Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
i Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki

zapraszają na III konferencję pt.

 

SZTUKA W ŚWIĘTOKRZYSKIEM.

Dwory, pałace, zamki.

 

         W dniach 26 – 27 listopada 2019 r. planujemy zorganizować w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach trzecią ogólnopolską konferencję naukową mającą na celu interdyscyplinarną wymianę poglądów tym razem na temat dawnej architektury zachowanej na obszarach między Wisłą a Pilicą. Zakres terytorialny określony w tytule sesji nawiązuje do historycznych odniesień i zmieniających się na przestrzeni ostatnich dekad granic województwa kieleckiego – obecnie Województwa Świętokrzyskiego.

       Zapraszamy historyków sztuki, muzealników, historyków, architektów, archeologów, konserwatorów zabytków, prosząc jednocześnie, aby prezentowane przez nich niepublikowane wyniki badań architektonicznych, historyczno-artystycznych, technologicznych nakierowane były na konkretne obiekty z powyższego terenu. Proponujemy tematy dotyczące dzieł architektury np. „dwór polski”, pałace biskupie i magnackie, zamki – zespoły obronne, działalności architektów-budowniczych. Ponadto zagadnienia związane z wystrojem i wyposażeniem wnętrz, mecenatem artystycznym i problematyką konserwatorską.

      Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie  formularzy zgłoszeniowych do dnia 7 lipca 2019 r. na adres mailowy: piotr.rosinski@ujk.edu.pl . Zamierzamy zrealizować druk tekstów referatów w recenzowanej publikacji w (punktowanym) Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Planujemy opłatę konferencyjną wynoszącą 200 zł. pokrywającą koszty organizacyjne.

 

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej                                                Prezes Oddziału Kieleckiego SHS

           Andrzej Antoniak                                                                          dr hab. Piotr Rosiński

 

Kielce, 24 maja 2019 r.