Kielce, 6 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo,

Przesyłamy program konferencji Sztuka w Świętokrzyskiem w XIX i XX wieku, która odbędzie się dnia 23 listopada (czwartek) 2017 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej (parter), 25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21 E.

Bardzo uprzejmie prosimy Tych z państwa, którzy jeszcze nie uiścili opłaty konferencyjnej, aby niezwłocznie to uczynili. Opłata konferencyjna wynosi 70 zł. Prosimy o wpłaty na konto:

 

Raiffeisen Bank Polska S.A

48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

W treści wpisujemy (tytułem): imię i nazwisko uczestnika i nazwa konferencji (Sztuka w Świętokrzyskiem)

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej                                                          Prezes Oddziału Kieleckiego SHS

dr Henryk Suchojad                                                                                  dr hab. Piotr Rosiński

 


 

 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
i Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki

zapraszają na II konferencję pt.

SZTUKA W ŚWIĘTOKRZYSKIEM W XIX i XX WIEKU

          W dniach 23 -24 listopada 2017 r. planujemy zorganizować w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach drugą ogólnopolską konferencję naukową mającą na celu interdyscyplinarną wymianę poglądów na temat sztuki, która rozwijała się na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci na obszarach między Wisłą a Pilicą. Zakres terytorialny określony w tytule sesji nawiązuje do historycznych odniesień i zmieniających się na przestrzeni ostatnich dekad granic województwa kieleckiego – obecnie Województwa Świętokrzyskiego.

          Zapraszamy historyków sztuki, muzealników, historyków, konserwatorów zabytków, kulturoznawców prosząc jednocześnie, aby prezentowane przez nich nie publikowane wyniki badań nakierowane były na konkretne obiekty, zjawiska artystyczne, twórców z powyższego terenu. Proponujemy tematy dotyczące architektury (np. „dwór polski”, architektura drewniana, neostyle), urbanistyki (kształtowanie estetyki miast i ładu przestrzennego), rzeźby (np. pomniki), malarstwa, fotografii, rzemiosła artystycznego np. Ćmielów (porcelana), zabytków techniki. Liczymy także na ewentualne nowe wyniki badań o artystach związanych z regionem takich jak np. Józef Brandt, Jacek Malczewski, Jan Styka, Józef Szermentowski, Stefan Żechowski.

          Obok tej problematyki chcemy także zwrócić uwagę na potrzebę naukowej refleksji na temat nowych instytucji – galerii BWA, rozwoju autorskich galerii prywatnych i innych placówek np. Muzeum Diecezjalnego, Design Centrum Kielce, Muzeum Dialogu Kultur itp. oraz na wybitnych twórców współczesnych, których życiorysy splatały się z badanym regionem np. Marian Czapla, Wincenty Kućma, Adam Myjak, Rafał Olbiński, Paweł Pierściński, Leszek Mądzik.

          Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie załączonych formularzy zgłoszeniowych do dnia 30 czerwca 2017 r. na adres mailowy: piotr.rosinski@ujk.edu.pl . Planujemy opłatę konferencyjną wynoszącą 250 zł. W jej ramach zapewniamy druk materiałów w tomie pokonferencyjnym.

Do pobrania  karta zgłoszenia

Program. konferencji

Zapraszamy do udziału

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej                                              Prezes Oddziału Kieleckiego SHS

dr Henryk Suchojad                                                                   dr hab. Piotr Rosiński

Kielce, 30 marca 2017 r.


             Kielce, 21 września 2017 r.

 

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za zgłoszenia na konferencję Sztuka w Świętokrzyskiem w XIX i XX wieku. Sprawy organizacyjne przedstawiają się następująco:

 1. Konferencja odbędzie się dnia 23 listopada (czwartek) 2017 r.

 2. Miejsce obrad: sala konferencyjna Biblioteki Uniwersyteckiej (parter), 25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21 E, WWW.buk.ujk.edu.pl

 3. Czas wystąpień: 20 min., oprogramowanie do prezentacji – Microsoft PowerPoint 2013, Impress pakietu OpenOffice/LibreOffice

 4. Informujemy, że w związku z nowymi okolicznościami finansowymi opłata konferencyjna wynosi 70 zł, którą prosimy uiścić do 5 listopada 2017 r. Będzie przeznaczona na pokrycie kosztów administracyjno-organizacyjnych. Prosimy o wpłaty na konto:

Raiffeisen Bank Polska S.A

48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

W treści wpisujemy (tytułem): imię i nazwisko uczestnika i nazwa konferencji (Sztuka w Świętokrzyskiem)

 

 1. Zapewniamy o opublikowaniu recenzowanej książki pokonferencyjnej.

 2. Ewentualne noclegi prosimy organizować we własnym zakresie. Planujemy skromny poczęstunek w formie cateringu (w gmachu Biblioteki UJK). Wkrótce prześlemy informację o wymogach edytorskich.

   

  Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej                                              Prezes Oddziału Kieleckiego SHS

  dr Henryk Suchojad                                                                     dr hab. Piotr Rosiński