostocczyznę. Wątki regionalne w centralnie planowanej akcji plenerowej okresu PRL-u

15.30-15.50 Grażyna Stojak (Rzeszów), Kryptonim „Marzyciele”. Walka Olgierda Łotoczko o zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza w dolinie Łopiennika

15.50-16.20 dyskusja

16.20-16.40 przerwa na kawę

16.40-17.00 Magdalena Howorus-Czajka (Gdańsk), Transgresja przestrzeni a graniczność ściany

17.00-17.20 Elżbieta Błotnicka-Mazur (Lublin), Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego

17.20-17.40 Weronika Kobylińska-Bunsch (Warszawa), Na pograniczu stylów i mediów: gest plastyczny w polskiej powojennej „fotografii miejsca”

17.40-18.00 dyskusja i podsumowanie konferencji

 

Podobnie jak w latach poprzednich jedna osoba z każdego oddziału może uczestniczyć w sesji na koszt organizatorów (przejazdy, noclegi).

Zgłoszenia przyjmuje pani Monika Siwczak,

tel. 724 280 535

 

 

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa


 

KOMUNIKAT NR 04/17

 

SPOTKANIA

20.10. (piątek) g. 17 zapraszamy do wspólnego obejrzenia wystawy Szczeliny wolności – sztuka w latach 1945-1948/1949 w Muzeum Narodowym, po której oprowadzi nas jej kurator pan Włodzimierz Nowaczyk.

24.10. (wtorek) g. 17 zapraszamy do siedziby Oddziału na prezentację opublikowanej naszym nakładem książki Anny Rogalanki Theatrum pośrodku Rynku. Zabudowania targowe na Rynku średniowiecznego Poznania, o której opowie pan dr Andrzej Kusztelski.
Książka stanowi próbę zrekonstruowania dawnego poznańskiego rynku. Od XIII wieku, czyli od założenia lewobrzeżnego Poznania, rynek i otaczające go budynki ulegałynieustannym przekształceniom Odpowiedź na pytanie, kiedy i jakie budynki składały się na jego zabudowę, nie jest, jak pisze we wstępie autorka, prosta i jednoznaczna. Poza ratuszem, a więc obiektem nie należącym do ścisłej zabudowy targowej, reszta Starego Rynku, zachowana wprawdzie do 1945 roku, jest strukturą mocno przekształconą i niewiele mówiącą o dawnym, średniowiecznym zespole miejskim.
W Poznaniu zanikła prawie zupełnie wiedza o dawnym historycznym użytkowaniu grupy budynków pośrodku rynku – stwierdza autorka – Jedynym śladem dawnego użytkowania był istniejący i funkcjonujący do 1939 r. zespół jatek rzeźniczych w zachodniej części bloku śródrynkowego. Zanikły nawet dawne nazwy uliczek, wiążących zespół gęstą siecią w logiczną niegdyś całość użytkową.
Studium Anny Rogalanki, do tej pory pozostające w wersji maszynopisowej, odtwarza  ten ważny fragment miejskiej substancji, lokuje w czasie i miejscu dawne sukiennice, jatki, postrzygalnie, kramy jedwabne i inne budynki średniowiecznego i bliższego nam w czasie Poznania.

Książka, w cenie 35 zł, jest do nabycia w Biurze Oddziału lub za pośrednictwem księgarni wysyłkowej http://www.shs.pl/sklep/index.php

 

PARK KULTUROWY STARE MIASTO
17.10. g. 17.30 w Sali Białej Urzędu Miasta odbędzie się spotkanie konsultacyjne nt. przygotowanego przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków projektu uchwały o powołaniu na terenie Starego Miasta parku kulturowego.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.poznan.pl/parkkulturowy

 

KONFERENCJE
23-24.10. Instytut Historii UAM oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk organizują konferencję naukową Arcybiskupstwo Poznańskie w dziejach.
Miejsce obrad: PTPN, program dostępny jest na stronie http://historia.amu.edu.pl

 

26.10. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Muzeum Archeologiczne i Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Archeologów Polskich organizują sesję Archeologia dawnego osadnictwa wielkopolski.
Miejsce obrad: Muzeum Archeologiczne, program dostępny jest na stronie http://poznan.wuoz.gov.pl

 

Sekretarz Oddziału
Zofia Kurzawa

 KOMUNIKAT NR 03/17

WYKŁAD PROF. M. OMILANOWSKIEJ
Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM
dr hab. Piotr Korduba zaprasza na wykład prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej zatytułowany Architecture now – co chcielibyśmy światu opowiedzieć o Polsce współczesną architekturą.
22.03. g. 17:00, Collegium Novum, sala C2

FOLIA HISTORIAE ARTIUM
Redakcja Folia Historiae Artium informuje, że 14 tom pisma ukazał się po raz pierwszy zarówno
w wersji drukowanej, jak i cyfrowej i jest dostępny na stronie czasopisma http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/folia-historiae-artium/biezacy-numer
oraz na stronie Biblioteki Uniwersytetu w Heidelbergu http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha

KONFERENCJE
16-17.03. Instytut Historii Sztuki UKSW i Oddział Warszawski SHS zapraszają na sesję naukową Wędrowanie sztuki.
Program dostępny jest na stronie www.shs.pl/?page_id=5886

17-18.03. Oddział Krakowski SHS zaprasza do udziału w II Seminarium Krakowskim im. Prof. Mieczysława Porębskiego Kontrowersje wokół pomników.
Program dostępny jest na stronie http://shskrakow.pl/komunikat-22017

17-18.10. Muzeum Narodowe w Krakowiei Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki UJ zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Powrót Czapskiego.
Szczegóły dostępne są na stronie http://nimoz.pl/pl/aktualnosci/informacje/powrot-czapskiego

 

LXVI OGÓLNOPOLSKA SESJA NAUKOWA SHS
SZTUKA POGRANICZY, LUBLIN 16-17.11.

W 2017 roku przypada 700-lecie aktu lokacji miasta Lublin. Nie chcemy jednak skupiać się wyłącznie na bogatej i interesującej historii grodu nad Bystrzycą, a raczej jako gospodarze tegorocznej sesji, pro­ponujemy namysł nad zjawiskami w sztuce, które wynikają z jego odrębności i swoistości, szczególnego usytuowania między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem (w kontekście zarówno polskim, jak i środkowo- europejskim), na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych (handlowych, kulturowych, religijnych) od zawsze generującym różnorodne napięcia wynikające z intensyfikacji transgranicznych relacji. Lublin jako miejsce i przestrzeń kulturowa o charakterze tranzytowym, byłby zatem punktem węzłowym na mapie rysowanej przez współczesną naukę o sztuce, określającym zagadnienie, któremu chcemy poświęcić kolejną, doroczną sesję Stowarzyszenia Historyków Sztuki — sztukę pograniczy.
Przed niemal 40 laty Jerzy Ludwiński, absolwent lubelskiej historii sztuki, nomada i animator życia arty­stycznego, określając pole gry sztuki współczesnej, będące wynikiem działań uczestniczących w nich ludzi, pisał: „Tutaj na stykach różnych dziedzin działy się rzeczy najbardziej interesujące: tu krzyżowały się metody, traciły sens konwencje, powstawały nowe tendencje i gatunki sztuki takie jak poezja konkretna, landart, environment, happening, sztuka konceptualna, teatr otwarty. Czy ktoś potrafi dzisiaj powiedzieć, co jeszcze jest muzyką, albo plastyką albo teatrem? Czy da się bezbłędnie wyznaczyć granicę między sztuką a resztą rzeczywistości? Niektórzy twierdzą, że wszystko może być muzyką, poezją, teatrem, wszystko może być sztuką”.
Dziś, w epoce globalizmu, doświadczając labilności dawnych porządków oraz cyrkulacji pojęć i teorii, spróbujmy na nowo podjąć te pytania, także wobec sztuki dawnej. Wykorzystując zadomowione już
w arsenale naszej dyscypliny kategorie, takie jak przestrzeń, miejsce, terytorium (zwrot przestrzenny), uzupełniając je o pojęcia pozwalające opisać dynamikę zjawisk w obszarze sztuki, na pograniczach i marginesach kultury, zastanówmy się wspólnie nad relacjami pomiędzy topografią a historią, związkami między doświadczeniami konkretnej przestrzeni kulturowej i biografiami artystów.
Zgłoszenia, zawierające skrót wystąpień wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją należy przesłać do 15.05. na adres paragone@kul.pl lub pocztą na adres: Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej, Instytut Historii Sztuki KUL Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin z dopiskiem sztuka pograniczy – zgłoszenie. Zgłoszenia zostaną poddane trybowi konkursowemu.

Sekretarz Oddziału

Zofia Kurzawa