TOM VI

DWÓR POLSKI
ZJAWISKO HISTORYCZNE I KULTUROWE

 

 

Indeks osób, osób prawnych, postaci biblijnych, mitologicznych i literackich
Opr. Zuzanna Przypkowska, red. Anna Kwaśnik-Gliwińska

Skróty:
bp biskup
gen. generał
h. herb
hr. hrabia (-ina)
ks. ksiądz
płk. pułkownik
prof. profesor
wł. właściciel (-ka)

Postacie biblijne, mitologiczne i literackie wyróżniono kursywą.
Uzupełnienia podano w nawiasach kwadratowych.

Abratkiewicz Czesław 548
Aftanazy Roman 153, 155, 165, 175, 177, 233, 325, 354, 358, 364, 369, 371, 453, 460, 463, 535, 536
Aigner Chrystian Piotr 371
Ajdukiewicz Kazimierz 231
Albani Mathias 459
Albertrandi Jan Chrzciciel 407
Alduin I Rudel 244
Aleksander II Romanow 460, 465, 467
Aleksander Wielki 451
Allegri Lorenzo 449
Alphand A. 207
Anders Władysław 425
André Édouard 207, 354
Andriolli Michał Elwiro 179, 186, 448
Anketil Rudel (vel Ridel) 244
Ankwicz Joanna, patrz Romer Joanna
Antoniewicz Wojciech 84
Arlt Ferdynand 248
Arouet François-Marie, patrz Wolter
Arystoteles 451
Asnyk Adam 251
Auers (Auwers – starosta Sztumu) 300
August III Mocny 544
Augustyniak J. 73, 74, 77, 89
Austen Jane 489, 494, 499, 529
Avreuf François 202, 205, 206
Awdańcowie 25

Babik Stanisław 555
Bacciarelli Marcello 172
Badeni Kazimierz 215
Badoero Francesco 169
Badowski Andrzej 395, 399
Bailly Jean Sylvain 408
Baliński Michał 408
Baliński-Jundziłł Stanisław 517
Balowa [Bal] Maria (Kinia) 424, 425
Bałaga Stanisław, wł. Sancygniowa 45
Bandtkie Jerzy Samuel 407
Bańburski K. 139
Bańkiewicz W. (nauczyciel muzyki w Wilnie) 458
Baranowicz Maria, patrz Jelska Maria z Baranowiczów
Bardzki J. 86
Barry Jeanne du (wł. Jeanne Bécu) 408
Barthes Roland 502
Bayle Pierre 410
Bączalska, patrz Romer z Bączalskich
Beck Antoni 172
Belina-Prażmowski Władysław 261, 264, 271-273, 276, 280, 282, 288
Benedek Ludwik 485
Beneke Paul 307
Bentkowska Barbara z domu Wilner 404
Bentkowska Kandyba, patrz Dunin-Borkowska Kandyba z Bentkowskich
Bentkowski Jacenty (Jacek) 404
Bernatowicz Feliks 410
Betlejewska Czesława 307
Bialik Wincenty 428, 429
Bielawski Michał 394
Bielikiewiczówna Felicjanna, patrz Woyna Felicjanna z Bielikiewiczów
Bielski Marcin 407
Bieńkowski Korwin 56
Bilewicz Maksymilian 399
Bilewicz Maria z Grabowskich 197
Biski R. 351
Blank Antoni 172
Blücher Gebhard Leberecht von 397
Blum (bracia z Zamościa prowadzący orkiestrę) 439
Błoński Filip, wł. Kosowa 400
Bnińska Jadwiga z Tarnowskich 434
Bobrownicka Katarzyna, patrz Męcińska Katarzyna z Bobrownickich
Bobrownicka Maria, patrz Stryjeńska Maria z Bobrownickich
Bobrownicka Marianna, patrz Skrzyńska Marianna z  Bobrownickich
Bochnig Stanisław 517
Boelcke Józef Ignacy 410
Bogoriowie 25
Bogusławski Wojciech 52, 416
Bogusz Henryk 252
Bohomolec Franciszek 408
Boileau Nicolas 410
Bolesław Kędzierzawy 23
Boni Aleksander, architekt 194
Boniecka Grażyna 312
Bończa Stanisław, patrz Karwacki Zygmunt
Borch (pani) 531
Borsa Tadeusz, autor referatu 6, 9, 231
Boski Wincenty 394, 396, 397, 399
Bossowicz (dziedzic Bosowic, gm. Stopnica) 39
Brandt Józef 331
Branicka Maria Rozalia, patrz Radziwiłł Maria Rozalia z Branickich
Branicki Jan Klemens 146, 149
Branicki Xawery 334
Branwicki Mikołaj 397
Breindl (starosta Tarnowa) 248
Brodowski Antoni 172
Brodziński Kazimierz 476, 480
Bronicowski (prawdopodobnie Bronikowski) Teodor (zm. 1846) 253
Bronikowska Anna 395, 396
Brown Lancelot (zw. Capability) 361
Brückner Aleksander 231
Brzezińska Jadwiga, patrz Kruczkowska Jadwiga z Brzezińskich
Brzeziński Józef, wł. Gulina 400
Brzozowski (proboszcz w Wojsławicach) 88
Buchwald F. (proboszcz w Dobrzechowie) 229
Buczkowski K[azimierz] 359
Budny Antoni 553
Buffon Georges Louis Leclerc de 411
Bukar Seweryn 539
Bukaty Barbara z Prozorów, żona Franciszka 454
Bukaty Franciszek, wł. Sierhiejewicz 454
Bukowski Jan 250
Bułhak Jan 514, 516, 518-520
Burbianka Irena, patrz Gorska Irena z Burbianów
Burczak-Abramowicz Maria 404
Bychowiec Janusz 453
Bystrzanowski Franciszek Xavier 197
Bystrzanowski Kajetan 197
Byszewska Maria patrz Lipowska Maria z Byszewskich

Cataneo Pietro 114, 116, 134
Catel Franciszek, architekt 51
Cervantes Miguel de 399
Cerwa Jan 505
Ceyzik Ignacy 547
Chaudon Louis Mayeul 410
Chełkowska Maria [Maniuta] z Donimirskich, żona Józefa 293, 301, 302
Chełkowski Feliks (wł. Szczęsny Piotr), syn Józefa i Marii 302
Chełkowski Franciszek, syn Józefa i Marii 302
Chełkowski Józef 302
Chlebowski B. 93
Chlewicki Teodor 394
Chłapowski Ksawery, wł. Łopuchowa 53
Chłędowski Kazimierz 493
Chodkiewicz Karol 397
Chodyński Antoni Romuald, autor referatu 6, 9, 293, 308
Chodyński Stanisław ks. 124, 129
Chodźko Aleksander 410
Cholewianka-Kruszyńska Aldona, autorka referatu 6, 9, 321
Chopin Fryderyk 254, 447, 450, 469
Chrapowicki Eustachy 154
Chreptowicz Joachim 455
Chrzanowska Eufemia, żona Salezego 190
Chrzanowska Stefania, patrz Szwajcer Stefania z Chrzanowskich
Chrzanowski Aleksander, wł. Rzeki w 1925 r. 190, 194
Chrzanowski M., wł. Mieczownicy 554
Chrzanowski Salezy, wł. Rzeki w 1874 r. 190
Chwalewik Edward 419
Chwalibóg Prosper 416
Ciccimarro (nauczyciel śpiewu) 449
Ciechanowiecki Andrzej 460
Cieszkowski August 67
Corazzi Antonio 172, 174, 176
Crescentis Piotr de 133
Cynarski S. 96, 99, 103, 104, 108
Cywińska Konstancja z Rydlów, siostra Bonawentury Mikołaja 246, 252
Cywiński Stefan 252
Czacki Tadeusz 407
Czapski Józef 422, 425, 435
Czarlińska Halina 302
Czartoryska Izabela 355, 356, 361, 371, 373, 374, 447
Czartoryski Adam 447
Czech Józef 411
Czepkowski (kucharz Gorskich z Birżynian) 162
Czerkawska Maria, po mężu Mauthnerowa, poetka 232
Czetwertyński 553
Czołhański Kazimierz 232
Czosnowski Wincenty 395
Czyżewska Maria, patrz Koźmian Maria z Czyżewskich
Czyżewski Antoni, dzierżawca Żerosławic 88

Ćwiertak Edward, autor referatu 5, 8, 23, 25, 34, 47

Daily Cesar, wydawca 227
Dankl Victor gen. 275
Darwin Karol 495, 496
Davout Louis Nicolas 456
Dawid I Szkocki 244
Dąbrowski Jan Henryk gen. 476, 477, 480
Dąbska Halina, patrz Donimirska Halina z Dąbskich
Dąmbski (biskup) 129
Dellile 371
Dembińska Jadwiga z Szeptyckich [Henrykowa], po śmierci męża siostra zakonna Henryka 378
Dembińska Katarzyna, z Szeptyckich [Antoniowa] 378
Dembiński Ignacy, wł. Gór 41
Dembiński Józef, wł. Gór 41
Dembiński Juliusz, wł. Gór 41
Dembowski Antoni Sebastian 129
Dembowski Edward 247, 248
Demska-Trębacz Mieczysława, autorka referatu 6, 9, 437
Denner Balthasar 418
Derda Bogumiła, patrz Rydel Bogumiła z Derdów
Deskur Andrzej, wł. Sancygniowa od 1860 r. 45
Deskur Jan, wł. Sancygniowa 45
Deskur Józef, wł. Sancygniowa od 1834 r. 44
Deskur Józef Marian (1861-1915), syn Andrzeja, wł. Sancygniowa od 1900, malarz 45
Deskurowie 46
Dębińscy 32
Dieszczinowski (pedagog z Wilna) 456
Długosz Jan 93, 508
Dmochowski Franciszek Salezy 408, 412
Dmowski Roman 65
Doliński Wojciech 439
Domaszewski Feliks 400
Dombrowska Anna 153
Dombrowski Trajan 153
Donimirska Bogumiła 308
Donimirska Celina, córka Kazimierza i Marii 306, 307
Donimirska Elżbieta, córka Kazimierza i Marii 306
Donimirska Halina z Dąbskich 299
Donimirska Józefa z Sampławskich, żona Wiktora 299
Donimirska Magdalena z Sas Jaworskich 299
Donimirska Maria z Rzepnikowskich (1890-1942), żona Kazimierza, również jako Brochowicz) 293, 298, 299, 301-306, 308
Donimirska Maria, patrz Chełkowska Maria z Donimirskich
Donimirska Teresa, córka Kazimierza i Marii 306
Donimirska Wanda z Sikorskich (1890-1974), żona Witolda 299, 301, 302, 304, 306, 308
Donimirska Zofia, z domu Mittelstaedt, żona Jana 299, 302
Donimirski Bolesław, wł. Cygus 299, 302
Donimirski Gustaw, wł. Zajezierza 298
Donimirski Henryk, wł. Zajezierza 299
Donimirski Jan 295, 299, 302
Donimirski Józef 299, 302
Donimirski Kazimierz (1880-1947) 293, 298, 299, 301-304, 306
Donimirski Kazimierz, syn Kazimierza i Marii 306, 307
Donimirski Marian, syn Kazimierza i Marii 306
Donimirski Mieczysław, syn Kazimierza i Marii 306
Donimirski Stanisław, syn Kazimierza i Marii 299, 306, 308
Donimirski Wiktor 299
Donimirski Witold (1874-1939), wł. Czernina 295, 298, 299, 301, 302, 306
Donimirski Zbigniew, syn Kazimierza i Marii 306
Donimirski Zygmunt (ur. 1911), wł. Czernina 299
Donimirski Zygmunt, wł. Kożuszek 299
Douchy Constantin 56
Dowbor-Muśnicki Józef 293
Drzewiecka Maria 378, 379
Drzewiecki Józef 407
Dumas Aleksander 410
Duniewicz Anna (ur. 1954) z domu Hetnał, żona Juliana 257
Duniewicz Irena (ur. 1979), córka Juliana i Anny 257
Duniewicz Jakub (ur. 1980), syn Juliana i Anny 257
Duniewicz Julian 257
Dunin-Borkowska Julia, córka Kaliksta i Kandyby 418
Dunin-Borkowska Kamila, córka Kaliksta i Kandyby 415, 418
Dunin-Borkowska Kandyba z Bentkowskich (zm. 1878), żona Kaliksta 404, 413, 415-418
Dunin-Borkowska Łucja, córka Sabiny, patrz Hornowska Łucja z Dunin-Borkowskich
Dunin-Borkowska Matylda, córka Kaliksta i Kandyby 416
Dunin-Borkowska Sabina z Dunin-Borkowskich, córka Kaliksta i Kandyby 415, 417, 418
Dunin-Borkowska Tekla z Markowskich, żona Michała, matka Kaliksta 403
Dunin-Borkowski Adolf, mąż Sabiny 418
Dunin-Borkowski Kalikst (1791-1854), syn Michała i Tekli, wł. Klimaszówki 403-407, 409, 412-419
Dunin-Borkowski Kalikst, syn Konstantego, wnuk Kaliksta, ostatni wł. Klimaszówki 418, 419
Dunin-Borkowski Klemens, brat Kaliksta 404, 413
Dunin-Borkowski Konstanty, syn Kaliksta i Kandyby 418, 419
Dunin-Borkowski Michał, ojciec Kaliksta 403, 404
Dunin-Karwicki Józef 331, 335, 340, 342
Dunin-Rajecki Konstanty 518
Dunin-Wąsowicz Kazimierz 399
Dunin-Wąsowicz Michał, syn Kazimierza, wł. Smogorzowa 395, 397-400
Düringer Hans 307
Dużyk Józef 243
Dwernicki Bolesław 329, 341, 346
Dwernicki Jerzy 341, 346, 352
Dworzaczek Włodzimierz 426, 427, 436
Dybowski Janusz 501
Dzieduszycka Anna, patrz Szeptycka Anna z Dzieduszyckich
Dzieduszycka Magdalena, patrz Morska Magdalena z Dzieduszyckich
Dzieduszycki Włodzimierz, wł. Zarzecza 333, 536, 544
Dziekoński Tomasz S. 408

Elsner Józef 450, 491
Elżbieta (sekretarka Juliusza Friedberga, przygarnięta przez rodzinę) 232, 235, 236
Elżbieta Węgierska św. 406
Epstein Mieczysław (1883-1914) 176-178
Epsztein Tadeusz, autor referatu 6, 9, 403
Erzberg Matthias 300
Esterhazy Elżbieta z Tarnowskich 434
Eustachiewicz Lesław 495

Falkenstein Karl 408
Fedoruk Anatolij 464, 466, 467
Felsztyński Stefan 273, 279
Fénelon François de 410
Fenikowski Franciszek 501, 512
Fibak Wojciech 217
Field John 441
Firlejówna Zofia 103
Fischer Stanisław 472
Flasza Jan, autor referatu 6, 10, 471, 472, 473
Flasza Małgorzata 472
Florgy Dumont de 408
Florian (mieszczanin wykupujący wójtostwo Wodzisławia) 92
Franciszek św. 398
Franciszek Salezy św., teolog, filozof 406
Frey J[ohann] Z[acharias], grafik 361
Friedberg Johan Nepomuk Stefan Salomon von 232, 234
Friedberg Juliusz von, wnuk Johana Nepomuka 231, 232, 236
Friedberg Maria von z domu Malina, żona Juliusza 232, 236
Friedberg Wilhelm von (1873-1941) 32, 237
Friedmann Ignacy 449
Fryderyk Wilhelm, król pruski 49
Fulde Helena, matka Janiny 311
Fulde Janina, patrz Konarska Janina z domu Fulde

Gacki Józef 507, 508
Galfridus Rudel (vel Ridel) 244
Gameren Tylman van 127
Gaume Jean Joseph 406
Genlis Stéphanie F. de 410
Gertruda (ksieni, córka Henryka Pobożnego) 49
Gerwazy Rudel (vel Ridel) 244
Gębicki Jan 117
Giełdziński Lesser 307
Gilly David 51
Ginain Paul 214
Gisleni Jan Baptysta 117
Giżycki Franciszek Ksawery 374
Gliński Waldemar 92
Gloger Zygmunt 143, 458, 461
Glogerowa Aleksandra z Jelskich, żona Zygmunta 454, 455, 457, 458, 460, 461, 463, 468
Glücksberg Jakub 406
Głębocki Aleksander 348
Głębocki Mieczysław 348
Głowa Barbara patrz Rydel Barbara z domu Głowa
Głowacki Janusz 501
Głuchowski Janusz (1888-1964) 272
Godebski Cyprian (poeta, powstaniec) 410, 547
Godfryd Rudel (vel Ridel) 244
Godiat Aniela, patrz Gorska Aniela z domu Godiat
Goetz Jan Albin 137
Goetz Maria Pia, córka Jana Albina, patrz Komornicka Maria Pia
Gołębiowski Łukasz 505
Gołębiowski Seweryn 502, 507
Gołuchowski (zm. 1846), szwagier Bonawentury Mikołaja Rydla 252
Gołuchowski Erazm 253
Gołuchowski Ludwik (zm. 1846) 252
Gołuchowski Walery (zm. 1846) 252
Gołuchowski Zygmunt 253
Gomoliński Jan 84
Gomońska Salomea, patrz Rydel Salomea z Gomońskich
Gomóła Anna, autorka referatu 7, 10, 501
Gomółka Mikołaj 502, 503
Goniewska Zofia z Koźmianów, I voto Przewłocka, bratanica Kajetana Koźmiana 439, 441-444, 448-450
Goniewski Konstanty (1820-1886), mąż Zofii 441-443, 448-450
Gordon Franciszek, wł. Żelaznej 395-400
Gorska Aniela z domu Godiat, żona Adama 154
Gorska Anna z Gorskich, córka Napoleona i Ewy Platerówny, żona Tomasza 155, 162
Gorska Anna, córka Tomasza i Anny Gorskiej 155, 162
Gorska Ewa z Platerów, II żona Napoleona 155
Gorska Irena z Burbianów, I żona Napoleona 155
Gorska Janina, córka Tomasza i Anny Gorskiej 155
Gorska Józefa, córka Napoleona i Ireny Burbianki 155
Gorska Magdalena, córka Tomasza i Anny Gorskiej 155, 162
Gorska Maria, córka Napoleona i Ireny Burbianki 155
Gorska Teresa, córka Tomasza i Anny Gorskiej 155
Gorska Zofia, córka Napoleona i Ireny Burbianki 155
Gorski Adam (1787-1850) 154, 165
Gorski Antoni (starosta telszewski, XVIII w.) 153
Gorski Antoni (syn Napoleona i Ewy Platerówny, XIX w.), wł. Birżynian od 1897 r. 155, 162, 166
Gorski Antoni (syn Tomasza i Anny Gorskiej), dziedzic Szawkian 155
Gorski Ludwik, syn Michała 154
Gorski Michał (zm. 1776), wł. Birżynian 153, 154, 160, 162
Gorski Mikołaj h. Nałęcz, stolnik mścisławski, od 1667 wł. Birżynian 151
Gorski Napoleon Ludwik Tytus, syn Ludwika 154, 155
Gorski Tomasz, wł. Szawkian 155
Gorski Wacław Kazimierz, syn Napoleona i Ireny Burbianki 155
Goszczyński Seweryn 412, 478
Gottschalk Wilhelm 36
Górnicki Łukasz 503
Górska Janina 349, 352
Górski Kazimierz h. Odrowąż, wł. Węchadłowa 29
Górski Stanisław h. Odrowąż, wł. Gór i Węchadłowa 40
Grabińska Zofia [z Kamockich, wł. Fryszerki] 555
Grabowska Helena z Reszków, wł. dóbr Garnek 197
Grabowska Maria, córka Heleny, patrz Bilewicz Maria z Grabowskich
Grabowski Aleksander, wł. Tołkaczewicz 350
Grimm bracia (wł. Wilhelm Karl i Jacob Ludwig Karl) 446
Grochowski Achacy 140
Grodzicki Franciszek 197
Gryfici 25
Grzegorz XVI papież 449
Grzębska Antonina, córka Tekli, patrz Tarnowska Antonina z Grzębskich
Grzębska Tekla ze Stadnickich, wł. Łabuń od 1817 r. 377
Grzębski Stanisław h. Jastrzębiec, wł. Łabuń od 1801 r. 377
Grzmot-Skotnicki Stanisław (1894-1939) 262, 272
Grzybowski Andrzej 352
Grzybowski Wincenty, furman Potockich 341
Gürtel Roman 514
Gutaker Kazimierz 501
Gwagnin Aleksander 407
Gwilhelm (protoplasta rodu Romerów) 139

Hade (angielski oficer podróżujący z Paderewskim) 303
Haller Józef 293, 300, 305
Hałata Anna, autorka referatu 5, 8, 169, 187
Hanka-Kulesza Stefan (1892-1964) 272
Hassman Tomasz 394
Haur J. 129
Heldensfeld Anton Meyer von 95, 106
Hempel Leon 262
Henryk I Beauclerc, król Anglii 244
Henryk Pobożny 49
Henryk Walezy, król Polski 501
Hetnał Anna, córka Jana i Marii Barbary, patrz Duniewicz Anna
Hetnał Jan 257
Hetnał Joanna, córka Jana i Marii Barbary, patrz Sarna Joanna
Hetnał Maria Barbara (ur. 1928), z domu Rydel, żona Jana 257
Hildebrand (baronowa) 531
Hindenburg Paul 266, 305
Hitler Adolf 430
Hoffman Mieczysław Bolesław 555
Hof[f]manowa Klementyna z Tańskich 508, 509, 510
Hofman, autor Notatek pośmiertnych 404
Holewiński Mirosław, autor referatu 6, 9, 271
Hoppen Jerzy 514, 520
Horacy 250
Hornowska Łucja z Dunin-Borkowskich, żona Józefa 418
Hornowska Maria (1875-1944), córka Łucji 404, 406, 417-419
Hornowski Józef 419
Horoch (baron), znajomy I. J. Paderewskiego 350
Horodyski Andrzej (z Kociubińców) 558
Horwatt Stanisław, wł. Chabna 336
Hoszard Franciszek, lekarz 474
Hruszwicka Stanisława z Jelskich, żona Michała 457
Hruszwicki Michał, wł. folwarku Wyhonicze 457, 459, 460
Hubicki Ludwik (zm. 1846) 253
Hühn Ludwik 66
Humboldt Alexander von 404
Husarski Wacław 513

Iliński Janusz, wł. Romanowa 329
Iwaszkiewicz Jarosław 336, 343, 346, 350

Jabłonowski Piotr 394
Jabłoński Antoni (1896-1920) 272
Jackowska Anna z Schillerów, żona Tadeusza Gustawa 62
Jackowski Maksymilian, ojciec Tadeusza Kryspina, wł. Pomarzanowic 62
Jackowski Tadeusz Gustaw, syn Tadeusza Kryspina 62
Jackowski Tadeusz Kryspin (1859-1924), wł. Wronczyna od 1899 62
Jadwiga, córka Kazimierza Wielkiego, żona księcia Gwilhelma 139
Jaeger W. 248
Jahoda Robert 423
Jakimowicz Teresa 106, 108, 503-505, 507, 510
Jakub z Koniecpola, wł. Wojsławic do 1476 r. 74
Jan III Sobieski, król Polski 219, 245, 536
Jan Paweł II papież 390, 428, 429
Jan z Brzezia 96
Jan z Ostroga 400
Janczar Michał 407
Janczy Jakub ks., proboszcz żegociński 475
Janinowie 25
Janisławski Zbigniew, wł. Woli Żółkiewskiej 552
Janko z Czarnowa 93
Jankowski Edmund 354, 357, 358, 362-369, 375
Jaroszewski Tadeusz S. 11, 169, 170, 186
Jaworski Eugeniusz 506, 507
Jekyll G. 359
Jelska Aleksandra,córka Aleksandra i Heleny, patrz Glogerowa Aleksandra z Jelskich
Jelska Helena z Kałęczyńskich, żona Aleksandra 461
Jelska Ludwika z Koziełłów, I żona Michała 460
Jelska Ludwika ze Stenbergów, żona Karola 457
Jelska Maria z Baranowiczów, II żona Michała 460
Jelska Róża z Prozorów, żona Stanisława, dziedziczka Dudzicz 454-456
Jelska Stanisława, córka Karola i Ludwiki, patrz Hruszwicka Stanisława z Jelskich
Jelska Zofia, córka Michała i Marii, patrz Uniechowska Zofia z Jelskich
Jelski Aleksander (1834-1916), syn Karola i Ludwiki, wł. dworu w Zamościu k. Dudzicz 457-461, 468, 469
Jelski Andrzej, współautor referatu 6, 10, 453, 454, 456, 457, 459, 468, 469
Jelski Jan (1864-1930), syn Aleksandra, ostatni dziedzic Zamościa 461
Jelski Józef (zm. 1885), syn Karola i Ludwiki 457
Jelski Karol (Stanisławowicz) (1789-1857), syn Stanisława i Róży, wł. Dudzicz 456-460, 469
Jelski Michał (1831-1904), syn Karola i Ludwiki, wł. Dudzicz 455, 457-462, 464, 469
Jelski Stanisław (1740-1829), I wł. Dudzicz 454-456
Jelski Wilhelm 465
Jelski Władysław 443
Jeske-Choiński Teodor 495
Joachim Joseph 450
Jodłowski J. 553
Johnston Bill, mąż Katarzyny 257
Johnston Katarzyna z Rydlów (ur. 1954), I voto Szmigielska, córka Jacka i Marii 257
Julia, niania(?) Herutka Kieniewicza 350 patrz Kieniewicz Hieronim, syn Antoniego
Jundziłło Józef 411

Kaczmarkiewicz Józef 88
Kaden-Bandrowski Juliusz 423
Kajzer Leszek, autor referatu 5, 8, 73, 74, 86, 89, 90, 108
Kalinka Walerian 497
Kalinowski Zdzisław 185
Kałęczyńska Helena, patrz Jelska Helena z Kałęczyńskich
Karłowicz Jan 446, 448
Karłowicz Mieczysław, syn Jana 448
Karłowiczówna (prowadziła Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego na Snopkowie we Lwowie) 235
Karol II Łysy 244
Karol V Habsburg 421
Karol VI Habsburg 528
Karol Wielki 244
Karwacki Zygmunt (1893-1916, pseud. Stanisław Bończa) 261, 272
Katarzyna II Wielka 329
Kawałko Danuta R., autorka referatu 6, 9, 377
Kawe Jerzy de 381
Kazimierz Jagiellończyk 96
Kazimierz Sprawiedliwy 23
Kazimierz Wielki 92, 139, 473
Kępiński Henryk, brat Ludwika, wł. Nieznanowic 485
Kępiński Ludwik, wł. dworu w Pierzchowcu 482, 485
Kęstort Jan Sebastian 151
Khengarji Maharao of Kutch, maharadża wyspy Kutch 425
Kicki August, ojciec Kajetana 178
Kicki Kajetan hr., wł. Orłowa Murowanego 170, 178, 181, 183-187
Kieniewicz Antoni, wł. Dereszewicz 323, 324, 334-338, 346, 348, 350, 351
Kieniewicz Hieronim [Herutek], syn Antoniego 350
Kieniewicz Magdalena (Maduszka), żona Antoniego 337, 350
Kierwiński (zm. 1846), szwagier Bonawentury Mikołaja Rydla 252
Kieszkowski, dyrektor Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie 215
Kieszkowski Witold 514, 520
Kiferling, pedagog z Wilna 456
Kiliński Jan 407
Kitowicz Andrzej (Jędrzej) ks. 149, 407
Kleczyński Bohdan 326
Kleeberg Franciszek 231
Klińska Maria 74-76, 78, 80-83
Kluk Krzysztof 411
Kłos Juliusz 514, 519, 520
Kłosińska Krystyna 492, 494, 498
Kłossowska Maria, patrz Łuszczkiewicz Maria
Kmicic-Skrzyński Ludwik (1893-1972) 272
Kmita Józef 254
Knercer Wiktor 388
Kniaziewicz Karol, gen., wł. Czarkowów 42
Kniaźnin Franciszek 409
Knoll Feliks 404
Kobyłecki W. 88
Koceniak J. 129
Kochanowski Jan 409, 502, 503, 507-510
Kochanowski Mikołaj, kuzyn Jana 508
Koczanowski, szlachcic z Korzennej 546
Kokoschka Oskar 35, 47
Kolberg Oskar 445-447
Kolski Alfons 68
Kołłątaj Hugo 407
Kołodziejski S. 93, 95
Komoniecki A. 245
Komornicka Maria, synowa Stefana 137, 139, 140
Komornicka Maria Pia z Goetzów, żona Stefana 137
Komornicki Aleksander, wł. dóbr Rzeki w XVIII w. 190
Komornicki Jan, wł. dóbr Rzeki w XVIII w. 190, 193
Komornicki Michał, wł. dóbr Rzeki w XVIII w. 190
Komornicki Stefan, historyk sztuki 137
Komornicki Urban, wł. dóbr Rzeki w XVIII w. 190
Komorowski Tadeusz „Bór” 426
Konarska Janina (1880-1949), z domu Fulde, żona Maksymiliana 309, 311, 314, 319
Konarska-Łosiowa Krystyna (1910-2002), córka Maksymiliana 309, 312
Konarski Andrzej (1917-1981), syn Maksymiliana 309
Konarski Maksymilian (1875/1876-1937), wł. Kluczewska 309, 311, 314
Konarski Stanisław (1908-1968), syn Maksymiliana 309, 310, 311
Kondratowicz Ludwik, patrz Syrokomla Władysław
Kondratowicz-Miliszkiewicz Łucja 552, 556
Konopacki Szymon 412
Konopka Prosper (zm. 1846) 253
Konstanty Elżbieta, prawnuczka Włodzimierza Tetmajera 254, 255
Konstanty Zbigniew, mąż Elżbiety 254, 255
Kopczyński Onufry 410
Koperska Józefina, patrz Treskow Józefina von z Koperskich
Korczak-Stecki (powstaniec) 347
Korfanty Wojciech 293
Korniłłowiczówna Maria 495
Korzeniowski Józef 404, 410
Kosowska Ewa 490, 491, 511
Kossak Juliusz 177, 331
Kossak Wojciech 177
Kossak-Szczucka Zofia 338, 497
Kostek-Biernacki Wacław 265
Kościuszko Tadeusz 397, 454, 477
Kotarski Karol (zm. 1846) 253
Kowalczyk Jerzy 100, 101, 103, 105, 381
Kowalski Jerzy 289
Kowerska Zofia z Przewłockich (1845-1929), żona Stefana Franciszka 439, 441-443, 446, 449
Kowerska Zofia Antonina, córka Zofii, patrz Rządzina Zofia Antonina z Kowerskich
Kowerski Jan, przyrodni brat Zofii Antoniny 447
Kowerski Stefan Franciszek (1824-1901) 441, 442
Kowerski Stefan Kazimierz (1866-1948), syn Zofii i Stefana Franciszka, wł. Józwowa 442, 444
Koziełło Ludwika, patrz Jelska Ludwika z Koziełłów
Koźmian Andrzej Alojzy (także błędnie jako Antoni Alojzy) 437, 442
Koźmian Andrzej Edward (1804-1864), syn Kajetana i Anny, wł. Piotrowic 216, 217, 438, 443, 447, 450, 451
Koźmian Anna z Mossakowskich, żona Kajetana 438
Koźmian Anna ze Skarbek-Kiełczewskich, żona Andrzeja Alojzego 437
Koźmian Henryk, syn Wincentego, wł. Gałęzowa 445, 446
Koźmian Jan, syn Jana i Wiktorii Radeckiej-Mikulicz 439, 442
Koźmian Jan (zm. 1818), syn Andrzeja Alojzego i Anny Skarbek-Kiełczewskiej, brat Kajetana 439, 442
Koźmian Józefa, córka Henryka i Marii Czyżewskiej 445, 446
Koźmian Kajetan (1771-1856), syn Andrzeja Alojzego i Anny Skarbek-Kiełczewskiej 216, 437-440, 444, 445, 447, 450
Koźmian Maria z Czyżewskich, I żona Henryka 445
Koźmian Maria z Rzątkowskich, II żona Henryka 446, 447
Koźmian Maria, patrz Michałowska Maria z Koźmianów
Koźmian Seweryn, syn Jana i Wiktorii Radeckiej-Mikulicz 439, 442
Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda i Teofili 216, 217
Koźmian Stanisław Egbert, syn Jana i Wiktorii Radeckiej-Mikulicz 439, 442
Koźmian Teofila ze Skrzyńskich, żona Andrzeja Edwarda 216, 438
Koźmian Wiktoria z domu Radecka-Mikulicz, żona Jana 439
Koźmian Wincenty, syn Andrzeja Alojzego i Anny Skarbek-Kiełczewskiej, wł. Gałęzowa 445
Koźmian Władysław (ur. 1859), syn Henryka i Marii Rzątkowskiej 440, 446, 447
Koźmian Zofia, patrz Goniewska Zofia z Koźmianów
Krasicka Aleksandra (ur. 1833), córka Aleksandra Józefa i Henryki 523, 524, 532
Krasicka Henryka z Męcińskich (1809-1861), żona Aleksandra Józefa 521-524, 528, 529, 531-533
Krasicka Jadwiga (ur. 1839), córka Aleksandra Józefa i Henryki 523, 524, 526, 532
Krasicka Laura (ur. 1834), córka Aleksandra Józefa i Henryki 523, 524, 532
Krasicka Teofila, matka Aleksandra 524
Krasicki Aleksander Józef, wł. Dubiecka 523, 524, 527, 528
Krasicki August 262
Krasicki Ignacy 409, 481
Krasicki Maciej, ojciec Aleksandra 526
Krasińska Agnieszka hr. 396
Krasiński Zygmunt 67, 412, 447, 497
Kraszewski Józef Ignacy 404, 410, 542
Kraszewski Stanisław 555
Kremer Józef, ojciec Heleny 249
Kremer Helena, patrz Rydel Helena z Kremerów
Krescentyn Piotr 503
Kromer Marcin 407, 502
Kronenberg Walerian 206-208
Kropiński Ludwik 417
Kruczkowska Jadwiga z Brzezińskich 473
Kruczkowski Marcin 473
Kryński Józef 88
Krzeczunowicz Leon 431
Krzewicka-Romera Karolina, współautorka referatu 5, 8, 32, 35
Krzyżanowski K. (nauczyciel gry na skrzypcach w Wilnie) 458
Kubiak Ewa, autorka referatu 5, 8, 113, 114, 121
Kubiczek Julian 197
Kucharska Jolanta B., autorka referatu 7, 10, 168, 513, 516
Kuczewski (dziedzic Kwasowa, woj. Świętokrzyskie) 36
Kulczycka-Saloni Janina 495
Kulus Violetta 207
Kuropatnicki Ewaryst Andrzej 409
Kurpiński Karol Kazimierz 450
Kurzątkowska Alicja 377, 385
Kutyłowski Roman 322, 323, 325, 326, 335, 337, 343, 348

La Harpe Jean François de 410
Lachner Franz 458
Lamé Fleury Jules Raymond 411
Lanci Franciszek Maria 374
Lanckorońscy h. Zadora 5, 91, 102, 104, 105, 108,
Lanckorońska Zofia z Firlejów, żona Samuela 103
Lanckoroński Franciszek z Wodzisławia 103
Lanckoroński Hieronim 103, 104
Lanckoroński Jan (zm. 1564), wł. Wodzisławia w XVI w. 94, 99, 101-103, 109
Lanckoroński Krzysztof (zm. 1591), syn Jana, kasztelan radomski 103
Lanckoroński Maciej, wł. Brzezia rezydujący w Dębnie w XVIII w. 105, 106
Lanckoroński Mikołaj (zm. 1597), podkomorzy królewski, wł. Brzezia 103
Lanckoroński Pakosław Kazimierz 103
Lanckoroński Samuel (zm. 1634), wnuk Jana 103
Langie Adam 257
Langie Helena z Rydlów (1874-1920), córka Lucjana i Heleny, siostra poety 249, 257
Larisch, wł. pałacu w Krakowie 227
Latoszewski Z. 302
Lavaux Ludwik de 240
Lebowski Stanisław 264
Lechoń Jan 62
Lelewel Joachim 407
Lemierz Jacek, wachmistrz 274
Lenczowski Kosma 277, 279
Lenné Peter Joseph (architekt ogrodów) 51
Lessel Franciszek 450
Lessel Wincenty 450
Leszetycki Teodor 449
Leśniewska Dorota, autorka referatu 5, 8, 49
Liebknecht (w tekście błędnie Libknecht) Karol 305
Limanowski Bolesław 447
Linde Samuel Bogumił 410
Lipiński Karol 450, 458
Lipowska Maria z Byszewskich 369, 370
Lisowski Franciszek ks.(1876-1939), bp tarnowski 428, 429
Lissowski Antoni, wł. Przyłęku w 1819 r. 394, 400
Liszowicz Wacław, protoplasta rodu Zarębów 74
Lorentz Stanisław 514, 516, 518-520
Loyola Ignacy św. 406
Lubelski Józef ks. (1884-1943), kanonik katedralny tarnowski 428, 429
Lubicz-Wojciechowski Józef (zm. 1823), wł. Kierlikówki 473, 477
Lubomirski Stanisław, wł. Łabuń na Wołyniu 379
Luchter-Krupińska Lidia, autorka referatu 5, 8, 137
Ludwik Pobożny 244
Luksemburg Róża 305
Luther Herman, wł. Łopuchówka w 1881 r. 64
Luther Jadwiga 54
Luther Katarzyna Ida Malwina, żona Albrechta von Treskow 54
Luther Maria, wł. dworu w Łopuchówku 64

Łabędziowie 25
Łabuński Zenko (Zanko) 377
Łącka K., dziedziczka Rzeki w 1907 r. 190
Łempicka Maria z Michałowskich, wł. Krzysztoforzyc 229
Łempicki Dominik, syn Marii 229
Łopaciński Hieronim 446, 448
Łoś Adam hr. 312
Łoś Krystyna, patrz Konarska-Łosiowa Krystyna
Łoś Magdalena hr. 312
Łoziński Bolesław 417
Łoziński Jerzy 122
Łoziński Władysław 504, 506, 510
Łubieński Konstanty (1910-1977), komendant obwodu AK 431, 432
Łubieński Maciej, prymas 121
Łuszczkiewicz Antoni (1838-1886) 281
Łuszczkiewicz Edward (1867-1929), syn Stefana i Marii z Kłossowskich 281, 282, 291
Łuszczkiewicz Edward (zm. 1973), syn Edwarda, brat Michała, ostatni wł. Zagajów 282
Łuszczkiewicz Maciej, syn Edwarda, brat Marii 282, 288
Łuszczkiewicz Maria z Kłossowskich, żona Stefana 281
Łuszczkiewicz Michał (zm. 1945), syn Edwarda 282
Łuszczkiewicz Stefan (1896-1978), syn Edwarda 282
Łuszczkiewicz Stefan, wł. Zagajów od 1869 281
Łuszczkiewicz Władysław (1828-1900) 281
Łuszczkiewicz-Jastrzębska Maria, córka Edwarda, siostra Macieja 282, 283, 288, 289
Łyskowska Anna, patrz Sikorska Anna z Łyskowskich

Macharski Franciszek kard. 254, 255
Maciaszek (żołnierz polski) 302
Maciejewski Roman 254, 429
Maciejowska-Bujak Katarzyna, autorka referatu 5, 8, 13
Maciejowski Samuel bp 105
Majchrowski Stefan 501-503, 505, 506, 512
Malczewski Rafał 422, 424
Malina Maria, patrz Friedberg Maria von z domu Malina
Małachowski Aleksander 422, 425, 429
Małyszko S. 78, 79, 81
Manteuffel-Szoege Ryszard 336, 343, 351
Mańkowska Anna z Michałowskich 219
Marcinkowska Jadwiga 508
Marconi Henryk 181, 182, 184
Marczewski Antoni, wł. Świetlikowej Woli 397, 399
Maria Stuart 243
Markowska Eleonora ze Stadnickich, żona Franciszka 403
Markowska Tekla, córka Franciszka i Eleonory, patrz Dunin-Borkowska Tekla z Markowskich
Markowski Franciszek, kasztelan sanocki 403
Marmontel Jean F. 408
Marszałkowic Mikołaj, patrz Mikołaj z Brzezia
Martuszewska Anna 499
Marylski Antoni 422
Marylski Eustachy 408
Marynowska Sabina, patrz Rydel Sabina z Marynowskich
Marynowska Stefania, patrz Rydel Stefania z Marynowskich
Maszyński M. 366
Matejko Jan 219
Matuszewski (profesor fizyki, u którego w domu mieszkał Chopin) 450
Mauthnerowa Maria z Czerkawskich, patrz Czerkawska Maria
Memling Hans 307
Merczynga H. 94
Merlini Domenico 381
Meyer P. 49
Męcińska Henryka, córka Wincentego, patrz Krasicka Henryka z Męcińskich
Męcińska Katarzyna z Bobrownickich, żona Wincentego 522
Męciński (hr. z Dukli) 246
Męciński Wincenty, członek Stanów Galicyjskich 522
Michalska Agnieszka, współautorka referatu 5, 8, 32, 35
Michałowscy h. Jasieńczyk 5, 213, 226, 227,
Michałowska Anna, córka Romana i Marii Koźmian, patrz Mańkowska Anna
Michałowska Helena, córka Romana i Marii Koźmian 219
Michałowska Irena z Żółtowskich, żona Władysława (mł.) 219
Michałowska Justyna z Uniatyckich, żona Władysława (st) 217
Michałowska Maria, córka Piotra, patrz Łempicka Maria z Michałowskich
Michałowska Maria, córka Romana i Marii Koźmian 219
Michałowska Maria z Koźmianów, żona Romana (st) 216, 219, 438
Michałowski Aleksander 425
Michałowski Józef (1870-1956), syn Romana i Marii Koźmian 218
Michałowski Józef (brat Romana st.), wł. Witkowic 217, 229
Michałowski Józef, syn Władysława i Ireny Żółtowskiej 219
Michałowski Piotr, malarz, brat Władysława (st) 217, 219
Michałowski Piotr, syn Władysława i Ireny Żółtowskiej 219, 229
Michałowski Roman (mł.), syn Władysława i Ireny Żółtowskiej 219
Michałowski Roman hr. (st.), bratanek Piotra (malarza), wł. Dobrzechowa 216-220, 227, 229
Michałowski Stefan, syn Władysława i Ireny Żółtowskiej 219
Michałowski Władysław (mł.) (1865-1926), syn Romana i Marii Koźmian, dziedzic Dobrzechowa 218, 219, 227
Michałowski Władysław (st.), brat Piotra malarza 217
Mickiewicz Adam 410, 412, 460, 479, 481, 486, 491, 497, 498, 545
Migórski J., pisarz-asesor w Kaliszu 201
Mikołaj z Brzezia (zw. Marszałkowic) 96
Mikołajczyk Jacenty 240, 250
Mikołajczykówna Anna Maria, córka Jacentego, patrz Tetmajer Anna Maria z Mikołajczyków
Mikołajczykówna Jadwiga, córka Jacentego, patrz Rydel Jadwiga z Mikołajczyków
Milewski J. 350
Miliszkiewicz Grzegorz, autor referatu 7, 10, 549-551, 556
Miłobędzki Adam 116
Mimey [Maximilien Émile], (architekt) 227
Mirecki Kajetan (zm. 1818), wł. Gębarzowa 394, 397, 398, 400, 401
Mittelstaedt Zofia, patrz Donimirska Zofia z domu Mittelstaedt
Młodecki Jan Kazimierz, wł. Warakowicz 328, 335
Mniszek S. 429
Mocenigo Leonardo 169
Monika św. 406
Moniuszko Stanisław 448, 469
Moniuszkowa Elżbieta z Możarskich, matka Stanisława 448
Moraczewski Julian Koryat, wł. dóbr Garnek w 1880 r. 197
Morawiecka Teofila patrz Rydell Teofila z Morawieckich
Morawska Aleksandra 308
Morawska Jadwiga z Reyów, żona Seweryna 427, 436
Morawski Franciszek, gen. poeta 444
Morawski Seweryn (1922-1968), żołnierz AK 427
Morawski Szczęsny, wł. Stronia 474, 475
Morska Magdalena z Dzieduszyckich, wł. Zarzecza 368, 373, 537, 542
Morstin Krzysztof, syn Niny 435
Morstinowa Nina (właśc. Karolina Joanna) z Mycielskich 434
Morżowska Antonina 441, 449
Mosebach Hedwig 54
Mossakowska Anna, patrz Koźmian Anna z Mossakowskich
Mostowski Tadeusz 408, 414
Moszyński F. A. 356, 371
Mrożewski Andrzej 254
Mycielska Cecylia, ciotka Franciszka, Jana Zygmunta, Zygmunta i Kazimierza 434, 435
Mycielska Helena z Balów (1904-1993), żona Jana Zygmunta 424
Mycielska Maria z Szembeków, matka Franciszka, Jana Zygmunta, Zygmunta i Kazimierza 430
Mycielska Nina (właśc. Karolina Joanna), patrz Morstin Nina z Mycielskich
Mycielski Franciszek 435
Mycielski Jan Zygmunt (1902-1972), wł. Wiśniowej 424, 435
Mycielski Jerzy 218, 219, 220
Mycielski Kazimierz 424, 435
Mycielski Zygmunt (1907-1987) 425, 429, 435
Myszkowski Piotr, bp krakowski 103
Myśliński Krzysztof, autor referatu 5, 8, 91, 111

Nagórska Barbara, patrz Wężyk Barbara z Nagórskich
Napoleon I Bonaparte 246, 463, 477
Naruszewicz Adam 407, 409
Nax Jan Ferdynand (architekt) 43
Nekanda Trepka W. 139
Neuhaus und St. Mario Leontine von, żona Wilhelma von Friedberg 232
Neumann Ernest, wł. sklepu fotograficznego 553
Niegodzice 25
Niekraszewicz (ekonom) 323, 324
Niemcewicz Julian Ursyn 409, 450
Niesiecki Kacper 139
Niwicka Maria Brygida Teresa z Wojciechowskich, matka Józefa 472, 473, 483
Niwicka Władysława, córka Józefa i Zenobii 474
Niwicka Zenobia z Odrowąż-Pieniążków, żona Józefa 474, 483
Niwicki Bolesław, syn Karola, inżynier 473
Niwicki Józef (wł. Fryderyk Józef Antoni) (1812-1871), wł. Kierlikówki 471-476, 478-486
Niwicki Karol Paweł, syn Piotra i Marii Wojciechowskiej, wł. Zawady 473
Niwicki Maciej, kanonik jarosławiecki 473
Niwicki Piotr, ojciec Józefa, wł. Zawady 472, 473
Niwicki Piotr Paweł z Ramnic, pradziad Józefa, cześnik rawski 472
Niwicki Roman, syn Karola, burmistrz Bochni 471, 473
Niwicki Stanisław, autor genealogii rodu Niwickich 472
Niwicki Teodor Kajetan, syn Piotra i Marii Wojciechowskiej, wł. Ujazdu 471, 473, 483
Niwicki Wawrzyniec Napoleon, syn Piotra i Marii Wojciechowskiej 473
Niwicki Wiktor Konstanty, syn Piotra i Marii Wojciechowskiej 473
Noakowski Stanisław 440
Nonnotte Claude F. 410
Norblin Jan Piotr 172
Norwid Cyprian Kamil 447
Nosalski Apolinary 501
Noskowski Zygmunt 447
Nowaczyk Józef 308
Nowikow (gen. rosyjski z I wojny światowej) 275
Nowosielski Piotr 395, 396

Obertyński E., wł. Odnowa 555
Obolewicz Teresa, patrz Rydel Teresa z Obolewiczów
Oborscy 429
Oczkowski Adam (architekt) 45
Odrowążowie 25
Odrowąż-Pieniążek Kazimierz 473
Odrowąż-Pieniążek Zenobia, patrz Niwicka Zenobia z Odrowąż Pieniążków
Oettingen Urszula, autorka referatu 6, 9, 259, 269
Ogiński Michał Kazimierz 455
Ogiński Michał Kleofas 442, 469
Olbromska Urszula, autorka referatu 7, 10, 535
Oleś Andrzej 517
Oleśniccy 25
Oleśnicki Zbigniew, kardynał 96
Olizarowski Tomasz A. 410
Olszewska Apolonia, patrz Romer Apolonia z Olszewskich
Olszewski, wł. Wojsławic 84, 89
Oost Karol van 428, 429
Opaliński Józef Maksymilian 245
Orłowicz Mieczysław 516
Orłowski Aleksander 172
Orzechowski Stanisław Okrzyc 407
Orzeszko Maria z Rostworowskich 440, 442
Orzeszkowa Eliza 250, 490, 496, 497, 499
Osiński Alojzy 408, 410
Ossoliński Józef Maksymilian 410, 419
Osterwa Juliusz 62
Ostrowski Witold 553
Oświęcimska Stefania 299
Oudat (guwernantka Krasickich) 524
Oziębło Eustachy 299
Oziębło Maria z Sampławskich, żona Eustachego 299

Paderewski Ignacy Jan 250, 293, 294, 301-303, 350, 449
Padniewski Filip, bp krakowski 510
Padura Tomasz 410
Pakosław (zm. 1621, kalwin z Wodzisławia) 103
Palacz Tomasz 508
Palffy Pali 426
Palladio Andrea 169, 170
Paszczenko (pułkownikowa) 417
Paszkowski W. 514
Paweł (szpalernik z Bieździadki) 146, 150
Paweł I Romanow 329
Pawlikowska Wanda, córka Jana Gwalberta, patrz Tarnowska Wanda z Pawlikowskich
Pawlikowski Jan Gwalbert 422, 430
Pawliszak Wacław 177
Pawłowski Ferdynand 277
Pełka Zofia, patrz Romer Zofia z Pełków
Peszka Józef 456
Piasecki A., wł. fabryki czekolady w Krakowie 559
Piasecki Hieronim 407
Piasecki Jan 501
Piątkowski K. 375
Piątkowski Sebastian, autor referatu 6, 9, 393
Piekosiński Franciszek 93
Pieniążek Ignacy 553
Pierzyńska-Jelska Ewelina, współautorka referatu 6, 10, 453, 460, 470
Piłsudski Józef 260, 261, 264, 266, 271, 273-277, 279, 293, 430
Piotrowska Renata, patrz Rydel Renata z Piotrowskich
Pisz Wawrzyniec 472
Piwocki Ksawery 109, 514
Plater Zygmunt, wł. Białaczowa 262
Plater-Broel Konstanty, architekt 214
Plater-Zyberk Eleonora, patrz Przewłocka Eleonora z Plater-Zyberków
Plater-Zyberk Henryk, wł. Swojatyczów 517
Platerówna Ewa, patrz Gorska Ewa z Platerów
Platon 410
Plenkiewicz Roman 507, 508
Plutarch 410
Podemski ks. z Postolina 294
Podhorski Józef 329
Podkańska starościna, wł. Chorzelowa do 1813 r. 422
Podwysocki Konstanty 403
Pokutyński Józef 241
Pol Wincenty 321, 486, 529
Ponętowski Jakub 505
Poniatowska Ludwika, patrz Zamoyska Ludwika z Poniatowskich
Poniatowski Józef książę 456, 463, 477, 547
Popiel Konstanty 216
Popiel Marcin, wł. Kurozwęk 554
Popiel Paweł 215
Porazińska Janina 501, 503, 508, 512
Potarzyński Stefan 308
Potocka Anna 352
Potocka Maria z Sanguszków [Alfredowa] 334, 335, 338
Potocka Maria Małgorzata z Radziwiłłów 327
Potocki Alfred, wł. Łańcuta 424
Potocki Jerzy, wnuk Marii 338
Potocki Józef, wł. Antonin 326, 329, 339, 340
Potocki Roman, wł. Łańcuta, ojciec Alfreda 424
Potocki Roman (1893-1971), syn Józefa, wł. Antonin, a potem Deraźnego 328-342, 352
Potocki Wacław 134
Potulicka Maria, patrz Sobańska Maria z Potulickich
Potulicka Maria, patrz Tarnowska Maria z Potulickich
Powelski Stanisław 68
Prażmowski Eligiusz 450
Prek Ksawery 175
Prokop Jan 479
Prozor Aleksandra z Zaranków (zm. 1771), żona Józefa, wł. Dudzicz 453, 454, 464
Prozor Barbara, córka Józefa i Aleksandry, patrz Bukaty Barbara z Prozorów
Prozor Ignacy, syn Józefa 454
Prozor Józef (1723-1789), wojewoda witebski 453-455, 463, 464
Prozor Karol (1759-1841), syn Józefa 454, 455
Prozor Róża, córka Józefa i Aleksandry, patrz Jelska Róża z Prozorów
Prus Bolesław 490, 496
Pruski Witold 322, 330, 332
Prus-Niewiadomski Zbigniew 322
Pruszak Tomasz Adam, autor referatu 6, 9, 309, 319, 359
Pryliński Tomasz 215
Przebendowski Wincenty 245
Przemysł I 49
Przerębski Mikołaj, syn Stanisława, współwłaściciel Wojsławic 84, 89
Przerębski Stanisław, chorąży sieradzki 84
Przewłocka Eleonora z Plater-Zyberków, żona Konstantego 440, 448
Przewłocka Maria, córka Józefa i Zofii Koźmian, patrz Świda Maria z Przewłockich
Przewłocka Teresa, córka Konstantego i Eleonory, patrz Zakrzeńska Teresa z Przewłockich
Przewłocka Zofia (1818-1907), patrz Goniewska Zofia z Koźmianów
Przewłocka Zofia, córka Józefa i Zofii Koźmian, patrz Kowerska Zofia
Przewłocki Janusz 333, 345, 352
Przewłocki Józef (1808-1861), mąż Zofii Koźmian 439, 441
Przewłocki Konstanty, syn Józefa i Zofii Koźmian 439, 441-446, 448, 449
Przewłocki Stanisław, syn Józefa i Zofii Koźmian 443
Przeździecki Aleksander 170, 410, 415
Przybylski Czesław 185
Przypkowski Maciej 148
Przypkowski Tadeusz 62, 94, 99, 100, 103, 108-111, 122, 517
Psarski Karol, wł. Rykowa 395, 398, 400
Psarski Leonard, wł. Myśliszewic 397, 398
Pstrokoński Antoni 86, 87
Pükler-Muskau H. książę 363
Puodžiukiene Dale, autor referatu 5, 8, 151, 168
Pusłowski Emanuel 264
Puttkamer Janina, patrz Żółtowska Janina z Puttkamerów
Puzdrowski Edmund 412

Raciszewski Roman 550, 551
Radecka-Mikulicz Wiktoria, patrz Koźmian Wiktoria z Radeckich-Mikulicz
Radkowski Jerzy 422, 425, 426
Radoszewski Aleksander 84
Radziwiłł Antoni 442
Radziwiłł Bogusław Fryderyk, ojciec Władysława 431
Radziwiłł Michał, wł. Czarkowów 42
Radziwiłł Władysław (1881-1945), wł. Bagateli 431
Radziwiłłowa Maria Rozalia z Branickich 327
Rastawieccy h. Sas 170
Rastawiecki Edward (1805-1874), baron, wł. Dołhobyczowa 170, 172, 175-178, 187
Rastawiecki Ludwik, ojciec Edwarda 170
Reichart Ch. 357
Rej Mikołaj 409
Remer Jerzy 513-519
Repton H[umphrey] 358, 363
Reszke Edward, tenor, wł. dóbr Garnek 197, 202, 210
Reszke Helena, córka Edwarda, patrz Grabowska Helena z Reszków
Reszke Jan, brat Edwarda 210
Rey Dominik, hr. 253
Rey Kajetan 245
Rey Maria 352
Rey Stanisław, wł. Przecławia 436
Rey Stanisław, syn Stanisława 436
Rey Xawery, syn Stanisława 436
Reyówna Anna, córka Stanisława 436
Reyówna Cecylia, córka Stanisława 436
Reyówna Jadwiga, córka Stanisława, patrz Morawska Jadwiga z Reyów
Ridlerowa Ludmiła 556
Robinson W. 359
Rodakowski Henryk 219
Rodziewiczówna Maria 470, 489-499
Rogala-Sobieszczański Ignacy 543
Rogoyski Józef 245
Roja Bolesław 267
Romanow Mikołaj Mikołajewicz (młodszy) 262
Romer z Bączalskich, żona Janusza 140
Romer Aleksander (1709-1772), syn Jana, kasztelan zawichojski 137, 139, 143-145, 149, 150
Romer Apolonia z Olszewskich, II żona Aleksandra 143, 147
Romer Barbara z Zalasowskich, żona Stanisława 139
Romer Cyprian (ur. 1770), syn Aleksandra i Apolonii 143, 148, 149
Romer Eugeniusz 295
Romer Ignacy 139
Romer Jan, podstoli pilzneński, prawnuk Jerzego, wł. Bieździadki w pocz. XVIII w. 140-143
Romer Jan (żył w XIV/XV wieku) 139
Romer Janusz, syn Sebastiana 140
Romer Jerzy, syn Stanisława „młodszego” brat Sebastiana 140
Romer Joanna z Ankwiczów, żona Jana 140
Romer Sebastian, syn Stanisława „młodszego” 139, 140
Romer Stanisław (zm. 1544) 139
Romer Stanisław „młodszy”, syn Stanisława „starszego” 139
Romer Stanisław „starszy”, syn Stanisława 139
Romer Stefan, syn Janusza (zm. 1648) 140
Romer Zofia z Pełków, I żona Aleksandra 145
Romer-Ochenkowska Helena 519
Romerowie h. Jelita, wł. Bieździadki 137, 139, 145
Rorykon, I hrabia Anjou 244
Rosco-Bogdanowicz Marian 333, 335
Roskau Isabel, patrz Rydel Isabel z domu Roskau
Rosół Jacek, stangret 323, 324
Rostafiński Józef 243
Rostworowska Maria, córka Romana i Teresy, patrz Orzeszko Maria z Rostworowskich
Rostworowska Teresa, patrz Zakrzeńska Teresa z Przewłockich
Rostworowski Konstanty, syn Romana i Teresy 440, 445
Rostworowski Roman, mąż Teresy z Przewłockich 440
Rostworowski Stefan, syn Romana i Teresy 440
Rościszewska Teresa 139, 140
Rotruda 244
Rousseau Jean Jacques 399
Rozdraże[w]ski [Hieronim, biskup kujawski] 114
Rozwadowski Zygmunt 273, 274
Różycki Ludomir 302
Rulhiere Claude Carloman de 408
Rulikowski [Edward], wł. Mełgwi 556
Ruszczyc Ferdynand 470, 514, 520
Rutkowski Walenty 394
Ruttie Tadeusz 422, 429, 430
Rybicki Antoni 555
Rydel Adam (1872-1914), syn Lucjana i Heleny, brat poety 249, 257
Rydel Adela, patrz Sękowska Adela z Rydlów
Rydel Anna (1884-1969), córka Lucjana i Heleny, siostra poety 249, 251, 257
Rydel Anna (1931-1996), córka Zdzisława i Heleny 241, 242, 257
Rydel Anna 254
Rydel Antoni (zm. 1846), syn Józefa, brat Bonawentury Mikołaja 252
Rydel Antonina z Wojtawskich, I żona Bonawentury Mikołaja, siostra Joanny 246, 256
Rydel Barbara z domu Głowa, żona Jacka 257
Rydel Bogumiła z Derdów (ur. 1932), żona Lucjana 257
Rydel Bonawentura (syn Bonawentury Mikołaja i Antoniny) 246
Rydel Bonawentura Mikołaj Wincenty (1789-1854), syn Józefa 245-247, 252-254, 256
Rydel Bożena, patrz Strzelecka Bożena z Rydlów
Rydel Dominik (ur. 1996), syn Jacka i Barbary 257
Rydel Feliks, brat Bonawentury Mikołaja 246, 252
Rydel Franciszek 245
Rydel Helena z Rydlów (1902-1969), córka poety Lucjana i Jadwigi, żona Zdzisława 241, 251, 257
Rydel Helena z Kremerów, żona Lucjana, ojca poety 249, 256, 257
Rydel Helena, patrz Langie Helena z Rydlów
Rydel Isabel z domu Roskau 254, 257
Rydel Jacek (1929-1995), syn Zdzisława i Heleny 242, 257
Rydel Jacek (ur. 1966), syn Lucjana i Bogumiły 257
Rydel Jadwiga z Mikołajczyków, żona Lucjana, poety 240, 241, 250, 251, 254, 257
Rydel Jakub (ur. 1988), syn Lucjana Marcina i Renaty 257
Rydel Jan (ur. 1932), syn Lucjana i Julii 257
Rydel Jan (ur. 1959), syn Jacka i Marii 254, 257
Rydel Joanna z Wojtawskich (1805-1857), II żona Bonawentury, siostra Antoniny 246, 256
Rydel Józef (1762-1829) , syn Mikołaja Franciszka 245, 256
Rydel Józef (zm. 1846), syn Józefa, brat Bonawentury Mikołaja 246, 252
Rydel Julia z Boguszewskich, żona Lucjana, syna Lucjana (poety) 257
Rydel Katarzyna, patrz Johnston Katarzyna z Rydlów
Rydel Konstancja, patrz Cywińska Konstancja z Rydlów
Rydel Leopold, syn Bonawentury i Antoniny 246, 253
Rydel Lucjan (1833-1895), syn Bonawentury i Joanny, ojciec poety 241, 242, 246, 248, 249, 256, 257
Rydel Lucjan (1870-1918), syn Lucjana i Heleny, poeta 239-243, 245, 247-251, 254, 256
Rydel Lucjan (1901-1957, syn Lucjana (poety) i Jadwigi 241, 251, 257
Rydel Lucjan (ur. 1932), syn Lucjana i Julii 257
Rydel Lucjan Marcin (ur. 1963), syn Jana i Teresy 257
Rydel Maciej, autor referatu 6, 9, 239, 254, 255, 318
Rydel Magdalena (ur. 1989), córka Jana i Isabel 257
Rydel Maria, z domu Trąbkówna, żona Jacka 242, 254, 257
Rydel Maria Barbara, córka Lucjana i Julii, patrz Hetnał Maria Barbara
Rydel Mieczysław (1881-1899), syn Lucjana i Heleny, brat poety 249, 257
Rydel Mikołaj, syn Bonawentury i Antoniny 246, 252
Rydel Paweł 254
Rydel Renata z Piotrowskich, żona Lucjana Marcina 257
Rydel Roman (1835-1899), syn Bonawentury i Joanny 246, 248, 256
Rydel Roman (1885-1886), syn Lucjana i Heleny, brat poety 257
Rydel Sabina, z Marynowskich, żona Romana 256
Rydel Salomea, córka Bonawentury i Antoniny 246
Rydel Salomea z Gomońskich, żona Józefa 246, 256
Rydel Stanisław (1891-1909), syn Lucjana i Heleny, brat poety 249, 257
Rydel Stefania z Marynowskich, żona Władysława 256
Rydel Teodora (córka Bonawentury i Joanny) 246, 253, 256
Rydel Teresa z Obolewiczów, żona Jana 257
Rydel Władysław Ludwik (1830-1899), syn Bonawentury i Joanny 241, 246, 248, 256
Rydel Zdzisław 241, 257
Rydell – Riddell, Szkot, domniemany protoplasta Rydlów 243
Rydell Anna, żona Jerzego 256
Rydell Elżbieta, żona Ferdynanda 256
Rydell Ferdynand (ur. ok. 1696), syn Jana 245, 256
Rydell Jan (ur. ok. 1673), syn Samuela 256
Rydell Jerzy (ur. ok. 1698), syn Jana 245, 256
Rydell Józef (zm. po 1744), syn Jana 256
Rydell Mikołaj Franciszek, syn Ferdynanda (1729-1800) 245, 256
Rydell Samuel (ur. ok. 1648) 245, 256
Rydell Teofila z Morawieckich, żona Mikołaja Franciszka 256
Rylski Oskar 5
Rymarkiewicz Jan 507
Rząd Antoni (1865-1940), lekarz z Gałęzowa 442, 446
Rządzina Zofia Antonina z Kowerskich (1871-1946) 442, 446, 447, 449
Rzątkowska Maria, patrz Koźmian Maria z Rzątkowskich
Rzepnikowska Maria, patrz Donimirska Maria z Rzepnikowskich
Rzepnikowska Michalina z Wierzbickich, żona Teofila 306
Rzepnikowski Teofil 306
Rzyszczewski Stanisław Gabriel 324

Sabbat Kazimierz (1913-1989 430
Sachsen-Altenburg Ernst von, wł. dworu w Boduszewie 63
Salm, hr. z Pragi 529
Sampławscy 295
Sampławska Józefa, patrz Donimirska Józefa z Sampławskich
Sampławska Maria, patrz Oziębło Maria z Sampławskich
Sampławski Karol 299
Sancygniowska Anna z Sorców h. Mora, żona Jakuba 44
Sancygniowski Jakub, wł. Sancygniowa 44
Sanguszko Eustachy książę, wł. Sławuty 340
Sanguszko Maria patrz Potocka Maria z Sanguszków
Sanguszko Roman (zm. 1881), „Sybirak”, syn Eustachego 340
Sanguszko Roman mł. (zm. 1917), syn Władysława, wł. Sławuty 327
Santi Gucci 103
Sapko L. 387
Sarna Bartosz (ur. 1985), syn Piotra i Joanny 257
Sarna Joanna (ur. 1959), z domu Hetnał, córka Jana i Marii Barbary 257
Sarna Magdalena (ur. 1983), córka Piotra i Joanny 257
Sarna Piotr 257
Sas Jaworska Magdalena, patrz Donimirska Magdalena z Sas Jaworskich
Saski K. 385
Satyr-Fleszar Albin 264
Scamozzi [Vincenzo] 101, 105
Scampani Carlo 519
Schiller Anna, patrz Jackowska Anna z Schillerów
Schiller Fryderyk 410, 417
Schinkel Karl Friedrich 51, 59
Schlösser Karol, wł. Łapanowa 485
Schroeger Efraim 379
Scisłowska Zofia 508, 510
Scott Walter 410
Semper Gotfried 213
Serlio [Sebastiano] 105
Serwaczyński Stanisław, pedagog skrzypiec 450
Sévigné Marie de 410
Sękowska Adela z Rydlów (1827-1895), córka Bonawentury i Joanny 246, 248, 253, 256
Sękowski Aleksander, mąż Adeli 256
Shakespeare William 410
Sieciechowiczowa Lucyna 501, 505
Siemiątkowscy h. Jastrzębiec 74, 75, 82, 88
Siemiątkowska Helena z Walewskich (1884-1956), żona Antoniego 76, 80, 81, 83
Siemiątkowska Maria, córka Antoniego i Heleny 76
Siemiątkowski Antoni (1868-1952), syn Bolesława (st.), wł. Wojsławic 74, 76, 78, 80, 89
Siemiątkowski Antoni (ur. II poł. XVIII w.) 87, 88, 90
Siemiątkowski Bolesław (st.), ojciec Antoniego, wł. Wojsławic w 2. poł. XIX w. 80, 88
Siemiątkowski Bolesław, syn Antoniego i Heleny 76
Siemiątkowski Ignacy, wł. Wojsławic w 1930 r. 75
Siemiątkowski Jan, syn Antoniego i Heleny 76
Siemiątkowski Janusz 88
Siemiątkowski Józef, syn Antoniego i Heleny 76, 90
Siemiątkowski Marcin, wł. wsi Grądy przed 1832 r. 88
Siemiątkowski Zygmunt, wł. Męckiej Woli 76, 82
Siemieński-Lewicki Stanisław 329
Siemiradzki Henryk 177
Siemoński Gabriel 253
Siemoński Józef 253
Sienkiewicz Henryk 250, 302, 494, 495
Sieradzka Anna 4, 11, 309
Sierakowski Stanisław hr. 298, 301, 304
Sierakowski W[acław] 355
Sikorska A[nna Maria] 123, 124
Sikorska Anna z Łyskowskich, żona Stanisława 299
Sikorska Wanda, patrz Donimirska Wanda z Sikorskich
Sikorski Stanisław, wł. Wielkich Chełmów 299
Sitko Roman ks. (1880-1942) 428, 429
Skałkowski Józef Kajetan Wczele 430
Skarbek-Kiełczewska Anna, patrz Koźmian Anna ze Skarbek-Kiełczewskich
Skarga Piotr 406
Skarga Tadeusz, porucznik 273
Skąpska Krystyna, córka Wł. Tetmajera 254, 255
Skrzyńscy 216
Skrzyńska Maria ze Skrzyńskich, córka Franciszka Ksawerego i Marianny, żona Ignacego 216
Skrzyńska Marianna z Bobrownickich, żona Franciszka Ksawerego 216
Skrzyńska Oktawia z Tarnowskich, żona Adama Tomasza 430
Skrzyńska Teofila, córka Franciszka Ksawerego i Marianny, patrz Koźmian Teofila ze Skrzyńskich
Skrzyński Adam Tomasz, ojciec Aleksandra 430
Skrzyński Aleksander (1882-1931), dyplomata 430, 436
Skrzyński Franciszek Ksawery, syn Ignacego st. 216
Skrzyński Ignacy (XIX w.), wł. Przedmieścia Strzyżowskiego 216
Skrzyński Ignacy st. (XVIII w.), I wł. Dobrzechowa 216
Skrzypczak Jerzy, autor referatów 5, 6, 9, 213, 421, 423
Skuratowicz Jan 122
Sławek Walery (1879-1939) 430
Słonecki Marian 514
Słotwiński Gabriel 394
Słowacki Juliusz 308, 404, 410, 412
Smolarski Mieczysław 501-503, 512
Smuglewicz Franciszek 172, 455
Sobańska Izabella, patrz Szeptycka Izabella z Sobańskich
Sobańska Maria z Potulickich [Kazimierzowa] (1848-1929) 390
Sobek Stanisław 102
Sofokles 250
Sokolnicki Michał 266
Solignac Pierre J. de 408
Sorc Anna, patrz Sancygniowska Anna z domu Sorc
Soros George 468
Sosnkowski Kazimierz 272, 277
Sosnowski Oskar 185
Sosnowski Zygmunt 346
Spiess Ludwik 556
Spinoza Benedykt (wł. Baruch de Spinoza) 495, 496
Stadnicka Eleonora, patrz Markowska Eleonora ze Stadnickich
Stadnicka Tekla, patrz Grzębska Tekla ze Stadnickich
Stadnicki Jan Kanty 245
Stadnicki Mikołaj 476
Staël Germaine de 410
Stala Marian 495
Stanisław August Poniatowski 377, 397, 407
Stanisław Leszczyński 536
Stanisławski Jan 470
Starowieyska Maria z Szeptyckich, żona Stanisława 378, 390
Starowieyski Jan 425
Starowieyski Stanisław Kostka (1895-1941) 390, 391
Stefan Batory 102, 133, 501
Stefczyk Franciszek 558
Stempkowski Józef 379
Stenberg Ludwika, patrz Jelska Ludwika ze Stenbergów
Stęczyński M[aciej] B[ogusz] 354, 373
Stojowska Jadwiga 442
Stokowski Franciszek 394, 399
Stornius (wódz Normanów) 244
Strumiłło Józef 357, 363, 373
Stryjeńska Maria z Bobrownickich, żona Tadeusza 216
Stryjeński Paweł (syn Tadeusza i Marii) 216
Stryjeński Paweł (XVII w.) 216
Stryjeński Piotr 439
Stryjeński Tadeusz 213-216, 220, 221, 223-227, 229, 429
Stryjkowski Maciej 407
Strzelecka Aleksandra (ur. 1990), córka Krzysztofa i Bożeny 257
Strzelecka Bożena (ur. 1961) z Rydlów, żona Krzysztofa 257
Strzelecki Krzysztof 257
Strzyżewski Feliks 246
Suchodolski January 547
Suchodolski Stanisław 450
Suchorzewski Jakub 485
Sujkowski Bogusław 501
Surowiec Kazimierz 512
Suszka Józef 558
Swaryczewski A[ndrzej] 94, 100
Swinarski Wincenty 53
Syrokomla Władysław (wł. Ludwik Kondratowicz) 460, 519
Szablowski Jerzy 515
Szargot Barbara, autorka referatu 6, 10, 489
Szarża-Jakubowski Karol 543
Szela Jakub 247, 248
Szembek Jan 430
Szembek Krzysztof, bp kujawski 129, 132, 135
Szembek Maria, patrz Mycielska Maria z Szembeków
Szeptyccy 377-379, 385, 389
Szeptycka Anna z Dzieduszyckich, żona Jana Kazimierza 378
Szeptycka Izabella z Sobańskich (1870-1933), żona Aleksandra 378, 390
Szeptycka Jadwiga, córka Aleksandra i Izabelli, patrz Dembińska Jadwiga z Szeptyckich
Szeptycka Katarzyna, patrz Dembińska Katarzyna z Szeptyckich
Szeptycka Maria, córka Aleksandra i Izabelli, patrz Starowieyska Maria z Szeptyckich
Szeptycka Maria Teresa (zm. 1992) 390
Szeptycka Róża (1899-1937), córka Aleksandra i Izabelli 378, 390
Szeptycka Teresa (siostra Iza Zofia), córka Aleksandra i Izabelli 378, 379, 390
Szeptycka Zofia z Wielopolskich (1906-1994), żona Jana 390
Szeptycka Zofia (zm. 1917), córka Aleksandra i Izabelli 378, 379
Szeptycki Aleksander Maria Dominik (1866-1940), wł. Łabuni 377, 378, 390
Szeptycki Jan (1905-1980) 390
Szeptycki Jan Kazimierz (1907-1994), syn Aleksandra i Izabelli 378, 383, 390, 392
Szmigielska Katarzyna, patrz Johnston Katarzyna z Rydlów
Szmigielski Jacek, I mąż Katarzyny 257
Szubartowski Józef 445
Szujski Dymitr 121
Szułdrzyńscy, wł. Bolechowa od. 1873 r. 51, 62
Szułdrzyński Tadeusz, wnuk Zygmunta (1864-1943) 51, 61, 62
Szułdrzyński Zygmunt 51, 61
Szumowski Wojciech (zm. 1846) 252
Szurowa Bogumiła 29
Szwajcer Stefania z Chrzanowskich 190
Szydłowski Tadeusz 517
Szymanowska Maria 437, 447, 450
Szymanowska Regina z Taubów, matka Karola 448
Szymanowski Karol 254
Szyrajew Aleksandra 214

Śmigły-Rydz Edward 275
Śniadecki Jan 411
Śniadecki Jędrzej 411, 456
Światopełk-Mirski Michał, wł. zamku w Mirze 517
Światopełk-Mirski Wiesław, wł. Kamienpola 519
Świda Maria z Przewłockich 439, 441
Świeżawska Maria, żona Stefana 176
Świeżawski Stefan, wł. Dołhobyczowa 176
Świeżawski Tadeusz Eustachy, syn Stefana i Marii 176
Świtkowski P[iotr] 142, 148

Tacyt 410
Talowski Teodor 229, 374
Tańska Klementyna, patrz Hoffmanowa Klementyna z Tańskich
Tarnowscy 377, 421, 424
Tarnowska Antonina z Grzębskich, żona Feliksa Amora 377
Tarnowska Elżbieta, patrz Esterhazy Elżbieta z Tarnowskich
Tarnowska Gabriela (1933-1942), córka Karola Hilarego i Wandy 422, 432
Tarnowska Irena, żona Szczepana, wł. Malinia 425, 427
Tarnowska Jadwiga, patrz Bnińska Jadwiga z Tarnowskich
Tarnowska Maria Róża z Potulickich, żona Stefana 427, 431
Tarnowska Oktawia, patrz Skrzyńska Oktawia z Tarnowskich
Tarnowska Wanda z Zamoyskich (1892-1960), żona Hieronima 424
Tarnowska Wanda z Pawlikowskich, I voto Woźniakowska, żona Karola Hilarego 422, 425, 430, 433
Tarnowska Wanda (z Malinia) 431
Tarnowska Zofia 424, 434
Tarnowski Antoni (1905-1985), brat Karola Hilarego 423
Tarnowski Feliks Amor, wł. Łabuni 377
Tarnowski Hieronim (1884-1945), wł. Rudnika 424, 432, 434
Tarnowski Jacek, syn Wandy, brat Karola 433
Tarnowski Jan, syn Zdzisława z Dzikowa 423, 429, 435
Tarnowski Jan Aleksander, wł. Łabuni 385
Tarnowski Jan Amor (1488-1561), hetman wielki koronny 421
Tarnowski Jan T. (1888-1947) z Chorzelowa, brat Karola Hilarego 422, 424, 425, 429, 430, 435
Tarnowski Juliusz (1840-1863), powstaniec styczniowy 421, 432
Tarnowski Juliusz (XX w.) 266
Tarnowski Karol Benedykt (ur. 1937), syn Karola Hilarego i Wandy 422, 433
Tarnowski Karol Hilary (1889-1981), ostatni wł. Chorzelowa 422, 426, 429, 430, 432, 433
Tarnowski Michał (1782-1831), wł. Dzikowa i Chorzelowa 422
Tarnowski Michał (1895-1980), brat Karola Hilarego 422, 430
Tarnowski Stanisław (1837-1917), brat Juliusza (powstańca), rektor UJ 421, 432
Tarnowski Stefan (1903-1976), syn Szczepana 427, 431
Tarnowski Szczepan, wł. Malinia 424, 427
Tarnowski Zdzisław (z Dzikowa) 423, 434
Taub Regina, patrz Szymanowska Regina z Taubów
Tazbir Janusz 108, 479
Tetmajer Adolf, ojciec Włodzimierza 242
Tetmajer Anna Maria z Mikołajczyków, żona Włodzimierza 240
Tetmajer Włodzimierz (malarz) 239-242, 247, 250, 251, 254, 255
Tęczar Józef 217
Thibault (z Pragi) 529
Tichler Ludwik 213
Tomasz z Kempis, wł. Thomas Hemerken 406
Tomkowicz S[tanisław] 137
Traugutt Romuald 542
Trąbkówna Maria, patrz Rydel Maria z Trąbków
Trembecki Stanisław 481
Treskow Albrecht von, wł. Biedruska 54, 66
Treskow Alma von, żona Wilhelma, ostatnia wł. Chludowa 64
Treskow Angelika von, córka Hugona, wnuczka Ludwika Augusta, wł. Wierzonki w 1939 r. 67
Treskow Ernest von, wł. Nieszawy w 1926 r. 55
Treskow Georg von, major 65
Treskow Gustav von, wł. Moraska w latach 1883-1902 56
Treskow Henryk Baltazar von, syn Zygmunta Ottona, wł. Owińsk, Radojewa, Umultowa 51, 52, 59, 61
Treskow Hermann Otto von, wł. Radojewa 59
Treskow Hugo von, syn Ludwika Augusta, wł. Wierzonki w 1910 r. 67
Treskow Joanna von, żona Waltera 59
Treskow Józefina von z Koperskich 59
Treskow Katarzyna Ida Malwina z domu Luther, żona Albrechta 54
Treskow Ludwik August von, wł. Wierzonki od ok. 1840 r. 67
Treskow Otto von, syn Sigismunda, wł. Chludowa 64
Treskow Otto Heinrich von, wł. Radojewa 59
Treskow Otto Zygmunt von, wł. Nieszawy od. 1879 r. 55
Treskow Sigismund von 64
Treskow Walter von, wł. Owińsk 59
Treskow Wilhelm von, syn Ottona 64
Treskow Zygmunt Otto von, I wł. klucza Owińskiego od 1797 r. 50, 59
Treskowowie 50-52, 56, 59, 61, 64, 67-70
Treter Bohdan 517
Trębicki Michał 334, 335
Trzycieski Andrzej 133
Turnau Grzegorz 254
Twardowski Tadeusz 69
Tylor Edward Burnett (w książce błędnie Taylor) 446
Tymieniecki (szlachcic z kaliskiego) 547
Tyszkiewicz Benedykt, wł. Zielonej 345
Tyszkiewicz Izabella, wł. Wojnowa 68
Tyszkiewicz J. hr., wł. Końskich(?) w 1885 r. 362
Tyszkiewiczowie 429
Tyzenhauz Antoni 455

Uchacz Mikołaj 503, 504
Ujejski Kornel 486
Umińska Eugenia 429
Uniatycka Justyna, patrz Michałowska Justyna z Uniatyckich
Uniechowska F[elicja], II żona Antoniego 464
Uniechowska Krystyna, córka Antoniego 465
Uniechowska Zofia z Jelskich (1882-1919?), żona Janusza, wł. Dudzicz 460-462, 465
Uniechowski Antoni, syn Janusza i Zofii 465
Uniechowski Janusz, wł. Rusinowicz 461
Uszyński Wojciech, wł. Wir 394, 399

Vieuxtemps Henri 449, 458

Walczak Marcin (Marcyś) 444
Walewska Helena, patrz Siemiątkowska Helena z Walewskich
Walewski Wincenty, wł. Dzierzbic 76, 82
Walicki Michał 517
Walter Rudel (vel Ridel) 244
Waltoś Stanisław 254
Wałęga Leon bp tarnowski 428
Wańkowicz Melchior 351
Wasilewski K. 554
Wasyl IV Szujski 121
Weryha-Darowski Aleksander 403, 413, 415
Wendorf Feliks, wł. Zemborzyna 395, 396
Wereszczakówna Maryla 67
Weyssenhoff Henryk, malarz, wł. Russakowicz 351, 470
Wężyk Albert, syn Piotra i Barbary 84
Wężyk Barbara z Nagórskich 83
Wężyk Gaspar (Kasper), syn Piotra i Barbary 84
Wężyk Hieronim, syn Piotra, współwłaściciel Wojsławic w 1526 r. 74
Wężyk Jan, syn Piotra (mł.), współwłaściciel Wojsławic w latach 1552-1553 75
Wężyk Łukasz, syn Piotra i Barbary 83, 84
Wężyk Piotr, wł. Wojsławic w 1476 r. 74, 83
Wężyk Piotr (mł.), syn Piotra, współwłaściciel Wojsławic w 1526 r. 74, 75
Wężyk Piotr, syn Piotra (mł.), współwłaściciel Wojsławic w latach 1552-1553 75
Wężyk Stanisław, syn Piotra (mł.), współwłaściciel Wojsławic w latach 1552-1553, mąż Barbary z Nagórskich 75
Wężykowie 74, 75, 84
Wielądek Wojciech W. 410
Wielhorski Michał 377
Wieniawska Regina z Wolffów, matka Henryka 449
Wieniawski Henryk 450, 469
Wierdak Wojciech 222
Wierzbicka Michalina, patrz Rzepnikowska Michalina z Wierzbickich
Wilczyńska, wł. pensji w Warszawie 449
Wilhelm I Taillefer 244
Wilhelm Zdobywca 244
Wilkoński August (w tekście błędnie Wilkowski) 440
Wilkoszewska Maryna 253
Wilner Barbara, patrz Bentkowska Barbara z Wilnerów
Winterfeld Detloff von 68
Wisłocki Adam 516, 517, 518
Wiśniowiecka Anna, patrz Zawiszanka Zofia
Witos Wincenty 429
Władysław Jagiełło 96, 139
Władysław Łokietek 74
Włodek Jan Zdzisław 430
Włodzisławski-Lackoroński Jan 102
Wodzicki S. 355-357
Wojciechowska Eleonora, żona Józefa Lubicz-Wojciechowskiego 473
Wojciechowska Maria Brygida Teresa, patrz Niwicka Maria Brygida Teresa z Wojciechowskich
Wojciechowski Franciszek 308
Wojciechowski Jarosław, [architekt] 185, 513, 518
Wojeński Stanisław ks., kanonik krakowski 104
Wojtawska Antonina, siostra Joanny, córka Wojciecha, patrz Rydel Antonina z Wojtawskich
Wojtawska Joanna, siostra Antoniny, córka Wojciecha, patrz Rydel Joanna z Wojtawskich
Wojtawski Franciszek, syn Wojciecha 253
Wojtawski Józef, syn Wojciecha 253
Wojtawski Wojciech, wł. Ostrowa 246
Wolff Edward 449
Wolski Piotr 394
Wolter/Voltaire (wł. François-Marie Arouet) 399, 410, 416, 479
Wołucki Paweł 121
Woronicz Jan Paweł 406
Woroniecki Paweł 558
Woycikiewicz Jerzy 367
Woyna Aleksander 151
Woyna Felicjanna z Bielikiewiczów, żona Władysława 151
Woyna Władysław 151
Woźniakowska Wanda, matka Jacka, patrz Tarnowska Wanda z Pawlikowskich
Woźniakowski Jacek (ur. 1920) 422, 425, 427, 431, 433
Wójcicki Kazimierz W. 408
Wroczyński Filip 394
Wróblewski (skrzypek) 454
Wróblewski Sebastian, autor referatu 5,9, 189, 211
Wrzesiński Wojciech 295
Wulgrinus Rudel 244
Wybicki Józef 301, 302
Wyczółkowski Leon 177, 251
Wyganowska Stefania z Kobyłki 555
Wysocka Konstancja 442, 445
Wyspiański Stanisław 240, 242, 247, 248, 250, 251

Zabłocki Franciszek Ksawery 409
Zachariasz Agata, autorka referatu 6, 9, 353, 355, 356, 359, 365
Zachwatowicz Jan 515
Zadora Pakosław 92
Zadora Przedbór 92
Zadora Zbigniew 92
Zagórski Dominik 253
Zahel Dorak 548
Zahel Dorota, autorka referatu 7, 10, 521
Zajączkowscy S. i S.M. 73
Zakrzeńska Teresa z Przewłockich, I voto Rostworowska, żona Stefana 440, 442
Zakrzeński Andrzej, syn Stefana i Teresy Przewłockiej 440
Zakrzeński Stefan, mąż Teresy Przewłockiej 440
Zakrzewski Jan Florian 394
Zalasowska Barbara, patrz Romer Barbara z Zalasowskich
Zaleski A. 157, 159
Zalewski Leon 482
Zamoyska Ludwika z Poniatowskich, żona Jana Jakuba, siostra Stanisława Augusta 377
Zamoyska Natalia hr., wł. Adampola w 1936 r. 555
Zamoyska Róża hr. 553
Zamoyska Wanda, patrz Tarnowska Wanda z Zamoyskich
Zamoyski Andrzej, wł. Klemensowa 342
Zamoyski Jan (XVI w.), hetman wielki koronny 245, 400
Zamoyski Jan Jakub (zm. 1790), wł. Łabuń do 1790 r. 186, 377, 379
Zamoyski Jan Tomasz (1912-2002), ostatni ordynat 329, 352, 442
Zamoyski Konstanty hr., wł. Kozłówki 262
Zamoyski Stanisław hr. 553
Zamoyski Stanisław Piotr hr. 553
Zamoyski Tomasz, patrz Zamoyski Jan Tomasz
Zamoyski Władysław, wł. Rudy Pilczyckiej 262
Zannoni Rizzi 411
Zaplatalski (zm. 1846), wuj Bonawentury Mikołaja Rydla 252
Zaranek Kazimierz, podczaszy powiatu wołkowyskiego 453
Zarankówna Aleksandra, patrz Prozor Aleksandra z Zaranków
Zaręba Ignacy, syn(?) Józefa 87
Zaręba Józef, wł. Wojsławic w 1759 r. 87
Zaroszyc D[ominik] 75
Zawadzki Stanisław 122
Zawiszanka Zofia (pseud. Anna Wiśniowiecka) 260, 266
Zdanowicz Aleksander 408
Žebrauskas Algirdas 167
Ziejka Franciszek 254, 255
Zielonacka Anna, wł. wsi Klonowo 84
Ziembiński W. 214
Zimmermann Edward 543, 546
Zoffal Alfred 429
Zofia Holszańska 96
Zola Émile 495, 496, 497
Zug Szymon Bogumił 373
Zyblikiewicz M[ikołaj], prezydent Krakowa 215
Zygmunt I Stary 501
Zygmunt II August 102, 103, 134, 501
Zygmunt III Waza 103, 121, 134

Żabski Tadeusz 495
Żeleński Marcin 253
Żeligowski Lucjan 513
Żmurko Franciszek 177
Żochowski Józef 406
Żółkiewski Stanisław 216
Żółtowska Irena, patrz Michałowska Irena z Żółtowskich
Żółtowska Janina z Puttkamerów 67
Żurawska Teresa 322
Żurowski A. 429
Żurowski Marceli 539
Żywny Wojciech 441, 449, 450

 

Indeks nazw geograficznych

Wykaz skrótów:
gm. gmina
daw. dawniej
pow. powiat
woj. województwo

Kursywą zaznaczono miejscowości występujące w dziełach literackich

Abramowsk (lit. Abromiškės, Litwa, okręg wileński) 157
Achremowce, patrz Belmont
Adampol (gm. Wyryki) 555
Albertyn (Białoruś, obwód grodzieński) 520
Aleksandria (Ukraina, obwód kijowski) 373, 535, 540
Aleksandrów Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie) 303
Andrychów (pow. wadowicki) 527
Andrzejewo (Endriejevas) (k/Wilna) 519
Andrzejów (gm. Zduńska Wola) 82
Angoulême (Francja, dep. Charente) 244
Anielin (gm. Puławy) 275
Annowo (gm. Czerwonak) 58
Antoniewo [majątek koło Serocka] 555
Antoniny (Ukraina, obwód chmielnicki) 325-329, 333, 334, 338-341
Antoniów (gm. Mykanów) 197
Arkadia (gm. Nieborów) 371, 373
Arnionys, patrz Orniany

Babule (gm. Padew Narodowa) 430
Bagatela (gm. Ostrów Wielkopolski) 431
Bajkowce [daw. pow. tarnopolski]
- Nowe 232, 233
- Stare 231-237
Balice (gm. Zabierzów) 374
Bałta (Ukraina, obwód odeski) 331
Baranowicze (Białoruś, obwód brzeski) 520
Barcinek (gm. Pobiedziska) 49
Barejkaŭščyna, patrz Borejkowszczyzna
Bartkowice (gm. Kłomnice) 210
Bartoszew [koło Orłowa Murowanego] 185, 186
Belgrad 231
Belmont (Achremowce, Białoruś, obwód witebski) 518
Berezna (Ukraina, obwód kijowski) 535, 539
Berlin 51, 249, 305, 327, 375, 458
Berżany (lit. Beržėnai, Litwa, okręg szawelski) 151
Bezmiechowa Górna (gm. Lesko) 232
Biała (gm. Tarnów) 139
Biała Cerkiew (Białocerkiew, Ukraina, obwód kijowski) 325, 334, 375
Białaczów (pow. opoczyński) 262, 263
Białocerkiew, patrz Biała Cerkiew
Białystok (woj. podlaskie) 146
Biedrusko (gm. Suchy Las) 49, 51, 52, 54, 63, 66
Bielice (gm. Sochaczew) 558
Bielkiewicze (Białoruś, obwód miński) 457
Bielsko-Biała (daw. Bielsko, woj. śląskie) 232, 524, 533
Bienica (Białoruś, obwód miński) 519
Bieniuny (Białoruś, obwód grodzieński) 535
Bierówka (gm. Jasło) 391
Bierwce (gm. Jedlińsk) 394, 397, 399
Bieździadka (gm. Kołaczyce) 137, 138, 140-143, 148-150
Bieździedza (gm. Kołaczyce) 145, 148
Bigosów (Białoruś, obwód witebski) 535, 537, 541
Biórków (ob. Biórków Wielki, gm. Koniusza) 118, 120
Biruki (Białoruś, obwód witebski) 518
Birżyniany (lit. Biržuvėnai, Litwa, okręg telszański) 151, 154, 155, 160, 162, 163, 166, 167
Blaye (Francja, dep. Żyrondy) 244
Bliżęcin [Podlasie] 178
Błonie (pow. warszawski zachodni) 308
Błudniki (Ukraina, obwód iwanofrankowski) 535, 542
Błudów [daw. woj. wołyńskie, Ukraina] 438
Bobrowniki (gm. Sieradz) 88
Bobrowniki Małe (gm. Wierzchosławice) 553
Bochnia (woj. małopolskie) 6, 10, 99, 252, 471-474, 480, 482, 483, 485, 487
Boduszewo (gm. Goślina Murowana) 63, 64, 71
Bogoria (pow. staszowski) 266
Bohdanów (Białoruś, obwód miński) 520, 535, 542
Böhmisch Brod, patrz Český Brod
Bolechowo (gm. Czerwonak) 49, 51, 61, 62, 68
Bolechówko (gm. Czerwonak) 49
Bonifaców (łot. Bonifacova, Łotwa, okręg Balvi) 343
Boracin (Białoruś, obwód grodzieński) 517
Borejkowszczyzna (lit. Barejkaŭščyna, Litwa, okręg wileński) 519
Borek Fałęcki (dzielnica Krakowa) 430
Borek Stary (gm. Tyczyn) 473
Bortkuszki [daw. woj. wileńskie, Litwa] 535, 537
Borynicze [daw. ziemia lwowska, woj. ruskie, Ukraina] 535, 537
Borysław (Ukraina, obwód lwowski) 237
Borysowszczyzna (gm. Nurzec-Stacja) 356
Bosowice (gm. Stopnica) 27, 36, 39
Boże (gm. Stromiec) 399
Brasław (Białoruś, obwód witebski) 516, 518, 519 (tu mylnie Bracław), 520
Bratkówka (gm. Wojaszówka) 390
Brighton (Anglia, East Sussex) 529
Brno (Czechy, kraj południowomorawski) 528
Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie) 294, 298
Brok (pow. ostrowski) 116
Broniewice (gm. Janikowo) 135
Bronowice Małe (ob. dzielnica Krakowa) 239, 241, 249-252, 254
Browki (Ukraina, obwód żytomierski) 345
Brylów [obwód homelski, Białoruś] 440
Brzegi (gm. Sobków) 275
Brzesko (woj. małopolskie) 524
Brzeście (gm. Pińczów) 27
Brześć (Białoruś) 513
Brzezie (gm. Kłaj) 92, 99, 103, 105
Brzezie (gm. Wodzisław) 91-94, 96-101, 103, 105, 107-110
Brzeźnica [Wielkopolska, pow. złotowski] 118
Brzeźno (gm. Sobków) 275
Brzozów (woj. podkarpackie) 539, 540
Brzóza [koło Ożarowa], pow. kozienicki 375
Buchwałd, patrz Bukowo
Budsław (Białoruś, obwód miński) 519
Budziszowice (gm. Czarnocin) 26
Budzyń (gm. Busko Zdrój) 26, 36, 39
Bugaj, pow. częstochowski 190
Bukowo (daw. Buchwałd, gm. Stary Targ) 295, 299, 302
Bukówno (gm. Radzanów) 394, 399
Busko Zdrój (woj. świętokrzyskie) 26, 39
Bychawa (pow. lubelski) 441, 443-445, 448
Byków, wł. Benisławskich [Łotwa] 344
Bystrzanowice (gm. Janów) 189
Byszewy (gm. Nowosolna) 336
Bytom 6, 10, 489

Čáslav, patrz Czasław
Cegielnia (gm. Mstów) 197
Červený Kláštor, patrz Czerwony Klasztor
Český Brod (niem. Böhmisch Brod, Czechy, kraj środkowoczeski) 527
Chabno (Ukraina, obwód kijowski) 336, 338, 346
Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie) 294
Chęciny (pow. kielecki) 275
Chludowo (gm. Suchy Las) 49, 51, 63, 65
Chmielarze (gm. Kłomnice) 197
Chmielnicki (daw. Płoskirów, Ukraina, obwód chmielnicki) 232
Chmielnik (pow. kielecki) 26, 32
Chojnica (gm. Suchy Las) 51
Chojnice (woj. pomorskie) 294, 295
Chojnice [Białoruś] 455
Chorostków (Ukraina, obwód tarnopolski) 325, 329
Choroszcz (pow. białostocki) 146
Chorzelów (gm. Mielec) 245, 421, 422, 424, 425, 427, 429-431, 434, 435
Chorzenice (gm. Kłomnice) 210
Chrapków (gm. Pińczów) 27
Chroberz (gm. Złota Pińczowska) 27, 29, 32, 36, 390
Chrudim (Czechy, kraj pardubicki) 527
Chyszów (ob. dzielnica Tarnowa) 139
Cicogna di Villafranca Padovana (Włochy, Veneto) 169
Cieklin (gm. Dębowiec) 391
Cieplice (czes. Teplice, niem. Teplitz, Czechy, kraj ustecki) 523
Cieszkowy (gm. Czarnocin) 26
Cieszyn (woj. śląskie) 524, 526, 527
Citwa [Białoruś] 356
Ciuślice (gm. Czarnocin) 26, 29
Coventry (Wielka Brytania, hr. West Midlands) 429, 430
Cygusy (gm. Sztum) 295, 296, 299, 302
Czachory (gm. Nowe Skalmierzyce) 135
Czarkowy (gm. Nowy Korczyn) 27, 36, 42, 43, 44, 262, 265
Czarnocin (pow. kazimierski) 26
Czarnolas (gm. Policzna) 507, 508, 510, 512
Czarnomin (Ukraina, obwód winnicki) 328
Czarny Ostrów (Ukraina, obwód lwowski) 338
Czasław (czes. Čáslav, niem. Tschaslau, Czechy, kraj środkowoczeski) 528
Czerniejewo (pow. gnieźnieński) 375
Czernin (daw. Hohendorf, gm. Sztum) 295, 296, 299, 301, 302, 304, 306
Czerwone (Ukraina, obwód lwowski, daw. Lackie Wielkie) 374
Czerwony Dwór-Gulbiny (lit. Raudondvaris-Gulbinai) 153, 163
Czerwony Klasztor (słow. Červený Kláštor, Słowacja, kraj proszowski) 476
Cześniki (gm. Sitno) 388
Częstochowa (woj. śląskie) 5, 9, 189, 193, 208, 210, 430, 483, 555
Człuchów (woj. pomorskie) 294
Czombrów (Białoruś, obwód grodzieński) 517
Czortków (Ukraina, obwód tarnopolski) 375

Ćmińsk (gm. Miedziana Góra) 267

Dachau (obóz zagłady) 390
Darmstadt (Niemcy, Hesja) 458
Daszów (Ukraina, obwód winnicki) 347
Dąbek (gm. Dąbrowa Zielona) 197
Dąbrowica (gm. Jastków, w tekście błędnie Dąbrownica) 508
Dąbrowica (gm. Szczucin) 246, 248
Derażne (Ukraina, obwód rówieński) 328, 341, 342
Dereszewicze [daw. woj. brzesko-litewskie] 323, 334, 338, 350
Derewnia (Ukraina, obwód lwowski) 374
Dębiany (gm. Czarnocin) 26, 36
Dębiany (gm. Wodzisław) 288
Dęblin (pow. rycki) 266, 275
Dębno (gm. Nowy Targ) 103, 105
Dębno (pow. brzeski) 5, 8, 137, 140, 143
Dębogóra (gm. Czerwonak) 49
Dębsko (pow. kaliski) 135
Dobiesławice (gm. Bejsce) 265
Dobrzechów (gm. Strzyżów) 213, 216-219, 227, 229, 438
Dołhobyczów (pow. hrubieszowski) 170-177, 184, 187
Dołmatowszczyzna (Białoruś, obwód grodzieński) 520
Domaradz (pow. brzozowski) 524
Dorohusk (pow. chełmski) 388
Dowspuda (gm. Raczki) 373
Drezno (Niemcy, Saksonia) 375, 450
Drozdowice [obwód lwowski, Ukraina] 143
Druja (Białoruś, obwód witebski) 515
Dubiecko (pow. przemyski) 365, 523, 524, 526, 532
Dudzicze (Białoruś, obwód miński) 453-470
Dukla (pow. krośnieński) 246, 358
Dukora (Białoruś, obwód miński) 455
Dworzyska (gm. Izbica) 186
Działoszyce (pow. pińczowski) 26, 40, 44
Dziatława, patrz Zdzięcioł
Dziedzinka (Dziedzino, Białoruś, obwód witebskie) 519
Dzierzbice (gm. Chodów) 76, 80, 82
Dzierzgoń (pow. sztumski) 298
Dziewiątkowicze (Białoruś, obwód grodzieński) 535, 540
Dzikowiec [pow. kolbuszowski] 358
Dzików (ob. dzielnica Tarnobrzega) 357, 360, 422-424, 434, 435

Eichenhof, patrz Kowalskie
Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) 501
Eliaszówka (Ukraina, obwód chmielnicki) 535, 539
Elizawetgrad, patrz Kirowohrad
Frain, patrz Wranów nad Dyją
Franciszkowe Łaźnie (czes. Františkovy Lázně, niem. Franzenbad, Czechy, kraj karlowarski) 529-533
Frankfurt nad Menem (Niemcy, Hesja) 458
Františkovy Lázně, patrz Franciszkowe Łaźnie
Franzenbad, patrz Franiciszkowe Łaźnie
Fratta Polesine (Włochy, Veneto) 169
Freiberg, patrz Příbor
Fryszerka [pow. Radomsko], wł. Z. Grabińskiej 555

Gałęzów (gm. Bychawa) 437, 440-442, 444-446
Garnek-Kuźnica (gm. Kłomnice) 189, 190, 194, 197-205, 207-211
Gdańsk (woj. pomorskie) 6, 9, 239, 254, 293, 294, 296, 301-305, 307, 412, 501
Gdów (pow. wielicki) 485, 486, 524
Gelgaudiškis, patrz Giełgudyszki
Genewa (Szwajcaria, kanton Genewa) 227
Gębarzów (daw. też Gębarzew, gm. Skaryszew) 394, 396-398, 400
Giełgudyszki (lit. Gelgaudiškis, Litwa, obwód mariampolski) 535, 537
Giżyce (gm. Grabów nad Prosną) 124
Glinno (gm. Suchy Las) 51, 52
Gliny Małe (gm. Borowa) 429
Gnojno (pow. buski) 27, 29
Gojców, dawna gub. warszawska 558
Golcówka, folwark w majątku Dobrzechów 218
Gołoszyce (gm. Baćkowice) 264
Gorlice (woj. małopolskie) 357, 371, 372
Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie) 66
Goszyce (gm. Kocmyrzów-Luborzyca) 260, 261, 272
Gościeradów (pow. kraśnicki) 450
Gouda (Holandia, prowincja Holandia Południowa) 543, 546
Góry (gm. Michałów) 27, 32, 36, 40-42
Grabica [pow. piotrkowski] 114, 115, 119, 123, 124, 131, 132
Grabki [pow. lubelski?] 442
Grabki Duże (gm. Szydłów) 11
Grabnowola (daw. Grabna Wola, gm. Głowaczów) 394, 396, 397
Grabownica [pow. brzozowski], wł. hr. Ostrowskich 553
Grądy [gm. Sieradz], wł. M. Siemiątkowskiego 88
Griazowiec (Rosja, obwód wołogodzki) 425
Grinkiškis, patrz Hrynikiszki
Grodeczna [folwark w majątku Dobrzechów] 218
Grodkowice (gm. Kłaj) 485
Grodno (Białoruś) 461
Grodysławice (gm. Rachanie) 378, 390
Grottaferrata (Włochy, Lacjum) 392
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 122, 294, 307, 517
Grudzyny (gm. Imielno) 27, 266, 279
Grzebień (Białoruś, obwód miński) 457
Gulin (gm. Zakrzew) 400

Haczów (pow. brzozowski) 374
Halle (Niemcy, Saksonia-Anhalt) 295
Hastings (Wielka Brytania, hr. East Sussex) 244
Heřmanův Městec (niem. Hermannstadt, Czechy, kraj pardubicki) 527
Hohendorf, patrz Czernin
Hohenmauth, patrz Vysoké Mýto
Holaki [Ukraina, daw. woj. kijowskie] 324
Holendry (gm. Chmielnik) 25
Holszany (Białoruś, obwód grodzieński) 520
Hołoblewszczyzna (Białoruś, obwód grodzieński) 520
Hołudza (gm. Wiślica) 27, 31
Hołynka [pow. augustowski] 520
Horodno (Białoruś, obwód grodzieński) 520
Hranice (niem. Mährisch Weißkirchen, Czechy, kraj ołomuniecki) 524
Hrudzinów Stary [daw. pow. brasławski] 518
Hrynkiszki (lit. Grinkiškis, Litwa, okręg szawelski) 153, 157, 163
Humań (Ukraina, obwód czerkaski) 323, 324, 473, 478

Idołta (Białoruś, obwód witebski) 518
Igława (czes. Jihlava, niem. Iglau, Czechy, Kraj Vysočina) 528
Ignacew (osada w dobrach Wojsławice) 88
Ignatycze, patrz Kalinino
Ilok (węg. Újlak, Chorwacja, Vukovarsko-srijemska županija) 424
Iława (woj. warmińsko-mazurskie) 305
Imielno (pow. jędrzejowski) 277
Irena (gm. Zaklików) 424, 427
Iwankowce (Ukraina, obwód chmielnicki) 336, 345, 347, 348, 535, 539, 541
Iwonicz (gm. Iwonicz-Zdrój) 374
Iwonicz-Zdrój (pow. krośnieński) 529
Izbica Kujawska (daw. Zagrodnica, pow. włocławski) 446
Izdebnik (gm. Lanckorona) 524, 527

Jabłonica-Wałówka (cmentarz, gm. Skołoszyn) 391
Jabłonna (gm. Przytyk) 394Jabłonna (pow. legionowski) 373, 374
Jarczów (pow. tomaszewski) 558
Jarmolińce (Ukraina, obwód chmielnicki) 341, 416
Jarosław (woj. podkarpackie) 231, 473, 536-538
Jaryczów (Ukraina, obwód lwowski) 431
Jaryszów (Ukraina, obwód winnicki, powiat mohylowski) 333
Jarzębniki [woj. wielkopolskie] 134, 135
Jasice (gm. Wojciechowice) 267
Jasień (gm. Brzesko) 524, 526, 527
Jasionna (gm. Jędrzejów) 266, 277
Jašiūnai, patrz Jaszuny
Jasło (woj. podkarpackie) 137, 219, 526, 527
Jastrzębiec (gm. Stopnica) 27
Jaszuny (lit. Jašiūnai, Litwa, okręg wileński) 520
Jerzykowo (gm. Pobiedziska) 52, 71
Jędrzejów (woj. świętokrzyskie) 266, 272, 274, 275, 277, 279, 288
Jihlava, patrz Igława
Jody (Białoruś, obwód witebski) 518
Józefin [pod Warszawą] 178
Józwów (gm. Bychawa) 437, 441, 442, 444, 446-448
Jurków (gm. Wiślica) 27

Kadyny (gm. Tolkmicko) 308
Kajetanowice (gm. Gidle) 197
Kaliningrad (Królewiec, Rosja, obwód kaliningradzki) 294
Kalinino (Ignatycze, Białoruś, obwód miński) 465
Kalisz (woj. wielkopolskie) 201
Kalnik (Ukraina, obwód winnicki) 343, 347, 350
Kamieniec (gm. Połaniec) 266
Kamieniec Podolski (Ukraina, obwód chmielnicki) 404
Kamienna (gm. Opatowiec) 27
Kamienohurki (Ukraina, obwód winnicki) 350
Kamień [woj. pomorskie] 294
Kamieńpole (Białoruś, obwód witebski) 519
Karczewice (gm. Kłomnice) 197, 199
Kargów (gm. Tuczępy) 39
Karlowe Wary (czes. Karlovy Vary, niem. Karlsbad, Czechy, kraj karlowarski) 521, 523-529, 531
Karłowice (gm. Swarzędz) 51, 61, 67
Karolinowo (Białoruś, obwód witebski) 519
Kaszczorek (ob. dzielnica Torunia) 123, 124, 129, 131
Katowice (woj. śląskie) 41
Katyń (Rosja, obwód smoleński) 425
Kawęczyn (gm. Imielno) 279
Kazimierza Wielka (woj. świętokrzyskie) 261
Kazliškėlis, patrz Koźliszki Małe
Kąkolewnica (pow. radzyński) 267
Kąt [folwark w dobrach Garnek] 197
Kęty (pow. oświęcimski) 277, 524
Kielce (woj. świętokrzyskie) 3, 5, 6, 8, 9, 11, 23, 25, 35, 36, 41-45, 91-93, 99, 106, 107, 114, 231, 259, 262, 264, 267, 268, 272, 274, 275, 289, 547
Kierlikówka (gm. Trzciana) 471-475, 477, 481, 486
Kiernówek [daw. woj. brasławskie] 517
Kijów 350, 403, 458, 543
Kików (gm. Solec Zdrój) 27, 36, 38
Kirowohrad (daw. Elizawetgrad, Ukraina, obwód kirowohradzki) 324
Klemensów (ob. dzielnica Szczebrzeszyna) 342, 381
Klimaszówka (Ukraina, obwód chmielnicki) 403-406, 408-419
Kloniny [Ukraina] 415
Klonowa (pow. sieradzki) 84, 118 [tu błędnie Kolonowa], 120
Kluczewsko (pow. włoszczowski) 309-312, 314-319, 359
Kłobukowice (gm. Mstów) 210
Knieja (gm. Przyrów) 197
Knyszkowce (Ukraina, obwód chmielnicki) 416
Knyszkowice [w tekście błędnie Krzyszkowice, Ukraina], wł. malarza Kleczyńskiego 326
Knyszyn (nieistniejąca miejscowość w gm. Suchy Las) 51, 52
Knyszyn (pow. moniecki) 134, 501
Kobyłka (pow. wołomiński) 555
Kociubińce (Ukraina, obwód tarnopolski) 558
Kock (pow. lubartowski) 231
Kolín (Czechy, kraj środkowoczeski) 527
Kolosy (gm. Czarnocin) 26
Kołaczyce (pow. jasielski) 524
Kołatka (gm. Pobiedziska) 52, 71
Kołtów (Ukraina, obwód lwowski) 360
Kombornia (gm. Korczyn) 122
Komorów (gm. Majdan Królewski) 421
Komorsk (gm. Warlubie) 123, 124, 131, 132
Konary (gm. Klimontów) 264
Konstantynów, patrz Starokonstantynów
Końskie (pow. konecki) 266, 361, 371, 374, 424
Kopcewicze (Białoruś, obwód homelski) 337, 348, 350
Kopyczyńce (Ukraina, obwód tarnopolski) 558
Korczew (gm. Zduńska Wola) 82, 87
Korczowa (Białoruś, obwód brzeski) 517
Korsuń Szewczenkowski (daw. Korsuń, Ukraina, obwód czerkaski) 140
Korzenna (pow. nowosądecki) 546
Korzeń (gm. Wyśmierzyce) 394, 400
Kosów (gm. Kowala) 398, 400
Kowalskie (gm. Pobiedziska) 51, 63, 70
Kowno (Litwa) 5, 8, 151, 155
Kozaczyzna (Litwa, okręg wileński) 520
Kozienice (woj. mazowieckie) 394
Kozłowicze (Białoruś, obwód miński) 457
Kozłowy Borsk (Białoruś, obwód miński) 457
Kozłówka (gm. Kamionka) 262, 263, 374, 388
Koźliszki Małe (lit. Kazliškėlis, Litwa, okręg poniewieski) 153
Kożuszki-Parcel (gm. Sochaczew) 299
Kółko Rydlowskie [woj. małopolskie] 246
Krakowiec (Ukraina, obwód lwowski) 373
Kraków (woj. małopolskie) 6, 9, 23, 25, 92, 139, 213-216, 218, 227, 229, 231, 236, 237, 239, 248-251, 260, 271, 274-277, 279, 281, 307, 353, 355, 359, 364, 373, 374, 390, 398, 422, 423, 425, 427, 429, 442, 458, 472, 501, 515, 559
Kraski [Białoruś], dwór neogotycki 364
Krasław (łot. Krāslava, Łotwa, okręg krasławski) 535
Krasna Łąka (gm. Mikołajki Pomorskie) 298
Krive, patrz Krzywe
Krosno (woj. podkarpackie) 140, 524, 526, 527
Królewiec, patrz Kaliningrad
Królówka (gm. Nowy Wiśnicz) 476, 480
Kruszyna (pow. częstochowski) 189
Krycewicze (również Krzyczewo, Białoruś, obwód witebski) 518
Krynice (pow. tomaszowski) 388
Kryniczki (gm. Izbica) 186
Krysowice (Ukraina, obwód lwowski) 524
Krzczonów (pow. lubelski) 446
Krzemieniec (Ukraina, obwód tarnopolski) 404, 413
Krzyszkowice, patrz Knyszkowice
Krzysztoforzyce (gm. Kocmyrzów-Luborzyca) 229
Krzywe (Ukraina, obwód tarnopolski) 232
Krzywopłoty (gm. Klucze) 276
Krzyżanowice Dolne (gm. Pińczów) 27
Książ Wielki (pow. miechowski) 103, 116
Kufstein (Austria, Tyrol) 482
Kurozwęki (gm. Staszów) 11, 554
Kurtowiany (lit. Kurtuvenai, Litwa, okręg szawelski) 162
Kuźnica (gm. Kłomnice) 197
Kwasów (gm. Pacanów) 27, 29, 36, 37
Kwidzyn (woj. pomorskie) 294, 295, 302, 305

Lackie Wielkie, patrz Czerwone
Landwarów (lit. Lentvaris, Litwa, okręg wileński) 167, 520, 535, 538, 540Laski (gm. Izabelin) 422
Laski (gm. Pionki) 275
Laskowa (gm. Wodzisław) 92, 93
Lazdona (Łotwa, gm. Madona) 458
Lecieszyn (Białoruś, obwód miński) 517
Leipnik an der Betschwa, patrz Lipník nad Bečvou
Lenartowice [pow. pleszewski] 134, 135
Lentvaris, patrz Landwarów
Leonpol (Białoruś, obwód witebski) 519
Les Chatelets-Sous-Bois [Francja, cmentarz] 392
Leszczków (Ukraina, obwód lwowski) 557
Lgota (gm. Kłobuck) 189
Lida (Białoruś, obwód grodzieński) 520
Liksna (Łotwa, gm. Dyneburg) 440
Lilliesleaf (Wielka Brytania, Szkocja) 244
Lima (Peru) 227
Limanowa (woj. małopolskie) 276, 277
Lipnica Murowana (pow. bocheński) 277
Lipník nad Bečvou (niem. Leipnik an der Betschwa, Czechy, kraj ołomuniecki) 524, 527
Lipsk (Niemcy, Saksonia) 404
Lisów (gm. Morawica) 26
Litovel (niem. Littau, Czechy, kraj ołomuniecki) 527
Lubania (gm. Chmielnik) 26, 30
Lubartów (woj. lubelskie) 377
Lubasz (pow. czarnkowsko-trzcianecki) 61
Lubawa (pow. iławski) 294, 305
Lubenec (niem. Lubenz, Czechy, kraj ustecki) 527, 528
Lublin (woj. lubelskie) 5, 7, 8, 10, 185, 186, 390, 404, 438, 444, 450, 501, 541, 549, 550, 552, 556
Ludwikowo (gm. Czerwonak) 67
Lulińce (Ukraina, obwód winnicki) 535, 543
Luokė, patrz Łukniki
Lutomiersk (pow. pabianicki) 74
Lwów (Ukraina, obwód lwowski) 214, 218, 234-236, 253, 338, 428, 429, 529, 556

Łabunie (pow. zamojski) 186, 377-385, 389-392
Łabuń [Wołyń] 379
Łabuńki Pierwsze (gm. Łabunie) 377
Łagiewniki (gm. Chmielnik) 26
Łańcut (woj. podkarpackie) 6, 9, 321-323, 326, 328, 337-339, 341, 343-345, 348, 349, 424
Łapanów (pow. bocheński) 485
Łaszczów (pow. tomaszowski) 377-379, 390
Łaszki [daw. woj. wołyńskie] 535, 541, 542
Łaziska (gm. Orońsko) 395-398
Łaznów (gm. Rokiciny) 114-116, 119, 120, 123-127, 131, 132
Łącko (pow. nowosądecki) 474
Łebedynka (Ukraina, obwód kirowohradzki) 338
Łobzów (gm. Wolbrom) 134
Łopcza [Zachodnia Białoruś] 323
Łopuchowice (gm. Murowana Goślina) 52Łopuchowo (gm. Murowana Goślina) 52-54
Łopuchówko (gm. Murowana Goślina) 63, 64, 71
Łopuszno [pow. Nowogródek] 520
Łowczówek (gm. Pleśna) 277
Łódź (woj. łódzkie) 5, 8, 73, 74, 113, 123, 336
Łukniki (lit. Luokė, Litwa, okręg telszański) 162
Maćkowy (ob. dzielnica Gdańska) 123, 131, 132
Mährisch Weißkirchen, patrz Hranice
Mainz, patrz Moguncja
Maków Podhalański (pow. suski) 276
Malbork (woj. pomorskie) 6, 9, 293, 295, 305
Malejowice (Ukraina, obwód chmielnicki) 535, 538, 541
Maleszowa (gm. Pierzchnica) 27
Malice (gm. Werbkowice) 388
Malinie (gm. Tuszów Narodowy) 424, 425, 427, 429
Marac (Francja, dep. Górna Marna) 244
Marcillac (Francja, dep. Żyronda) 244
Marcinkowice (gm. Chełmiec) 276, 277
Marcinkowo Górne (w tekście błędnie Morcinkowo Górne, gm. Gąsawa) 124
Marianka [koło Orłowa Murowanego] 186
Medyka (pow. przemyski) 375, 422
Meledo di Sarego (Włochy, Veneto) 169
Mełgiew (pow. świdnicki) 556
Męcka Wola (gm. Sieradz) 76, 82, 89
Michałowice (gm. Czarnocin) 271
Michałowice [woj. kujawskie?] 123, 124, 131, 132
Michałów (pow. pińczowski) 27
Michałówka [koło Dobrzechowa, gm. Strzyżów] 218
Miechów (woj. małopolskie) 232, 236, 272, 274, 275
Mieczownica (gm. Ostrowite) 554
Mielec (woj. podkarpackie) 5, 6, 9, 213, 214, 245, 421, 429, 430, 432
Mierzawa (gm. Wodzisław) 288
Mierzwin (gm. Imielno) 277, 282
Mietel (gm. Stopnica) 36
Międzyrzecz (Białoruś, obwód witebski) 519
Miękowo (gm. Czerwonak) 49, 58
Miękówko (ob. dzielnica Czerwonaku) 52
Mikołajki Pomorskie (pow. sztumski) 298, 304
Mikołajów (Ukraina, obwód chmielnicki) 404, 416
Milanów (pow. parczewski) 262
Milionów (daw. Millanów lub Millonów, gm. Dąbrowa Zielona) 197
Milo [folwark w Wielkopolsce] 52, 67
Miławczyce (gm. Czarnocin) 26
Miłobądz (gm. Tczew) 123-125, 129, 130, 132
Miłoszowice (gm. Bogoria) 266
Mińsk (Białoruś) 453, 455, 458, 461, 462, 467-469, 514
Mir (Białoruś, obwód grodzieński) 517, 518
Mizocz (Ukraina, obwód rówieński) 336
Młoszowa (gm. Trzebinia) 373
Młyny (gm. Busko Zdrój) 26
Moguncja (niem. Mainz, Niemcy, Nadrenia-Palatynat) 458
Mohylów Podolski (Ukraina, obwód winnicki) 333
Mołodeczno (Białoruś, obwód miński) 520
Monachium (niem. München, Niemcy, Bawaria) 45, 458
Mondzin [daw. woj. nowogródzkie] 520
Montrésor (Francja, dep. Indre-et-Loire) 334
Morasko (ob. dzielnica Poznania) 51, 52, 55, 56, 57
Mosarz (Białoruś, obwód witebski) 519
Moskwa 397, 463
Mosty (gm. Chęciny) 275
Motkowice (gm. Imielno) 27
Mściszewo (gm. Murowana Goślina) 49, 61, 71
München, patrz Monachium
Murowana Oszmianka (Białoruś, obwód grodzieński) 519
Murowanka (Białoruś, obwód grodzieński) 518
Muszyna (pow. nowosądecki) 232
Myców (gm. Dołhobyczów) 388
Mysłowice 6, 10, 501
Myśliszewice (gm. Jedlnia-Letnisko) 394, 397, 398

Nagawczyna (gm. Dębica) 553
Nałęczów (pow. puławski) 406, 417, 418, 419
Naramowice (ob. dzielnica Poznania) 56
Narol (pow. lubaczowski) 357
Natolin (ob. dzielnica Warszawy) 359, 371
Nemėžis, patrz Niemież
Neple (gm. Terespol) 388
Neutitschein, patrz Nowy Jiczyn
Niebylec (daw. Niebelec, pow. strzyżowski) 139
Nieciesławice (gm. Tuczępy) 27
Niemież (lit. Nemėžis, Litwa, okręg wileński) 519
Niemirów (Ukraina, obwód winnicki) 329
Nienadowa (gm. Dubiecko) 358
Nieprowice (gm. Złota Pińczowska) 27
Niestaniszki (Białoruś, obwód grodzieński) 520
Niesułków (gm. Stryków) 114, 115, 118-120, 123, 124, 126, 131
Nieszawa (gm. Murowana Goślina) 51, 55
Nieszawa (pow. aleksandrowski) 440
Nieszkowice (gm. Bochnia) 476
Nieśwież (Białoruś, obwód miński) 327, 517, 518
Nieznanowice (gm. Gdów) 485
Niwa za Lipnikiem [dobra Orłów Murowany] 186
Niwiska (pow. kolbuszowski) 429
Niziny [Galicja], wł. Romana Rydla 248
Nový Jičín, patrz Nowy Jiczyn
Nowa Wieś (Nowa Wieś Górna, ob. dzielnica Poznania) 51, 63, 69, 71
Nowogródek (Białoruś, obwód grodzieński) 514, 517-520
Nowomalin (Ukraina, obwód rówieński) 336, 346, 535, 540
Nowosielica (Ukraina, obwód czerniowiecki) 338
Nowotrzeby (Kowieńszczyzna) 351
Nowy Cieszyn (gm. Pasłęk) 330
Nowy Jiczyn (czes. Nový Jičín, niem. Neutitschein, Czechy, kraj morawsko-śląski) 524, 527
Nowy Korczyn (pow. buski) 39, 42
Nowy Sącz (woj. małopolskie) 276, 526, 546
Nowy Wiśnicz (pow. bocheński) 476
Nowy Żmigród (pow. jasielski) 476
Nozdrzec (pow. brzozowski) 374
Obertyn (Ukraina, obwód iwanofrankowski) 421
Obryń, patrz Pierwomajski
Odessa (Ukraina) 378
Odnów [daw. ziemia lwowska] 555
Odrowąż (Białoruś, obwód miński) 520
Okocim (pow. brzeski) 137
Oliwa (dzielnica Gdańska) 307
Olkusz (woj. małopolskie) 276
Olomouc, patrz Ołomuniec
Olszewo (Białoruś, obwód miński) 519
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) 296, 388
Ołomuniec (czes. Olomouc, Czechy, kraj ołomuniecki) 527
Opatkowice (gm. Działoszyce) 277
Opatkowice Murowane (gm. Imielno) 27, 29, 266, 279
Opatowiec (pow. kazimierski) 27, 36
Opatów (woj. świętokrzyskie) 503
Opsa-Pelikany (Białoruś, obwód witebski) 520
Orłów Drewniany (gm. Izbica) 178
Orłów Murowany (gm. Izbica) 170, 178-187
Ormiany [majątek pod Kamieńcem Podolskim] 404
Orniany (lit. Arnionys, Litwa, okręg uciański) 520
Osieczna [pow. leszczyński] 118, 119
Osiek (pow. brodnicki) 298
Osina [pow. lubelski] 120
Ostałowice [daw. pow. brzeżański] 364, 373
Ostrowy Tuszowieckie (gm. Cmolas) 430
Ostrów (pow. ropczycko-sędziszowski) 246
Ostrów Broże [majątek na Powiślu, woj. pomorskie] 295
Ostrówek (gm. Gałuszowice) 429
Oszmiana (Białoruś, obwód grodzieński) 520
Oszmiana Murowana, patrz Murowana Oszmianka
Otfinów (gm. Żabno) 246
Otowo (daw. Ottowo, gm. Tarnowo Podgórne) 64
Owińska (gm. Czerwonak) 49, 51, 56, 58-60, 67, 70, 71
Ożarów (pow. opatowski) 267

Pacanów (pow. buski) 36
Padwa (Włochy, Wenecja Euganejska) 105
Paliepie [Litwa, okręg telszański] 153
Palin [woj. kujawskie] 126
Paradyż (pow. opoczyński) 266
Parchanie (gm. Dąbrowa Biskupia) 114, 123
Paryż 45, 214, 217, 218, 227, 240, 250, 345, 458
Parzeczew (pow. zgierski) 83
Paśmiechy (gm. Kazimierza Wielka) 261
Pavandenė, patrz Powondeń
Pawlikowice (gm. Wieliczka) 482
Pawłowice (gm. Krzemieniewo) 186
Pawłowice (gm. Michałów) 277
Pawłowice [pod Warszawą] 472
Pawłówek [folwark w Wierzenicy] 67
Pawłówka (gm. Rachanie) 392
Périgueux (Francja, dep. Dordogne) 244
Peszt (Węgry, ob. część Budapesztu) 213, 214, 227
Petersburg (Rosja) 231
Petryki (gm. Stawiszyn) 135
Petryków (Białoruś, obwód homelski) 338
Pęczyny (gm. Wilczyce) 503, 506
Piasek (gm. Janów) 197, 199
Pieniany [daw. woj. wileńskie] 373
Pierocice (gm. Działoszyce) 27, 28, 29
Pierwomajski (daw. Obryń, Białoruś, obwód grodzieński) 518
Pierzchowice (gm. Mikołajki Pomorskie) 295, 304
Pierzchowiec, patrz Pierzchów
Pierzchów (gm. Gdów) 476, 480, 482
Pikieliszki (lit. Pikeliškės, Litwa, okręg wileński) 520
Pila [majątek koło Murowanej Gośliny] 63
Pilipki (gm. Bielsk Podlaski) 543
Pilzno (czes. Plzeň, Czechy, kraj pilzneński) 524, 527
Pińczów (woj. świętokrzyskie) 11, 27, 40
Piotrkowice-Tarnoskała (gm. Chmielnik) 26
Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) 541, 544, 547
Piotrowice (gm. Strzyżewice) 216, 437, 438, 447, 451
Piórków (gm. Baćkowice) 114-120, 122-125, 131, 132, 134
Pirkowicze (Białoruś, obwód brzeski) 535, 542
Pisarzowa (gm. Limanowa) 276
Plzeň, patrz Pilzno
Pławno (gm. Gidle) 206
Płoskirów, patrz Chmielnicki
Płowąsz [właśc. Płowęż, pow. brodnicki] 119
Poczdam (Niemcy, Brandenburgia) 51
Podlasie 178
Podleszany (gm. Mielec) 429
Poganka (rzeka) 379
Polana [koło Żmigrodu, woj. podkarpackie] 476
Polanka (gm. Myślenice) 360
Połoneczka (Białoruś, obwód brzeski) 517
Połoweńczyk [daw. gubernia kijowska] 343
Pomarzanowice (gm. Pobiedziska) 62
Pomianowa [pow. brzeski?] 523
Ponidzie 5 8, 23, 25, 29, 32, 33, 35
Poręba [koło Zagajów, gm. Jędrzejów] 288
Postawy (Białoruś, obwód witebski) 519, 520
Postolin (gm. Sztum) 294, 298, 304, 308
Poszatria [Żmudź] 151
Poszcz/Poszcza [Litwa] 519
Potasze (gm. Czerwonak) 52, 58
Powondeń (lit. Pavandenė, Litwa, okręg telszański) 162
Poznań (woj. wielkopolskie) 5, 8, 49, 51, 54-56, 62, 69, 176, 236, 293, 298, 301, 303, 305, 505
Prabuty (pow. kwidzyński) 298
Praczka (gm. Kluczewsko) 309, 319
Praga 45, 231, 527, 528, 529
Prasznic [?] 533
Pratków (gm. Zduńska Wola) 87
Prądnik Biały (ob. dzielnica Krakowa) 105
Prele (łot. Preiļi, Łotwa) 371
Pretoria (RPA) 390
Příbor (niem. Freiberg, Czechy, kraj morawsko-śląski) 524
Probołowice (gm. Złota) 27, 264
Prokocim (ob. dzielnica Krakowa) 358
Proßnitz in Mähren, patrz Prościejów
Prostějov, patrz Prościejów
Proszowice (pow. proszowicki) 93
Prościejów (czes. Prostějov, niem. Proßnitz in Mähren, Czechy, kraj ołomuniecki) 527
Przebędowo (gm. Murowana Goślina) 51, 63, 68
Przecław (pow. mielecki) 427, 428, 431, 436
Przedbórz (pow. radomszczański) 317
Przededworze (gm. Chmielnik) 26
Przemyków (gm. Koszyce) 265
Przemyśl (woj. podkarpackie) 7, 10, 521-523, 533, 535
Przeworsk (woj. podkarpackie) 362, 363
Przyłbice (Ukraina, obwód lwowski) 369, 390
Przyłęk (gm. Sobolew) 394, 400
Pszczela Wola (daw. Żabia Wola, gm. Strzyżewice) 369
Puławy (woj. lubelskie) 358, 373, 450
Purwiany [lit. Purvėnai, Litwa] 153

Rabka Zdrój (pow. nowotarski) 245
Radlin (gm. Górno) 122
Radojewo (ob. dzielnica Poznania) 49, 51, 59, 60, 69
Radom (woj. mazowieckie) 6, 9, 10, 262, 275, 393-401, 453
Radoszki (gm. Wilczyce) 505, 506
Radoszyce (pow. konecki) 93
Radzanów (gm. Busko Zdrój) 26, 31, 36
Radzyń Podlaski (woj. lubelskie) 374, 377, 450
Rakiszki (lit. Rokiškis, Litwa, okręg poniewieski) 153
Raków (Białoruś, obwód miński) 457
Raków [Rahów], folwark w dobrach Garnek 197
Rakówek, folwark w dobrach Garnek 197
Ramnice [?], wł. Niwickich 472
Ramzy Małe (gm. Sztum) 293, 295, 297-299, 301, 302, 306, 307
Ramzy Wielkie (gm. Sztum) 295, 301
Rasput [Białoruś] 457
Raszyn (pow. pruszkowski) 547
Raudondvaris-Gulbinai, patrz Czerwony Dwór-Gulbiny
Redlin (gm. Wyśmierzyce) 394, 399
Regietów (daw. Regetów Wyżny, gm. Uście Gorlickie) 391
Rennów [daw. Księstwo Żmudzkie] 535, 538
Rēzekne, patrz Rzeżyca
Rębieskie (daw. Rembieskie, gm. Zduńska Wola) 75, 87, 88
Riddell (Wielka Brytania, Szkocja) 244
Rogalin (gm. Mosina) 186
Rogoźno (pow. obornicki) 303
Rogów (gm. Opatowiec) 27, 36
Rogów (pow. brzeziński) 336
Rokiškis, patrz Rakiszki
Romanów (gm. Sosnówka) 388
Romanów (Ukraina, obwód żytomierski) 329
Romaszówka [daw. woj. lwowskie] 367
Ropczyce (woj. podkarpackie) 217
Rożki (gm. Obrazów) 261
Równe (Ukraina, obwód rówieński) 342
Ruda Pilczycka (gm. Słupia) 262
Rudenka (gm. Olszanica) 232
Rudnik nad Sanem (pow. niżański) 424, 432, 434
Rusinowicze (Białoruś, obwód miński) 461
Ruska Wieś (dzielnica Rzeszowa) 360
Russakowicze [Białoruś] 351
Rydzyna (pow. leszczyński) 359
Ryków (gm. Wieniawa) 395, 396, 398, 400
Rzeki Małe (gm. Kłomnice) 190
Rzeki Wielkie (gm. Kłomnice) 189-196, 210
Rzemień (gm. Przecław) 429
Rzeszów (woj. podkarpackie) 218, 219, 390, 424, 540-542
Rzeżyca (łot. Rēzekne, Łotwa) 343
Rzędów (gm. Tuczępy) 27, 36
Rzyczki (Ukraina, obwód lwowski) 178
Rzym 218, 244, 449

Sachsenhausen (obóz koncentracyjny) 390
Sancygniów (gm. Działoszyce) 11, 27, 29, 32, 36, 42, 44-46, 106, 370
Sandomierz (woj. świętokrzyskie) 23, 122, 262, 505, 506, 508, 541, 547
Sądowa Wisznia (Ukraina, obwód lwowski) 535, 537
Schlan, patrz Slaný
Serock (pow. legionowski) 555
Sewerynówka (Ukraina, obwód winnicki) 535, 543
Siary (gm. Sękowa) 357-359, 371, 372, 374
Šiauliai, patrz Szawle
Sieciechowice (gm. Iwanowice) 431
Siedlce (woj. mazowieckie) 387
Siedliska (gm. Lubycza Królewska) 388
Sienieżyce (Białoruś, obwód miński) 517
Sienno (pow. lipski) 395, 396, 401
Sieradz (woj. łódzkie) 74, 83
Sierhiejewicze (Białoruś, obwód miński) 454, 455
Sitkowce (Ukraina, obwód winnicki) 347
Skałat (Ukraina, obwód tarnopolski) 232
Skarzyńce (Ukraina, obwód chmielnicki) 403
Skierniewice (woj. łódzkie) 472
Skorczyce (gm. Urzędów) 262
Skorocice (gm. Wiślica) 27
Skorzęcin (gm. Witkowo) 49
Skotniki (gm. Samborzec) 262
Skotniki Duże (gm. Busko Zdrój) 26
Skotniki Małe (gm. Busko Zdrój) 26
Skowronno Dolne (gm. Pińczów) 27, 36, 40
Skrzeszów [Lubelszczyzna] 120
Skrzydlów (gm. Kłomnice) 206-208, 210
Skrzyszew (gm. Ulan-Majorat) 262
Skwarzawa (Ukraina, obwód lwowski) 358, 363
Slaný (niem. Schlan, Czechy, kraj środkowoczeski) 527
Sławuta (Ukraina, obwód chmielnicki) 327, 340
Słomniki (pow. krakowski) 93, 272, 275
Słonim (Białoruś, obwód grodzieński) 455, 518, 520
Słuck (Białoruś, obwód miński) 453, 462
Słupca (woj. wielkopolskie) 554
Słupia (gm. Pacanów) 27, 36
Słupia (gm. Stęszew) 219
Smardzewice (gm. Tomaszów Mazowiecki) 114-116, 118-120, 123-129, 131-133
Smarżowa (daw. Smarzowa, gm. Brzostek) 248
Smilgiai, patrz Smylgie
Smogorzów (gm. Przysucha) 395, 397-399
Smogorzów (gm. Stopnica) 27, 36
Smolice [pow. krotoszyński?] 126
Smylgie [lit. Smilgiai, Litwa] 153
Snów (Białoruś, obwód miński) 517, 518
Sobieska Wola (gm. Krzczonów) 441, 442, 450
Sobieszyn (gm. Ułęż) 178, 184, 185
Sobków (gm. Jędrzejów) 102
Sobolew (pow. garwoliński) 555
Sobota (gm. Rokietnica) 52
Sochaczew (woj. mazowieckie) 558
Sokół (gm. Sobolew) 555
Sopot (woj. pomorskie) 307
Sosnowica (pow. parczewski) 358
Stacholina, [folwark koło Dobrzechowa, pow. strzyżowski] 218
Stampfen, patrz Stupava
Staniłówka [Ukraina] 324, 328
Stara Wieś (gm. Bychawa) 445
Starobielsk (Ukraina, obwód ługański) 425
Starodub (Rosja, obwód briański) 421
Starokonstantynów (daw. Konstantynów, Ukraina, obwód chmielnicki) 340, 404, 416
Stary Targ (pow. sztumski) 294, 298
Stary Zamek [polskie Inflanty] 336, 343
Staszów (woj. świętokrzyskie) 547
Stawce (gm. Batorz) 450
Stawy (gm. Imielno) 27
Stefanowo (Białoruś, obwód witebski) 519
Stepanki [daw. pow. berdyczowski] 324
Stęszewek (gm. Pobiedziska) 52, 71
Stołowicze (Białoruś, obwód brzeski) 520
Stopnica (pow. buski) 27, 36, 38, 39
Stra (Włochy, Wenecja Euganejska) 169
Stradzew Stradzów [?] 75, 87, 88
Straszewo [woj. kujawsko-pomorskie] 304
Stronie (gm. Łukowica) 474
Stróża (gm. Kraśnik) 439
Stryjów (gm. Izbica) 388
Strzelce Wielkie (gm. Szczurowa) 245, 246, 248
Stupava (niem. Stampfen, Słowacja, kraj bratysławski) 232
Stygury koło Birżynian [Litwa] 153
Sucha Beskidzka (pow. suski) 126, 276, 424
Suchowola (gm. Chmielnik) 25
Suliszów (gm. Chmielnik) 26
Šumskas, patrz Szumsk
Susz (pow. iławski) 294, 295
Švenčionys, patrz Święciany
Svitavy (niem. Zwittau, Czechy, kraj pardubicki) 527
Swojatycze (Białoruś, obwód brzeski) 517, 518
Sycyna (gm. Biała Podlaska) 509
Szadkowo(?), [pow. pilski] 118
Szaflary (pow. nowotarski) 527
Szamocin (ob. dzielnica Warszawy) 178
Szaniec (gm. Busko Zdrój) 26
Szawkiany (lit. Śaukenai, Litwa, okręg szawelski) 155, 162
Szawle (lit. Šiauliai, Litwa, okręg szawelski) 151, 160
Szczawnica (pow. nowotarski) 476
Szczepowszczyzna (Białoruś, obwód miński) 518
Szczorsy (Białoruś, obwód grodzieński) 518
Szczotkowice (gm. Działoszyce) 27
Szczucin (pow. dąbrowski) 246, 275
Szczytniki (gm. Wiślica) 264
Szczytno (woj. warmińsko-mazurskie) 296
Szemetowszczyzna (również Szemetowo, Białoruś, obwód miński) 519
Szlachcińce (daw. pow. tarnopolski) 237
Szlachęcin (gm. Czerwonak) 51, 52, 61
Szlachowa [Ukraina] 324, 329, 347
Sztum (woj. pomorskie) 294-296, 298, 301, 302, 304-306, 308
Szumsk (lit. Šumskas, Litwa, okręg wileński) 519
Szymbark (gm. Gorlice) 134, 360, 366
Szyszczyce (gm. Działoszyce) 27

Śaukenai, patrz Szawkiany
Śladków (gm. Chmielnik)
- Duży 26, 29, 30
- Mały 26
Śmiełów (gm. Żerków) 301, 302
Środa Wielkopolska (pow. średzki) 122
Świecie (woj. kujawsko-pomorskie) 294
Świetlikowa Wola (gm. Policzna) 394, 397, 399
Święciany (lit. Švenčionys, Litwa, okręg wileński) 516, 519, 520

Tacna (Peru, region Tacna) 227
Tarnobrzeg (woj. podkarpackie) 421
Tarnogóra (gm. Izbica) 373
Tarnopol (Ukraina, obwód tarnopolski) 231, 232, 236
Tarnów (woj. małopolskie) 139, 245, 246, 248, 327, 429, 524, 526, 527, 540
Tczew (woj. pomorskie) 303
Telkwice (gm. Stary Targ) 295
Telsze (lit. Telšiai, Litwa, okręg telszański) 151, 162, 163, 165, 167
Teplice, patrz Cieplice
Teplitz, patrz Cieplice
Terebela (Białoruś, obwód miński) 457
Tetyjów (Ukraina, obwód kijowski) 403
Tokarnia (pow. myślenicki) 118, 119, 120
Tołkaczewicze (Białoruś, obwód miński) 350
Topola (gm. Stopnica) 27
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 294, 305, 541, 546
Trakų Vokė, patrz Waka Trocka
Trawniki (pow. świdnicki) 388
Trzaskowo (gm. Czerwonak) 51, 63, 68
Trzciana (pow. bocheński) 475
Trzebnica (woj. dolnośląskie) 49
Trzuskotowo (gm. Suchy Las) 49
Tschaslau, patrz Czasław
Tuchola (woj. kujawsko-pomorskie) 294
Tuchów (pow. tarnowski) 428
Tuczępy (pow. buski) 27
Tuhanowicze (ob. część Korczowy), patrz Korczowa
Tuligłowy (Ukraina, obwód lwowski) 424
Tur (gm. Michałów) 277
Turczynowo (Ukraina, obwód kijowski) 334
Turczyńce (Ukraina, obwód chmielnicki) 429
Tuszyn [woj. wielkopolskie] 118
Tworkowa (gm. Czchów) 473
Tworkowo (gm. Suchy Las) 61
Tychnowy (gm. Kwidzyn) 295
Tymienice (gm. Zduńska Wola) 76
Tyniec (ob. dzielnica Krakowa) 428, 429

Uchanie (pow. hrubieszowski) 550, 551
Uher (gm. Chełm) 535, 538, 542
Ujazd (gm. Trzciana) 471, 473
Ujazdów (ob. dzielnica Warszawy) 134
Újlak, patrz Ilok
Ulina Mała (gm. Gołcza) 276
Umultowo (ob. dzielnica Poznania) 51-53
Uniż [daw. Ziemia Halicka, woj. ruskie] 535, 543
Urzędów (pow. kraśnicki) 262
Ustrobna (gm. Wojaszówka) 390
Użtrakis, patrz Zatrocze

Varninai, patrz Wornie
Verkiai, patrz Werki
Vranov nad Dyjí, patrz Wranów nad Dyją
Vyškov, patrz Wyszków
Vysoké Mýto (niem. Hohenmauth, Czechy, kraj pardubicki) 527

Wacławówka [Ukraina], wł. Bnińskich 324
Wadowice (woj. małopolskie) 524, 526
Waka Trocka (lit. Trakų Vokė, Litwa, okręg wileński) 520
Wałcz (woj. zachodniopomorskie) 294
Waplewo Wielkie (gm. Stary Targ) 297, 298, 301
Warakowicze (Ukraina, obwód rówieński) 328, 335
Warszawa 4, 6, 7, 9, 10, 23, 45, 117, 121, 172, 176, 178, 186, 213, 231, 250, 266, 282, 288, 289, 303, 308, 309, 351, 390, 403, 404, 407, 409-411, 416, 418, 419, 427, 437, 438, 440, 441, 446-448, 450, 451, 458, 474, 513-516, 541, 547, 551, 557
Waszyngton 423
Wąbrzeźno (woj. kujawsko-pomorskie) 294
Wepsze [Litwa] 153
Werki (lit. Verkiai, Litwa, ob. dzielnica Wilna) 520
Werynia (gm. Kolbuszowa) 429
Węchadłów (gm. Michałów) 24, 27, 29, 36, 40
Węgierka (gm. Roźwienica) 424
Widuchowa (gm. Busko Zdrój) 26
Widze (Białoruś, obwód witebski) 519
Widzów (gm. Kruszyna) 189
Wiedeń 213, 217, 218, 234, 245, 248, 250, 338, 449, 474, 527
Wielkie Chełmy (gm. Brusy) 299
Wierzchowiska (gm. Bełżyce) 439
Wierzenica (gm. Swarzędz) 49, 52, 63, 65, 67
Wierzonka (gm. Swarzędz) 49, 51, 52, 61, 63, 67, 70, 71
Wikłów (gm. Kruszyna) 189
Wilanów (ob. dzielnica Warszawy) 455
Wilczkowice Dolne (gm. Magnuszew) 394, 395
Wilejka (Białoruś, obwód miński) 519, 520
Wilno (lit. Vilnius) 153, 250, 458, 513-516, 519, 520
Winiary Wiślickie (gm. Nowy Korczyn) 27, 28, 29, 44
Winniczki (Ukraina, obwód lwowski) 361
Wir (gm. Potworów) 394, 396, 399, 401
Wischau, patrz Wyszków
Wiszniów (Ukraina, obwód wołyński) 368
Wiślica (pow. buski) 23
Wiśniowa (pow. strzyżowski) 218, 424, 430, 434
Witkowice (gm. Kłomnice) 210
Witkowice (ob. dzielnica Ropczyc, woj. podkarpackie) 217, 229
Włocławek 123
Włoszczowa (woj. świętokrzyskie) 309, 317, 319
Wodzisław (pow. jędrzejowski) 92-101, 103-105, 107-111
Wojewodziszki (lit. Vaivadiškes) 157
Wojnicz (pow. tarnowski) 524, 527
Wojnowice (gm. Opalenice) 63
Wojnowo (gm. Murowana Goślina) 52, 68
Wojsławice (gm. Zduńska Wola) 73-80, 82, 84, 86-90
Wola Gałęzowska (gm. Bychawa) 437, 439-444, 448, 449
Wola Knyszyńska (gm. Działoszyce) 27
Wola Mielecka (gm. Mielec) 429
Wola Szczucińska (pow. dąbrowski) 246, 248
Wola Wężykowa (gm. Sędziejowice) 75
Wola Wojsławska (gm. Zduńska Wola) 74
Wola Żółkiewska (gm. Żółkiewka) 552
Wolbrom (pow. olkuski) 276
Wolica Podzamcze (gm. Stopnica) 27
Wołożyn (Białoruś, obwód miński) 520
Worgule (gm. Leśna Podlaska) 267
Worniany (Białoruś, obwód grodzieński) 520
Wornie (lit. Varninai) 151
Worończa (Białoruś, obwód grodzieński) 517, 518
Woźniczna (gm. Pleśna) 391
Wójcza (gm. Pacanów) 27, 29
Wranów nad Dyją (czes. Vranov nad Dyjí, niem. Frain, Czechy, kraj południowomorawski) 528, 533
Wrocław 5, 8, 13, 458, 541
Wronczyn (gm. Pobiedziska) 62, 63
Wronów (gm. Końskowola) 439, 441
Wróblewice (daw. pow. drohobycki) 424
Września (gm. Wodzisław) 288
Wrzos (gm. Przytyk) 394, 397
Wsielub (Białoruś, obwód grodzieński) 518
Wyhonicze (Białoruś, obwód miński) 457
Wymyków (osada w dobrach Garnek) 197
Wyszków (czes. Vyškov, niem. Wischau, Czechy, kraj południowomorawski) 527
Wzdów (gm. Haczów) 358, 374

Zabłocie (Białoruś, obwód witebski, rejon miorski) 519
Zadwórze (Ukraina, obwód lwowski) 535, 538, 542
Zagaje (gm. Jędrzejów) 6, 9, 266, 271, 278-290
Zagórzany (gm. Gorlice) 374, 430, 436
Zagórzany (gm. Solec Zdrój) 27
Zagrodnica, patrz Izbica Kujawska
Zajezierze (gm. Sztum) 295, 298, 299
Zajnów (Białoruś, obwód witebski) 519
Zaklików (pow. stalowowolski) 427
Zakopane (pow. tatrzański) 430
Zakrenicze (Ukraina, obwód winnicki) 535, 537
Zakrzów (gm. Wojnicz) 391
Zakrzówek (pow. kraśnicki) 446
Zalesie (Białoruś, obwód grodzieński) 520
Załęże (ob. dzielnica Rzeszowa) 424
Zamłynie (gm. Stara Błotnica) 394
Zamłynie (gm. Wręczyca Wielka) 190
Zamłynie (gm. Zduńska Wola) 87
Zamosze (pod Nowogródkiem) 519
Zamość (Białoruś, obwód miński) 455, 457, 459-461, 468
Zamość (woj. lubelskie) 6, 9, 342, 377-379, 383, 385, 387, 439
Zaraszów (gm. Bychawa) 445
Zarszyn (pow. sanocki) 360
Zarzecze (pow. przeworski) 373, 535, 536, 537, 542, 544
Zasów (gm. Żyraków) 429, 432
Zatrocze (lit. Użtrakis) 167
Zawada (gm. Bochnia) 472, 473
Zawale (Podole) 329, 341, 344, 346
Zawarcie (osada w dobrach Garnek) 197
Zawichost (pow. sandomierski) 245
Zawierz (Białoruś, obwód witebski) 519
Zawoja (pow. suski) 276
Zbiersk (gm. Stawiszyn) 135
Zborów (gm. Solec Zdrój) 27, 29, 33, 36
Zborówek (gm. Pacanów) 27, 29
Zdzięcioł (biał. Dziatława, Białoruś, obwód grodzieński) 519
Zemborzyn (gm. Solec nad Wisłą) 394, 395, 396, 401
Zielątkowo (gm. Suchy Las) 52
Zielona (Ukraina, obwód iwanofrankowski) 345
Złota Pińczowska (woj. Świętokrzyskie) 27
Złoty Potok (gm. Janów) 189
Zmarłe (gm. Kluczewsko) 319
Znaim, patrz Znojmo
Znojmo (niem. Znaim, Czechy, kraj południowomorawski) 528
Zrecze Chałupcz[ańskie] (gm. Chmielnik) 26
Zubki (Białoruś, obwód miński) 518
Zurych 213, 215
Zwittau, patrz Svitavy

Żabia Wola, patrz Pszczela Wola
Żabno (gm. Turobin) 446
Żaby (gm. Baranów) 308
Żegocina (pow. bocheński) 475
Żelazna (gm. Chynów) 394-398
Żemłosław (Białoruś, obwód grodzieński) 364
Żerniki (gm. Baćkowice) 264
Żerosławice (gm. Raciechowice) 88
Żowkwa, patrz Żółkiew
Żółkiew (obwód Żowkwa) 116
Żukowce (daw. woj. wołyńskie, pow. Krzemieniec) 324, 325
Żydówek (gm. Kije) 27
Żywiec (woj. śląskie) 245, 373

powrót